Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
124 206€ 81 566€ 63 772€ 86 666€ 67 903€ 61 537€ 66 622€ 61 172€ 66 213€ 68 046€ 103 527€ 90 758€ 65 956€ 93 513€ 87 150€
02
501
Spotreba materiálu
66 916€ 48 644€ 32 954€ 56 550€ 37 689€ 33 763€ 39 281€ 31 962€ 38 646€ 25 503€ 30 977€ 22 060€ 19 801€ 19 996€ 30 758€
03
502
Spotreba energie
57 290€ 32 922€ 30 817€ 30 116€ 30 214€ 27 774€ 27 341€ 29 210€ 27 567€ 42 544€ 72 550€ 68 698€ 46 155€ 73 517€ 56 340€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 52€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
275 185€ 266 865€ 209 630€ 226 507€ 210 003€ 175 540€ 184 999€ 187 035€ 145 514€ 153 780€ 166 676€ 177 837€ 268 178€ 230 882€ 146 815€
07
511
Opravy a udržiavanie
57 764€ 41 155€ 36 794€ 38 487€ 35 219€ 33 638€ 40 222€ 34 313€ 23 697€ 21 923€ 49 106€ 39 061€ 55 685€ 66 124€ 19 168€
08
512
Cestovné
22€ 4€ 39€ 114€ 792€ 405€ 170€ 339€ 19€ 100€ 534€ 87€ 234€ 499€ 477€
09
513
Náklady na reprezentáciu
931€ 664€ 843€ 1 509€ 926€ 1 038€ 3 439€ 0€ 102€ 406€ 4 016€ 5 394€ 7€ 866€ 1 427€
10
518
Ostatné služby
216 468€ 225 042€ 171 955€ 186 398€ 173 067€ 140 459€ 141 167€ 152 383€ 121 697€ 131 351€ 113 019€ 133 295€ 212 252€ 163 393€ 125 743€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
389 357€ 351 885€ 346 699€ 341 967€ 328 837€ 297 997€ 307 341€ 250 657€ 211 763€ 208 630€ 191 338€ 176 974€ 129 554€ 162 698€ 148 420€
12
521
Mzdové náklady
283 961€ 255 411€ 252 286€ 250 798€ 241 584€ 216 601€ 222 980€ 181 739€ 153 971€ 151 785€ 142 754€ 130 253€ 110 872€ 123 589€ 111 661€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
91 923€ 82 612€ 82 264€ 80 126€ 76 204€ 71 367€ 72 954€ 60 764€ 51 636€ 50 680€ 42 923€ 41 098€ 16 704€ 35 142€ 32 758€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
2 244€ 1 935€ 1 819€ 1 736€ 1 514€ 1 474€ 1 381€ 1 315€ 1 265€ 1 036€ 1 036€ 996€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
11 229€ 11 926€ 10 330€ 9 307€ 9 536€ 8 555€ 10 025€ 6 839€ 4 890€ 5 130€ 4 625€ 4 627€ 1 978€ 3 967€ 3 261€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 740€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 561€ 1 164€ 3 635€ 1 482€ 4 028€ 1 019€ 5 203€ 1 094€ 845€ 738€ 2 348€ 3 445€ 423€ 223€ 212€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 561€ 1 164€ 3 635€ 1 482€ 4 028€ 1 019€ 5 203€ 1 094€ 845€ 738€ 2 348€ 3 445€ 423€ 223€ 212€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
11 735€ 8 398€ 11 786€ 8 300€ 37 316€ 5 953€ 950€ 19 010€ 75 169€ 15 824€ 749€ 1 142€ 298€ 13 258€ 2 207€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 300€ 681€ 978€ 0€ 36 332€ 0€ 17 552€ 47 586€ 0€ 0€ 0€ 0€ 216€ 539€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 15€ 1€ 7€ 12€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 748€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 680€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
10 435€ 7 717€ 10 808€ 8 300€ 969€ 5 953€ 949€ 951€ 23 260€ 15 824€ 749€ 1 142€ 298€ 2 362€ 1 668€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 500€ 562€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
368 770€ 391 396€ 374 809€ 367 646€ 370 295€ 542 883€ 338 843€ 326 774€ 428 858€ 441 917€ 439 590€ 359 451€ 364 577€ 365 213€ 395 169€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
365 770€ 384 134€ 359 832€ 364 646€ 370 295€ 542 883€ 338 843€ 326 774€ 426 358€ 426 337€ 420 903€ 345 181€ 354 287€ 354 720€ 383 589€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
