Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
175 004€ 146 929€ 147 538€ 138 911€ 125 404€ 136 082€ 125 289€ 124 652€ 119 192€ 160 829€ 149 706€ 134 648€ 171 268€ 142 420€ 134 467€
02
501
Spotreba materiálu
119 186€ 105 025€ 101 011€ 94 680€ 88 932€ 99 538€ 90 260€ 76 141€ 77 585€ 101 407€ 90 939€ 77 739€ 114 730€ 77 763€ 79 599€
03
502
Spotreba energie
55 818€ 41 904€ 46 527€ 44 232€ 36 472€ 36 543€ 35 029€ 48 511€ 41 607€ 59 422€ 58 767€ 56 909€ 56 538€ 64 657€ 54 868€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
135 597€ 122 780€ 125 275€ 140 759€ 159 426€ 122 941€ 166 231€ 114 349€ 123 003€ 103 873€ 80 011€ 168 718€ 79 442€ 67 880€ 89 326€
07
511
Opravy a udržiavanie
13 473€ 21 455€ 12 087€ 31 173€ 48 919€ 31 405€ 70 078€ 33 400€ 36 462€ 22 112€ 14 546€ 107 146€ 16 863€ 13 446€ 34 157€
08
512
Cestovné
757€ 24€ 33€ 751€ 548€ 837€ 572€ 342€ 309€ 252€ 207€ 225€ 331€ 379€ 299€
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 954€ 3 015€ 846€ 2 011€ 2 882€ 1 794€ 2 508€ 1 415€ 1 606€ 784€ 588€ 1 325€ 1 931€ 380€ 0€
10
518
Ostatné služby
118 414€ 98 285€ 112 309€ 106 825€ 107 077€ 88 905€ 93 073€ 79 192€ 84 627€ 80 725€ 64 671€ 60 022€ 60 317€ 53 675€ 54 870€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
638 784€ 686 858€ 716 837€ 684 231€ 581 387€ 514 923€ 489 625€ 468 233€ 434 406€ 409 818€ 411 610€ 395 703€ 415 672€ 412 753€ 381 465€
12
521
Mzdové náklady
462 930€ 496 116€ 526 894€ 496 388€ 422 331€ 377 446€ 356 651€ 336 769€ 315 863€ 296 728€ 301 751€ 288 647€ 307 009€ 307 059€ 283 775€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
162 425€ 173 621€ 171 677€ 170 525€ 144 733€ 127 077€ 123 052€ 120 895€ 110 946€ 106 838€ 102 675€ 100 706€ 102 571€ 101 943€ 94 304€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
12 409€ 13 111€ 13 604€ 12 777€ 10 299€ 8 002€ 6 522€ 8 530€ 4 197€ 3 679€ 3 459€ 3 478€ 3 910€ 3 709€ 3 286€
16
528
Ostatné sociálne náklady
1 020€ 4 010€ 4 662€ 4 541€ 4 024€ 2 398€ 3 400€ 2 040€ 3 400€ 2 573€ 3 725€ 2 872€ 2 182€ 42€ 100€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
343€ 1 465€ 1 172€ 758€ 880€ 527€ 74€ 581€ 637€ 364€ 632€ 195€ 446€ 73€ 398€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
343€ 1 465€ 1 172€ 758€ 880€ 527€ 74€ 581€ 637€ 364€ 632€ 195€ 446€ 73€ 398€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
21 556€ 30 438€ 34 596€ 11 931€ 14 704€ 6 310€ 5 626€ 3 288€ 2 614€ 5 829€ 20 458€ 7 842€ 10 172€ 58 592€ 7 004€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 254€ 5 787€ 2 444€ 0€ 48€ 11€ 189€ 0€ 0€ 105€ 274€ 75€ 50 978€ 1 095€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 39€ 30€ 5€ 8€ 0€ 0€ 0€ 240€ 74€ 1€ 100€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
962€ 900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 421€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
18 291€ 23 712€ 32 122€ 11 926€ 14 648€ 6 310€ 5 615€ 3 098€ 2 614€ 5 589€ 7 859€ 7 567€ 9 997€ 7 614€ 5 909€
28
549
Manká a škody
50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
120 817€ 110 840€ 88 620€ 93 974€ 92 881€ 84 410€ 80 286€ 80 677€ 117 878€ 119 675€ 127 582€ 116 143€ 86 870€ 86 695€ 94 237€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
116 806€ 106 999€ 87 120€ 92 474€ 91 381€ 81 410€ 80 286€ 79 677€ 100 358€ 97 892€ 100 815€ 95 202€ 67 538€ 61 643€ 64 761€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
4 011€ 3 841€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 3 000€ 0€ 1 000€ 17 519€ 21 784€ 26 768€ 20 941€ 19 332€ 25 052€ 29 476€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 020€ 3 000€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 3 000€ 0€ 1 000€ 17 519€ 21 784€ 25 868€ 20 941€ 19 332€ 24 889€ 29 476€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
991€ 841€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 900€ 0€ 0€ 163€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
4 834€ 3 870€ 3 164€ 3 445€ 2 871€ 3 155€ 3 181€ 2 105€ 2 620€ 3 106€ 3 019€ 10 931€ 3 922€ 2 305€ 4 714€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
505€ 286€ 419€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21€ 760€ 8 709€ 1 456€ 1 175€ 1 859€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
4 329€ 3 584€ 2 745€ 3 445€ 2 871€ 3 155€ 3 181€ 2 105€ 2 620€ 3 085€ 2 259€ 2 222€ 2 466€ 1 128€ 2 855€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
72 993€ 50 148€ 29 757€ 38 221€ 37 425€ 32 994€ 32 611€ 48 694€ 20 703€ 15 032€ 15 414€ 13 927€ 15 295€ 13 088€ 11 950€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15 275€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
