Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
328 243€ 374 948€ 438 353€ 358 266€ 265 284€ 298 709€ 318 916€ 340 187€ 292 294€ 606 589€ 331 460€ 369 592€ 401 702€
02
501
Spotreba materiálu
189 396€ 219 921€ 309 430€ 231 039€ 118 571€ 107 398€ 111 325€ 120 992€ 103 760€ 295 926€ 108 696€ 104 879€ 142 258€
03
502
Spotreba energie
138 847€ 155 026€ 128 923€ 127 227€ 146 713€ 191 311€ 207 591€ 219 195€ 188 533€ 310 663€ 222 764€ 264 713€ 259 444€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
2 657 711€ 2 762 614€ 2 922 161€ 2 462 945€ 2 153 672€ 1 523 738€ 1 344 112€ 1 482 911€ 1 431 397€ 1 533 755€ 1 452 656€ 1 336 931€ 1 466 703€
07
511
Opravy a udržiavanie
708 022€ 674 840€ 839 169€ 553 282€ 354 174€ 65 137€ 24 452€ 33 924€ 63 273€ 11 962€ 52 593€ 68 794€ 274 056€
08
512
Cestovné
3 850€ 7 513€ 6 982€ 6 304€ 5 988€ 2 138€ 4 686€ 3 645€ 3 422€ 3 433€ 4 407€ 5 634€ 3 564€
09
513
Náklady na reprezentáciu
5 191€ 10 572€ 7 460€ 5 172€ 5 193€ 3 735€ 3 308€ 1 790€ 3 570€ 3 643€ 2 007€ 4 757€ 4 646€
10
518
Ostatné služby
1 940 648€ 2 069 689€ 2 068 550€ 1 898 187€ 1 788 317€ 1 452 728€ 1 311 665€ 1 443 552€ 1 361 133€ 1 514 717€ 1 393 649€ 1 257 746€ 1 184 437€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
2 939 548€ 2 778 473€ 2 385 033€ 2 150 999€ 1 951 447€ 1 761 437€ 1 775 375€ 1 656 419€ 1 630 585€ 1 655 992€ 1 734 960€ 1 713 796€ 1 576 914€
12
521
Mzdové náklady
2 075 007€ 1 960 934€ 1 682 856€ 1 516 372€ 1 375 682€ 1 234 722€ 1 256 308€ 1 165 912€ 1 160 211€ 1 183 182€ 1 256 717€ 1 236 844€ 1 120 997€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
700 293€ 669 373€ 575 052€ 519 267€ 468 448€ 418 349€ 413 779€ 396 063€ 382 952€ 386 982€ 388 331€ 388 763€ 367 798€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
14 847€ 14 482€ 12 772€ 12 895€ 12 068€ 12 928€ 13 326€ 13 061€ 12 911€ 12 762€ 13 814€ 11 593€ 12 687€
15
527
Zákonné sociálne náklady
149 401€ 133 684€ 114 168€ 102 466€ 95 064€ 95 253€ 91 777€ 81 199€ 74 326€ 72 881€ 75 913€ 76 411€ 75 247€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 185€ 0€ 185€ 185€ 185€ 185€ 185€ 185€ 185€ 185€ 185€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
7 092€ 9 723€ 17 385€ 7 500€ 5 809€ 5 961€ 3 869€ 5 757€ 4 365€ 4 230€ 3 023€ 627€ 2 630€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
7 092€ 9 723€ 17 385€ 7 500€ 5 809€ 5 961€ 3 869€ 5 757€ 4 365€ 4 230€ 3 023€ 627€ 2 630€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
239 533€ 189 774€ 141 155€ 67 387€ 32 686€ 236 753€ 747 376€ 134 143€ 371 937€ 32 743€ 77 459€ 284 103€ 134 406€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
193 715€ 10 475€ 17 485€ 37 144€ 1 737€ 24 481€ 55 470€ 3 474€ 5 362€ 23 689€ 63 086€ 114 955€ 109 087€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 29€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 350€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
435€ 2 824€ 3 312€ 0€ 0€ 2 819€ 0€ 93 369€ 177 393€ 0€ 1 663€ 58 644€ 19 270€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
45 384€ 176 446€ 120 357€ 30 242€ 30 949€ 209 453€ 691 906€ 37 300€ 189 181€ 9 054€ 10 094€ 109 467€ 2 390€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 616€ 687€ 3 659€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
1 131 053€ 1 145 665€ 1 070 458€ 932 616€ 836 879€ 1 179 638€ 875 576€ 1 098 066€ 1 050 606€ 901 714€ 1 065 317€ 1 074 011€ 1 442 778€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 059 643€ 1 061 128€ 1 004 925€ 824 550€ 732 459€ 714 034€ 746 601€ 746 730€ 807 642€ 722 457€ 1 005 079€ 1 024 513€ 1 353 163€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
