Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
792 820€ 677 042€ 715 613€ 730 135€ 639 323€ 714 717€ 672 698€ 676 570€ 692 988€ 751 925€ 679 291€ 643 053€ 600 094€ 642 005€
02
501
Spotreba materiálu
476 702€ 352 838€ 363 351€ 379 877€ 311 733€ 366 303€ 343 983€ 348 421€ 314 488€ 341 352€ 279 916€ 267 632€ 191 384€ 292 089€
03
502
Spotreba energie
316 119€ 324 204€ 352 261€ 350 258€ 327 590€ 348 415€ 328 715€ 328 148€ 378 499€ 410 574€ 399 375€ 375 421€ 408 710€ 349 916€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
1 755 449€ 2 155 737€ 1 556 328€ 1 526 825€ 1 351 409€ 1 742 665€ 1 643 310€ 1 706 020€ 1 668 463€ 1 664 935€ 1 511 648€ 1 774 842€ 1 763 048€ 1 791 691€
07
511
Opravy a udržiavanie
457 818€ 377 873€ 398 566€ 409 710€ 393 421€ 683 816€ 537 453€ 663 069€ 570 630€ 579 188€ 494 695€ 617 146€ 626 798€ 661 977€
08
512
Cestovné
1 382€ 3 684€ 11 324€ 4 842€ 5 246€ 5 889€ 3 741€ 14 355€ 5 464€ 9 217€ 2 490€ 9 388€ 17 583€ 8 228€
09
513
Náklady na reprezentáciu
21 247€ 17 776€ 30 829€ 35 332€ 29 600€ 24 746€ 16 540€ 12 512€ 14 791€ 17 757€ 12 770€ 4 502€ 3 547€ 18 278€
10
518
Ostatné služby
1 275 001€ 1 756 404€ 1 115 608€ 1 076 941€ 923 143€ 1 028 213€ 1 085 575€ 1 016 084€ 1 077 579€ 1 058 773€ 1 001 693€ 1 143 806€ 1 115 120€ 1 103 208€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
4 882 754€ 4 566 546€ 4 360 745€ 3 815 705€ 3 527 756€ 3 376 417€ 3 074 486€ 2 938 061€ 2 755 959€ 2 623 395€ 2 535 322€ 2 532 070€ 2 485 320€ 2 200 580€
12
521
Mzdové náklady
3 438 222€ 3 285 998€ 3 088 361€ 2 710 131€ 2 509 158€ 2 408 046€ 2 197 332€ 2 074 419€ 1 946 991€ 1 852 323€ 1 807 684€ 1 820 025€ 1 807 240€ 1 595 044€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 181 762€ 1 055 941€ 1 047 922€ 924 333€ 847 563€ 810 460€ 731 719€ 708 337€ 670 666€ 630 444€ 612 081€ 577 968€ 573 458€ 517 785€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
35 999€ 35 317€ 33 212€ 28 622€ 26 524€ 25 847€ 25 092€ 24 715€ 19 896€ 19 796€ 20 456€ 20 405€ 19 352€ 18 304€
15
527
Zákonné sociálne náklady
216 482€ 179 809€ 184 820€ 150 002€ 143 761€ 128 501€ 115 383€ 115 953€ 109 839€ 116 915€ 93 934€ 107 454€ 85 270€ 69 447€
16
528
Ostatné sociálne náklady
10 288€ 9 481€ 6 431€ 2 618€ 751€ 3 564€ 4 960€ 14 637€ 8 567€ 3 916€ 1 167€ 6 218€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
142 009€ 88 762€ 70 188€ 56 131€ 54 906€ 61 240€ 57 704€ 59 780€ 53 741€ 53 513€ 54 399€ 51 324€ 19 462€ 16 617€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 7 803€ 6 385€ 9 186€ 8 579€ 7 155€ 7 155€ 5 366€ 6 800€ 6 909€ 5 182€ 6 964€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
588€ 438€ 369€ 589€ 2 717€ 589€ 500€ 500€ 500€ 2 283€ 6 011€ 6 011€ 7 786€ 6 047€
20
538
Ostatné dane a poplatky
141 421€ 88 324€ 69 818€ 47 739€ 45 805€ 51 465€ 48 625€ 52 125€ 46 086€ 45 864€ 41 588€ 38 404€ 6 494€ 3 606€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
535 052€ 117 808€ 141 440€ 240 195€ 502 742€ 463 317€ 506 630€ 741 931€ 1 031 957€ 170 417€ 77 418€ 235 449€ 259 387€ 406 630€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
183 879€ 11 382€ 11 900€ 33 237€ 28 824€ 109 673€ 296 731€ 547 638€ 700 236€ 102 193€ 44 976€ 199 160€ 208 791€ 182 642€
