Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
108 217€ 107 256€ 78 743€ 81 972€ 58 401€ 57 306€ 67 832€ 55 655€ 55 424€ 71 003€ 77 019€ 86 453€ 57 609€ 70 114€ 57 259€
02
501
Spotreba materiálu
21 837€ 60 412€ 42 385€ 49 535€ 18 780€ 15 876€ 32 089€ 15 219€ 19 457€ 13 973€ 20 918€ 26 111€ 16 748€ 25 845€ 15 136€
03
502
Spotreba energie
86 381€ 46 844€ 36 358€ 32 438€ 39 621€ 41 430€ 35 743€ 40 436€ 35 966€ 57 030€ 56 101€ 60 342€ 40 861€ 44 269€ 40 238€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 885€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
240 652€ 259 240€ 206 609€ 240 408€ 97 011€ 129 930€ 57 051€ 68 185€ 73 350€ 76 937€ 56 486€ 67 036€ 78 856€ 103 013€ 59 003€
07
511
Opravy a udržiavanie
29 230€ 40 419€ 33 060€ 81 787€ 5 058€ 13 371€ 4 058€ 8 351€ 8 533€ 8 654€ 5 123€ 7 652€ 6 427€ 0€ 7 648€
08
512
Cestovné
12 859€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 027€
09
513
Náklady na reprezentáciu
27 375€ 19 476€ 8 298€ 2 054€ 2 517€ 5 493€ 3 111€ 3 883€ 4 613€ 4 039€ 3 734€ 3 686€ 3 696€ 4 759€ 2 871€
10
518
Ostatné služby
171 188€ 199 345€ 165 251€ 156 567€ 89 436€ 111 066€ 49 882€ 55 952€ 60 204€ 64 244€ 47 629€ 55 698€ 68 733€ 98 254€ 47 457€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
197 253€ 164 981€ 121 944€ 133 991€ 139 231€ 130 998€ 128 078€ 130 445€ 128 124€ 116 417€ 121 850€ 124 631€ 105 936€ 94 319€ 87 521€
12
521
Mzdové náklady
143 582€ 120 395€ 87 739€ 99 151€ 101 659€ 95 160€ 93 704€ 95 365€ 93 195€ 84 394€ 90 169€ 91 257€ 80 221€ 70 672€ 68 514€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
48 238€ 40 684€ 29 292€ 29 565€ 32 828€ 31 553€ 29 503€ 30 054€ 31 107€ 28 814€ 28 557€ 27 430€ 22 527€ 19 535€ 18 715€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 4 001€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
5 432€ 3 902€ 4 913€ 1 274€ 4 744€ 4 285€ 4 870€ 5 026€ 3 823€ 3 209€ 3 124€ 5 944€ 3 188€ 4 112€ 292€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
0€ 1 558€ 0€ 0€ 590€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 000€ 0€ 0€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 1 558€ 0€ 0€ 590€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 000€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
2 530€ 12 878€ 2 635€ 2 239€ 8 769€ 7 686€ 7 450€ 9 935€ 5 576€ 5 150€ 61 509€ 5 643€ 6 184€ 0€ 89 015€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 7 407€ 0€ 0€ 0€ 541€ 763€ 282€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 1 555€ 1 140€ 1 760€ 1 320€ 960€ 647€ 449€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
157€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19€ 0€ 0€ 55 819€ 0€ 0€ 0€ 84 915€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
350€ 83€ 174€ 150€ 0€ 700€ 0€ 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 319€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
2 023€ 352€ 2 461€ 2 089€ 7 214€ 5 305€ 4 872€ 7 814€ 4 616€ 4 504€ 4 538€ 5 643€ 6 184€ 0€ 781€
28
549
Manká a škody
0€ 5 036€ 0€ 0€ 0€ 55€ 0€ 0€ 0€ 703€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
148 280€ 119 457€ 100 979€ 0€ 157 456€ 154 901€ 157 493€ 164 708€ 155 891€ 151 860€ 154 253€ 164 535€ 163 125€ 102 703€ 83 826€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
136 474€ 119 457€ 98 879€ 0€ 157 456€ 154 901€ 156 595€ 148 911€ 119 993€ 112 133€ 113 133€ 131 886€ 130 476€ 102 703€ 83 826€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
11 807€ 0€ 2 100€ 0€ 0€ 898€ 15 797€ 35 899€ 39 727€ 41 120€ 32 649€ 32 649€ 0€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
11 807€ 0€ 2 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 440€ 1 400€ 7 078€ 8 471€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 898€ 14 357€ 34 499€ 32 649€ 32 649€ 32 649€ 32 649€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
9 040€ 9 230€ 9 743€ 11 917€ 10 706€ 10 882€ 11 200€ 11 817€ 11 853€ 12 331€ 13 370€ 11 214€ 50 190€ 13 358€ 24 399€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
7 619€ 8 068€ 8 559€ 8 529€ 9 555€ 9 845€ 10 323€ 10 645€ 11 019€ 11 342€ 11 818€ 9 622€ 10 095€ 12 267€ 13 058€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 421€ 1 162€ 1 184€ 3 388€ 1 151€ 1 037€ 877€ 1 172€ 834€ 989€ 1 552€ 1 592€ 40 095€ 1 091€ 11 341€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
306 445€ 222 322€ 217 652€ 208 798€ 169 762€ 165 241€ 149 686€ 155 344€ 180 482€ 182 942€ 193 500€ 108 162€ 125 511€ 117 479€ 79 864€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