43 903€ 23 588€ 7 354€ 8 499€ 12 467€ 9 552€ 13 503€ 30 941€ 3 885€ 0€ 0€ 0€ 20€ 20€ 33€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
29 090€ 26 560€ 22 404€ 29 722€ 24 959€ 23 443€ 19 108€ 17 743€ 16 818€ 15 032€ 15 414€ 13 927€ 0€ 13 068€ 11 917€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 169 929€ 1 153 326€ 1 146 959€ 1 112 232€ 1 014 979€ 901 344€ 902 924€ 842 577€ 821 053€ 818 526€ 808 432€ 848 107€ 783 087€ 783 806€ 723 561€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
65 070€ 56 212€ 106 312€ 120 282€ 124 723€ 125 790€ 124 720€ 118 440€ 116 239€ 136 805€ 132 325€ 99 513€ 105 093€ 92 230€ 29 509€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
65 070€ 56 212€ 106 312€ 120 282€ 124 723€ 125 790€ 124 720€ 118 440€ 116 239€ 136 805€ 132 325€ 99 513€ 105 093€ 92 230€ 29 509€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
7 650€ 3 649€ 0€ 0€ 0€ 2 215€ 0€ 1 036€ 2 950€ 2 024€ 1 429€ 7 856€ 3 184€ 13 145€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
7 650€ 3 649€ 0€ 0€ 0€ 2 215€ 0€ 1 036€ 2 950€ 2 024€ 1 429€ 7 856€ 3 184€ 13 145€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
739 513€ 706 098€ 659 908€ 652 611€ 604 469€ 545 800€ 513 079€ 461 679€ 422 358€ 404 344€ 395 636€ 375 929€ 323 117€ 360 331€ 353 880€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
683 262€ 650 279€ 604 583€ 607 530€ 559 325€ 501 121€ 469 284€ 427 872€ 387 982€ 369 450€ 361 681€ 349 431€ 298 502€ 335 794€ 328 188€
82
633
Výnosy z poplatkov
56 250€ 55 819€ 55 325€ 45 082€ 45 144€ 44 678€ 43 795€ 33 807€ 34 376€ 34 895€ 33 955€ 26 498€ 24 615€ 24 537€ 25 692€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
230 381€ 668 560€ 211 419€ 19 260€ 18 934€ 19 756€ 22 204€ 37 657€ 18 728€ 22 647€ 27 275€ 30 793€ 23 484€ 63 139€ 97 557€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
201 411€ 479 354€ 196 684€ 0€ 532€ 119€ 1 754€ 1 140€ 0€ 6 118€ 3 887€ 214€ 39 884€ 8 597€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
582€ 332€ 2 316€ 0€ 0€ 350€ 43€ 65€ 86€ 270€ 100€ 16€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
28 388€ 188 874€ 12 419€ 19 260€ 18 402€ 19 406€ 22 042€ 35 838€ 17 502€ 22 377€ 21 058€ 26 890€ 23 270€ 23 255€ 88 960€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
3 962€ 2 400€ 1 500€ 1 500€ 3 000€ 1 000€ 17 519€ 21 784€ 25 868€ 20 941€ 19 495€ 24 889€ 29 493€ 25 991€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
3 962€ 2 400€ 1 500€ 1 500€ 3 000€ 1 000€ 17 519€ 21 784€ 25 868€ 20 941€ 19 495€ 24 889€ 29 493€ 25 991€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 000€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 3 000€ 1 000€ 17 519€ 21 784€ 25 868€ 20 941€ 19 332€ 24 889€ 29 493€ 25 991€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
962€ 900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 163€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 39€ 54€ 6€ 54€ 170€ 96€ 81€ 89€ 111€ 57€ 971€ 3 120€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 39€ 54€ 6€ 54€ 170€ 96€ 81€ 89€ 111€ 57€ 965€ 3 120€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
303 258€ 347 492€ 376 267€ 320 976€ 297 005€ 251 938€ 296 340€ 223 853€ 216 006€ 204 350€ 212 756€ 376 077€ 274 836€ 217 582€ 180 342€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
230 250€ 293 555€ 320 324€ 279 070€ 256 807€ 218 677€ 259 380€ 193 931€ 181 753€ 170 795€ 177 295€ 343 359€ 263 008€ 206 496€ 167 928€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
45 856€ 49 980€ 46 103€ 38 685€ 37 864€ 29 341€ 27 969€ 26 899€ 31 810€ 31 899€ 33 417€ 30 446€ 11 056€ 9 446€ 9 626€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 136€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
24 630€ 1 435€ 7 318€ 700€ 500€ 1 294€ 7 551€ 1 583€ 1 003€ 1 416€ 2 044€ 2 272€ 772€ 1 640€ 2 788€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 521€ 2 521€ 2 521€ 2 521€ 1 834€ 1 490€ 1 440€ 1 440€ 1 440€ 240€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 349 833€ 1 784 411€ 1 355 446€ 1 114 684€ 1 048 136€ 943 285€ 959 612€ 859 318€ 796 246€ 797 044€ 791 046€ 903 347€ 759 332€ 766 930€ 703 544€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
179 904€ 631 085€ 208 487€ 2 452€ 33 158€ 41 941€ 56 688€ 16 741€ -24 807€ -21 481€ -17 386€ 55 240€ -23 755€ -16 876€ -20 017€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 1€ 31€ 1€ 10€ 32€ 17€ 14€ 16€ 708€ 11€ 218€ 763€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
179 904€ 631 085€ 208 486€ 2 421€ 33 157€ 41 941€ 56 678€ 16 709€ -24 825€ -21 496€ -17 402€ 54 532€ -23 766€ -17 094€ -20 780€