Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Horné Otrokovce

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 684 880€ 1 805 916€ 1 567 496€ 1 673 987€ 1 827 067€ 1 982 227€ 1 993 616€ 2 137 063€ 1 665 960€ 1 782 048€ 1 824 041€ 1 876 404€ 1 773 253€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 583 802€ 1 612 524€ 1 369 715€ 1 423 725€ 1 489 275€ 1 551 671€ 1 517 103€ 1 580 451€ 1 031 227€ 1 055 439€ 1 091 004€ 1 035 186€ 869 690€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
13 111€ 33 219€ 33 219€ 30 672€ 26 501€ 23 201€ 16 851€ 16 851€ 20 999€ 21 951€ 24 263€ 17 404€ 4 740€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 048€ 8 500€ 12 952€ 17 404€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
13 111€ 33 219€ 33 219€ 30 672€ 26 501€ 23 201€ 16 851€ 16 851€ 16 951€ 13 451€ 11 311€ 0€ 4 740€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
1 377 459€ 1 386 073€ 1 143 263€ 1 199 821€ 1 269 541€ 1 335 238€ 1 307 020€ 1 370 368€ 816 995€ 840 256€ 873 509€ 824 527€ 671 695€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
76 711€ 76 711€ 69 371€ 69 374€ 69 374€ 69 374€ 69 374€ 69 374€ 69 374€ 69 378€ 69 391€ 69 391€ 67 483€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
1 216 750€ 949 590€ 1 004 074€ 1 070 116€ 1 138 660€ 1 116 237€ 1 180 065€ 1 243 281€ 690 295€ 712 676€ 142 177€ 156 697€ 113 481€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
14 409€ 12 757€ 10 353€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 839€ 2 091€ 2 863€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
0€ 242€ 1 358€ 2 474€ 3 650€ 192€ 324€ 456€ 69€ 945€ 1 821€ 2 697€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
373€ 553€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
69 216€ 346 219€ 58 107€ 57 857€ 57 857€ 149 435€ 57 257€ 57 257€ 57 257€ 57 257€ 658 281€ 593 651€ 487 868€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
193 232€ 193 232€ 193 232€ 193 232€ 193 232€ 193 232€ 193 232€ 193 232€ 193 232€ 193 232€ 193 232€ 193 255€ 193 255€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
193 232€ 193 232€ 193 232€ 193 232€ 193 232€ 193 232€ 193 232€ 193 232€ 193 232€ 193 232€ 193 232€ 193 255€ 193 255€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
100 336€ 192 823€ 197 437€ 249 625€ 337 485€ 430 469€ 476 445€ 556 555€ 634 710€ 726 073€ 732 787€ 840 352€ 903 361€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
55€ 35€ 485€ 262€ 39€ 244€ 266€ 36€ 356€ 589€ 75€ 0€ 67€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
55€ 35€ 485€ 262€ 39€ 244€ 266€ 36€ 356€ 589€ 75€ 0€ 67€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
27 473€ 112 797€ 99 062€ 183 396€ 268 705€ 351 929€ 433 467€ 521 511€ 609 555€ 697 599€ 699 427€ 787 471€ 875 584€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
27 473€ 112 797€ 99 062€ 183 351€ 267 640€ 351 929€ 433 467€ 521 511€ 609 555€ 697 599€ 699 427€ 787 471€ 875 584€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 45€ 927€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 137€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
8 554€ 10 319€ 6 877€ 7 627€ 6 633€ 8 924€ 7 640€ 7 089€ 4 929€ 2 416€ 2 250€ 7 852€ 825€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 2 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
7 710€ 7 278€ 6 120€ 5 897€ 5 569€ 8 000€ 6 877€ 6 482€ 4 478€ 2 152€ 2 027€ 1 380€ 768€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
843€ 941€ 757€ 912€ 1 064€ 924€ 763€ 607€ 451€ 264€ 223€ 6 136€ 57€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 336€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 817€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
64 255€ 69 672€ 91 014€ 58 340€ 62 108€ 69 373€ 35 072€ 27 919€ 19 869€ 25 469€ 31 035€ 45 029€ 26 885€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
872€ 680€ 500€ 439€ 507€ 573€ 1 030€ 644€ 799€ 746€ 566€ 938€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
632€ 84€ 512€ 189€ 693€ 320€ 128€ 138€ 0€ 456€ 486€ 434€ 141€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
62 751€ 68 908€ 90 001€ 57 712€ 60 908€ 68 480€ 33 914€ 27 137€ 19 070€ 24 267€ 29 983€ 43 657€ 26 744€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
