Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
5 507 305€ 5 647 737€ 5 676 070€ 5 633 576€ 5 582 654€ 5 699 487€ 5 259 097€ 5 260 607€ 5 393 843€ 5 439 316€ 5 549 303€ 5 635 487€ 4 409 758€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
5 404 278€ 5 540 301€ 5 574 733€ 5 524 751€ 5 479 500€ 5 445 018€ 5 206 603€ 5 207 970€ 5 312 101€ 5 371 448€ 5 448 750€ 5 536 622€ 3 805 250€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
375€ 625€ 875€ 1 125€ 4 367€ 6 357€ 9 722€ 3 406€ 5 354€ 7 942€ 10 592€ 13 242€ 13 976€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 640€ 1 342€ 2 044€ 2 746€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
375€ 625€ 875€ 1 125€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
4 367€ 6 357€ 9 722€ 3 406€ 5 354€ 7 302€ 9 250€ 11 198€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 230€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
4 751 684€ 4 887 457€ 4 921 639€ 4 871 407€ 4 822 915€ 4 786 443€ 4 544 662€ 4 552 345€ 4 654 528€ 4 712 283€ 4 786 936€ 4 872 082€ 3 139 976€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
1 000 792€ 1 007 506€ 1 006 037€ 1 003 926€ 1 003 926€ 882 818€ 882 818€ 882 890€ 882 890€ 870 019€ 875 120€ 875 120€ 875 120€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
2 968€ 2 968€ 2 968€ 2 968€ 2 968€ 2 968€ 2 490€ 2 490€ 2 490€ 2 490€ 2 490€ 2 490€ 2 490€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
3 604 770€ 3 663 664€ 3 696 102€ 3 619 840€ 3 713 006€ 3 782 204€ 3 655 440€ 3 661 127€ 3 733 006€ 3 786 675€ 3 862 372€ 3 910 892€ 1 401 115€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
37 950€ 45 835€ 53 734€ 6 209€ 7 204€ 4 235€ 652€ 763€ 874€ 9 889€ 3 328€ 4 662€ 8 299€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
98 285€ 151 118€ 146 182€ 68 190€ 92 247€ 113 138€ 3 262€ 4 096€ 4 930€ 0€ 736€ 1 987€ 3 555€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
416€ 666€ 916€ 1 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
6 504€ 15 701€ 15 701€ 168 775€ 3 564€ 1 080€ 0€ 980€ 30 338€ 43 210€ 42 890€ 76 931€ 849 397€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
652 219€ 652 219€ 652 219€ 652 219€ 652 219€ 652 219€ 652 219€ 652 219€ 652 219€ 651 223€ 651 222€ 651 298€ 651 298€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 7 635€ 7 635€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
645 580€ 645 580€ 645 580€ 645 580€ 645 580€ 645 580€ 645 580€ 644 584€ 644 584€ 644 584€ 644 583€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 644 659€ 644 659€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
101 004€ 104 752€ 99 556€ 107 187€ 101 283€ 253 398€ 49 752€ 52 298€ 80 630€ 65 862€ 99 467€ 98 865€ 603 269€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
962€ 3 966€ 3 515€ 719€ 2 199€ 2 412€ 2 106€ 2 558€ 2 085€ 3 568€ 1 058€ 19 666€ 1 497€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
962€ 3 966€ 3 515€ 719€ 2 199€ 2 412€ 2 106€ 2 558€ 2 085€ 3 568€ 1 058€ 19 666€ 1 497€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
30 321€ 34 842€ 23 993€ 21 548€ 14 440€ 17 974€ 7 997€ 3 521€ 6 590€ 8 642€ 10 321€ 0€ 425 725€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
30 321€ 34 842€ 23 993€ 21 548€ 14 440€ 17 974€ 7 997€ 3 516€ 6 590€ 8 642€ 10 321€ 0€ 425 725€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
16 401€ 44 516€ 39 792€ 16 261€ 26 043€ 222 437€ 28 339€ 40 706€ 62 716€ 46 928€ 71 330€ 72 701€ 82 995€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
100€ 0€ 5 176€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
2 204€ 3 936€ 0€ 0€ 88€ 276€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
7 775€ 32 613€ 33 310€ 10 820€ 24 749€ 42 811€ 16 645€ 28 838€ 39 022€ 26 676€ 63 532€ 52 867€ 46 762€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
5 047€ 6 592€ 6 481€ 5 341€ 1 294€ 1 117€ 432€ 6 006€ 3 276€ 11 729€ 7 097€ 6 590€ 36 233€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
1 375€ 1 375€ 0€ 173 333€ 11 175€ 5 587€ 20 417€ 8 523€ 701€ 13 244€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
53 321€ 21 428€ 32 256€ 68 659€ 58 601€ 10 575€ 11 309€ 5 513€ 9 240€ 6 724€ 16 758€ 6 498€ 93 052€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
1 133€ 2 520€ 1 526€ 2 584€ 1 271€ 341€ 1 577€ 773€ 445€ 2 524€ 159€ 1 115€ 1 061€
087
2.
