Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
2 422 290€ 2 472 375€ 2 500 803€ 2 756 113€ 2 221 596€ 2 245 075€ 2 269 638€ 2 260 826€ 2 258 074€ 1 859 083€ 1 929 094€ 1 994 647€ 2 070 248€ 1 940 756€ 1 781 343€ 1 581 444€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 866 442€ 1 998 204€ 1 956 460€ 2 073 664€ 1 898 239€ 1 920 352€ 1 938 281€ 2 003 756€ 2 050 348€ 1 674 859€ 1 770 301€ 1 866 033€ 1 965 157€ 1 837 866€ 1 682 157€ 1 451 180€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
3 405€ 7 137€ 10 869€ 14 601€ 0€ 0€ 747€ 747€ 747€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 747€ 747€ 747€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
3 405€ 7 137€ 10 869€ 14 601€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
1 729 082€ 1 857 112€ 1 811 636€ 1 925 108€ 1 764 285€ 1 786 397€ 1 803 580€ 1 869 055€ 1 915 646€ 1 540 905€ 1 636 346€ 1 732 078€ 1 831 202€ 1 703 895€ 1 548 186€ 1 317 209€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
270 579€ 262 882€ 262 882€ 256 136€ 256 136€ 256 136€ 268 007€ 268 007€ 268 007€ 267 887€ 267 887€ 267 887€ 267 887€ 42 402€ 42 402€ 42 402€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
1 217 606€ 1 355 493€ 1 426 001€ 1 283 625€ 1 210 137€ 1 313 090€ 1 394 305€ 1 409 998€ 997 160€ 1 096 703€ 1 192 144€ 1 287 876€ 1 378 446€ 1 222 840€ 1 299 482€ 955 280€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
23 560€ 21 180€ 5 454€ 4 473€ 6 685€ 9 291€ 44 359€ 36 744€ 490 296€ 30 096€ 30 096€ 30 096€ 37 501€ 0€ 0€ 466€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
51 529€ 54 349€ 0€ 0€ 1 254€ 2 625€ 5 500€ 5 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 385€ 3 385€ 3 562€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 199€ 1 199€ 1 199€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
165 809€ 163 209€ 117 299€ 380 874€ 290 073€ 205 255€ 90 209€ 147 606€ 158 984€ 146 218€ 146 218€ 146 218€ 147 368€ 435 268€ 202 917€ 315 499€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
133 955€ 133 955€ 133 955€ 133 955€ 133 955€ 133 955€ 133 955€ 133 955€ 133 955€ 133 955€ 133 955€ 133 955€ 133 955€ 133 971€ 133 971€ 133 971€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
133 955€ 133 955€ 133 955€ 133 955€ 133 955€ 133 955€ 133 955€ 133 955€ 133 955€ 133 955€ 133 955€ 133 955€ 133 955€ 133 971€ 133 971€ 133 971€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
554 348€ 474 171€ 544 343€ 682 449€ 323 357€ 324 723€ 331 357€ 257 069€ 207 726€ 184 224€ 158 794€ 128 613€ 105 091€ 102 890€ 99 186€ 130 264€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
44 846€ 41 656€ 43 129€ 44 557€ 44 727€ 45 108€ 45 610€ 46 510€ 47 410€ 48 310€ 49 210€ 50 110€ 51 010€ 52 138€ 53 465€ 54 848€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
1 989€ 190€ 493€ 616€ 124€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
42 857€ 41 466€ 42 636€ 43 941€ 44 603€ 45 108€ 45 610€ 46 510€ 47 410€ 48 310€ 49 210€ 50 110€ 51 010€ 52 074€ 53 465€ 54 848€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 64€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
6 299€ 1 493€ 4 184€ 5 129€ 4 919€ 4 537€ 3 688€ 4 020€ 4 637€ 5 258€ 4 894€ 4 500€ 7 971€ 7 774€ 7 830€ 3 485€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
4 668€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 742€ 64€ 273€ 3 964€ 3 964€ 3 964€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
434€ 0€ 3 245€ 3 245€ 3 245€ 3 245€ 3 245€ 3 245€ 3 245€ 3 352€ 3 352€ 3 352€ 3 352€ 3 352€ 3 352€ 3 352€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 48€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
1 197€ 1 493€ 939€ 1 884€ 1 675€ 1 292€ 443€ 776€ 1 392€ 1 164€ 1 479€ 875€ 605€ 458€ 514€ 133€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
503 202€ 431 022€ 497 030€ 632 762€ 273 711€ 275 078€ 282 059€ 206 539€ 155 679€ 130 656€ 104 689€ 74 003€ 46 110€ 42 978€ 37 891€ 71 931€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
975€ 2 410€ 1 173€ 2 654€ 268€ 4 663€ 2 165€ 1 562€ 275€ 857€ 1 759€ 712€ 1 038€ 349€ 1 946€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
502 227€ 428 612€ 495 857€ 630 109€ 273 443€ 270 415€ 279 895€ 204 977€ 155 404€ 129 799€ 102 930€ 73 291€ 45 072€ 42 629€ 35 945€ 71 931€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