742€ 569€ 345€ 637€ 307€ 86€ 68€ 57€ 24€ 536€ 250€ 866€ 202€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
742€ 569€ 345€ 637€ 307€ 86€ 68€ 57€ 24€ 536€ 250€ 866€ 202€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 684 880€ 1 805 916€ 1 567 496€ 1 673 987€ 1 827 067€ 1 982 227€ 1 993 616€ 2 137 063€ 1 665 960€ 1 782 048€ 1 824 041€ 1 876 404€ 1 773 253€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
457 078€ 515 417€ 579 665€ 618 117€ 701 410€ 777 504€ 837 031€ 919 088€ 990 116€ 1 075 579€ 1 081 610€ 1 190 467€ 1 609 962€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -23€ -23€ -23€ -23€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -23€ -23€ -23€ -23€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
457 078€ 515 417€ 579 665€ 618 117€ 701 410€ 777 504€ 837 031€ 919 111€ 990 138€ 1 075 602€ 1 081 633€ 1 190 467€ 1 609 962€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
515 077€ 577 549€ 626 017€ 701 410€ 777 504€ 837 031€ 919 111€ 990 138€ 1 075 603€ 1 167 847€ 1 190 465€ 1 255 717€ 1 678 813€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-57 999€ -62 132€ -46 353€ -83 293€ -76 094€ -59 527€ -82 080€ -71 028€ -85 464€ -92 245€ -108 832€ -65 250€ -68 851€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
745 692€ 778 074€ 503 260€ 534 471€ 565 322€ 635 791€ 554 638€ 588 789€ 33 622€ 40 505€ 54 773€ 53 391€ 30 515€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
2 000€ 2 000€ 1 900€ 1 900€ 1 900€ 1 900€ 1 900€ 6 726€ 6 244€ 6 506€ 4 277€ 4 081€ 4 089€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
2 000€ 2 000€ 1 900€ 1 900€ 1 900€ 1 900€ 1 900€ 6 726€ 6 244€ 6 506€ 4 277€ 4 081€ 4 089€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
7 441€ 20 404€ 177€ 0€ 0€ 207€ 227€ 366€ 232€ 277€ 35€ 5 061€ 324€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
7 441€ 20 404€ 177€ 0€ 0€ 207€ 227€ 366€ 232€ 277€ 35€ 5 061€ 324€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
413 964€ 424 773€ 435 559€ 446 201€ 456 060€ 465 731€ 537 624€ 550 499€ 72€ 92€ 428€ 936€ 1 349€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
413 125€ 424 138€ 435 049€ 445 785€ 455 754€ 465 622€ 537 545€ 550 434€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
839€ 635€ 510€ 416€ 306€ 108€ 79€ 64€ 72€ 92€ 428€ 936€ 1 349€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
14 855€ 62 297€ 12 629€ 11 450€ 10 518€ 30 749€ 14 887€ 28 308€ 19 910€ 22 195€ 29 717€ 13 192€ 9 078€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
2 155€ 51 315€ 3 300€ 2 802€ 284€ 4 894€ 7 678€ 11 517€ 12 558€ 14 333€ 13 617€ 2 630€ 2 200€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
450€ 450€ 450€ 0€ 20€ 320€ 320€ 9 419€ 90€ 148€ 120€ 104€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
6 780€ 5 877€ 5 004€ 4 825€ 5 721€ 3 776€ 3 690€ 3 959€ 4 104€ 4 435€ 11 237€ 6 126€ 3 624€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 305€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
4 252€ 3 715€ 3 070€ 3 068€ 3 621€ 2 683€ 2 578€ 2 725€ 2 487€ 2 508€ 2 645€ 3 385€ 2 379€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 110€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
1 219€ 941€ 805€ 755€ 872€ 641€ 621€ 688€ 671€ 660€ 2 098€ 947€ 570€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18 436€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
307 432€ 268 600€ 52 996€ 74 920€ 96 844€ 137 203€ 0€ 2 891€ 7 163€ 11 435€ 20 316€ 30 121€ 15 675€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
142 718€ 122 138€ 32 138€ 52 996€ 96 844€ 115 279€ 0€ 2 891€ 7 163€ 11 435€ 20 316€ 30 121€ 15 675€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
146 462€ 146 462€ 20 858€ 21 924€ 0€ 21 924€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
18 252€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
482 110€ 512 425€ 484 571€ 521 399€ 560 335€ 568 932€ 601 948€ 629 186€ 642 223€ 665 964€ 687 658€ 632 546€ 132 776€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
482 110€ 512 425€ 484 571€ 521 399€ 560 335€ 568 932€ 601 948€ 629 186€ 642 223€ 665 964€ 687 658€ 632 546€ 132 776€