23
542
Predaný materiál
2 230€ 1 983€ 0€ 0€ 0€ 66€ 0€ 0€ 0€ 47€ 0€ 627€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 664€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 37€ 0€ 0€ 750€ 0€ 83€ 0€ 318€ 0€ 0€ 0€ 694€ 30€
26
546
Odpis pohľadávky
135 045€ 2 824€ 18 422€ 15 219€ 360 703€ 201 178€ 14 923€ 2 980€ 310 224€ 1 814€ 12 784€ 17 061€ 20 055€ 111 398€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
213 899€ 92 961€ 111 117€ 191 740€ 112 466€ 152 400€ 194 893€ 191 244€ 20 970€ 65 890€ 19 658€ 18 601€ 25 570€ 111 896€
28
549
Manká a škody
0€ 8 620€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 70€ 209€ 473€ 0€ 0€ 4 277€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
2 412 988€ 2 452 677€ 1 978 506€ 1 379 018€ 885 487€ 898 282€ 930 631€ 872 673€ 1 132 640€ 1 490 400€ 925 266€ 913 774€ 1 019 067€ 713 953€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
911 172€ 1 228 192€ 843 964€ 869 103€ 848 413€ 843 893€ 864 919€ 775 894€ 804 175€ 920 984€ 755 357€ 761 581€ 740 949€ 605 028€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
56 373€ 43 916€ 76 947€ 41 542€ 37 074€ 54 389€ 65 711€ 96 779€ 328 465€ 569 416€ 169 909€ 152 193€ 278 118€ 108 925€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
34 044€ 28 152€ 62 110€ 34 303€ 29 193€ 41 062€ 39 470€ 51 575€ 167 361€ 156 101€ 134 518€ 112 961€ 143 330€ 108 925€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
22 329€ 15 764€ 14 837€ 7 238€ 7 881€ 13 327€ 26 242€ 45 204€ 161 103€ 413 315€ 35 391€ 39 232€ 134 788€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
1 445 443€ 1 180 569€ 1 057 595€ 468 373€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
1 445 443€ 1 180 569€ 1 057 595€ 468 373€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
36 733€ 39 808€ 50 132€ 59 809€ 55 736€ 60 298€ 64 178€ 69 983€ 65 127€ 62 117€ 64 610€ 76 618€ 88 491€ 133 488€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
13 246€ 16 600€ 19 107€ 23 031€ 26 954€ 32 455€ 37 851€ 37 278€ 36 735€ 35 268€ 37 192€ 40 248€ 64 569€ 107 834€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 42€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
23 487€ 23 208€ 31 025€ 36 778€ 28 782€ 27 844€ 26 327€ 32 705€ 28 391€ 26 849€ 27 418€ 36 370€ 23 880€ 25 654€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
1 417€ 2 733€ 3 941€ 6 210€ 1 794€ 953€ 1 697€ 3 445€ 64€ 0€ 0€ 1 764€ 0€ 31€
50
572
Škody
1 417€ 2 733€ 3 941€ 6 210€ 1 794€ 953€ 0€ 3 445€ 64€ 0€ 0€ 1 764€ 0€ 31€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 697€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
4 930 769€ 4 486 671€ 4 259 231€ 3 716 264€ 3 441 069€ 2 966 390€ 2 643 685€ 2 574 747€ 2 339 508€ 2 256 873€ 2 190 444€ 1 943 228€ 1 941 916€ 1 495 960€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
2 466 720€ 2 341 872€ 2 256 736€ 1 979 318€ 1 860 608€ 1 743 398€ 1 526 567€ 1 484 318€ 1 414 718€ 1 454 636€ 1 381 482€ 1 104 147€ 1 258 964€ 1 088 180€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
768 695€ 1 231 126€ 1 137 273€ 1 206 240€ 940 481€ 331 905€ 176 830€ 56 120€ 62 620€ 84 730€ 62 797€ 16 375€ 191 129€ 18 642€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