3 000€ 7 262€ 14 977€ 3 000€ 0€ 0€ 0€ 2 500€ 15 581€ 18 687€ 14 270€ 10 290€ 10 493€ 11 580€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 4 262€ 11 977€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15 581€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 0€ 0€ 0€ 2 500€ 0€ 18 687€ 14 270€ 9 790€ 10 493€ 11 580€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 500€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
27 246€ 30 873€ 31 989€ 36 061€ 44 360€ 46 321€ 40 854€ 41 992€ 42 565€ 41 678€ 45 397€ 63 670€ 58 003€ 49 854€ 54 957€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
25 813€ 27 011€ 28 990€ 30 538€ 32 524€ 34 338€ 25 367€ 26 956€ 28 824€ 29 870€ 34 184€ 55 206€ 41 290€ 42 647€ 51 660€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 433€ 3 862€ 3 000€ 5 524€ 11 836€ 11 983€ 15 487€ 14 170€ 13 741€ 11 808€ 11 213€ 8 464€ 16 713€ 7 207€ 3 297€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 865€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 398€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 398€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
443 895€ 370 141€ 360 318€ 341 039€ 306 718€ 167 665€ 258 298€ 237 237€ 235 595€ 205 728€ 212 243€ 224 720€ 194 311€ 195 998€ 201 469€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
387 647€ 330 244€ 318 400€ 304 329€ 279 948€ 142 694€ 230 436€ 210 752€ 212 175€ 182 638€ 190 095€ 196 509€ 181 279€ 142 358€ 131 953€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
10 249€ 7 097€ 6 818€ 9 610€ 4 370€ 7 371€ 6 231€ 5 413€ 5 270€ 5 591€ 5 047€ 5 417€ 5 117€ 6 193€ 6 446€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
46 000€ 32 800€ 35 100€ 27 100€ 22 400€ 17 600€ 21 631€ 21 071€ 18 150€ 17 500€ 17 100€ 21 494€ 7 915€ 42 777€ 59 251€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 300€ 0€ 4 670€ 3 819€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 641 957€ 1 502 288€ 1 402 639€ 1 409 667€ 1 369 461€ 1 298 914€ 1 203 110€ 1 124 969€ 1 206 522€ 1 136 343€ 1 161 868€ 1 097 997€ 1 081 300€ 1 111 639€ 1 036 797€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
5 367€ 12 509€ 4 787€ 7 122€ 5 487€ 5 268€ 9 625€ 6 110€ 6 536€ 7 225€ 6 908€ 8 575€ 0€ 10 440€ 8 035€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
5 367€ 12 509€ 4 787€ 7 122€ 5 487€ 5 268€ 9 625€ 6 110€ 6 536€ 7 225€ 6 908€ 8 575€ 0€ 10 440€ 8 035€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 819€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 819€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
1 240 545€ 1 210 125€ 1 128 080€ 1 130 304€ 1 005 563€ 925 710€ 895 848€ 824 345€ 773 959€ 752 279€ 706 536€ 689 313€ 618 622€ 641 085€ 674 556€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
1 139 543€ 1 127 626€ 1 057 755€ 1 054 647€ 963 924€ 883 814€ 853 778€ 782 140€ 732 278€ 708 950€ 637 815€ 649 651€ 618 622€ 588 560€ 642 477€
82
633
Výnosy z poplatkov
101 001€ 82 499€ 70 325€ 75 657€ 41 639€ 41 896€ 42 071€ 42 204€ 41 680€ 43 329€ 68 720€ 39 662€ 0€ 52 525€ 32 079€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
162 402€ 162 009€ 161 008€ 151 665€ 206 748€ 152 950€ 108 096€ 145 121€ 105 944€ 112 730€ 168 165€ 145 289€ 9 124€ 153 665€ 151 774€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 300€ 12 056€ 978€ 1€ 49 944€ 0€ 34 955€ 446€ 0€ 0€ 3 920€ 0€ 1 177€ 25 250€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 119€ 56€ 1 348€ 886€ 279€ 20€ 5€ 152€ 1 459€ 2 043€ 8 855€ 666€ 0€ 163€ 103€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
