Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
44 319€ 44 791€ 35 850€ 42 230€ 43 495€ 36 436€ 29 461€ 29 813€ 31 461€ 31 522€ 30 252€ 30 896€ 35 028€ 32 833€
02
501
Spotreba materiálu
21 934€ 21 478€ 11 880€ 16 692€ 20 172€ 14 698€ 10 660€ 10 343€ 10 669€ 8 338€ 8 288€ 7 441€ 8 365€ 11 064€
03
502
Spotreba energie
22 384€ 23 313€ 23 970€ 25 537€ 23 323€ 21 738€ 18 801€ 19 469€ 20 792€ 23 184€ 21 964€ 23 455€ 26 663€ 21 769€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
76 834€ 64 535€ 50 991€ 39 062€ 56 919€ 41 732€ 32 209€ 24 958€ 30 274€ 24 566€ 22 147€ 37 306€ 43 095€ 29 658€
07
511
Opravy a udržiavanie
22 860€ 19 550€ 6 543€ 4 137€ 19 795€ 3 249€ 4 455€ 3 543€ 6 207€ 3 922€ 4 849€ 15 083€ 24 264€ 11 963€
08
512
Cestovné
376€ 80€ 906€ 757€ 1 120€ 688€ 583€ 132€ 202€ 142€ 159€ 168€ 526€ 1 264€
09
513
Náklady na reprezentáciu
967€ 325€ 1 051€ 1 043€ 1 771€ 683€ 508€ 454€ 331€ 323€ 319€ 249€ 303€ 320€
10
518
Ostatné služby
52 631€ 44 580€ 42 492€ 33 125€ 34 234€ 37 112€ 26 664€ 20 829€ 23 533€ 20 180€ 16 820€ 21 806€ 18 002€ 16 111€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
148 592€ 140 922€ 124 871€ 123 949€ 120 248€ 97 293€ 84 107€ 77 049€ 70 322€ 69 180€ 88 995€ 104 778€ 100 403€ 100 706€
12
521
Mzdové náklady
104 372€ 99 761€ 88 376€ 87 551€ 84 394€ 68 181€ 60 025€ 51 594€ 50 699€ 50 171€ 64 465€ 77 342€ 73 899€ 74 085€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
36 518€ 33 713€ 29 524€ 29 871€ 29 549€ 23 815€ 20 243€ 17 402€ 16 948€ 16 007€ 20 229€ 22 646€ 21 975€ 22 307€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
1 869€ 1 796€ 1 656€ 1 529€ 1 473€ 819€ 488€ 375€ 457€ 590€ 1 137€ 1 477€ 1 407€ 1 417€
15
527
Zákonné sociálne náklady
5 834€ 5 651€ 5 315€ 4 998€ 4 832€ 4 479€ 3 151€ 7 248€ 2 217€ 2 412€ 3 164€ 3 313€ 3 122€ 2 897€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 200€ 429€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 630€ 1 672€ 2 079€ 588€ 225€ 288€ 1 541€ 1 304€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 630€ 1 672€ 2 079€ 588€ 225€ 288€ 1 541€ 1 304€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
2 290€ 3 178€ 4 209€ 5 153€ 3 740€ 2 558€ 2 272€ 653€ 0€ 10 142€ 0€ 327€ 0€ 0€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
96€ 74€ 1 455€ 500€ 544€ 0€ 0€ 150€ 0€ 0€ 0€ 327€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ 500€ 60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 57€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
2 194€ 3 104€ 2 754€ 4 653€ 3 192€ 2 558€ 1 772€ 443€ 0€ 10 085€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
36 218€ 33 231€ 27 751€ 33 856€ 32 939€ 32 139€ 32 148€ 31 644€ 60 761€ 92 720€ 36 807€ 34 205€ 45 140€ 29 006€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
34 418€ 31 431€ 26 251€ 32 356€ 31 439€ 32 139€ 30 148€ 31 644€ 53 917€ 65 972€ 35 307€ 33 045€ 44 144€ 28 176€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 800€ 1 800€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 0€ 2 000€ 0€ 6 844€ 26 748€ 1 500€ 1 160€ 996€ 830€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 044€ 0€ 1 500€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 800€ 1 800€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 0€ 2 000€ 0€ 1 800€ 6 519€ 0€ 1 160€ 996€ 830€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20 228€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
2 240€ 2 163€ 1 922€ 1 863€ 4 382€ 2 152€ 9 322€ 1 712€ 759€ 661€ 663€ 683€ 653€ 1 596€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 435€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 240€ 2 163€ 1 922€ 1 863€ 4 382€ 2 152€ 2 887€ 1 712€ 759€ 661€ 663€ 683€ 653€ 1 596€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
178 577€ 202 994€ 196 265€ 178 385€ 154 899€ 151 839€ 145 800€ 124 001€ 102 197€ 92 947€ 98 190€ 98 782€ 104 881€ 72 706€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
169 904€ 193 671€ 179 902€ 169 172€ 144 540€ 151 197€ 139 019€ 115 986€ 96 110€ 87 489€ 89 251€ 91 057€ 85 629€ 65 247€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
