Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
59 902€ 41 917€ 34 054€ 45 308€ 38 034€ 37 541€ 34 036€ 25 824€ 26 044€ 30 289€ 35 603€ 31 683€ 41 737€ 30 408€ 19 950€
02
501
Spotreba materiálu
38 916€ 30 878€ 27 080€ 31 229€ 28 964€ 27 569€ 24 911€ 16 830€ 16 060€ 17 110€ 21 628€ 18 573€ 30 275€ 16 340€ 8 000€
03
502
Spotreba energie
20 986€ 11 039€ 6 974€ 14 079€ 9 070€ 9 972€ 9 125€ 8 994€ 9 984€ 13 179€ 13 976€ 13 110€ 11 462€ 14 068€ 11 950€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
36 651€ 38 371€ 87 221€ 61 702€ 71 347€ 53 383€ 27 097€ 20 860€ 21 225€ 22 006€ 17 674€ 23 871€ 36 265€ 19 514€ 20 181€
07
511
Opravy a udržiavanie
8 784€ 7 847€ 66 073€ 28 829€ 53 077€ 3 135€ 3 603€ 378€ 1 692€ 957€ 135€ 5 142€ 4 435€ 1 482€ 3 850€
08
512
Cestovné
201€ 76€ 588€ 392€ 140€ 111€ 134€ 0€ 48€ 187€ 735€ 668€ 791€ 664€
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 194€ 3 997€ 2 314€ 3 687€ 1 612€ 1 590€ 1 247€ 1 485€ 1 515€ 1 395€ 712€ 659€ 369€ 790€ 597€
10
518
Ostatné služby
25 473€ 26 527€ 18 759€ 28 597€ 16 267€ 48 519€ 22 137€ 18 862€ 18 017€ 19 606€ 16 641€ 17 335€ 30 793€ 16 451€ 15 070€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
271 609€ 229 313€ 219 313€ 187 813€ 165 373€ 154 808€ 149 393€ 131 739€ 128 731€ 113 621€ 110 032€ 109 944€ 106 708€ 104 521€ 96 760€
12
521
Mzdové náklady
198 251€ 164 923€ 161 048€ 137 070€ 120 564€ 114 530€ 108 759€ 96 335€ 94 997€ 83 372€ 81 254€ 81 696€ 79 922€ 78 481€ 71 632€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
68 007€ 57 169€ 52 292€ 47 192€ 41 521€ 37 687€ 37 531€ 33 089€ 31 789€ 28 583€ 27 155€ 27 561€ 26 201€ 24 923€ 23 800€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
5 263€ 7 221€ 5 973€ 3 551€ 3 288€ 2 590€ 3 103€ 2 314€ 1 945€ 1 666€ 1 623€ 687€ 585€ 1 107€ 1 328€
16
528
Ostatné sociálne náklady
89€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 482€ 1 139€ 882€ 343€ 610€ 968€ 496€ 40€ 295€ 198€ 190€ 0€ 0€ 250€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 45€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 482€ 1 139€ 882€ 343€ 610€ 968€ 496€ 40€ 295€ 198€ 190€ 0€ 0€ 205€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
96 345€ 5 931€ 2 053€ 1 435€ 2 323€ 2 037€ 6 707€ 3 405€ 15 176€ 663€ 451€ 2 827€ 6 227€ 764€ 3 352€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
93 064€ 4 310€ 0€ 24€ 711€ 1 675€ 0€ 2 211€ 14 853€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 153€
23
542
Predaný materiál
50€ 100€ 100€ 168€ 0€ 0€ 0€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 16€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 90€ 120€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
1 302€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 242€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 928€ 1 622€ 1 953€ 1 311€ 1 429€ 362€ 6 707€ 1 193€ 180€ 301€ 451€ 2 827€ 6 227€ 764€ 199€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
27 210€ 27 429€ 54 533€ 16 048€ 15 302€ 15 171€ 11 400€ 14 493€ 15 172€ 18 966€ 20 238€ 49 694€ 14 235€ 13 143€ 15 169€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
26 452€ 26 488€ 53 654€ 15 160€ 14 488€ 14 421€ 11 298€ 13 893€ 12 840€ 13 833€ 13 490€ 40 699€ 7 791€ 5 438€ 9 626€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
759€ 941€ 879€ 888€ 815€ 750€ 102€ 600€ 2 332€ 5 134€ 6 748€ 8 995€ 6 444€ 7 705€ 5 543€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 0€ 600€ 600€ 5 106€ 6 667€ 8 912€ 6 418€ 7 649€ 5 344€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
9€ 191€ 129€ 138€ 65€ 0€ 102€ 0€ 1 732€ 28€ 81€ 83€ 26€ 56€ 199€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
2 643€ 2 465€ 2 656€ 1 285€ 951€ 563€ 940€ 7 348€ 550€ 616€ 1 002€ 1 054€ 1 143€ 349€ 432€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 1 288€ 1 622€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 410€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 643€ 1 177€ 1 034€ 1 285€ 951€ 563€ 940€ 7 348€ 550€ 616€ 1 002€ 1 054€ 733€ 330€ 432€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
6 850€ 2 455€ 5 798€ 985€ 3 719€ 200€ 2 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 093€ 14 293€ 4 249€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
5 909€ 0€ 72€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 2 455€ 5 322€ 0€ 3 719€ 200€ 2 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 093€ 14 293€ 4 249€
