Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
4 531 351€ 4 519 468€ 4 438 130€ 6 254 899€ 6 278 198€ 6 201 978€ 5 745 235€ 5 732 656€ 5 821 269€ 5 882 003€ 5 017 594€ 4 587 108€ 3 740 632€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
3 983 630€ 4 128 580€ 4 089 267€ 5 894 977€ 5 866 724€ 5 681 686€ 5 151 163€ 5 164 777€ 5 226 669€ 5 251 494€ 4 354 360€ 4 384 172€ 3 718 747€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
990€ 990€ 990€ 1 186€ 621€ 1 046€ 1 183€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 196€ 621€ 1 046€ 1 183€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
990€ 990€ 990€ 990€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
3 518 511€ 3 663 461€ 3 624 148€ 5 429 662€ 5 401 974€ 5 216 511€ 4 685 851€ 4 700 648€ 4 762 540€ 4 787 365€ 3 890 231€ 3 920 043€ 3 254 563€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
853 046€ 820 076€ 820 539€ 859 789€ 854 271€ 854 271€ 818 404€ 778 767€ 779 814€ 779 814€ 178 584€ 177 774€ 185 038€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
647€ 647€ 647€ 647€ 647€ 647€ 647€ 647€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
2 413 771€ 2 540 336€ 2 681 864€ 2 588 809€ 2 700 621€ 2 218 823€ 2 314 321€ 2 358 940€ 2 425 838€ 2 474 363€ 1 759 379€ 1 891 053€ 1 964 124€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
104 286€ 127 512€ 75 302€ 79 592€ 76 739€ 76 395€ 25 897€ 28 459€ 25 515€ 19 934€ 17 605€ 16 864€ 12 470€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
1 099€ 4 397€ 7 694€ 10 992€ 104€ 417€ 729€ 1 042€ 0€ 0€ 3 830€ 6 733€ 9 522€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
7 783€ 9 248€ 8 784€ 15 164€ 16 356€ 16 116€ 13 594€ 11 120€ 9 605€ 3 927€ 2 228€ 429€ 429€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
137 878€ 161 245€ 29 318€ 1 874 669€ 1 753 236€ 2 049 842€ 1 512 259€ 1 521 673€ 1 521 768€ 1 509 327€ 1 928 605€ 1 827 190€ 1 082 980€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
464 129€ 464 129€ 464 129€ 464 129€ 464 129€ 464 129€ 464 129€ 464 129€ 464 129€ 464 129€ 464 129€ 464 129€ 464 184€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
464 129€ 464 129€ 464 129€ 464 129€ 464 129€ 464 129€ 464 129€ 464 129€ 464 129€ 464 129€ 464 129€ 464 129€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 464 184€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
545 099€ 387 680€ 342 612€ 355 286€ 409 699€ 517 339€ 590 394€ 565 977€ 591 453€ 625 983€ 660 385€ 198 595€ 18 832€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
372 746€ 181 381€ 238 426€ 276 872€ 340 330€ 403 788€ 467 246€ 505 461€ 541 257€ 579 635€ 617 842€ 139 715€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
372 732€ 181 379€ 238 426€ 276 872€ 340 330€ 403 788€ 467 246€ 505 461€ 541 257€ 579 635€ 617 842€ 12 909€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 126 806€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
14€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
17 781€ 16 907€ 15 683€ 16 585€ 13 456€ 15 107€ 16 786€ 11 373€ 15 947€ 8 339€ 9 515€ 6 161€ 4 424€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
1 628€ 22€ 2 109€ 1 625€ 669€ 1 180€ 2 419€ 0€ 0€ 0€ 0€ 327€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
15 191€ 12 545€ 12 165€ 13 501€ 11 540€ 11 662€ 12 568€ 9 390€ 9 811€ 6 383€ 7 631€ 5 605€ 4 376€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
454€ 3 479€ 51€ 34€ 6€ 729€ 384€ 336€ 473€ 1 805€ 265€ 229€ 48€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 107€ 116€ 131€ 151€ 1 619€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
508€ 860€ 1 357€ 1 424€ 1 241€ 1 536€ 1 307€ 1 531€ 723€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 809€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
154 572€ 189 393€ 88 503€ 61 830€ 55 913€ 98 444€ 106 362€ 49 144€ 34 249€ 38 009€ 33 028€ 52 719€ 14 408€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
832€ 2 539€ 3 243€ 2 197€ 1 192€ 1 991€ 1 627€ 1 390€ 314€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
153 740€ 186 855€ 85 260€ 59 633€ 54 721€ 96 452€ 104 735€ 47 754€ 33 935€ 38 009€ 33 028€ 52 719€ 14 408€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
2 622€ 3 207€ 6 250€ 4 635€ 1 775€ 2 953€ 3 677€ 1 901€ 3 147€ 4 526€ 2 849€ 4 341€ 3 053€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
