Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
89 202€ 23 230€ 18 251€ 21 144€ 18 158€ 23 247€ 20 109€ 25 855€ 21 918€ 24 835€ 26 848€ 27 694€ 26 197€ 25 496€ 39 683€ 31 130€
02
501
Spotreba materiálu
54 860€ 587€ 381€ 2 825€ 649€ 3 893€ 2 598€ 1 654€ 1 791€ 2 018€ 4 198€ 4 355€ 3 773€ 4 068€ 15 279€ 9 404€
03
502
Spotreba energie
34 343€ 22 643€ 17 870€ 18 319€ 17 509€ 19 354€ 17 512€ 24 201€ 20 127€ 22 817€ 22 650€ 23 338€ 22 424€ 21 428€ 24 404€ 21 726€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
125 131€ 135 870€ 146 022€ 96 646€ 102 426€ 84 890€ 82 540€ 71 429€ 136 065€ 72 512€ 85 523€ 84 775€ 57 305€ 66 838€ 39 995€ 33 703€
07
511
Opravy a udržiavanie
31 360€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 527€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 100€
08
512
Cestovné
60€ 0€ 0€ 64€ 0€ 257€ 178€ 2 122€ 3 000€ 1 905€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 671€
09
513
Náklady na reprezentáciu
6 430€ 14 161€ 2 150€ 2 015€ 3 502€ 6 342€ 6 420€ 7 185€ 5 999€ 5 833€ 3 922€ 5 046€ 3 334€ 3 647€ 4 148€ 2 787€
10
518
Ostatné služby
87 281€ 121 709€ 143 871€ 94 567€ 98 924€ 78 292€ 75 415€ 62 122€ 127 067€ 64 774€ 81 601€ 79 729€ 53 971€ 63 191€ 35 847€ 26 145€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
146 083€ 154 724€ 130 689€ 118 249€ 108 659€ 112 792€ 90 636€ 79 759€ 92 939€ 83 574€ 77 460€ 83 790€ 73 969€ 65 944€ 62 174€ 58 105€
12
521
Mzdové náklady
106 792€ 113 396€ 94 441€ 86 592€ 80 339€ 83 372€ 67 638€ 59 363€ 62 992€ 62 954€ 58 332€ 65 270€ 56 671€ 50 985€ 48 728€ 45 131€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
36 862€ 40 109€ 35 363€ 30 895€ 27 264€ 28 783€ 22 424€ 19 944€ 20 478€ 20 360€ 19 128€ 18 227€ 17 075€ 14 673€ 13 283€ 12 924€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
881€ 324€ 0€ 0€ 417€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
1 548€ 894€ 884€ 763€ 640€ 636€ 574€ 452€ 9 469€ 261€ 0€ 293€ 223€ 286€ 163€ 50€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 80€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 80€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
6 795€ 9 173€ 5 724€ 4 983€ 4 729€ 5 758€ 3 760€ 3 453€ 3 171€ 3 096€ 2 797€ 2 459€ 2 519€ 1 980€ 4 148€ 1 780€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
503€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 946€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 3 245€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
6 292€ 5 928€ 5 724€ 4 983€ 4 729€ 3 812€ 3 760€ 3 453€ 3 171€ 3 096€ 2 797€ 2 459€ 2 519€ 1 980€ 4 148€ 1 780€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
150 933€ 147 401€ 141 565€ 127 619€ 108 731€ 107 711€ 109 683€ 108 033€ 101 326€ 97 180€ 99 977€ 101 747€ 104 701€ 82 077€ 72 681€ 69 816€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
149 133€ 145 601€ 139 765€ 125 819€ 106 931€ 107 011€ 108 983€ 107 333€ 100 626€ 96 480€ 96 277€ 98 797€ 99 501€ 77 227€ 67 873€ 67 825€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 800€ 1 800€ 1 800€ 1 800€ 1 800€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 3 700€ 2 950€ 5 200€ 4 850€ 4 808€ 1 991€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 1 800€ 1 800€ 1 800€ 1 800€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 3 700€ 2 950€ 3 200€ 2 850€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 000€ 2 000€ 4 808€ 1 991€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
6 249€ 6 138€ 6 405€ 6 628€ 6 730€ 6 945€ 7 098€ 7 261€ 6 864€ 4 950€ 5 310€ 5 930€ 8 517€ 8 379€ 7 609€ 7 243€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
5 055€ 5 296€ 5 534€ 5 770€ 5 986€ 6 274€ 6 464€ 6 693€ 6 251€ 4 253€ 4 697€ 5 377€ 7 865€ 7 272€ 5 378€ 4 570€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 194€ 842€ 871€ 858€ 744€ 671€ 634€ 568€ 613€ 697€ 613€ 554€ 652€ 1 107€ 2 231€ 2 673€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
193 737€ 154 381€ 129 399€ 107 339€ 121 044€ 122 064€ 95 162€ 82 092€ 66 013€ 60 741€ 55 701€ 61 047€ 61 095€ 52 219€ 51 211€ 47 555€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
185 169€ 154 228€ 129 399€ 107 339€ 121 044€ 122 064€ 95 162€ 82 092€ 66 013€ 60 741€ 55 701€ 61 047€ 61 095€ 52 216€ 51 062€ 47 502€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
