Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
15 936€ 14 676€ 18 688€ 15 845€ 11 877€ 12 922€ 13 277€ 9 902€ 8 867€ 9 293€ 9 257€ 15 387€ 27 320€ 17 284€ 17 607€
02
501
Spotreba materiálu
8 925€ 9 781€ 13 204€ 10 241€ 5 962€ 9 469€ 7 262€ 5 396€ 3 933€ 4 078€ 4 058€ 10 069€ 21 649€ 9 676€ 13 252€
03
502
Spotreba energie
7 010€ 4 895€ 5 484€ 5 604€ 5 915€ 3 452€ 6 016€ 4 506€ 4 934€ 5 214€ 5 199€ 5 318€ 5 671€ 7 608€ 4 355€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
33 464€ 38 005€ 37 945€ 37 206€ 44 866€ 41 628€ 47 739€ 34 687€ 44 266€ 24 532€ 26 836€ 19 570€ 18 909€ 24 015€ 28 023€
07
511
Opravy a udržiavanie
5 675€ 9 969€ 12 120€ 3 842€ 12 637€ 12 188€ 23 808€ 11 032€ 22 639€ 7 599€ 12 237€ 3 535€ 2 219€ 7 913€ 15 207€
08
512
Cestovné
481€ 263€ 1 715€ 1 068€ 251€ 57€ 67€ 45€ 126€ 26€ 27€ 27€ 76€ 63€ 7€
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 241€ 1 269€ 3 382€ 1 444€ 1 091€ 391€ 436€ 994€ 905€ 477€ 256€ 108€ 322€ 416€ 593€
10
518
Ostatné služby
25 068€ 26 504€ 20 728€ 30 851€ 30 887€ 28 993€ 23 428€ 22 617€ 20 596€ 16 430€ 14 316€ 15 900€ 16 292€ 15 623€ 12 216€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
75 279€ 59 999€ 63 210€ 64 115€ 49 917€ 51 915€ 49 190€ 52 297€ 39 638€ 37 603€ 36 594€ 36 727€ 38 399€ 37 120€ 33 126€
12
521
Mzdové náklady
55 600€ 43 593€ 46 182€ 47 034€ 36 427€ 37 508€ 35 440€ 37 587€ 29 163€ 27 105€ 27 221€ 27 069€ 28 399€ 28 268€ 24 806€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
17 673€ 14 838€ 15 460€ 15 435€ 11 999€ 12 629€ 11 946€ 12 637€ 9 349€ 9 367€ 8 289€ 8 610€ 8 314€ 7 911€ 7 500€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
2 007€ 1 568€ 1 568€ 1 645€ 1 491€ 1 777€ 1 804€ 2 073€ 1 126€ 1 131€ 1 084€ 1 048€ 1 686€ 941€ 820€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
129€ 59€ 57€ 140€ 70€ 126€ 0€ 57€ 114€ 56€ 56€ 0€ 0€ 0€ 42€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
129€ 59€ 57€ 140€ 70€ 126€ 0€ 57€ 114€ 56€ 56€ 0€ 0€ 0€ 42€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
1 091€ 1 221€ 943€ 1 381€ 599€ 14 663€ 482€ 488€ 366€ 312€ 223€ 213€ 153€ 166€ 165€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
13 974€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 091€ 1 221€ 943€ 1 381€ 599€ 689€ 482€ 488€ 366€ 312€ 223€ 213€ 153€ 166€ 165€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
7 010€ 20 662€ 25 442€ 24 882€ 24 947€ 24 668€ 25 242€ 12 237€ 9 097€ 9 300€ 9 049€ 9 486€ 10 142€ 9 618€ 8 567€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 010€ 20 662€ 25 442€ 24 882€ 24 147€ 23 868€ 24 442€ 11 437€ 7 797€ 7 965€ 7 994€ 8 376€ 8 621€ 8 236€ 7 992€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
800€ 800€ 800€ 800€ 1 300€ 1 335€ 1 055€ 1 110€ 1 521€ 1 382€ 575€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 199€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
800€ 800€ 800€ 800€ 1 300€ 1 335€ 1 055€ 1 110€ 1 521€ 1 382€ 376€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
2 717€ 1 732€ 1 625€ 1 557€ 1 430€ 1 390€ 1 472€ 2 060€ 1 677€ 1 394€ 339€ 327€ 788€ 393€ 349€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
780€ 103€ 0€ 0€ 311€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 937€ 1 629€ 1 625€ 1 557€ 1 430€ 1 390€ 1 472€ 1 749€ 1 677€ 1 394€ 339€ 327€ 788€ 383€ 349€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
211 368€ 167 726€ 192 029€ 200 107€ 183 061€ 158 776€ 141 528€ 129 856€ 121 196€ 119 571€ 122 372€ 112 499€ 110 844€ 115 134€ 109 161€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
211 368€ 167 726€ 190 529€ 195 793€ 182 974€ 158 680€ 141 447€ 127 799€ 121 148€ 119 523€ 122 372€ 112 499€ 110 844€ 115 134€ 109 161€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
87€ 96€ 81€ 57€ 48€ 48€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
