Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
500 697€ 603 762€ 554 945€ 540 239€ 596 238€ 620 257€ 529 281€ 621 138€ 529 138€ 617 424€ 780 072€ 878 056€ 1 042 808€ 1 246 095€ 1 316 029€
02
501
Spotreba materiálu
196 889€ 312 705€ 197 837€ 173 812€ 259 714€ 233 573€ 183 546€ 197 105€ 166 455€ 165 057€ 325 720€ 228 228€ 257 541€ 241 245€ 364 200€
03
502
Spotreba energie
303 808€ 291 057€ 357 108€ 366 428€ 336 523€ 386 683€ 345 735€ 424 033€ 362 683€ 452 367€ 454 352€ 649 828€ 785 267€ 1 004 850€ 951 829€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
4 397 959€ 4 686 961€ 3 634 209€ 3 592 750€ 3 458 000€ 3 317 606€ 3 175 237€ 3 266 242€ 3 030 184€ 2 829 530€ 2 953 819€ 2 844 448€ 3 272 137€ 2 786 443€ 2 839 181€
07
511
Opravy a udržiavanie
1 725 704€ 1 819 455€ 1 347 362€ 1 457 305€ 1 445 704€ 1 432 891€ 1 322 938€ 1 283 890€ 1 019 902€ 809 974€ 921 243€ 819 573€ 1 192 571€ 921 493€ 1 104 760€
08
512
Cestovné
1 804€ 673€ 885€ 3 178€ 4 875€ 4 037€ 3 769€ 5 004€ 16 829€ 3 821€ 5 063€ 3 604€ 4 526€ 3 267€ 7 255€
09
513
Náklady na reprezentáciu
27 065€ 9 629€ 10 556€ 33 272€ 17 992€ 18 587€ 25 559€ 29 876€ 20 484€ 20 156€ 17 264€ 27 816€ 17 539€ 5 617€ 3 937€
10
518
Ostatné služby
2 643 386€ 2 857 203€ 2 275 406€ 2 098 995€ 1 989 429€ 1 862 092€ 1 822 970€ 1 947 472€ 1 972 968€ 1 995 579€ 2 010 249€ 1 993 455€ 2 057 501€ 1 856 066€ 1 723 229€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
3 771 270€ 3 666 918€ 3 355 632€ 3 327 708€ 3 144 369€ 2 903 530€ 2 615 535€ 2 507 504€ 2 478 746€ 2 275 132€ 2 363 928€ 2 410 250€ 2 492 707€ 3 091 706€ 2 938 465€
12
521
Mzdové náklady
2 666 126€ 2 575 708€ 2 405 163€ 2 338 411€ 2 212 902€ 2 064 980€ 1 862 793€ 1 781 719€ 1 762 943€ 1 601 322€ 1 678 889€ 1 701 425€ 1 799 691€ 2 224 451€ 2 097 295€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
933 905€ 917 080€ 794 514€ 819 470€ 770 597€ 715 924€ 639 798€ 614 510€ 613 947€ 568 634€ 581 768€ 579 380€ 574 990€ 726 496€ 687 452€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
8 097€ 7 742€ 7 874€ 8 213€ 8 963€ 8 839€ 9 113€ 9 163€ 8 776€ 10 761€ 10 118€ 10 352€ 10 048€ 15 553€ 14 692€
15
527
Zákonné sociálne náklady
162 866€ 166 203€ 147 902€ 161 443€ 151 601€ 113 431€ 103 099€ 100 091€ 92 879€ 94 215€ 92 860€ 119 093€ 107 978€ 124 577€ 136 112€
16
528
Ostatné sociálne náklady
275€ 185€ 181€ 171€ 305€ 356€ 732€ 2 021€ 201€ 200€ 293€ 0€ 0€ 629€ 2 914€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
3 731€ 5 496€ 3 899€ 3 984€ 2 422€ 2 468€ 56 709€ 329€ 4 156€ 7 434€ 7 086€ 4 096€ 7 208€ 8 587€ 16 261€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
3 731€ 5 496€ 3 899€ 3 984€ 2 422€ 2 468€ 56 709€ 329€ 4 156€ 7 434€ 7 086€ 4 096€ 7 208€ 8 587€ 16 261€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
202 731€ 177 555€ 271 922€ 150 845€ 121 336€ 261 784€ 200 893€ 350 173€ 141 044€ 91 000€ 141 217€ 90 148€ 185 284€ 241 989€ 206 042€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 110€ 61 496€ 3 191€ 3 156€ 15 844€ 39 348€ 25 181€ 266 224€ 5 083€ 8 056€ 21 512€ 41 776€ 54 360€ 214 244€ 202 546€