2 622€ 3 207€ 6 250€ 4 635€ 1 775€ 2 953€ 3 677€ 1 901€ 1 068€ 1 830€ 1 503€ 3 158€ 2 807€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 079€ 2 696€ 1 346€ 1 183€ 246€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
4 531 351€ 4 519 468€ 4 438 130€ 6 254 899€ 6 278 198€ 6 201 978€ 5 745 235€ 5 732 656€ 5 821 269€ 5 882 003€ 5 017 594€ 4 587 108€ 3 740 632€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
2 296 059€ 2 327 968€ 2 290 703€ 3 368 933€ 3 347 559€ 3 351 617€ 3 296 993€ 3 293 498€ 3 296 863€ 3 266 658€ 2 780 266€ 2 843 326€ 2 813 388€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
2 296 059€ 2 327 968€ 2 290 703€ 3 368 933€ 3 347 559€ 3 351 617€ 3 296 993€ 3 293 498€ 3 296 863€ 3 266 658€ 2 780 266€ 2 843 326€ 2 813 388€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
2 328 686€ 2 287 825€ 3 316 485€ 3 347 161€ 3 343 044€ 3 308 784€ 3 304 801€ 3 296 243€ 3 297 501€ 2 706 863€ 2 841 921€ 2 804 327€ 2 628 766€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-32 627€ 40 143€ -1 025 782€ 21 772€ 4 515€ 42 832€ -7 808€ -2 745€ -638€ 559 795€ -61 655€ 38 999€ 184 622€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
555 594€ 577 537€ 549 505€ 649 000€ 638 319€ 949 180€ 717 560€ 710 677€ 756 590€ 884 417€ 1 240 292€ 1 051 177€ 927 244€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
2 400€ 2 400€ 2 200€ 2 000€ 2 000€ 1 842€ 1 842€ 13 800€ 12 211€ 12 159€ 12 961€ 12 987€ 12 042€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
2 400€ 2 400€ 2 200€ 2 000€ 2 000€ 1 842€ 1 842€ 13 800€ 12 211€ 12 159€ 12 961€ 12 987€ 12 042€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
40 795€ 51 016€ 492€ 638€ 569€ 10 435€ 10 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
40 795€ 51 016€ 492€ 638€ 569€ 10 435€ 10 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
439 320€ 455 167€ 494 985€ 502 763€ 511 004€ 534 014€ 578 571€ 600 604€ 622 441€ 643 840€ 1 905€ 824€ 1 397€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
423 453€ 439 622€ 479 773€ 487 454€ 510 737€ 533 690€ 578 489€ 600 373€ 621 952€ 643 089€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
695€ 372€ 40€ 137€ 266€ 324€ 82€ 231€ 489€ 555€ 192€ 89€ 1 397€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 196€ 1 713€ 735€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
15 172€ 15 172€ 15 172€ 15 172€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
73 078€ 68 954€ 51 828€ 134 956€ 97 307€ 93 895€ 65 704€ 63 559€ 66 273€ 100 756€ 90 386€ 98 665€ 549 580€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
15 709€ 13 103€ 9 142€ 68 797€ 15 989€ 10 761€ 8 207€ 8 547€ 15 026€ 12 989€ 0€ 2 781€ 468 954€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 4 059€ 4 600€ 15 955€ 14 244€ 18 636€ 16 290€ 14 474€ 12 547€ 11 139€ 11 253€ 7 591€ 680€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
24 503€ 24 100€ 7 681€ 23 283€ 22 984€ 22 565€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 217€ 1 291€ 5 054€ 10 852€ 1 089€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 335€ 4 261€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
63€ 163€ 5 163€ 163€ 18 123€ 17 971€ 19 336€ 18 190€ 18 145€ 56 375€ 55 257€ 56 766€ 56 351€
163
12.
Zamestnanci (331)
18 294€ 15 356€ 14 206€ 15 049€ 14 679€ 13 672€ 12 433€ 12 549€ 11 694€ 10 902€ 12 232€ 11 341€ 11 340€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
11 433€ 9 751€ 8 762€ 9 276€ 9 005€ 8 270€ 7 625€ 7 966€ 7 128€ 6 633€ 4 863€ 5 374€ 4 947€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
3 077€ 2 421€ 2 275€ 2 434€ 2 283€ 2 020€ 1 813€ 1 833€ 1 516€ 1 427€ 1 727€ 1 625€ 1 958€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 8 641€ 27 439€ 308 994€ 61 443€ 32 714€ 55 664€ 127 662€ 1 135 040€ 938 701€ 364 225€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 8 641€ 18 973€ 40 203€ 21 806€ 44 756€ 89 811€ 692 313€ 892 175€ 358 543€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 8 641€ 18 798€ 290 021€ 21 240€ 10 908€ 10 908€ 37 851€ 434 727€ 46 526€ 5 682€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 000€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
1 679 698€ 1 613 962€ 1 597 921€ 2 236 966€ 2 292 320€ 1 901 181€ 1 730 681€ 1 728 480€ 1 767 817€ 1 730 928€ 997 036€ 692 605€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
1 679 698€ 1 613 962€ 1 597 921€ 2 236 966€ 2 292 320€ 1 901 181€ 1 730 681€ 1 728 480€ 1 767 817€ 1 730 928€ 997 036€ 692 605€ 0€