71 410€ 84 536€ 65 533€ 104 813€ 104 420€ 465 604€ 128 974€ 351 336€ 242 964€ 179 257€ 60 238€ 49 498€ 89 615€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
17 243€ 33 074€ 18 600€ 14 510€ 16 200€ 26 137€ 80 972€ 84 129€ 92 410€ 76 754€ 60 238€ 49 498€ 89 615€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
54 167€ 51 463€ 46 933€ 90 303€ 88 220€ 439 467€ 48 003€ 267 206€ 150 554€ 102 503€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 3 253€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 3 253€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
63 748€ 58 884€ 53 792€ 43 060€ 29 685€ 213 631€ 14 991€ 16 906€ 24 928€ 16 093€ 14 385€ 27 226€ 35 585€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 195 510€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 386€ 0€
42
562
Úroky
26 152€ 26 318€ 21 703€ 15 998€ 11 868€ 3 655€ 3 278€ 4 157€ 10 851€ 6 548€ 4 085€ 13 258€ 24 787€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 4€ 1€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
37 595€ 27 566€ 32 089€ 27 062€ 17 817€ 14 466€ 11 713€ 12 749€ 14 077€ 9 545€ 10 299€ 10 578€ 10 797€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€ 0€ 0€ 276€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€ 0€ 0€ 276€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
6 815 826€ 7 024 564€ 6 695 545€ 5 532 773€ 5 630 679€ 5 006 364€ 5 618 373€ 5 453 899€ 5 262 118€ 5 070 690€ 5 042 013€ 4 978 181€ 4 694 312€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
5 160 599€ 5 095 363€ 4 411 038€ 3 752 307€ 3 521 180€ 3 419 659€ 3 397 756€ 3 229 255€ 3 059 601€ 2 760 627€ 2 806 572€ 2 683 209€ 2 537 793€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
2 047€ 1 831€ 1 647€ 1 726€ 1 072€ 1 778€ 1 085€ 875€ 1 275€ 0€ 14 005€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
1 651 441€ 1 925 721€ 2 282 327€ 1 777 917€ 2 107 594€ 1 568 186€ 2 206 871€ 2 210 890€ 2 197 560€ 2 310 063€ 2 221 436€ 2 294 972€ 2 150 883€
61
587
Náklady na ostatné transfery
1 739€ 1 649€ 533€ 824€ 833€ 16 742€ 12 661€ 12 878€ 3 682€ 0€ 0€ 0€ 5 636€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
14 182 754€ 14 344 644€ 13 723 882€ 11 555 546€ 10 906 141€ 10 226 233€ 10 698 587€ 10 188 287€ 10 068 230€ 9 821 906€ 9 721 273€ 9 784 467€ 9 755 306€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
92 458€ 150 166€ 130 373€ 117 851€ 187 345€ 61 336€ 55 263€ 58 282€ 54 317€ 56 204€ 50 239€ 38 175€ 37 880€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
92 458€ 150 166€ 130 373€ 117 851€ 187 345€ 61 336€ 55 263€ 58 282€ 54 317€ 56 204€ 50 239€ 38 175€ 37 880€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
12 507 061€ 12 859 871€ 11 811 466€ 10 428 708€ 9 944 260€ 8 636 692€ 8 090 781€ 7 705 544€ 7 552 438€ 7 208 389€ 6 189 865€ 7 159 528€ 7 096 225€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
11 027 346€ 10 728 571€ 9 901 885€ 9 180 156€ 8 702 365€ 7 490 321€ 6 890 268€ 6 455 343€ 6 299 284€ 5 885 777€ 5 156 682€ 5 965 878€ 6 327 126€
82
633
Výnosy z poplatkov
1 479 715€ 2 131 300€ 1 909 581€ 1 248 552€ 1 241 894€ 1 146 372€ 1 200 513€ 1 250 201€ 1 253 155€ 1 322 612€ 1 033 183€ 1 193 650€ 769 099€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1 285 013€ 1 485 469€ 1 041 930€ 792 656€ 833 922€ 658 552€ 1 051 109€ 719 057€ 1 255 540€ 1 086 218€ 1 351 142€ 1 689 261€ 1 753 029€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
505 581€ 534 542€ 10 257€ 92 792€ 91 526€ 25 135€ 339 247€ 66 149€ 80 939€ 92 433€ 589 768€ 621 070€ 1 000 255€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
36 589€ 22 775€ 98 001€ 35 921€ 10 850€ 673€ 0€ 0€ 9 426€ 16 160€ 6 733€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