23
542
Predaný materiál
49€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 94€ 1 000€ 7 523€ 0€ 407€ 312€ 350€ 200€ 0€ 0€ 0€ 350€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
75 195€ 16 003€ 53 633€ 51 842€ 25 665€ 127 595€ 27 245€ 9 508€ 69 502€ 35 331€ 21 061€ 39 822€ 63 405€ 20 923€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
120 376€ 99 962€ 214 098€ 88 324€ 79 827€ 94 379€ 148 155€ 74 091€ 66 259€ 47 613€ 98 644€ 8 550€ 67 169€ 5 164€ 3 496€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 55€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 658€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
2 661 838€ 1 991 722€ 1 987 636€ 1 976 560€ 1 952 714€ 1 873 606€ 1 877 918€ 1 906 407€ 1 840 524€ 1 958 939€ 1 934 406€ 1 876 349€ 2 155 273€ 1 922 808€ 3 840 487€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 589 008€ 1 919 585€ 1 929 683€ 1 923 581€ 1 921 111€ 1 857 977€ 1 834 555€ 1 837 840€ 1 797 180€ 1 813 008€ 1 782 153€ 1 733 385€ 2 016 233€ 1 726 684€ 3 668 375€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
72 830€ 72 138€ 57 953€ 52 979€ 31 604€ 15 629€ 43 363€ 68 567€ 43 344€ 145 932€ 152 252€ 142 964€ 139 040€ 196 124€ 172 112€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 59 218€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
33 005€ 33 466€ 42 585€ 22 430€ 19 384€ 7 316€ 17 813€ 10 700€ 8 987€ 97 882€ 78 282€ 86 734€ 119 461€ 184 556€ 97 374€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
39 825€ 38 671€ 15 368€ 30 548€ 12 219€ 8 314€ 25 550€ 57 867€ 34 357€ 48 050€ 73 971€ 56 230€ 19 579€ 11 568€ 15 520€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
215 750€ 224 072€ 239 774€ 244 612€ 231 471€ 235 691€ 245 125€ 251 872€ 252 020€ 265 373€ 272 079€ 284 339€ 272 553€ 285 995€ 288 874€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 996€ 0€ 5 859€
42
562
Úroky
167 895€ 178 731€ 187 939€ 192 997€ 189 471€ 194 684€ 203 853€ 211 641€ 218 089€ 225 503€ 234 651€ 247 498€ 241 461€ 245 180€ 239 921€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 1€ 5€ 8€ 6€ 4€ 4€ 0€ 3€ 0€ 0€ 1 599€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 645€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
47 856€ 45 341€ 51 835€ 51 614€ 41 995€ 40 999€ 41 265€ 40 227€ 33 927€ 39 871€ 37 424€ 36 841€ 29 451€ 39 216€ 43 094€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 721€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 721€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
8 223 664€ 7 285 458€ 6 662 561€ 6 837 681€ 6 308 900€ 5 532 904€ 5 257 930€ 5 123 732€ 4 897 120€ 4 595 706€ 4 605 204€ 4 395 537€ 4 491 032€ 3 328 444€ 3 290 565€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
5 398 522€ 5 359 644€ 4 831 867€ 5 029 888€ 4 587 050€ 3 874 827€ 3 700 102€ 3 534 116€ 3 367 756€ 3 020 311€ 2 945 615€ 2 910 162€ 2 980 076€ 1 963 290€ 1 966 081€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