61
587
Náklady na ostatné transfery
941€ 476€ 913€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
502 691€ 349 020€ 406 509€ 314 918€ 297 660€ 264 672€ 232 569€ 203 708€ 207 191€ 186 360€ 185 191€ 219 073€ 209 408€ 183 242€ 160 093€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
62 432€ 420 714€ 4 504€ 12 038€ 10 751€ 11 308€ 10 087€ 10 368€ 10 275€ 12 900€ 12 506€ 7 172€ 6 946€ 6 920€ 3 517€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
44 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
18 332€ 8 030€ 4 504€ 12 038€ 10 751€ 11 308€ 10 087€ 10 368€ 10 275€ 12 900€ 12 506€ 7 172€ 6 946€ 6 903€ 3 517€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 412 684€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
257 834€ 228 567€ 207 562€ 214 820€ 190 417€ 173 412€ 163 694€ 147 984€ 131 909€ 130 173€ 124 624€ 133 779€ 110 395€ 121 224€ 122 983€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
243 800€ 216 810€ 197 896€ 204 501€ 181 762€ 164 422€ 154 155€ 139 626€ 123 580€ 122 389€ 116 833€ 122 340€ 102 465€ 112 808€ 119 830€
82
633
Výnosy z poplatkov
14 033€ 11 757€ 9 665€ 10 319€ 8 655€ 8 991€ 9 539€ 8 358€ 8 329€ 7 784€ 7 791€ 11 439€ 7 930€ 8 416€ 3 153€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
76 079€ 18 517€ 5 114€ 6 799€ 7 272€ 6 909€ 248 755€ 6 524€ 3 660€ 2 521€ 13 354€ 201€ 18 061€ 53 437€ 4 879€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
73 841€ 9 660€ 873€ 753€ 1 226€ 2 203€ 4 913€ 2 211€ 2 512€ 1 158€ 11 182€ 0€ 0€ 34 630€ 3 153€
85
642
Tržby z predaja materiálu
408€ 180€ 0€ 80€ 291€ 1 977€ 599€ 148€ 50€ 172€ 43€ 0€ 8 396€ 15 160€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 1 016€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 50€ 50€ 0€ 0€ 230€ 632€ 430€ 0€ 0€ 40€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 831€ 8 628€ 4 191€ 4 950€ 5 755€ 2 499€ 242 612€ 3 735€ 1 097€ 1 190€ 2 089€ 201€ 9 665€ 3 647€ 1 726€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
788€ 750€ 813€ 779€ 750€ 663€ 0€ 2 386€ 5 106€ 6 690€ 8 995€ 6 685€ 8 535€ 4 442€ 4 348€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
788€ 750€ 813€ 779€ 750€ 663€ 0€ 2 386€ 5 106€ 6 690€ 8 995€ 6 685€ 8 535€ 4 442€ 4 348€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 600€ 0€ 600€ 5 106€ 6 667€ 8 912€ 6 418€ 8 535€ 4 442€ 4 348€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
38€ 63€ 29€ 0€ 63€ 0€ 1 786€ 0€ 23€ 83€ 267€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
1 737€ 763€ 92€ 188€ 150€ 445€ 2 285€ 1 886€ 1 151€ 2 296€ 2 364€ 239€ 666€ 2 437€ 16 199€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 76€ 92€ 21€ 150€ 445€ 1 040€ 696€ 1 151€ 1 055€ 1 041€ 51€ 666€ 2 437€ 16 199€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
1 630€ 687€ 0€ 167€ 0€ 0€ 1 245€ 1 190€ 0€ 0€ 1 323€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
107€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 241€ 0€ 188€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
79 495€ 82 203€ 99 443€ 88 529€ 94 638€ 59 246€ 71 891€ 56 762€ 54 558€ 54 266€ 49 592€ 51 454€ 71 969€ 64 921€ 43 020€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 45€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
62 030€ 65 342€ 93 589€ 82 676€ 87 787€ 51 498€ 66 453€ 51 679€ 49 678€ 48 242€ 43 461€ 45 277€ 69 617€ 64 086€ 41 891€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
13 694€ 13 090€ 5 083€ 5 083€ 5 083€ 5 083€ 5 083€ 5 083€ 4 881€ 4 840€ 4 840€ 4 840€ 1 060€ 835€ 1 129€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 000€ 3 000€ 0€ 0€ 1 006€ 299€ 355€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
770€ 770€ 770€ 770€ 762€ 2 366€ 0€ 0€ 0€ 1 184€ 1 292€ 1 292€ 1 292€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
478 365€ 751 514€ 317 528€ 323 154€ 303 977€ 251 983€ 496 712€ 225 911€ 206 659€ 208 845€ 211 434€ 199 530€ 216 572€ 253 381€ 194 946€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-24 326€ 402 495€ -88 981€ 8 236€ 6 318€ -12 689€ 264 143€ 22 203€ -533€ 22 485€ 26 243€ -19 543€ 7 164€ 70 139€ 34 853€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 2€ 4€ 28€ 85€ 197€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 109€ 406€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-24 326€ 402 495€ -88 983€ 8 232€ 6 289€ -12 774€ 263 945€ 22 203€ -533€ 22 485€ 26 243€ -19 543€ 7 055€ 69 733€ 34 853€