Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
3 686 376€ 3 485 566€ 2 966 552€ 2 645 984€ 2 448 978€ 2 225 037€ 1 837 337€ 1 810 000€ 1 799 429€ 1 848 793€ 1 887 386€ 1 948 816€ 1 999 224€ 1 613 045€ 1 560 977€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
3 219 010€ 3 003 851€ 2 601 415€ 2 448 195€ 2 141 199€ 1 942 140€ 1 580 803€ 1 643 898€ 1 669 491€ 1 748 221€ 1 773 046€ 1 851 315€ 1 901 933€ 1 425 255€ 1 352 851€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
1 552€ 1 699€ 0€ 0€ 2 017€ 6 358€ 2 333€ 5 834€ 9 335€ 11 669€ 14 003€ 16 337€ 18 671€ 21 005€ 23 335€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
1 552€ 1 699€ 0€ 0€ 2 017€ 6 358€ 2 333€ 5 834€ 9 335€ 11 669€ 14 003€ 16 337€ 18 671€ 21 005€ 23 335€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
2 707 162€ 2 491 856€ 2 091 119€ 1 937 898€ 1 628 886€ 1 425 486€ 1 068 174€ 1 127 768€ 1 149 860€ 1 226 256€ 1 248 747€ 1 324 682€ 1 372 905€ 893 893€ 819 159€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
355 576€ 357 751€ 192 005€ 194 443€ 191 816€ 189 045€ 189 045€ 189 056€ 170 541€ 170 541€ 170 541€ 169 470€ 166 489€ 160 972€ 157 937€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
2 541€ 2 541€ 2 541€ 2 541€ 2 541€ 2 541€ 2 541€ 2 545€ 2 541€ 2 441€ 2 441€ 2 441€ 2 441€ 2 441€ 2 456€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
1 995 707€ 1 921 403€ 1 779 453€ 1 670 339€ 1 173 304€ 1 157 180€ 803 743€ 877 916€ 896 152€ 987 695€ 1 012 607€ 1 079 053€ 653 486€ 610 305€ 515 103€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
41 826€ 47 924€ 47 757€ 20 429€ 9 182€ 11 646€ 2 206€ 3 505€ 5 705€ 4 214€ 5 804€ 8 443€ 9 100€ 11 684€ 11 485€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
21 681€ 27 597€ 0€ 0€ 0€ 547€ 1 859€ 3 172€ 4 484€ 3 686€ 7 664€ 11 644€ 2 512€ 9 768€ 10 489€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 527€ 1 170€ 1 817€ 2 954€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
289 832€ 134 640€ 69 363€ 50 147€ 252 043€ 64 527€ 68 780€ 51 574€ 70 436€ 57 679€ 49 690€ 53 104€ 537 707€ 96 906€ 118 735€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
510 296€ 510 296€ 510 296€ 510 296€ 510 296€ 510 296€ 510 296€ 510 296€ 510 296€ 510 296€ 510 296€ 510 296€ 510 357€ 510 357€ 510 357€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
510 296€ 510 296€ 510 296€ 510 296€ 510 296€ 510 296€ 510 296€ 510 296€ 510 296€ 510 296€ 510 296€ 510 296€ 510 357€ 510 357€ 510 357€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
451 006€ 464 917€ 349 785€ 180 309€ 290 408€ 266 076€ 239 355€ 148 418€ 112 181€ 82 788€ 97 582€ 93 065€ 95 382€ 184 652€ 206 234€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
1 672€ 1 139€ 3 474€ 3 775€ 4 996€ 4 977€ 8 966€ 3 482€ 4 044€ 3 095€ 3 557€ 3 626€ 3 291€ 2 290€ 3 120€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
1 672€ 1 139€ 3 474€ 3 775€ 4 996€ 4 977€ 8 966€ 3 482€ 4 044€ 3 095€ 3 557€ 3 626€ 3 291€ 2 290€ 3 120€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
88 931€ 57 174€ 1 911€ 1 371€ 0€ 15 401€ 2 824€ 0€ 0€ 5 970€ 10 801€ 8 137€ 8 587€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 866€ 0€ 0€ 0€ 5 970€ 10 801€ 8 137€ 8 587€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
88 931€ 57 174€ 1 911€ 1 371€ 0€ 1 536€ 2 824€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
6 442€ 17 880€ 35 744€ 7 564€ 42 524€ 13 663€ 47 733€ 6 743€ 29 380€ 10 683€ 5 701€ 17 016€ 19 523€ 10 647€ 59 683€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
90€ 521€ 1 003€ 1 003€ 41€ 0€ 980€ 0€ 0€ 0€ 900€ 900€ 900€ 797€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