Ceniny (213)
973€ 399€ 0€ 703€ 1 695€ 156€ 148€ 1 713€ 936€ 1 245€ 1 856€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
52 188€ 18 908€ 29 757€ 65 676€ 57 330€ 9 531€ 8 037€ 4 585€ 8 647€ 2 487€ 15 663€ 4 138€ 90 135€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
2 022€ 2 685€ 1 781€ 1 638€ 1 871€ 1 071€ 2 743€ 339€ 1 112€ 2 006€ 1 086€ 0€ 1 239€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
2 022€ 2 685€ 1 781€ 1 638€ 1 871€ 1 071€ 2 743€ 339€ 1 112€ 2 006€ 1 086€ 0€ 1 239€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
5 507 305€ 5 647 737€ 5 676 070€ 5 633 576€ 5 582 654€ 5 699 487€ 5 259 097€ 5 260 607€ 5 393 843€ 5 439 316€ 5 549 303€ 5 635 487€ 4 409 758€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
3 287 832€ 3 335 152€ 3 302 182€ 3 287 077€ 3 314 030€ 3 176 824€ 3 161 248€ 3 172 937€ 3 243 989€ 3 251 151€ 3 305 254€ 3 387 257€ 3 330 675€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
3 287 832€ 3 335 152€ 3 302 182€ 3 287 077€ 3 314 030€ 3 176 824€ 3 161 248€ 3 172 937€ 3 243 989€ 3 251 151€ 3 305 254€ 3 387 257€ 3 330 675€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
3 334 265€ 3 308 544€ 3 287 077€ 3 314 030€ 3 296 732€ 3 152 848€ 3 181 944€ 3 248 719€ 3 251 582€ 3 308 154€ 3 399 004€ 3 432 573€ 3 342 460€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-46 433€ 26 608€ 15 106€ -26 953€ 17 298€ 23 976€ -20 696€ -75 782€ -7 593€ -57 003€ -93 750€ -45 316€ -11 785€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
196 245€ 183 387€ 141 115€ 207 730€ 54 550€ 235 706€ 63 798€ 77 211€ 96 729€ 108 784€ 135 530€ 729 926€ 832 518€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
1 500€ 1 500€ 1 400€ 1 400€ 1 400€ 1 200€ 1 200€ 13 571€ 13 910€ 11 936€ 9 313€ 10 811€ 9 780€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
1 500€ 1 500€ 1 400€ 1 400€ 1 400€ 1 200€ 1 200€ 13 571€ 13 910€ 11 936€ 9 313€ 10 811€ 9 780€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
25 171€ 6 360€ 6 997€ 12 947€ 8 417€ 722€ 641€ 386€ 531€ 1 224€ 543€ 494€ 168€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
25 171€ 6 360€ 6 997€ 12 947€ 8 017€ 722€ 641€ 386€ 531€ 1 224€ 543€ 494€ 168€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
640€ 157€ 209€ 323€ 208€ 122€ 195€ 393€ 102€ 207€ 862€ 752€ 709€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
640€ 157€ 209€ 323€ 208€ 122€ 195€ 393€ 102€ 207€ 862€ 752€ 709€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
41 612€ 69 950€ 32 781€ 186 722€ 25 687€ 45 384€ 35 042€ 29 949€ 34 153€ 32 264€ 28 756€ 119 881€ 797 463€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
6 135€ 27 169€ 164 631€ 1 904€ 11 661€ 3 244€ 7 255€ 1 822€ 8 135€ 5 248€ 17 490€ 697 135€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
2 150€ 2 734€ 1 429€ 1 882€ 2 184€ 2 002€ 2 267€ 2 196€ 12 857€ 5 504€ 2 029€ 85 054€ 84 426€
163
12.
Zamestnanci (331)
17 906€ 14 264€ 18 795€ 10 799€ 11 456€ 13 251€ 17 819€ 10 895€ 10 048€ 9 367€ 11 598€ 9 345€ 8 668€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
12 218€ 23 111€ 9 073€ 7 746€ 8 368€ 16 223€ 7 938€ 8 004€ 7 715€ 6 897€ 8 199€ 6 700€ 6 026€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 82€ 89€ 922€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
3 202€ 2 673€ 3 484€ 1 663€ 1 775€ 2 247€ 3 774€ 1 518€ 1 621€ 1 439€ 1 682€ 1 292€ 1 208€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
127 323€ 105 419€ 99 728€ 6 338€ 18 839€ 188 278€ 26 720€ 32 913€ 48 033€ 63 153€ 96 056€ 597 988€ 24 398€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
43 584€ 61 207€ 99 728€ 6 338€ 18 839€ 2 673€ 17 793€ 32 913€ 48 033€ 63 153€ 0€ 10 456€ 24 398€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
51 474€ 44 212€ 0€ 185 605€ 8 927€ 0€ 0€ 0€ 96 056€ 587 532€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
32 265€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
2 023 228€ 2 129 199€ 2 232 773€ 2 138 769€ 2 214 074€ 2 286 956€ 2 034 052€ 2 010 459€ 2 053 126€ 2 079 381€ 2 108 519€ 1 518 304€ 246 565€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 167€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
2 023 228€ 2 129 199€ 2 232 773€ 2 138 769€ 2 214 074€ 2 286 956€ 2 033 884€ 2 010 459€ 2 053 126€ 2 079 381€ 2 108 519€ 1 518 304€ 246 565€