52 625€ 122 687€ 192 906€ 48 230€ 32 084€ 29 109€ 20 805€ 11 188€ 20 349€ 23 916€ 20 530€ 16 327€ 22 501€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 725€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
690 218€ 805 465€ 740 766€ 615 713€ 699 462€ 603 636€ 691 057€ 641 720€ 1 144 825€ 953 709€ 734 111€ 1 051 864€ 717 548€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
33 074€ 37 048€ 146 817€ 16 200€ 26 137€ 17 687€ 95 192€ 362 462€ 182 771€ 60 238€ 50 242€ 90 963€ 75 943€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
33 074€ 37 048€ 146 817€ 16 200€ 26 137€ 17 687€ 95 192€ 362 462€ 182 771€ 60 238€ 50 242€ 90 963€ 75 943€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
33 074€ 18 600€ 14 510€ 16 200€ 26 137€ 16 906€ 84 129€ 92 410€ 76 754€ 60 238€ 49 499€ 89 615€ 75 943€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 18 448€ 132 307€ 0€ 0€ 781€ 11 063€ 270 052€ 106 017€ 0€ 743€ 1 348€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
72 090€ 306 558€ 552 724€ 106 258€ 312 328€ 413 722€ 119 199€ 91 369€ 143 316€ 193 456€ 49 392€ 90 364€ 90 204€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 100 937€ 0€ 0€ 0€ 294 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 386€ 0€
102
662
Úroky
2 090€ 7 145€ 16 051€ 26 258€ 22 609€ 29 722€ 28 756€ 31 369€ 21 266€ 18 963€ 10 392€ 23 512€ 57 999€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 358€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
70 000€ 80 000€ 120 000€ 80 000€ 289 524€ 90 000€ 90 443€ 60 000€ 122 050€ 174 493€ 39 000€ 63 108€ 32 205€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 118 476€ 416 673€ 0€ 195€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
7 108€ 0€ 1 887€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
7 108€ 0€ 1 887€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 843 128€ 1 694 910€ 1 579 949€ 1 113 142€ 1 116 599€ 1 044 422€ 1 064 617€ 1 271 444€ 937 859€ 921 930€ 1 162 422€ 1 215 587€ 938 977€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
419 838€ 184 953€ 131 900€ 99 354€ 124 365€ 168 942€ 236 662€ 457 711€ 218 507€ 341 704€ 572 537€ 704 240€ 307 419€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
421 878€ 420 295€ 306 779€ 300 835€ 288 402€ 266 782€ 264 031€ 247 414€ 227 282€ 169 099€ 193 191€ 185 940€ 239 616€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 589€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 704€ 30€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 600€ 17 552€ 26 658€ 39 671€ 18 510€ 3 964€ 8 331€ 17 105€ 12 645€ 14 431€ 5 000€ 3 545€ 42 958€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
32 034€ 24 034€ 18 093€ 15 998€ 61 844€ 12 602€ 12 596€ 12 596€ 12 196€ 9 821€ 9 534€ 8 596€ 14 214€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
967 778€ 1 048 077€ 1 096 519€ 657 284€ 623 479€ 592 132€ 542 997€ 536 617€ 467 229€ 386 875€ 379 456€ 313 236€ 331 181€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
15 839 931€ 16 534 022€ 15 265 146€ 12 574 815€ 12 420 591€ 10 832 411€ 10 476 162€ 10 208 158€ 10 126 241€ 9 526 435€ 8 853 302€ 10 283 878€ 9 992 258€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
1 657 178€ 2 189 378€ 1 541 264€ 1 019 270€ 1 514 450€ 606 178€ -222 425€ 19 871€ 58 011€ -295 471€ -867 971€ 499 411€ 236 952€
136
591
Splatná daň z príjmov
80€ 896€ 2 277€ 2 648€ 2 880€ 4 283€ 3 150€ 3 067€ 630€ 2 157€ 1 972€ 4 375€ 11 073€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
1 657 098€ 2 188 482€ 1 538 987€ 1 016 621€ 1 511 570€ 601 895€ -225 576€ 16 804€ 57 381€ -297 628€ -869 943€ 495 036€ 225 879€