1 414€ 12 821€ 19 189€ 1 736€ 26 742€ 5 222€ 21 470€ 0€ 4 339€ 5 765€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
4 938€ 3 732€ 7 232€ 4 270€ 3 523€ 2 387€ 2 821€ 5 731€ 3 290€ 4 759€ 5 538€ 3 406€ 6 027€ 2 900€ 45 509€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 806€ 1 587€ 375€ 12 215€ 5 808€ 23 442€ 0€ 21 751€ 0€ 28€ 12 421€ 12 525€ 6 521€ 13 045€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 180€ 3€ 246€ 0€ 33€ 0€ 158€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 6 734€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 135€ 289€ 71€ 326€ 332€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
353 960€ 388 724€ 308 655€ 167 600€ 242 888€ 232 035€ 179 832€ 138 193€ 78 757€ 63 040€ 77 522€ 64 286€ 63 981€ 171 715€ 143 431€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
1 246€ 1 392€ 2 196€ 2 294€ 1 108€ 2 217€ 962€ 1 277€ 1 733€ 1 957€ 1 625€ 1 236€ 1 489€ 1 338€ 1 195€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 1 765€ 1 983€ 2 300€ 349€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
352 715€ 385 567€ 304 477€ 163 006€ 241 430€ 229 818€ 178 870€ 136 916€ 77 024€ 61 083€ 75 898€ 63 050€ 62 492€ 170 377€ 142 236€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
16 360€ 16 798€ 15 352€ 17 480€ 17 371€ 16 821€ 17 178€ 17 684€ 17 757€ 17 784€ 16 757€ 4 436€ 1 909€ 3 138€ 1 892€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
3 523€ 2 861€ 15 352€ 2 504€ 2 395€ 1 845€ 1 869€ 2 336€ 2 401€ 2 424€ 1 853€ 2 301€ 1 909€ 3 138€ 1 892€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
12 838€ 13 937€ 0€ 14 976€ 14 976€ 14 976€ 15 310€ 15 348€ 15 356€ 15 360€ 14 904€ 2 135€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
3 686 376€ 3 485 566€ 2 966 552€ 2 645 984€ 2 448 978€ 2 225 037€ 1 837 337€ 1 810 000€ 1 799 429€ 1 848 793€ 1 887 386€ 1 948 816€ 1 999 224€ 1 613 045€ 1 560 977€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
2 471 045€ 2 291 141€ 1 663 761€ 1 455 274€ 1 452 854€ 1 419 697€ 1 378 756€ 1 314 079€ 1 297 370€ 1 322 291€ 1 333 469€ 1 350 871€ 1 297 788€ 1 327 911€ 1 350 793€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
52 688€ 52 688€ 52 688€ 52 688€ 52 688€ 52 688€ 52 688€ 52 688€ 52 688€ 52 688€ 52 688€ 52 688€ 52 688€ 52 688€ 52 679€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
52 688€ 52 688€ 52 688€ 52 688€ 52 688€ 52 688€ 52 688€ 52 688€ 52 688€ 52 688€ 52 688€ 52 688€ 52 688€ 52 688€ 52 679€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
2 418 357€ 2 238 453€ 1 611 073€ 1 402 587€ 1 400 166€ 1 367 009€ 1 326 068€ 1 261 391€ 1 244 683€ 1 269 603€ 1 280 781€ 1 298 183€ 1 245 100€ 1 275 223€ 1 298 114€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
2 238 453€ 1 607 369€ 1 402 587€ 1 400 166€ 1 367 009€ 1 325 068€ 1 269 390€ 1 244 683€ 1 269 507€ 1 291 099€ 1 298 183€ 1 243 651€ 1 268 866€ 1 292 317€ 1 318 894€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
179 904€ 631 085€ 208 486€ 2 421€ 33 157€ 41 941€ 56 678€ 16 709€ -24 825€ -21 496€ -17 402€ 54 532€ -23 766€ -17 094€ -20 780€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
228 948€ 159 675€ 228 614€ 177 960€ 169 484€ 87 793€ 55 399€ 96 571€ 74 487€ 65 813€ 89 938€ 100 549€ 541 647€ 174 053€ 106 984€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
3 735€ 3 000€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 3 000€ 0€ 1 000€ 17 519€ 21 784€ 25 868€ 20 941€ 19 332€ 24 889€ 29 476€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 29 476€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
