Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
46 290 493€ 44 946 964€ 42 569 724€ 39 278 578€ 37 478 960€ 34 353 470€ 33 271 655€ 33 688 986€ 33 585 671€ 32 803 008€ 30 881 957€ 30 461 166€ 31 600 593€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
32 170 684€ 33 058 888€ 34 616 954€ 29 890 098€ 27 904 498€ 25 834 387€ 25 723 266€ 27 652 182€ 27 834 891€ 28 565 647€ 26 704 932€ 26 169 099€ 27 226 822€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
101 361€ 107 809€ 169 718€ 102 778€ 65 460€ 33 370€ 27 127€ 18 946€ 14 576€ 23 497€ 26 362€ 20 235€ 23 847€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
24 609€ 13 551€ 56 916€ 2 523€ 0€ 1 070€ 3 889€ 6 948€ 14 576€ 23 497€ 26 362€ 5 413€ 9 025€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
59 127€ 86 008€ 112 802€ 49 699€ 27 024€ 18 859€ 9 798€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
17 626€ 8 250€ 0€ 50 556€ 38 436€ 13 440€ 13 440€ 11 998€ 0€ 0€ 0€ 14 822€ 14 822€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
26 877 905€ 27 759 661€ 29 372 004€ 25 133 762€ 23 182 227€ 21 197 525€ 21 147 137€ 23 084 234€ 23 887 751€ 24 609 586€ 22 746 007€ 22 216 382€ 23 267 437€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
4 735 833€ 4 742 089€ 4 623 267€ 4 593 883€ 4 580 115€ 4 430 323€ 4 435 664€ 4 993 087€ 5 030 252€ 4 985 744€ 4 711 974€ 4 747 836€ 6 404 117€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
22 716€ 22 716€ 40 314€ 40 314€ 40 314€ 40 314€ 40 314€ 40 742€ 40 742€ 40 742€ 40 742€ 40 741€ 40 742€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
20 287 988€ 19 840 195€ 19 699 737€ 18 722 192€ 15 989 827€ 16 348 790€ 16 106 909€ 17 669 706€ 17 350 126€ 16 081 109€ 16 428 289€ 15 802 913€ 16 136 631€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
455 604€ 616 809€ 499 480€ 321 042€ 143 048€ 87 302€ 120 610€ 146 128€ 177 622€ 136 976€ 53 997€ 250 394€ 323 780€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
39 557€ 60 722€ 25 323€ 36 072€ 12 385€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 774€ 17 066€ 34 337€ 58 268€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
29 973€ 159 892€ 1 569 881€ 492 881€ 15 593€ 8 358€ 0€ 11 676€ 12 111€ 12 547€ 12 982€ 13 418€ 13 862€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
1 306 233€ 2 317 237€ 2 914 004€ 927 378€ 2 400 945€ 282 439€ 443 640€ 222 895€ 1 276 898€ 3 347 694€ 1 480 957€ 1 326 743€ 290 037€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
5 191 418€ 5 191 418€ 5 075 231€ 4 653 558€ 4 656 811€ 4 603 492€ 4 549 002€ 4 549 002€ 3 932 564€ 3 932 564€ 3 932 563€ 3 932 482€ 3 935 538€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
5 191 418€ 5 070 231€ 5 075 231€ 4 653 558€ 4 653 558€ 4 600 239€ 4 350 239€ 4 350 239€ 3 733 801€ 3 733 801€ 3 737 053€ 3 736 972€ 3 740 358€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 3 253€ 3 253€ 3 253€ 3 253€ 3 253€ 3 253€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 195 510€ 195 510€ 195 510€ 195 510€ 195 510€ 195 510€ 195 180€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 121 187€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
14 110 598€ 11 872 331€ 7 943 098€ 9 374 255€ 9 563 094€ 8 513 991€ 7 541 734€ 6 030 023€ 5 741 236€ 4 230 439€ 4 170 852€ 4 286 362€ 4 328 411€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
6 982€ 11 078€ 9 676€ 12 301€ 3 350€ 2 138€ 801€ 867€ 1 825€ 711€ 615€ 654€ 3 563€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
6 982€ 11 078€ 9 676€ 12 301€ 3 350€ 2 138€ 801€ 867€ 1 825€ 711€ 615€ 654€ 3 563€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
8 167 419€ 7 384 071€ 4 121 293€ 4 084 180€ 3 994 948€ 4 029 707€ 3 822 063€ 2 964 485€ 2 977 131€ 1 926 171€ 1 200 277€ 1 362 025€ 1 479 743€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
92 917€ 92 789€ 97 906€ 92 746€ 73 791€ 74 674€ 53 486€ 43 097€ 34 806€ 31 523€ 11 767€ 16€ 249€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