1 695 355€ 913 673€ 865 223€ 530 707€ 639 980€ 891 087€ 940 288€ 1 034 309€ 862 168€ 717 449€ 746 165€ 822 706€ 491 823€ 389 138€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 58€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
15 489 992€ 14 587 783€ 13 136 123€ 11 530 292€ 10 460 223€ 10 284 280€ 9 595 019€ 9 643 211€ 9 740 446€ 9 073 575€ 8 038 398€ 8 172 122€ 8 176 785€ 7 400 955€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
448 460€ 377 319€ 321 175€ 272 235€ 268 648€ 254 623€ 250 307€ 250 768€ 241 181€ 233 292€ 203 172€ 192 076€ 96 669€ 90 878€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
448 460€ 377 319€ 321 175€ 272 235€ 268 648€ 254 552€ 250 307€ 250 768€ 241 181€ 233 292€ 203 172€ 192 076€ 96 669€ 90 878€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 70€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 3 870€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 111€ 0€ 745€ 253€ 73 630€ 80 196€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 644€ 0€ 745€ 253€ 1 300€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 467€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 3 870€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 72 330€ 80 196€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
11 463 318€ 11 163 925€ 10 613 194€ 9 692 984€ 8 863 351€ 8 379 812€ 7 640 447€ 7 009 731€ 6 715 942€ 6 651 423€ 6 503 352€ 5 754 664€ 6 526 749€ 6 852 032€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
10 390 533€ 10 007 412€ 9 720 477€ 8 822 209€ 8 010 977€ 7 523 649€ 6 814 138€ 6 213 963€ 5 910 365€ 5 771 629€ 6 339 970€ 4 934 710€ 5 741 611€ 6 117 446€
82
633
Výnosy z poplatkov
1 072 786€ 1 156 513€ 892 717€ 870 775€ 852 374€ 856 163€ 826 310€ 795 768€ 805 577€ 879 795€ 163 382€ 819 954€ 785 138€ 734 586€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1 067 724€ 833 080€ 566 899€ 610 436€ 801 123€ 962 125€ 1 081 429€ 889 287€ 1 013 947€ 1 023 744€ 986 551€ 1 254 877€ 1 176 665€ 924 221€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
69 473€ 20 356€ 20 345€ 27 495€ 157 458€ 311 043€ 456 929€ 154 040€ 326 685€ 212 046€ 139 161€ 167 841€ 248 755€ 251 466€
85
642
Tržby z predaja materiálu
2 349€ 2 233€ 4 054€ 1 137€ 552€ 281€ 538€ 799€ 702€ 3 393€ 2 805€ 2 904€ 3 827€ 4 108€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
290€ 0€ 867€ 1 657€ 0€ 677€ 961€ 583€ 0€ 0€ 402€ 111€ 732€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
49 294€ 20 820€ 8 360€ 5 032€ 7 158€ 8 366€ 12 684€ 14 597€ 18 077€ 23 384€ 9 766€ 7 800€ 4 596€ 3 340€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
946 317€ 789 672€ 533 274€ 575 115€ 635 955€ 641 759€ 610 318€ 719 267€ 668 482€ 784 921€ 834 417€ 1 076 221€ 918 755€ 665 307€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 332 641€ 1 097 459€ 560 164€ 119 012€ 385 232€ 264 564€ 63 562€ 510 605€ 472 882€ 179 251€ 175 453€ 153 042€ 163 475€ 156 432€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
152 073€ 39 863€ 91 791€ 119 012€ 385 232€ 264 564€ 63 562€ 510 605€ 472 882€ 179 251€ 175 453€ 153 042€ 163 475€ 156 432€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 738€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