3 735€ 3 000€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 3 000€ 0€ 1 000€ 17 519€ 21 784€ 25 868€ 20 941€ 19 332€ 24 889€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
12 035€ 13 236€ 11 711€ 21 760€ 103 278€ 0€ 37 457€ 768€ 0€ 5 000€ 0€ 0€ 48 040€ 0€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
12 035€ 13 236€ 11 711€ 21 760€ 103 252€ 0€ 37 457€ 768€ 0€ 0€ 0€ 0€ 48 040€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 26€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
19 144€ 6 305€ 5 403€ 5 494€ 3 032€ 4 273€ 3 271€ 2 323€ 2 298€ 2 745€ 2 587€ 2 129€ 6 778€ 689€ 664€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
15 712€ 2 310€ 1 950€ 1 950€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 036€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
3 432€ 3 995€ 3 453€ 3 544€ 2 904€ 2 323€ 1 321€ 373€ 348€ 795€ 637€ 179€ 642€ 689€ 664€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 128€ 1 950€ 1 950€ 1 950€ 1 950€ 1 950€ 1 950€ 1 950€ 2 100€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
62 256€ 67 100€ 123 405€ 73 625€ 61 674€ 80 520€ 52 129€ 55 791€ 53 888€ 41 280€ 54 453€ 51 696€ 82 119€ 47 845€ 48 297€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
6 861€ 10 331€ 21 622€ 7 979€ 7 477€ 31 110€ 5 977€ 4 916€ 2 380€ 0€ 8 002€ 4 668€ 31 050€ 5 397€ 3 419€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
2 455€ 2 087€ 1 302€ 1 343€ 2 186€ 2 368€ 2 346€ 2 197€ 2 141€ 2 221€ 2 308€ 2 171€ 1 885€ 2 034€ 1 958€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
5 865€ 70€ 684€ 144€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 202€ 4 202€ 166€ 33€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 497€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
573€ 146€ 36 455€ 1 631€ 1 981€ 88€ 1 629€ 1 071€ 626€ 0€ 114€ 406€ 0€ 370€ 432€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
25 403€ 29 129€ 34 929€ 32 222€ 28 340€ 26 566€ 23 938€ 26 456€ 28 914€ 21 948€ 26 582€ 22 618€ 26 211€ 23 299€ 23 700€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
121€ 1 288€ 912€ 757€ 467€ 368€ 448€ 501€ 408€ 420€ 496€ 460€ 457€ 466€ 963€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
17 380€ 19 021€ 22 021€ 20 178€ 16 903€ 16 201€ 14 557€ 16 931€ 15 058€ 13 866€ 13 132€ 13 624€ 14 690€ 12 966€ 14 273€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 686€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
3 598€ 5 027€ 5 480€ 4 872€ 4 320€ 3 820€ 3 235€ 3 720€ 4 361€ 2 825€ 3 819€ 2 861€ 3 124€ 2 650€ 3 519€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 4 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 500€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
131 778€ 70 035€ 86 595€ 75 581€ 0€ 0€ 0€ 12€ 4€ 2 031€ 25 783€ 433 418€ 52 590€ 28 547€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
87 644€ 25 901€ 59 021€ 75 581€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 031€ 8 663€ 28 560€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
16 560€ 16 560€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12€ 4€ 2 031€ 23 752€ 424 755€ 24 030€ 28 547€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
27 574€ 27 574€ 27 574€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
986 382€ 1 034 751€ 1 074 178€ 1 012 750€ 826 641€ 717 547€ 403 181€ 399 350€ 427 572€ 460 689€ 463 979€ 497 396€ 159 789€ 111 081€ 103 200€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
986 382€ 1 034 751€ 1 074 178€ 1 012 750€ 826 641€ 717 547€ 403 181€ 399 350€ 427 572€ 460 689€ 463 979€ 497 396€ 159 789€ 111 081€ 103 200€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€