1 500€ 4 314€ 0€ 0€ 2 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
346 995€ 304 081€ 339 940€ 345 233€ 316 767€ 306 087€ 278 931€ 241 583€ 225 220€ 202 060€ 204 725€ 194 209€ 206 555€ 203 730€ 197 040€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
12€ 134€ 216€ 216€ 299€ 241€ 264€ 150€ 214€ 211€ 685€ 947€ 2 290€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
12€ 134€ 216€ 216€ 299€ 241€ 264€ 150€ 214€ 211€ 685€ 947€ 2 290€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
287 403€ 257 579€ 258 058€ 290 803€ 255 663€ 263 528€ 254 708€ 217 610€ 191 812€ 181 189€ 182 321€ 165 947€ 145 199€ 182 277€ 188 824€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
285 843€ 254 927€ 256 141€ 287 247€ 247 540€ 257 004€ 241 549€ 211 875€ 186 400€ 174 970€ 181 674€ 161 803€ 140 873€ 177 662€ 187 954€
82
633
Výnosy z poplatkov
1 559€ 2 652€ 1 917€ 3 556€ 8 123€ 6 524€ 13 160€ 5 735€ 5 412€ 6 219€ 646€ 4 144€ 4 326€ 4 615€ 870€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
22 276€ 2 573€ 4 024€ 10 571€ 1 669€ 17 664€ 1 838€ 928€ 422€ 656€ 1 002€ 17€ 17€ 17€ 0€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
16 660€ 339€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
50€ 116€ 3 580€ 0€ 30€ 0€ 0€ 30€ 0€ 10€ 17€ 17€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
5 566€ 2 457€ 444€ 10 571€ 1 330€ 17 663€ 1 808€ 928€ 422€ 626€ 1 002€ 7€ 0€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
800€ 800€ 800€ 1 300€ 1 335€ 1 055€ 1 110€ 1 521€ 1 382€ 376€ 1 124€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
800€ 800€ 800€ 1 300€ 1 335€ 1 055€ 1 110€ 1 521€ 1 382€ 376€ 1 124€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 124€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
800€ 800€ 800€ 1 300€ 1 335€ 1 055€ 1 110€ 1 521€ 1 382€ 376€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 2€ 2€ 2€ 1€ 4€ 6€ 16€ 26€ 44€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 2€ 2€ 2€ 1€ 4€ 6€ 16€ 26€ 44€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 1 429€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 1 429€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
44 184€ 52 558€ 66 596€ 83 120€ 66 394€ 35 842€ 47 021€ 27 155€ 18 942€ 13 093€ 18 673€ 8 449€ 43 118€ 10 671€ 9 005€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
2 253€ 2 938€ 4 034€ 8 842€ 726€ 7 010€ 17 243€ 12 254€ 10 606€ 4 524€ 11 668€ 3 048€ 36 147€ 7 092€ 4 735€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
3 693€ 6 506€ 6 729€ 24 813€ 5 088€ 4 779€ 6 369€ 1 869€ 931€ 931€ 931€ 931€ 595€ 299€ 299€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 623€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
8 438€ 11 250€ 11 250€ 11 250€ 11 250€ 11 250€ 2 813€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 100€ 1 400€ 2 050€ 1 400€ 6 400€ 2 149€ 3 127€ 250€ 300€ 30€ 0€ 600€ 2 650€ 600€ 664€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
320€ 2 007€ 2 570€ 2 570€ 2 570€ 2 719€ 1 032€ 1 032€ 618€ 618€ 618€ 594€ 324€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
35 817€ 31 270€ 39 963€ 34 245€ 40 360€ 7 936€ 8 001€ 8 316€ 6 487€ 6 990€ 5 455€ 3 276€ 3 402€ 2 680€ 3 307€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
353 862€ 312 710€ 328 690€ 384 627€ 324 742€ 318 051€ 304 668€ 247 235€ 214 206€ 196 145€ 203 323€ 176 151€ 190 417€ 194 314€ 201 287€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
6 867€ 8 629€ -11 250€ 39 394€ 7 975€ 11 963€ 25 737€ 5 652€ -11 015€ -5 915€ -1 402€ -18 058€ -16 138€ -9 416€ 4 247€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 1€ 4€ 7€ 6€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
6 867€ 8 629€ -11 250€ 39 394€ 7 975€ 11 963€ 25 736€ 5 651€ -11 015€ -5 915€ -1 403€ -18 059€ -16 142€ -9 423€ 4 241€