Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
31 083€ 25 222€ 30 613€ 33 158€ 47 423€ 28 123€ 30 743€ 30 131€ 26 842€ 24 292€ 29 631€ 29 905€ 22 472€
02
501
Spotreba materiálu
20 179€ 15 021€ 20 160€ 22 766€ 36 379€ 14 227€ 15 825€ 10 458€ 11 556€ 10 878€ 15 166€ 11 105€ 8 657€
03
502
Spotreba energie
10 903€ 10 201€ 10 453€ 10 393€ 11 043€ 13 897€ 14 919€ 19 673€ 15 285€ 13 414€ 14 465€ 18 800€ 13 815€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
73 557€ 62 077€ 56 214€ 60 210€ 57 266€ 73 266€ 63 634€ 47 755€ 42 102€ 59 867€ 57 321€ 78 902€ 118 664€
07
511
Opravy a udržiavanie
14 471€ 6 206€ 6 312€ 10 467€ 8 439€ 10 763€ 14 402€ 9 676€ 2 982€ 10 124€ 8 835€ 10 177€ 80 655€
08
512
Cestovné
231€ 468€ 40€ 115€ 365€ 335€ 177€ 281€ 11€ 182€ 933€ 1 783€ 963€
09
513
Náklady na reprezentáciu
5 240€ 14 725€ 13 766€ 9 774€ 7 122€ 10 262€ 3 654€ 1 329€ 1 677€ 1 820€ 2 324€ 688€ 2 561€
10
518
Ostatné služby
53 614€ 40 679€ 36 096€ 39 855€ 41 340€ 51 905€ 45 402€ 36 469€ 37 433€ 47 741€ 45 229€ 66 254€ 34 485€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
135 028€ 118 256€ 112 331€ 108 865€ 121 114€ 116 993€ 98 693€ 99 514€ 86 716€ 89 635€ 81 387€ 82 080€ 74 911€
12
521
Mzdové náklady
98 312€ 85 109€ 80 406€ 77 374€ 86 150€ 83 845€ 71 626€ 72 365€ 64 682€ 66 538€ 60 284€ 61 141€ 56 968€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
32 038€ 28 678€ 27 962€ 26 045€ 29 903€ 28 672€ 24 219€ 24 284€ 19 862€ 20 460€ 18 921€ 18 758€ 16 239€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
478€ 369€ 418€ 508€ 598€ 598€ 598€ 528€ 478€ 478€ 478€ 498€ 378€
15
527
Zákonné sociálne náklady
4 200€ 4 101€ 3 544€ 4 939€ 4 464€ 3 879€ 2 251€ 2 337€ 1 694€ 2 159€ 1 704€ 1 683€ 1 326€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 699€ 1 344€ 947€ 1 228€ 869€ 2 135€ 28 929€ 909€ 802€ 1 013€ 547€ 358€ 382€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 699€ 1 344€ 947€ 1 228€ 869€ 2 135€ 28 929€ 909€ 802€ 1 013€ 547€ 358€ 382€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
8 499€ 11 893€ 6 746€ 4 787€ 3 216€ 3 763€ 10 242€ 10 955€ 20 067€ 17 793€ 22 187€ 30 335€ 18 659€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
369€ 3 967€ 63€ 55€ 22€ 1 043€ 734€ 566€ 567€ 0€ 738€ 8 975€ 56€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 421€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 36€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 45€ 10€ 2€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€ 0€ 7€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 044€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
8 130€ 7 890€ 6 639€ 4 723€ 3 192€ 2 717€ 9 508€ 10 389€ 19 500€ 8 749€ 21 349€ 21 360€ 15 175€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
138 161€ 141 542€ 143 183€ 139 858€ 133 513€ 130 603€ 129 592€ 126 209€ 124 083€ 116 869€ 100 432€ 106 076€ 35 077€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
136 135€ 139 516€ 141 257€ 137 938€ 131 593€ 128 483€ 127 472€ 120 427€ 118 574€ 112 458€ 87 127€ 78 976€ 31 644€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
2 026€ 2 026€ 1 926€ 1 920€ 1 920€ 2 120€ 2 120€ 5 782€ 5 510€ 4 411€ 13 305€ 27 100€ 3 433€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 026€ 2 026€ 1 926€ 1 920€ 1 920€ 2 120€ 2 120€ 5 782€ 5 510€ 4 411€ 4 261€ 8 626€ 3 433€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 044€ 18 474€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
6 277€ 6 387€ 6 346€ 6 347€ 8 664€ 8 810€ 8 965€ 7 722€ 8 134€ 9 019€ 13 934€ 12 398€ 13 341€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
3 467€ 3 642€ 3 824€ 4 143€ 4 986€ 5 455€ 6 272€ 5 015€ 4 927€ 5 753€ 8 549€ 6 766€ 8 400€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12€ 13€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 809€ 2 745€ 2 522€ 2 204€ 3 678€ 3 355€ 2 693€ 2 695€ 3 194€ 3 266€ 5 385€ 5 632€ 4 941€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
217 356€ 258 549€ 243 312€ 188 086€ 164 658€ 153 615€ 140 313€ 132 899€ 128 285€ 114 337€ 106 597€ 100 014€ 86 072€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
213 878€ 251 707€ 231 493€ 185 073€ 158 819€ 151 100€ 137 027€ 122 458€ 117 521€ 112 116€ 104 848€ 98 374€ 84 163€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