8 074 502€ 7 291 282€ 4 023 387€ 3 991 434€ 3 912 932€ 3 955 034€ 3 768 577€ 2 921 388€ 2 942 325€ 1 894 648€ 1 188 510€ 1 362 009€ 1 479 494€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 8 226€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 78 937€ 0€ 0€ 0€ 29 255€ 73 263€ 0€ 13 067€ 10 877€ 102 900€ 102 900€ 12 747€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 78 937€ 0€ 0€ 0€ 29 255€ 73 263€ 0€ 13 067€ 10 877€ 102 900€ 102 900€ 12 747€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
687 427€ 524 125€ 487 393€ 358 586€ 515 375€ 504 644€ 872 078€ 738 213€ 977 467€ 748 679€ 738 064€ 968 497€ 967 081€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
68€ 3 065€ 3 239€ 3 213€ 5 151€ 8 188€ 6 370€ 6 106€ 6 457€ 7 261€ 5 233€ 5 385€ 5 385€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
417 986€ 301 252€ 274 519€ 251 778€ 360 990€ 367 965€ 653 682€ 533 087€ 752 280€ 457 104€ 461 855€ 718 670€ 715 933€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
73 147€ 39 865€ 33 536€ 21 535€ 66 319€ 59 960€ 172 088€ 158 278€ 160 090€ 265 749€ 253 882€ 240 678€ 244 258€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
2 562€ 2 508€ 2 424€ 2 392€ 2 443€ 2 453€ 2 362€ 1 869€ 1 810€ 1 614€ 12€ 0€ 25€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 51€ 51€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
193 664€ 177 434€ 173 675€ 79 668€ 80 472€ 66 078€ 37 576€ 38 823€ 56 779€ 16 951€ 17 082€ 3 764€ 1 480€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
5 248 770€ 3 764 120€ 3 197 258€ 4 703 642€ 4 761 329€ 3 690 165€ 2 501 036€ 2 005 962€ 1 451 251€ 1 185 111€ 2 004 167€ 1 852 286€ 1 865 277€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
2 239€ 1 083€ 2 429€ 1 340€ 1 078€ 1 751€ 2 450€ 1 864€ 2 185€ 2 443€ 2 360€ 2 054€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
5 068€ 25 420€ 0€ 10 207€ 422€ 17 575€ 17 602€ 0€ 15 586€ 0€ 6 537€ 7 545€ 6 108€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
5 241 463€ 3 737 617€ 3 194 829€ 4 692 095€ 4 759 829€ 3 670 840€ 2 480 984€ 2 004 098€ 1 433 480€ 1 182 668€ 1 995 270€ 1 842 687€ 1 859 169€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 234 061€ 234 061€ 358 890€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 234 061€ 234 061€ 358 890€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 110 000€ 127 478€ 215 546€ 288 092€ 258 081€ 272 493€ 86 434€ 86 434€ 0€ 124 829€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 110 000€ 127 478€ 215 546€ 288 092€ 258 081€ 272 493€ 86 434€ 86 434€ 0€ 124 829€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
9 211€ 15 744€ 9 672€ 14 225€ 11 367€ 5 092€ 6 655€ 6 782€ 9 544€ 6 922€ 6 173€ 5 705€ 45 360€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
9 211€ 15 744€ 9 672€ 14 225€ 11 367€ 5 092€ 6 655€ 6 782€ 9 544€ 6 922€ 4 896€ 5 136€ 4 076€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 277€ 569€ 41 284€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
46 290 493€ 44 946 964€ 42 569 724€ 39 278 578€ 37 478 960€ 34 353 470€ 33 271 655€ 33 688 986€ 33 585 671€ 32 803 008€ 30 881 957€ 30 461 166€ 31 600 593€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
32 616 529€ 30 959 431€ 28 603 019€ 26 978 890€ 25 954 023€ 24 442 453€ 23 780 923€ 24 004 808€ 23 715 006€ 23 464 460€ 23 522 308€ 24 489 723€ 25 515 965€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
412 068€ 412 068€ 412 068€ 412 068€ 412 068€ 412 068€ 412 068€ 412 068€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
412 068€ 412 068€ 412 068€ 412 068€ 412 068€ 412 068€ 412 068€ 412 068€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
32 204 461€ 30 547 363€ 28 190 951€ 26 566 821€ 25 541 955€ 24 030 385€ 23 368 855€ 23 592 740€ 23 715 006€ 23 464 460€ 23 522 308€ 24 489 723€ 25 515 965€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
30 547 363€ 28 358 881€ 26 651 964€ 25 550 200€ 24 030 385€ 23 428 489€ 23 594 430€ 23 575 937€ 23 657 625€ 23 762 088€ 24 392 251€ 23 994 687€ 25 290 086€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