288 033€ 215 022€ 209 152€ 206 658€ 166 481€ 165 241€ 148 496€ 154 202€ 179 380€ 181 897€ 193 500€ 108 162€ 125 511€ 117 479€ 79 864€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
14 110€ 7 300€ 8 500€ 2 140€ 3 281€ 1 190€ 1 142€ 1 102€ 1 045€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
4 302€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 012 417€ 896 922€ 738 305€ 679 325€ 641 926€ 656 944€ 578 789€ 596 088€ 610 701€ 616 641€ 677 987€ 569 674€ 587 411€ 500 986€ 480 887€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
42 099€ 54 660€ 722€ 5 830€ 2 301€ 3 183€ 757€ 1 133€ 224€ 765€ 2 385€ 3 801€ 1 400€ 1 519€ 89€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
42 099€ 54 660€ 722€ 5 830€ 2 301€ 3 183€ 757€ 1 133€ 224€ 765€ 2 385€ 3 801€ 1 400€ 1 519€ 53€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 36€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
692 692€ 652 546€ 724 352€ 670 598€ 621 917€ 553 125€ 511 307€ 449 466€ 416 893€ 380 283€ 361 240€ 364 114€ 293 302€ 342 441€ 393 983€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
651 052€ 614 064€ 594 196€ 602 894€ 553 637€ 489 992€ 458 279€ 412 602€ 375 696€ 352 000€ 336 611€ 337 374€ 273 525€ 323 816€ 345 376€
82
633
Výnosy z poplatkov
41 640€ 38 483€ 130 156€ 67 704€ 68 279€ 63 132€ 53 028€ 36 864€ 41 197€ 28 283€ 24 629€ 26 740€ 19 777€ 18 625€ 48 607€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
122 203€ 223 816€ 2 370€ 32 574€ 36 475€ 33 697€ 34 756€ 32 826€ 32 983€ 35 158€ 77 911€ 40 676€ 42 867€ 3 012€ 48 161€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
55 000€ 168 771€ 0€ 0€ 1 716€ 1 632€ 1 896€ 924€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
348€ 451€ 476€ 469€ 434€ 399€ 576€ 420€ 329€ 231€ 0€ 0€ 0€ 0€ 225€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 42€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
66 855€ 54 595€ 1 894€ 32 105€ 34 325€ 31 666€ 32 285€ 31 482€ 32 654€ 34 927€ 77 911€ 40 676€ 42 867€ 3 012€ 47 894€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
2 100€ 0€ 1 440€ 0€ 81€ 130€ 224€ 1 584€ 7 078€ 8 471€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
2 100€ 0€ 1 440€ 0€ 81€ 130€ 224€ 1 584€ 7 078€ 8 471€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 100€ 0€ 1 440€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 078€ 8 471€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 81€ 130€ 224€ 184€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
53€ 396€ 566€ 4 898€ 2 285€ 1 827€ 685€ 624€ 2 207€ 2 280€ 933€ 522€ 2 038€ 4 237€ 5 118€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 41€ 97€ 1 311€ 1 434€ 374€ 162€ 177€ 84€ 85€ 375€ 61€ 184€ 774€ 726€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 484€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
53€ 355€ 469€ 3 587€ 851€ 1 453€ 523€ 447€ 2 123€ 2 195€ 558€ 461€ 1 854€ 2 979€ 4 392€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 374€ 1 738€ 0€ 300€ 0€ 535€ 6€ 723€ 2 874€ 2 361€ 4 934€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 374€ 1 738€ 0€ 300€ 0€ 535€ 6€ 723€ 2 874€ 2 361€ 4 934€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
147 967€ 136 662€ 132 946€ 19 350€ 122 634€ 163 205€ 152 015€ 152 842€ 135 301€ 131 768€ 143 444€ 97 170€ 117 707€ 177 212€ 1 759€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
93 773€ 88 059€ 87 396€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 32 947€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 375€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
8 001€ 48 603€ 12 603€ 19 350€ 4 579€ 45 430€ 22 469€ 20 908€ 8 703€ 13 650€ 18 648€ 21 660€ 47 033€ 935€ 1 759€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 117 776€ 117 776€ 121 214€ 127 756€ 117 700€ 108 034€ 107 880€ 75 510€ 70 513€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 161€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 176 277€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
46 193€ 0€ 0€ 0€ 279€ 8 333€ 4 178€ 8 899€ 7 710€ 16 916€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 007 114€ 1 068 082€ 862 396€ 733 250€ 786 067€ 756 905€ 699 744€ 638 774€ 594 686€ 559 260€ 585 919€ 507 006€ 460 188€ 530 782€ 454 044€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-5 304€ 171 160€ 124 091€ 53 925€ 144 141€ 99 961€ 120 954€ 42 686€ -16 015€ -57 381€ -92 068€ -62 668€ -127 223€ 29 796€ -26 843€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 4€ 49€ 878€ 67€ 30€ 40€ 13€ 16€ 8€ 8€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-5 304€ 171 160€ 124 088€ 53 877€ 143 263€ 99 894€ 120 925€ 42 647€ -16 028€ -57 397€ -92 076€ -62 676€ -127 223€ 29 796€ -26 843€