34 127€ 35 623€ 59 314€ 26 306€ 18 699€ 49 394€ 31 614€ 176 572€ 154 078€ 131 837€ 116 169€ 137 098€ 111 885€ 115 295€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
117 946€ 4 240€ 32 476€ 92 706€ 366 533€ 215 170€ 31 949€ 334 033€ 318 804€ 47 414€ 59 284€ 15 944€ 51 590€ 39 399€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
1 180 568€ 1 057 595€ 468 373€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
1 180 568€ 1 057 595€ 468 373€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
6 783€ 1 117€ 94 036€ 35 501€ 1 066€ 9 655€ 4 499€ 12 223€ 7 052€ 7 469€ 6 407€ 6 228€ 15 030€ 30 433€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
3 881€ 1 117€ 5 187€ 2 943€ 1 066€ 6 989€ 4 499€ 12 223€ 7 052€ 7 469€ 6 407€ 5 658€ 13 768€ 30 097€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 666€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 56€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
2 901€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 88 849€ 32 557€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 570€ 1 206€ 336€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 11€ 3 901€ 11 537€ 646€ 495€ 344€ 64€ 0€ 0€ 0€ 63€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 11€ 3 901€ 11 537€ 646€ 495€ 344€ 64€ 0€ 0€ 0€ 63€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
2 001 391€ 1 971 943€ 1 531 143€ 1 395 331€ 1 313 301€ 1 500 012€ 1 581 937€ 1 465 420€ 1 551 137€ 918 204€ 951 623€ 1 147 535€ 1 090 453€ 686 479€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 2 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 477€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 490 968€ 1 498 398€ 1 040 183€ 914 740€ 845 395€ 1 030 612€ 1 024 632€ 947 019€ 720 790€ 522 502€ 613 871€ 847 191€ 791 084€ 493 537€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
310 042€ 306 235€ 312 684€ 322 594€ 288 942€ 281 780€ 325 631€ 375 359€ 688 154€ 267 799€ 223 567€ 204 960€ 201 592€ 125 732€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
28 497€ 3 561€ 2 323€ 2 282€ 2 534€ 33 547€ 72 530€ 871€ 5 786€ 1 709€ 947€ 13 079€ 0€ 1 029€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
41 283€ 40 390€ 13 593€ 9 383€ 12 746€ 11 361€ 12 868€ 15 099€ 15 740€ 15 839€ 16 280€ 19 528€ 38 173€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
130 601€ 123 359€ 162 360€ 146 332€ 161 484€ 142 712€ 146 277€ 127 073€ 120 666€ 110 354€ 96 958€ 62 777€ 59 604€ 65 704€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
16 320 317€ 15 444 843€ 13 690 491€ 12 129 399€ 11 644 258€ 11 371 436€ 10 622 677€ 10 140 490€ 10 002 204€ 9 014 128€ 8 826 811€ 8 582 052€ 9 149 300€ 8 740 475€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
830 325€ 857 060€ 554 367€ 599 107€ 1 184 035€ 1 087 156€ 1 027 658€ 497 279€ 261 758€ -59 446€ 788 413€ 409 930€ 972 515€ 1 339 520€
136
591
Splatná daň z príjmov
594€ 222€ 1 737€ 560€ 273€ 1 307€ 841€ 2 320€ 1 339€ 383€ 1 255€ 752€ 4 757€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
829 732€ 856 838€ 552 631€ 598 547€ 1 183 763€ 1 085 849€ 1 026 818€ 494 959€ 260 419€ -59 829€ 787 158€ 409 178€ 967 758€ 1 339 520€