Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
15 510 640€ 15 133 858€ 15 315 813€ 15 007 808€ 15 207 648€ 13 794 831€ 13 866 466€ 13 641 569€ 13 013 467€ 13 060 464€ 13 033 670€ 13 069 375€ 12 828 723€ 8 102 954€ 7 272 986€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
12 880 881€ 13 152 540€ 13 138 773€ 13 190 828€ 13 572 386€ 12 255 323€ 12 537 245€ 12 389 739€ 11 815 693€ 11 798 798€ 11 741 991€ 11 749 788€ 12 277 792€ 7 632 487€ 6 809 765€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
9 652€ 15 555€ 24 363€ 26 435€ 32 854€ 22 444€ 11 211€ 2 220€ 8 086€ 9 751€ 11 075€ 8 424€ 14 457€ 12 640€ 2 025€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 2 906€ 8 550€ 14 420€ 20 290€ 11 211€ 2 220€ 3 804€ 5 388€ 6 180€ 0€ 505€ 1 262€ 2 025€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
9 652€ 15 555€ 21 458€ 1 054€ 1 604€ 2 154€ 0€ 0€ 0€ 81€ 2 895€ 8 424€ 10 994€ 11 378€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 16 830€ 16 830€ 0€ 0€ 0€ 4 282€ 4 282€ 0€ 0€ 2 958€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
10 902 457€ 11 168 213€ 11 145 638€ 11 195 622€ 11 570 760€ 10 264 107€ 10 557 262€ 10 475 391€ 9 895 479€ 9 876 919€ 9 860 270€ 9 873 560€ 10 395 531€ 5 752 043€ 4 939 919€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
5 260 304€ 5 260 304€ 5 255 325€ 5 255 509€ 5 256 418€ 5 234 213€ 5 233 825€ 5 226 465€ 5 223 813€ 5 187 825€ 5 133 599€ 5 056 206€ 5 050 536€ 1 153 064€ 1 136 958€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
654€ 654€ 654€ 654€ 654€ 654€ 654€ 654€ 654€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
5 486 261€ 5 144 024€ 5 509 377€ 5 785 946€ 6 163 720€ 4 884 766€ 5 144 504€ 5 184 940€ 4 537 195€ 4 642 070€ 4 688 513€ 3 958 922€ 4 236 730€ 4 224 724€ 3 525 958€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
32 742€ 42 403€ 54 365€ 68 707€ 50 161€ 23 929€ 31 413€ 3 647€ 2 196€ 1 928€ 5 111€ 6 435€ 11 439€ 20 800€ 14 174€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
62 326€ 79 777€ 109 975€ 25 647€ 42 653€ 61 974€ 85 157€ 32 487€ 14 381€ 19 639€ 2 683€ 9 812€ 7 348€ 8 740€ 1 394€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
60 171€ 641 052€ 215 942€ 59 158€ 57 153€ 58 571€ 61 708€ 27 199€ 117 240€ 25 455€ 30 365€ 842 185€ 1 089 478€ 344 715€ 261 435€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
1 968 772€ 1 968 772€ 1 968 772€ 1 968 772€ 1 968 772€ 1 968 772€ 1 968 772€ 1 912 128€ 1 912 128€ 1 912 128€ 1 870 646€ 1 867 804€ 1 867 804€ 1 867 804€ 1 867 821€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
1 963 772€ 1 963 772€ 1 963 772€ 1 963 772€ 1 963 772€ 1 963 772€ 1 963 772€ 1 907 128€ 1 907 128€ 1 907 128€ 1 870 646€ 0€ 0€ 913€ 929€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 0€ 1 867 804€ 1 867 804€ 1 866 891€ 1 866 892€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
2 627 492€ 1 977 820€ 2 172 091€ 1 811 430€ 1 629 564€ 1 536 215€ 1 323 970€ 1 247 127€ 1 192 901€ 1 257 579€ 1 287 354€ 1 318 292€ 549 677€ 468 672€ 461 528€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
1 650€ 1 650€ 1 771€ 1 806€ 1 843€ 1 735€ 724€ 2 517€ 3 839€ 3 657€ 4 589€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
1 650€ 1 650€ 1 771€ 1 806€ 1 843€ 1 735€ 724€ 2 517€ 3 839€ 3 657€ 4 589€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
864 236€ 930 259€ 958 617€ 989 017€ 1 008 522€ 1 033 772€ 1 034 772€ 1 022 540€ 1 025 429€ 1 068 498€ 1 099 618€ 1 149 734€ 435 155€ 288 578€ 239 560€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
3 480€ 0€ 4 760€ 1 811€ 473€ 514€ 471€ 847€ 6 524€ 4 444€ 2 258€ 5 868€ 1 414€ 1 414€ 2 589€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
860 757€ 900 762€ 947 860€ 986 262€ 1 008 049€ 1 033 258€ 1 033 198€ 1 021 693€ 1 018 905€ 1 064 054€ 1 097 360€ 1 143 866€ 433 741€ 287 164€ 233 386€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 29 496€ 5 997€ 944€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 585€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 103€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