4 166€ 0€ 0€ 124€ 1 170€ 4 210€ 2 660€ 61 984€ 57 617€ 55 768€ 49 670€ 45 121€ 54 657€ 67 098€ 48 050€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
2 819 075€ 1 923 979€ 1 830 694€ 1 807 670€ 1 720 679€ 1 653 868€ 1 554 169€ 1 527 632€ 1 471 046€ 1 498 909€ 1 609 883€ 1 311 164€ 1 292 129€ 1 243 930€ 1 254 748€
61
587
Náklady na ostatné transfery
1 900€ 1 835€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 0€ 702€ 20 718€ 36€ 129 090€ 164 170€ 54 126€ 21 686€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
19 977 640€ 18 641 945€ 16 710 578€ 16 674 380€ 15 815 449€ 14 747 847€ 13 958 628€ 14 027 397€ 13 172 932€ 12 640 539€ 13 065 530€ 12 783 223€ 13 919 002€ 12 912 067€ 14 735 904€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
30 684€ 17 315€ 10 771€ 38 500€ 36 331€ 30 822€ 35 670€ 32 950€ 33 267€ 25 817€ 35 707€ 39 318€ 31 905€ 59 186€ 54 051€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
30 684€ 17 315€ 10 771€ 38 500€ 36 331€ 30 822€ 35 670€ 32 950€ 33 267€ 25 817€ 35 707€ 39 318€ 31 905€ 59 186€ 54 051€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
15 020 828€ 14 259 566€ 13 915 851€ 14 104 496€ 13 016 936€ 12 001 806€ 11 355 111€ 10 510 329€ 9 609 791€ 9 402 737€ 9 401 803€ 9 510 278€ 8 331 626€ 9 817 154€ 10 569 858€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
13 636 854€ 12 855 600€ 12 475 477€ 12 635 894€ 11 685 511€ 10 761 008€ 10 123 485€ 8 821 657€ 8 377 861€ 8 079 914€ 8 099 837€ 8 067 969€ 6 944 772€ 8 303 536€ 8 797 126€
82
633
Výnosy z poplatkov
1 383 974€ 1 403 966€ 1 440 374€ 1 468 603€ 1 331 425€ 1 240 798€ 1 231 626€ 1 688 672€ 1 231 930€ 1 322 823€ 1 301 966€ 1 442 309€ 1 386 854€ 1 513 618€ 1 772 732€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
2 649 133€ 3 020 569€ 2 051 333€ 1 992 788€ 2 328 447€ 2 387 905€ 2 699 578€ 2 825 352€ 1 874 287€ 2 017 760€ 2 161 473€ 1 844 920€ 2 773 727€ 2 051 024€ 1 819 040€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
213 272€ 715 737€ 124 409€ 18 486€ 311 463€ 187 395€ 530 583€ 845 001€ 149 598€ 134 415€ 274 046€ 46 678€ 448 505€ 459 273€ 570 490€
85
642
Tržby z predaja materiálu
49€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
76 326€ 66 451€ 73 899€ 33 042€ 34 484€ 33 447€ 49 706€ 53 213€ 47 957€ 73 078€ 103 113€ 42 049€ 37 214€ 31 961€ 23 141€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 585€ 0€ 84€ 17€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
2 359 485€ 2 238 381€ 1 853 025€ 1 941 261€ 1 981 915€ 2 167 063€ 2 119 205€ 1 927 121€ 1 676 731€ 1 810 267€ 1 784 315€ 1 756 193€ 2 288 008€ 1 559 790€ 1 225 409€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
103 907€ 45 311€ 55 300€ 59 955€ 23 173€ 141 442€ 33 478€ 9 719€ 123 659€ 97 640€ 136 966€ 139 591€ 200 894€ 186 648€ 82 806€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
103 907€ 45 311€ 55 300€ 59 955€ 23 173€ 141 442€ 33 478€ 9 719€ 123 659€ 97 640€ 136 966€ 139 591€ 200 894€ 186 648€ 82 806€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 877€ 0€ 0€ 60 249€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