1 657 098€ 2 188 482€ 1 538 987€ 1 016 621€ 1 511 570€ 601 895€ -225 576€ 16 804€ 57 381€ -297 628€ -869 943€ 495 036€ 225 879€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
4 201 777€ 4 172 369€ 3 896 416€ 2 701 642€ 1 821 629€ 711 388€ 698 276€ 633 546€ 621 353€ 1 264 825€ 756 878€ 658 261€ 737 961€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
17 243€ 33 074€ 18 600€ 14 510€ 16 200€ 26 137€ 80 972€ 84 129€ 92 410€ 76 754€ 60 237€ 49 498€ 65 649€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
17 243€ 33 074€ 18 600€ 14 510€ 16 200€ 26 137€ 80 972€ 84 129€ 92 410€ 76 754€ 60 237€ 49 498€ 65 649€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
261 799€ 71 397€ 13 415€ 331 244€ 132 871€ 125 608€ 23 083€ 28 052€ 74 357€ 558€ 37 805€ 15 149€ 102 374€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
261 799€ 71 397€ 13 415€ 331 244€ 132 871€ 125 608€ 23 083€ 28 052€ 74 357€ 558€ 37 805€ 15 149€ 102 374€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
1 166 084€ 1 191 685€ 1 217 664€ 1 241 851€ 1 252 093€ 128 982€ 2 974€ 2 822€ 3 425€ 4 882€ 6 177€ 4 680€ 4 924€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
1 145 390€ 1 174 865€ 1 203 976€ 1 232 749€ 1 246 439€ 126 493€ 283€ 399€ 762€ 862€ 2 003€ 1 063€ 1 951€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
20 694€ 16 820€ 13 688€ 9 103€ 5 654€ 2 489€ 2 692€ 2 423€ 2 663€ 4 020€ 4 174€ 3 617€ 2 973€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
418 055€ 651 231€ 620 161€ 369 817€ 382 929€ 352 175€ 471 812€ 358 157€ 249 826€ 940 347€ 369 425€ 214 794€ 79 420€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
60 467€ 329 299€ 345 279€ 69 296€ 79 910€ 123 281€ 246 358€ 73 327€ 115 422€ 802 048€ 202 150€ 94 830€ 66 225€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
3 957€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
29 393€ 29 063€ 29 232€ 28 352€ 28 099€ 6 075€ 36€ 16€ 279€ 6 752€ 0€ 0€ 382€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
117 108€ 122 598€ 107 981€ 119 152€ 88 052€ 75 107€ 80 702€ 75 134€ 74 494€ 73 570€ 102 765€ 68 234€ 12 813€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
549€ 679€ 508€ 191€ 498€ 567€ 439€ 1 050€ 1 726€ 1 404€ 1 934€ 393€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 68€ 0€ 15€ 0€ 0€ 70€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
77 742€ 76 025€ 65 874€ 61 279€ 55 772€ 49 386€ 49 120€ 48 669€ 46 253€ 46 103€ 44 828€ 42 371€ 0€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
16 539€ 17 341€ 14 798€ 13 892€ 12 282€ 10 068€ 11 849€ 10 356€ 10 182€ 10 470€ 17 748€ 8 966€ 0€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
220€ 0€ 0€ 0€ 2 417€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
28 050€ 31 270€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
84 033€ 44 956€ 56 423€ 77 656€ 115 884€ 87 690€ 83 308€ 149 536€ 1 470€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
2 338 596€ 2 224 982€ 2 026 576€ 744 220€ 37 536€ 78 486€ 119 435€ 160 385€ 201 335€ 242 284€ 283 234€ 374 140€ 485 594€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
1 300 093€ 1 645 946€ 1 447 540€ 589 138€ 0€ 37 536€ 78 486€ 160 385€ 201 335€ 201 334€ 283 234€ 374 140€ 485 594€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
579 036€ 579 036€ 579 036€ 155 081€ 37 536€ 40 950€ 40 950€ 0€ 0€ 40 950€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
459 467€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
9 472 187€ 9 815 164€ 10 070 289€ 9 598 047€ 9 703 307€ 9 199 630€ 8 792 456€ 9 050 632€ 9 249 312€ 8 073 723€ 6 602 771€ 5 313 182€ 5 346 667€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ 45€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
9 472 187€ 9 815 164€ 10 070 289€ 9 598 047€ 9 703 307€ 9 199 630€ 8 792 456€ 9 050 632€ 9 249 312€ 8 073 723€ 6 602 764€ 5 313 182€ 5 346 622€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€