1 918€ 153€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
6 650€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 149€ 53€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
718 131€ 630 916€ 578 055€ 482 607€ 470 476€ 463 406€ 408 988€ 377 882€ 428 295€ 346 889€ 353 615€ 367 442€ 334 303€ 302 933€ 277 501€ 249 412€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
37 616€ 39 937€ 35 759€ 31 408€ 31 890€ 28 878€ 26 235€ 25 295€ 34 501€ 34 305€ 60 356€ 18 350€ 13 700€ 16 097€ 15 545€ 10 249€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
37 616€ 39 937€ 35 759€ 31 408€ 31 890€ 28 878€ 26 235€ 25 295€ 34 501€ 34 305€ 60 356€ 18 350€ 13 700€ 16 097€ 15 545€ 10 249€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
478 624€ 440 314€ 420 212€ 391 569€ 373 827€ 340 561€ 313 134€ 285 229€ 241 996€ 220 685€ 172 959€ 207 199€ 208 187€ 181 069€ 206 892€ 195 402€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
445 617€ 412 722€ 393 311€ 368 320€ 355 494€ 325 721€ 298 306€ 271 425€ 228 174€ 206 682€ 160 988€ 194 311€ 195 971€ 169 686€ 194 024€ 182 631€
82
633
Výnosy z poplatkov
33 007€ 27 591€ 26 902€ 23 249€ 18 333€ 14 841€ 14 828€ 13 804€ 13 822€ 14 003€ 11 971€ 12 888€ 12 216€ 11 383€ 12 868€ 12 771€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
70 042€ 46 099€ 47 038€ 45 528€ 45 796€ 46 005€ 79 328€ 46 266€ 44 583€ 31 247€ 29 965€ 30 455€ 29 587€ 29 298€ 35 122€ 14 920€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 620€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33 000€ 0€ 520€ 600€ 0€ 770€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
181€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
62 241€ 46 099€ 47 038€ 45 528€ 45 796€ 46 005€ 46 328€ 46 266€ 44 063€ 30 647€ 29 965€ 29 685€ 29 587€ 29 298€ 35 122€ 14 920€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 800€ 1 800€ 1 800€ 1 800€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 3 700€ 2 950€ 5 200€ 4 850€ 4 808€ 5 013€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 800€ 1 800€ 1 800€ 1 800€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 3 700€ 2 950€ 5 200€ 4 850€ 4 808€ 5 013€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 1 800€ 1 800€ 1 800€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 3 700€ 2 950€ 3 200€ 2 850€ 2 808€ 3 021€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 1 992€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
243€ 276€ 197€ 110€ 458€ 610€ 418€ 227€ 120€ 118€ 95€ 78€ 61€ 33€ 61€ 80€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
243€ 276€ 197€ 110€ 458€ 610€ 418€ 227€ 120€ 118€ 95€ 78€ 61€ 33€ 61€ 80€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
159 794€ 52 301€ 313 884€ 102 838€ 82 135€ 70 474€ 74 998€ 79 669€ 66 736€ 55 227€ 59 387€ 57 572€ 56 141€ 40 413€ 144 998€ 21 704€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
49 403€ 14 651€ 284 910€ 41 396€ 13 337€ 11 102€ 24 800€ 35 742€ 28 243€ 17 489€ 17 952€ 24 545€ 21 731€ 14 755€ 17 357€ 5 794€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
54 523€ 0€ 0€ 36 150€ 36 150€ 36 153€ 35 707€ 33 554€ 31 264€ 28 144€ 28 144€ 27 135€ 31 726€ 22 933€ 124 597€ 13 611€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
14 500€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 12 500€ 0€ 6 000€ 2 000€ 2 000€ 6 250€ 10 000€ 2 800€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
41 368€ 27 650€ 18 974€ 15 292€ 20 149€ 23 219€ 8 491€ 8 373€ 5 229€ 3 344€ 3 291€ 3 093€ 2 684€ 2 725€ 3 044€ 2 299€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
748 119€ 580 726€ 818 891€ 573 252€ 534 805€ 487 229€ 494 813€ 437 386€ 388 636€ 345 282€ 325 713€ 318 855€ 312 526€ 271 718€ 407 631€ 242 355€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
29 988€ -50 190€ 240 836€ 90 645€ 64 329€ 23 823€ 85 825€ 59 504€ -39 659€ -1 607€ -27 902€ -48 588€ -21 777€ -31 215€ 130 130€ -7 057€
136
591
Splatná daň z príjmov
36€ 0€ 139€ 6€ 69€ 102€ 63€ 27€ 13€ 22€ 18€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
29 953€ -50 190€ 240 697€ 90 639€ 64 260€ 23 720€ 85 762€ 59 477€ -39 672€ -1 629€ -27 920€ -48 588€ -21 777€ -31 215€ 130 130€ -7 057€