Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
31 083€ 25 222€ 30 613€ 33 158€ 47 423€ 28 123€ 30 743€ 30 131€ 26 842€ 24 292€ 29 631€ 29 905€ 22 472€
02
501
Spotreba materiálu
20 179€ 15 021€ 20 160€ 22 766€ 36 379€ 14 227€ 15 825€ 10 458€ 11 556€ 10 878€ 15 166€ 11 105€ 8 657€
03
502
Spotreba energie
10 903€ 10 201€ 10 453€ 10 393€ 11 043€ 13 897€ 14 919€ 19 673€ 15 285€ 13 414€ 14 465€ 18 800€ 13 815€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
73 557€ 62 077€ 56 214€ 60 210€ 57 266€ 73 266€ 63 634€ 47 755€ 42 102€ 59 867€ 57 321€ 78 902€ 118 664€
07
511
Opravy a udržiavanie
14 471€ 6 206€ 6 312€ 10 467€ 8 439€ 10 763€ 14 402€ 9 676€ 2 982€ 10 124€ 8 835€ 10 177€ 80 655€
08
512
Cestovné
231€ 468€ 40€ 115€ 365€ 335€ 177€ 281€ 11€ 182€ 933€ 1 783€ 963€
09
513
Náklady na reprezentáciu
5 240€ 14 725€ 13 766€ 9 774€ 7 122€ 10 262€ 3 654€ 1 329€ 1 677€ 1 820€ 2 324€ 688€ 2 561€
10
518
Ostatné služby
53 614€ 40 679€ 36 096€ 39 855€ 41 340€ 51 905€ 45 402€ 36 469€ 37 433€ 47 741€ 45 229€ 66 254€ 34 485€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
135 028€ 118 256€ 112 331€ 108 865€ 121 114€ 116 993€ 98 693€ 99 514€ 86 716€ 89 635€ 81 387€ 82 080€ 74 911€
12
521
Mzdové náklady
98 312€ 85 109€ 80 406€ 77 374€ 86 150€ 83 845€ 71 626€ 72 365€ 64 682€ 66 538€ 60 284€ 61 141€ 56 968€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
32 038€ 28 678€ 27 962€ 26 045€ 29 903€ 28 672€ 24 219€ 24 284€ 19 862€ 20 460€ 18 921€ 18 758€ 16 239€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
478€ 369€ 418€ 508€ 598€ 598€ 598€ 528€ 478€ 478€ 478€ 498€ 378€
15
527
Zákonné sociálne náklady
4 200€ 4 101€ 3 544€ 4 939€ 4 464€ 3 879€ 2 251€ 2 337€ 1 694€ 2 159€ 1 704€ 1 683€ 1 326€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 699€ 1 344€ 947€ 1 228€ 869€ 2 135€ 28 929€ 909€ 802€ 1 013€ 547€ 358€ 382€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 699€ 1 344€ 947€ 1 228€ 869€ 2 135€ 28 929€ 909€ 802€ 1 013€ 547€ 358€ 382€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
8 499€ 11 893€ 6 746€ 4 787€ 3 216€ 3 763€ 10 242€ 10 955€ 20 067€ 17 793€ 22 187€ 30 335€ 18 659€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
369€ 3 967€ 63€ 55€ 22€ 1 043€ 734€ 566€ 567€ 0€ 738€ 8 975€ 56€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 421€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 36€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 45€ 10€ 2€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€ 0€ 7€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 044€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
8 130€ 7 890€ 6 639€ 4 723€ 3 192€ 2 717€ 9 508€ 10 389€ 19 500€ 8 749€ 21 349€ 21 360€ 15 175€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
138 161€ 141 542€ 143 183€ 139 858€ 133 513€ 130 603€ 129 592€ 126 209€ 124 083€ 116 869€ 100 432€ 106 076€ 35 077€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
136 135€ 139 516€ 141 257€ 137 938€ 131 593€ 128 483€ 127 472€ 120 427€ 118 574€ 112 458€ 87 127€ 78 976€ 31 644€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
2 026€ 2 026€ 1 926€ 1 920€ 1 920€ 2 120€ 2 120€ 5 782€ 5 510€ 4 411€ 13 305€ 27 100€ 3 433€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 026€ 2 026€ 1 926€ 1 920€ 1 920€ 2 120€ 2 120€ 5 782€ 5 510€ 4 411€ 4 261€ 8 626€ 3 433€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 044€ 18 474€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
6 277€ 6 387€ 6 346€ 6 347€ 8 664€ 8 810€ 8 965€ 7 722€ 8 134€ 9 019€ 13 934€ 12 398€ 13 341€
42
562
Úroky
3 467€ 3 642€ 3 824€ 4 143€ 4 986€ 5 455€ 6 272€ 5 015€ 4 927€ 5 753€ 8 549€ 6 766€ 8 400€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12€ 13€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 809€ 2 745€ 2 522€ 2 204€ 3 678€ 3 355€ 2 693€ 2 695€ 3 194€ 3 266€ 5 385€ 5 632€ 4 941€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
217 356€ 258 549€ 243 312€ 188 086€ 164 658€ 153 615€ 140 313€ 132 899€ 128 285€ 114 337€ 106 597€ 100 014€ 86 072€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
213 878€ 251 707€ 231 493€ 185 073€ 158 819€ 151 100€ 137 027€ 122 458€ 117 521€ 112 116€ 104 848€ 98 374€ 84 163€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