159 983€ 149 898€ 158 682€ 150 777€ 156 525€ 152 930€ 108 091€ 110 014€ 104 039€ 110 687€ 159 311€ 140 703€ 9 124€ 152 325€ 126 421€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
4 319€ 3 000€ 3 000€ 0€ 0€ 0€ 2 500€ 15 581€ 18 687€ 14 270€ 16 103€ 12 439€ 11 580€ 8 689€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
4 319€ 3 000€ 3 000€ 0€ 0€ 0€ 2 500€ 15 581€ 18 687€ 14 270€ 16 103€ 12 439€ 11 580€ 8 689€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 319€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15 581€ 18 687€ 0€ 0€ 0€ 416€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 000€ 3 000€ 3 000€ 0€ 0€ 0€ 2 500€ 0€ 0€ 14 270€ 16 103€ 12 439€ 11 164€ 8 689€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 7€ 67€ 44 791€ 64€ 66€ 815€ 63€ 47€ 105€ 116€ 106€ 342€ 27 801€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 7€ 67€ 63€ 64€ 65€ 815€ 63€ 47€ 55€ 116€ 106€ 342€ 225€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 44 728€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50€ 0€ 0€ 0€ 27 576€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 245€ 3 400€ 0€ 0€ 0€ 5 543€ 23 381€ 0€ 5 735€ 0€ 2 311€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 245€ 3 400€ 0€ 0€ 0€ 5 543€ 23 381€ 0€ 0€ 0€ 550€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 761€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 735€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
306 480€ 295 939€ 307 531€ 301 245€ 280 757€ 304 122€ 247 523€ 218 745€ 263 058€ 259 855€ 261 836€ 404 942€ 436 315€ 139 580€ 108 190€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 110€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 329 455€ 160 284€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 48 133€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
23 226€ 18 183€ 28 521€ 64 757€ 19 830€ 26 586€ 45 859€ 15 447€ 19 292€ 13 970€ 7 973€ 19 565€ 73 516€ 35 517€ 3 436€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
84 103€ 96 788€ 96 301€ 96 822€ 99 277€ 152 259€ 84 819€ 85 187€ 102 314€ 104 948€ 105 676€ 0€ 45 798€ 94 148€ 91 564€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 893€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
110 152€ 110 152€ 62 020€ 93 939€ 92 978€ 92 956€ 85 219€ 92 769€ 110 556€ 116 730€ 124 659€ 39 753€ 13 252€ 3 313€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
8 968€ 17 458€ 4 000€ 5 350€ 6 900€ 4 858€ 15 254€ 3 200€ 10 821€ 7 370€ 8 021€ 5 704€ 4 112€ 2 908€ 8 246€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
20 117€ 18 237€ 8 699€ 9 222€ 7 348€ 9 241€ 1 056€ 889€ 1 097€ 741€ 285€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
59 914€ 35 121€ 59 857€ 31 155€ 54 313€ 18 221€ 15 316€ 15 360€ 18 979€ 16 097€ 15 221€ 10 465€ 139 353€ 3 694€ 4 944€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 719 112€ 1 683 583€ 1 604 414€ 1 590 648€ 1 546 747€ 1 388 114€ 1 261 159€ 1 197 635€ 1 165 140€ 1 158 185€ 1 181 201€ 1 264 338€ 1 082 341€ 956 692€ 981 356€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
77 156€ 181 295€ 201 775€ 180 981€ 177 286€ 89 200€ 58 049€ 72 666€ -41 382€ 21 841€ 19 333€ 166 341€ 1 041€ -154 947€ -55 441€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 1€ 13€ 12€ 12€ 12€ 155€ 12€ 9€ 10€ 275€ 1 041€ 753€ 355€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 570€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
77 156€ 181 295€ 201 773€ 180 968€ 177 274€ 89 188€ 58 038€ 72 512€ -41 394€ 21 833€ 18 753€ 166 066€ 0€ -155 700€ -55 796€