2 777€ 2 242€ 6 157€ 2 213€ 2 109€ 1 735€ 1 558€ 24€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
700€ 4 600€ 5 662€ 800€ 3 729€ 780€ 1 728€ 10 417€ 10 764€ 2 221€ 1 749€ 1 640€ 1 909€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
611 659€ 625 271€ 599 693€ 542 539€ 536 723€ 517 307€ 511 112€ 456 094€ 437 031€ 432 825€ 412 036€ 440 068€ 369 578€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
725€ 1 215€ 1 156€ 1 047€ 1 256€ 955€ 1 796€ 5 337€ 4 886€ 4 225€ 8 537€ 14 911€ 5 265€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
725€ 1 215€ 1 156€ 1 047€ 1 256€ 955€ 1 796€ 5 337€ 4 886€ 4 225€ 8 537€ 14 911€ 5 265€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
-60€ 0€ 0€ 0€ 60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
-60€ 0€ 0€ 0€ 60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
381 491€ 384 197€ 516 415€ 491 414€ 459 906€ 410 379€ 374 411€ 366 587€ 369 556€ 362 826€ 360 090€ 401 268€ 395 104€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
362 740€ 367 817€ 342 947€ 317 057€ 292 654€ 259 514€ 223 091€ 209 721€ 217 133€ 203 661€ 206 110€ 252 273€ 241 914€
82
633
Výnosy z poplatkov
18 751€ 16 380€ 173 468€ 174 357€ 167 252€ 150 866€ 151 320€ 156 866€ 152 422€ 159 165€ 153 980€ 148 995€ 153 190€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
44 190€ 38 074€ 35 159€ 34 252€ 36 072€ 47 299€ 150 551€ 41 657€ 38 926€ 29 264€ 37 518€ 47 317€ 7 324€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 979€ 2 533€ 799€ 205€ 1 175€ 11 933€ 9 384€ 7 378€ 7 259€ 0€ 1 846€ 11 415€ 56€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 46€ 154€ 1€ 356€ 0€ 3 421€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
10€ 10€ 116€ 20€ 250€ 10€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
41 201€ 35 531€ 34 244€ 34 047€ 34 877€ 35 116€ 141 157€ 34 213€ 31 513€ 29 263€ 35 316€ 35 902€ 3 847€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
2 026€ 1 926€ 1 920€ 1 920€ 2 120€ 2 120€ 5 782€ 5 510€ 4 411€ 4 261€ 17 829€ 3 429€ 2 323€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
2 026€ 1 926€ 1 920€ 1 920€ 2 120€ 2 120€ 5 782€ 5 510€ 4 411€ 4 261€ 17 829€ 3 429€ 2 323€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 026€ 1 926€ 1 920€ 1 920€ 2 120€ 2 120€ 5 782€ 5 510€ 4 411€ 4 261€ 8 785€ 3 429€ 2 323€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 044€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
6 966€ 211€ 2 372€ 5 099€ 5 004€ 5 007€ 10 087€ 25€ 5 023€ 5 036€ 5 013€ 4 997€ 5 089€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
49€ 211€ 129€ 99€ 4€ 7€ 25€ 25€ 42€ 56€ 31€ 18€ 109€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
6 917€ 0€ 2 243€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 10 061€ 0€ 4 980€ 4 980€ 4 982€ 4 979€ 4 980€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
160 135€ 139 103€ 133 628€ 116 370€ 120 174€ 112 026€ 103 731€ 68 612€ 86 463€ 89 865€ 78 418€ 69 854€ 24 212€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
55 519€ 30 076€ 12 626€ 24 397€ 33 258€ 26 403€ 13 519€ 13 186€ 1 143€ 13 678€ 24 224€ 25 451€ 2 958€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
69 829€ 72 897€ 75 427€ 75 427€ 75 391€ 74 036€ 73 576€ 47 324€ 75 235€ 67 590€ 40 412€ 35 896€ 11 060€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
70€ 15€ 0€ 0€ 0€ 577€ 10€ 744€ 752€ 1 410€ 0€ 2 261€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
167€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
34 551€ 36 116€ 45 576€ 16 546€ 11 526€ 11 587€ 16 059€ 8 092€ 9 342€ 7 845€ 12 372€ 8 507€ 7 933€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
595 473€ 564 727€ 690 650€ 650 102€ 624 532€ 577 847€ 646 357€ 487 729€ 509 264€ 495 477€ 507 405€ 541 776€ 439 317€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-16 186€ -60 545€ 90 958€ 107 562€ 87 809€ 60 540€ 135 245€ 31 635€ 72 234€ 62 652€ 95 369€ 101 708€ 69 739€
136
591
Splatná daň z príjmov
9€ 40€ 24€ 204€ 1€ 1€ 5€ 942€ 810€ 628€ 1 531€ 1 428€ 811€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-16 195€ -60 585€ 90 933€ 107 359€ 87 808€ 60 539€ 135 241€ 30 693€ 71 424€ 62 024€ 93 838€ 100 280€ 68 928€