2 777€ 2 242€ 6 157€ 2 213€ 2 109€ 1 735€ 1 558€ 24€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
700€ 4 600€ 5 662€ 800€ 3 729€ 780€ 1 728€ 10 417€ 10 764€ 2 221€ 1 749€ 1 640€ 1 909€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
611 659€ 625 271€ 599 693€ 542 539€ 536 723€ 517 307€ 511 112€ 456 094€ 437 031€ 432 825€ 412 036€ 440 068€ 369 578€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
725€ 1 215€ 1 156€ 1 047€ 1 256€ 955€ 1 796€ 5 337€ 4 886€ 4 225€ 8 537€ 14 911€ 5 265€
67
602
Tržby z predaja služieb
725€ 1 215€ 1 156€ 1 047€ 1 256€ 955€ 1 796€ 5 337€ 4 886€ 4 225€ 8 537€ 14 911€ 5 265€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
-60€ 0€ 0€ 0€ 60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
-60€ 0€ 0€ 0€ 60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
381 491€ 384 197€ 516 415€ 491 414€ 459 906€ 410 379€ 374 411€ 366 587€ 369 556€ 362 826€ 360 090€ 401 268€ 395 104€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
362 740€ 367 817€ 342 947€ 317 057€ 292 654€ 259 514€ 223 091€ 209 721€ 217 133€ 203 661€ 206 110€ 252 273€ 241 914€
82
633
Výnosy z poplatkov
18 751€ 16 380€ 173 468€ 174 357€ 167 252€ 150 866€ 151 320€ 156 866€ 152 422€ 159 165€ 153 980€ 148 995€ 153 190€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
44 190€ 38 074€ 35 159€ 34 252€ 36 072€ 47 299€ 150 551€ 41 657€ 38 926€ 29 264€ 37 518€ 47 317€ 7 324€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 979€ 2 533€ 799€ 205€ 1 175€ 11 933€ 9 384€ 7 378€ 7 259€ 0€ 1 846€ 11 415€ 56€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 46€ 154€ 1€ 356€ 0€ 3 421€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
10€ 10€ 116€ 20€ 250€ 10€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
41 201€ 35 531€ 34 244€ 34 047€ 34 877€ 35 116€ 141 157€ 34 213€ 31 513€ 29 263€ 35 316€ 35 902€ 3 847€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
2 026€ 1 926€ 1 920€ 1 920€ 2 120€ 2 120€ 5 782€ 5 510€ 4 411€ 4 261€ 17 829€ 3 429€ 2 323€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
2 026€ 1 926€ 1 920€ 1 920€ 2 120€ 2 120€ 5 782€ 5 510€ 4 411€ 4 261€ 17 829€ 3 429€ 2 323€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 026€ 1 926€ 1 920€ 1 920€ 2 120€ 2 120€ 5 782€ 5 510€ 4 411€ 4 261€ 8 785€ 3 429€ 2 323€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 044€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
6 966€ 211€ 2 372€ 5 099€ 5 004€ 5 007€ 10 087€ 25€ 5 023€ 5 036€ 5 013€ 4 997€ 5 089€
102
662
Úroky
49€ 211€ 129€ 99€ 4€ 7€ 25€ 25€ 42€ 56€ 31€ 18€ 109€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
6 917€ 0€ 2 243€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 10 061€ 0€ 4 980€ 4 980€ 4 982€ 4 979€ 4 980€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
160 135€ 139 103€ 133 628€ 116 370€ 120 174€ 112 026€ 103 731€ 68 612€ 86 463€ 89 865€ 78 418€ 69 854€ 24 212€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
55 519€ 30 076€ 12 626€ 24 397€ 33 258€ 26 403€ 13 519€ 13 186€ 1 143€ 13 678€ 24 224€ 25 451€ 2 958€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
69 829€ 72 897€ 75 427€ 75 427€ 75 391€ 74 036€ 73 576€ 47 324€ 75 235€ 67 590€ 40 412€ 35 896€ 11 060€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
70€ 15€ 0€ 0€ 0€ 577€ 10€ 744€ 752€ 1 410€ 0€ 2 261€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
167€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
34 551€ 36 116€ 45 576€ 16 546€ 11 526€ 11 587€ 16 059€ 8 092€ 9 342€ 7 845€ 12 372€ 8 507€ 7 933€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
595 473€ 564 727€ 690 650€ 650 102€ 624 532€ 577 847€ 646 357€ 487 729€ 509 264€ 495 477€ 507 405€ 541 776€ 439 317€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-16 186€ -60 545€ 90 958€ 107 562€ 87 809€ 60 540€ 135 245€ 31 635€ 72 234€ 62 652€ 95 369€ 101 708€ 69 739€
136
591
Splatná daň z príjmov
9€ 40€ 24€ 204€ 1€ 1€ 5€ 942€ 810€ 628€ 1 531€ 1 428€ 811€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-16 195€ -60 585€ 90 933€ 107 359€ 87 808€ 60 539€ 135 241€ 30 693€ 71 424€ 62 024€ 93 838€ 100 280€ 68 928€