2 260€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 156€ 3 051€ 17 349€ 14 572€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 498€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
2 260€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 156€ 3 051€ 17 349€ 14 074€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
66 708€ 23 792€ 50 243€ 46 612€ 34 868€ 27 707€ 32 087€ 26 963€ 27 764€ 31 615€ 41 840€ 32 411€ 34 680€ 20 569€ 29 609€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 2 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 210€ 2 115€ 810€ 282€ 1 392€ 187€ 1 007€ 1 532€ 13 809€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
17 796€ 13 014€ 40 680€ 24 906€ 17 072€ 17 188€ 18 638€ 16 976€ 11 479€ 12 764€ 15 009€ 20 331€ 31 154€ 15 701€ 28 680€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
8 704€ 8 147€ 8 721€ 18 629€ 15 961€ 9 320€ 11 417€ 8 956€ 8 754€ 10 822€ 2 720€ 12 080€ 3 526€ 4 868€ 929€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
12€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
2 456€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
1 002€ 632€ 632€ 961€ 1 025€ 917€ 641€ 843€ 6 524€ 6 495€ 10 302€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
36 738€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
1 692 638€ 1 022 119€ 1 161 460€ 773 995€ 584 331€ 473 002€ 256 387€ 195 107€ 135 869€ 153 809€ 141 307€ 128 991€ 76 791€ 142 176€ 177 787€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
1 619€ 1 162€ 14€ 369€ 391€ 180€ 402€ 306€ 197€ 333€ 332€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 238€ 35€ 94€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 42€ 93€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
1 691 019€ 1 020 719€ 1 161 410€ 773 533€ 583 941€ 472 821€ 255 985€ 194 800€ 135 672€ 153 477€ 140 975€ 128 949€ 76 698€ 142 176€ 177 787€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
2 267€ 3 499€ 4 949€ 5 550€ 5 698€ 3 294€ 5 251€ 4 703€ 4 872€ 4 088€ 4 325€ 1 295€ 1 254€ 1 795€ 1 693€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
2 267€ 3 499€ 4 949€ 5 550€ 5 698€ 3 294€ 5 251€ 4 703€ 4 872€ 4 088€ 4 325€ 1 295€ 1 254€ 1 795€ 996€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 697€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
15 510 640€ 15 133 858€ 15 315 813€ 15 007 808€ 15 207 648€ 13 794 831€ 13 866 466€ 13 641 569€ 13 013 467€ 13 060 464€ 13 033 670€ 13 069 375€ 12 828 723€ 8 102 954€ 7 272 986€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
10 911 098€ 10 687 124€ 10 494 917€ 10 331 424€ 10 265 071€ 10 208 512€ 10 091 300€ 9 923 019€ 9 899 094€ 9 854 695€ 9 750 410€ 9 723 881€ 9 780 719€ 6 038 153€ 5 763 492€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 393 063€ 393 063€ 393 063€ 393 063€ 393 063€ 393 063€ 393 063€ 393 063€ 559 341€ 565 169€ 565 169€ 565 169€ 565 160€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 515 197€ 515 197€ 565 169€ 565 169€ 565 169€ 565 160€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 393 063€ 393 063€ 393 063€ 393 063€ 393 063€ 393 063€ 393 063€ -122 134€ 44 144€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
10 911 098€ 10 687 124€ 10 101 854€ 9 938 361€ 9 872 008€ 9 815 449€ 9 698 237€ 9 529 957€ 9 506 031€ 9 461 632€ 9 191 069€ 9 158 712€ 9 215 550€ 5 472 984€ 5 198 332€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
10 686 746€ 10 498 334€ 9 938 361€ 9 872 641€ 9 815 449€ 9 696 946€ 9 532 493€ 9 503 781€ 9 469 079€ 9 188 683€ 9 065 064€ 9 218 676€ 5 342 785€ 5 269 084€ 5 190 963€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
224 352€ 188 790€ 163 493€ 65 720€ 56 559€ 118 503€ 165 744€ 26 175€ 36 952€ 272 949€ 126 006€ -59 964€ 3 872 765€ 203 900€ 7 369€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 573 417€ 1 669 850€ 1 897 841€ 1 790 712€ 1 905 215€ 1 433 960€ 1 512 662€ 1 565 044€ 1 247 002€ 1 338 716€ 1 367 478€ 1 814 394€ 1 880 956€ 1 349 250€ 949 280€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