1 501€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
1 501€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
2 422 290€ 2 472 375€ 2 500 803€ 2 756 113€ 2 221 596€ 2 245 075€ 2 269 638€ 2 260 826€ 2 258 074€ 1 859 083€ 1 929 094€ 1 994 647€ 2 070 248€ 1 940 756€ 1 781 343€ 1 581 444€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
1 295 657€ 1 428 171€ 1 478 361€ 1 237 663€ 1 144 309€ 1 080 048€ 1 118 659€ 1 033 576€ 971 985€ 1 015 008€ 1 012 041€ 1 170 494€ 1 238 357€ 1 042 968€ 1 074 184€ 945 973€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
1 295 657€ 1 428 171€ 1 478 361€ 1 237 663€ 1 144 309€ 1 080 048€ 1 118 659€ 1 033 576€ 971 985€ 1 015 008€ 1 012 041€ 1 170 494€ 1 238 357€ 1 042 968€ 1 074 184€ 945 973€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
1 265 704€ 1 478 361€ 1 237 663€ 1 147 024€ 1 080 048€ 1 056 328€ 1 032 897€ 974 100€ 1 011 657€ 1 016 638€ 1 039 961€ 1 219 081€ 1 260 134€ 1 074 183€ 944 054€ 953 030€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
29 953€ -50 190€ 240 697€ 90 639€ 64 260€ 23 720€ 85 762€ 59 477€ -39 672€ -1 629€ -27 920€ -48 588€ -21 777€ -31 215€ 130 130€ -7 057€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
556 595€ 572 207€ 606 674€ 1 101 934€ 624 622€ 676 212€ 664 512€ 705 075€ 730 360€ 423 192€ 464 641€ 474 129€ 499 986€ 710 021€ 496 462€ 410 263€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
1 800€ 1 800€ 1 800€ 1 800€ 1 800€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 3 700€ 2 950€ 5 200€ 4 850€ 4 808€ 3 021€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 000€ 2 000€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
1 800€ 1 800€ 1 800€ 1 800€ 1 800€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 3 700€ 2 950€ 3 200€ 2 850€ 4 808€ 3 021€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
14 695€ 6 926€ 4 303€ 247 098€ 1 430€ 278€ 75€ 14 964€ 20 000€ 0€ 6 027€ 0€ 0€ 0€ 0€ 45€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
14 695€ 6 926€ 4 303€ 247 098€ 1 430€ 278€ 75€ 14 964€ 20 000€ 0€ 6 027€ 0€ 0€ 0€ 0€ 45€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
486 560€ 511 837€ 534 580€ 557 096€ 582 212€ 604 431€ 626 460€ 647 677€ 669 465€ 401 407€ 418 260€ 434 130€ 428 576€ 440 558€ 455 700€ 369 728€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
485 581€ 509 460€ 533 098€ 556 497€ 579 661€ 602 609€ 625 275€ 647 066€ 669 306€ 401 326€ 417 366€ 433 237€ 427 976€ 440 181€ 455 609€ 369 728€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
979€ 2 377€ 1 483€ 598€ 2 551€ 1 821€ 1 185€ 611€ 159€ 81€ 894€ 893€ 600€ 377€ 91€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
53 540€ 36 333€ 50 680€ 280 629€ 39 179€ 70 803€ 37 277€ 41 735€ 40 195€ 21 086€ 27 403€ 17 586€ 19 548€ 32 888€ 18 967€ 20 482€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
9 540€ 934€ 2 022€ 244 968€ 4 064€ 33 945€ 2 421€ 3 107€ 16 256€ 5 068€ 11 457€ 2 180€ 3 757€ 17 090€ 3 169€ 12 943€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
23 356€ 23 652€ 36 853€ 23 719€ 23 902€ 24 648€ 23 822€ 24 065€ 23 939€ 16 018€ 15 946€ 15 406€ 15 791€ 15 798€ 15 798€ 7 483€
163
12.
Zamestnanci (331)
6 282€ 5 902€ 6 179€ 7 317€ 6 963€ 7 607€ 6 541€ 4 788€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
3 754€ 4 846€ 4 471€ 3 681€ 3 409€ 3 576€ 3 591€ 3 153€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 56€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
608€ 998€ 1 155€ 943€ 841€ 1 028€ 901€ 622€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
10 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 15 311€ 15 311€ 15 311€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 251€ 19 463€ 46 662€ 231 725€ 16 987€ 16 987€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 251€ 19 463€ 46 662€ 231 725€ 16 987€ 16 987€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 15 311€ 15 311€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 15 311€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
570 038€ 471 997€ 415 768€ 416 515€ 452 665€ 488 815€ 486 468€ 522 174€ 555 729€ 420 883€ 452 413€ 350 024€ 331 905€ 187 767€ 210 697€ 225 208€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
570 038€ 471 997€ 415 768€ 416 515€ 452 665€ 488 815€ 486 468€ 522 174€ 555 729€ 420 883€ 452 413€ 350 024€ 331 905€ 187 767€ 210 697€ 225 208€