4 368€ 4 533€ 2 343€ 3 206€ 3 133€ 0€ 665€ 2 407€ 2 437€ 2 402€ 2 479€ 1 875€ 2 364€ 962€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
4 125€ 3 630€ 12 900€ 5 715€ 6 050€ 260€ 5 616€ 5 607€ 3 650€ 3 056€ 6 460€ 5 850€ 16 888€ 6 497€
61
587
Náklady na ostatné transfery
180€ 1 160€ 1 120€ 292€ 1 175€ 381€ 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
490 701€ 493 485€ 443 938€ 425 085€ 416 847€ 364 436€ 336 860€ 291 132€ 295 774€ 321 739€ 277 054€ 306 977€ 329 200€ 266 505€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
24 938€ 17 883€ 10 092€ 24 189€ 7 189€ 920€ 2 740€ 14 729€ 16 460€ 18 040€ 20 386€ 13 468€ 12 448€ 10 161€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
24 938€ 17 883€ 10 092€ 24 189€ 7 189€ 920€ 2 740€ 14 729€ 16 460€ 18 040€ 20 386€ 13 468€ 12 448€ 10 161€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
456 251€ 452 497€ 425 017€ 391 508€ 357 737€ 326 838€ 319 789€ 277 256€ 251 008€ 233 568€ 233 462€ 212 119€ 254 136€ 278 146€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
423 118€ 429 994€ 404 698€ 369 793€ 346 595€ 304 703€ 298 234€ 265 228€ 238 027€ 224 682€ 226 208€ 196 028€ 246 555€ 253 968€
82
633
Výnosy z poplatkov
33 133€ 22 503€ 20 318€ 21 715€ 11 142€ 22 136€ 21 555€ 12 028€ 12 981€ 8 886€ 7 254€ 16 091€ 7 581€ 24 178€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
7 534€ 10 760€ 10 316€ 9 799€ 23 841€ 311 391€ 311 945€ 3 453€ 2 292€ 2 525€ 5 582€ 8 697€ 16 750€ 7€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
365€ 220€ 285€ 1 170€ 1€ 0€ 0€ 150€ 0€ 0€ 272€ 327€ 10 122€ 7€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 66€ 0€ 30€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
7 169€ 10 540€ 10 031€ 8 629€ 23 774€ 311 391€ 311 915€ 3 303€ 2 292€ 2 525€ 5 310€ 8 370€ 6 628€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 800€ 1 500€ 1 500€ 21 728€ 1 400€ 2 400€ 0€ 5 044€ 6 519€ 1 500€ 1 160€ 996€ 830€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 800€ 1 500€ 1 500€ 21 728€ 1 400€ 2 400€ 0€ 5 044€ 6 519€ 1 500€ 1 160€ 996€ 830€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 600€ 1 500€ 1 160€ 996€ 830€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 800€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 400€ 2 400€ 0€ 5 044€ 4 919€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 20 228€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 6 607€ 9€ 15€ 54€ 56€ 55€ 92€ 2 390€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 435€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 7€ 15€ 54€ 56€ 55€ 92€ 1 572€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 723€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 168€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 95€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 787€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 787€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
44 742€ 64 373€ 44 177€ 55 434€ 39 944€ 28 852€ 18 889€ 14 273€ 34 829€ 38 794€ 15 095€ 19 930€ 24 429€ 7 208€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
19 738€ 13 311€ 7 132€ 13 553€ 16 626€ 6 675€ 6 988€ 5 676€ 7 923€ 4 045€ 8 124€ 16 069€ 21 214€ 4 180€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
5 706€ 30 556€ 12 837€ 12 160€ 12 741€ 12 741€ 9 206€ 4 275€ 15 093€ 31 093€ 2 591€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
584€ 584€ 584€ 0€ 0€ 0€ 79€ 399€ 368€ 0€ 272€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
18 714€ 19 923€ 23 624€ 29 720€ 10 578€ 9 436€ 2 694€ 4 243€ 11 414€ 3 288€ 4 380€ 3 589€ 3 215€ 3 028€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
535 265€ 547 013€ 491 101€ 503 445€ 430 111€ 670 405€ 659 969€ 314 764€ 311 123€ 294 482€ 275 741€ 255 265€ 308 685€ 297 912€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
44 564€ 53 528€ 47 164€ 78 360€ 13 264€ 305 969€ 323 109€ 23 632€ 15 349€ -27 257€ -1 313€ -51 712€ -20 515€ 31 407€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 1€ 1€ 2€ 5€ 55€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
44 564€ 53 528€ 47 164€ 78 360€ 13 264€ 305 968€ 323 109€ 23 630€ 15 348€ -27 262€ -1 368€ -51 712€ -20 515€ 31 407€