8 794€ 38 762€ 1 500€ 2 160€ 2 250€ 2 270€ 2 270€ 2 185€ 2 390€ 18 977€ 18 608€ 17 357€ 15 874€ 15 842€ 14 042€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18 977€ 18 608€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
8 794€ 38 762€ 1 500€ 2 160€ 2 250€ 2 270€ 2 270€ 2 185€ 2 390€ 0€ 0€ 17 357€ 15 874€ 15 842€ 14 042€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
58 494€ 0€ 35 058€ 39 020€ 42 563€ 6 700€ 4 603€ 3 000€ 0€ 8 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
58 494€ 0€ 35 058€ 39 020€ 42 563€ 6 700€ 4 603€ 3 000€ 0€ 8 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
985 827€ 1 060 919€ 1 107 165€ 1 158 848€ 1 215 155€ 1 269 724€ 1 324 456€ 1 377 841€ 991 950€ 1 032 109€ 1 109 014€ 1 119 528€ 1 155 947€ 1 191 984€ 787 857€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
984 864€ 1 057 718€ 1 105 776€ 1 158 156€ 1 214 267€ 1 268 866€ 1 323 422€ 1 376 533€ 990 568€ 1 031 090€ 1 108 447€ 1 117 009€ 1 154 768€ 1 191 759€ 769 700€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
963€ 3 201€ 1 388€ 693€ 888€ 858€ 1 034€ 1 308€ 1 364€ 1 020€ 568€ 288€ 4€ 17€ 199€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19€ 0€ 0€ 2 231€ 1 175€ 208€ 17 958€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
130 824€ 130 699€ 258 996€ 118 804€ 107 163€ 100 970€ 92 143€ 94 788€ 117 210€ 77 478€ 15 375€ 55 632€ 76 074€ 26 948€ 830€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
21 707€ 21 929€ 122 514€ 15 606€ 11 316€ 11 307€ 5 438€ 13 380€ 52 554€ 16 429€ 15 137€ 26 130€ 45 339€ 0€ 564€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
4 200€ 4 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9€ 0€ 0€ 177€ 16€ 266€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
61 226€ 60 362€ 58 862€ 59 651€ 57 006€ 54 553€ 53 874€ 53 124€ 39 911€ 38 721€ 239€ 29 411€ 29 411€ 25 057€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 14€ 219€ 125€ 163€ 108€ 369€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 875€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
63€ 210€ 324€ 23€ 444€ 12€ 0€ 15€ 0€ 0€ 0€ 91€ 0€ 0€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
24 300€ 24 561€ 54 058€ 24 357€ 21 425€ 19 658€ 18 339€ 15 816€ 14 104€ 12 624€ 0€ 0€ 1 147€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 332€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15€ 74€ 0€ 218€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
13 318€ 15 631€ 18 934€ 15 334€ 13 715€ 12 551€ 11 669€ 10 105€ 8 972€ 7 928€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
6 010€ 3 473€ 4 291€ 3 615€ 3 133€ 2 727€ 2 699€ 1 905€ 1 669€ 1 549€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
389 478€ 439 470€ 495 122€ 471 880€ 538 084€ 54 296€ 89 190€ 87 230€ 135 451€ 202 151€ 224 480€ 621 877€ 633 061€ 114 476€ 146 551€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
250 040€ 300 032€ 350 024€ 405 676€ 521 872€ 38 084€ 54 296€ 18 682€ 77 858€ 140 543€ 224 480€ 621 877€ 633 061€ 114 476€ 146 551€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
49 992€ 49 992€ 55 652€ 66 204€ 16 212€ 16 212€ 34 894€ 68 548€ 57 593€ 61 608€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
89 446€ 89 446€ 89 446€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
3 026 125€ 2 776 884€ 2 923 056€ 2 885 672€ 3 037 362€ 2 152 360€ 2 262 504€ 2 153 506€ 1 867 371€ 1 867 054€ 1 915 782€ 1 531 100€ 1 167 048€ 715 551€ 560 214€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 7€ 22€ 45€ 56€ 110€ 162€ 2 260€ 664€ 745€ 1 022€ 11 127€ 485€ 22 705€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
3 026 125€ 2 776 884€ 2 923 049€ 2 885 650€ 3 037 317€ 2 152 304€ 2 262 394€ 2 153 344€ 1 865 112€ 1 866 389€ 1 915 037€ 1 530 078€ 1 155 921€ 715 066€ 537 509€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€