45 191€ 32 772€ 22 256€ 23 662€ 8 834€ 6 880€ 15 462€ 3 875€ 97 882€ 78 636€ 136 380€ 106 663€ 142 922€ 163 207€ 22 398€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
58 717€ 12 539€ 33 044€ 36 293€ 14 339€ 134 562€ 18 016€ 5 844€ 25 777€ 19 004€ 586€ 20 051€ 57 972€ 23 441€ 159€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
18 235€ 8 382€ 2 574€ 20 034€ 46 647€ 25 835€ 24 647€ 25 678€ 39 493€ 20 842€ 22 295€ 18 254€ 887 733€ 81 243€ 205 706€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 857 300€ 0€ 5 859€
102
662
Úroky
8 526€ 998€ 2 574€ 5 628€ 13 044€ 10 169€ 7 643€ 10 371€ 13 134€ 10 113€ 4 726€ 16 003€ 30 423€ 81 164€ 169 078€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
9 709€ 7 385€ 0€ 13 854€ 33 537€ 15 666€ 17 004€ 15 307€ 13 412€ 10 729€ 17 294€ 1 765€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 552€ 67€ 0€ 0€ 0€ 12 948€ 0€ 274€ 473€ 10€ 69€ 30 769€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 299€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 299€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
2 428 930€ 2 349 600€ 1 616 562€ 1 669 795€ 1 704 264€ 1 148 735€ 1 220 319€ 1 286 613€ 1 446 167€ 1 157 854€ 1 116 103€ 888 460€ 2 820 028€ 1 010 799€ 828 952€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
379 841€ 942 240€ 483 965€ 304 208€ 300 435€ 230 671€ 233 194€ 345 767€ 538 292€ 421 020€ 420 207€ 258 714€ 2 239 103€ 584 228€ 249 039€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
906 802€ 741 117€ 648 774€ 638 610€ 546 998€ 537 648€ 557 738€ 561 970€ 556 180€ 298 576€ 296 759€ 285 753€ 272 310€ 227 507€ 361 840€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 120 897€ 110 683€ 50 090€ 9 572€ 8 866€ 19 142€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
124 720€ 2 980€ 160€ 1 450€ 230€ 15 200€ 22 900€ 3 011€ 1 000€ 11 620€ 2 500€ 4 474€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
86 040€ 23 526€ 31 410€ 28 235€ 27 157€ 24 038€ 20 935€ 15 480€ 13 251€ 10 431€ 9 607€ 8 768€ 19 991€ 118€ 7 549€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
931 528€ 639 738€ 452 253€ 697 292€ 829 445€ 341 178€ 385 552€ 360 385€ 337 445€ 295 310€ 276 347€ 280 661€ 279 052€ 190 080€ 191 382€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
20 251 717€ 19 700 744€ 17 652 391€ 17 885 568€ 17 155 799€ 15 736 545€ 15 368 804€ 14 690 940€ 13 126 664€ 12 722 651€ 12 874 346€ 12 440 827€ 15 045 913€ 13 206 054€ 13 560 413€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
274 077€ 1 058 800€ 941 814€ 1 211 188€ 1 340 350€ 988 698€ 1 410 175€ 663 543€ -46 268€ 82 111€ -191 184€ -342 396€ 1 126 911€ 293 987€ -1 175 491€
136
591
Splatná daň z príjmov
1 620€ 190€ 521€ 1 702€ 2 485€ 1 937€ 1 248€ 1 648€ 1 519€ 1 032€ 7 656€ 339€ 700€ 7 122€ 21 389€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
272 457€ 1 058 610€ 941 293€ 1 209 486€ 1 337 866€ 986 761€ 1 408 927€ 661 895€ -47 787€ 81 080€ -198 840€ -342 735€ 1 126 211€ 286 865€ -1 196 880€