Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
498 190€ 512 972€ 520 779€ 546 102€ 574 050€ 550 453€ 558 199€ 585 461€ 476 902€ 479 539€ 271 583€ 143 410€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
419 197€ 433 938€ 464 754€ 484 983€ 483 719€ 492 716€ 511 128€ 546 194€ 460 104€ 423 766€ 205 337€ 82 638€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
283 052€ 297 793€ 328 609€ 348 838€ 347 574€ 356 571€ 374 982€ 410 032€ 323 943€ 287 605€ 69 176€ 82 638€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
32 644€ 31 393€ 31 393€ 31 393€ 31 393€ 32 745€ 32 807€ 32 807€ 11 726€ 11 726€ 11 726€ 11 726€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
226 327€ 247 269€ 269 697€ 292 125€ 282 689€ 287 731€ 308 675€ 376 423€ 27 360€ 33 783€ 39 454€ 46 443€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
3 664€ 9 714€ 17 382€ 25 050€ 32 718€ 34 816€ 33 500€ 802€ 5 886€ 11 590€ 17 996€ 24 469€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
14 477€ 3 477€ 4 197€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 270€ 774€ 1 278€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
5 940€ 5 940€ 5 940€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 278 971€ 230 506€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
136 145€ 136 145€ 136 145€ 136 145€ 136 145€ 136 145€ 136 145€ 136 161€ 136 161€ 136 161€ 136 161€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
136 145€ 136 145€ 136 145€ 136 145€ 136 145€ 136 145€ 136 145€ 136 161€ 136 161€ 136 161€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 136 161€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
78 993€ 79 034€ 56 025€ 61 119€ 90 331€ 57 737€ 47 072€ 39 267€ 15 421€ 53 984€ 65 661€ 60 016€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
448€ 448€ 448€ 448€ 448€ 448€ 448€ 31€ 31€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
448€ 448€ 448€ 448€ 448€ 448€ 448€ 31€ 31€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 3 550€ 3 550€ 2 050€ 2 268€ 2 487€ 3 580€ 4 065€ 4 536€ 5 050€ 5 682€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 117€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 3 550€ 3 550€ 2 050€ 2 268€ 2 487€ 3 580€ 4 065€ 4 536€ 5 050€ 5 565€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
4 890€ 4 665€ 4 715€ 4 715€ 9 190€ 0€ 0€ 3 086€ 2 429€ 5 517€ 986€ 1 239€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
3 151€ 2 956€ 3 001€ 3 001€ 1 234€ 0€ 0€ 2 711€ 1 268€ 843€ 791€ 358€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
1 739€ 1 709€ 1 714€ 1 714€ 226€ 0€ 0€ 375€ 204€ 4 674€ 195€ 119€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 29€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 430€ 0€ 0€ 0€ 928€ 0€ 0€ 762€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 7 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
73 655€ 73 921€ 47 312€ 52 406€ 78 643€ 55 020€ 44 137€ 32 571€ 8 896€ 43 931€ 59 625€ 53 095€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 76€ 251€ 0€ 87€ 87€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
73 655€ 73 921€ 47 312€ 52 406€ 78 643€ 55 020€ 44 137€ 32 495€ 8 645€ 43 931€ 59 538€ 53 008€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 377€ 1 789€ 585€ 756€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 377€ 1 557€ 585€ 756€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 232€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
498 190€ 512 972€ 520 779€ 546 102€ 574 050€ 550 453€ 558 199€ 585 461€ 476 902€ 479 539€ 271 583€ 143 410€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
269 028€ 269 979€ 266 179€ 313 155€ 318 667€ 273 165€ 269 192€ 272 244€ 232 895€ 248 941€ 263 781€ 136 760€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
269 028€ 269 979€ 266 179€ 313 155€ 318 667€ 273 165€ 269 192€ 272 244€ 232 895€ 248 941€ 263 781€ 136 760€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
269 497€ 273 595€ 313 155€ 314 998€ 279 960€ 281 374€ 246 589€ 253 763€ 248 924€ 264 950€ 272 951€ 143 664€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-469€ -3 616€ -46 975€ -1 843€ 38 706€ -8 208€ 22 603€ 18 481€ -16 029€ -16 009€ -9 170€ -6 904€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
60 593€ 55 379€ 46 987€ 5 337€ 7 775€ 9 681€ 3 920€ 417€ 1 274€ 99 089€ 7 802€ 6 163€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
1 200€ 1 200€ 1 200€ 840€ 840€ 840€ 840€ 0€ 0€ 1 998€ 5 786€ 5 926€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 786€ 5 926€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
1 200€ 1 200€ 1 200€ 840€ 840€ 840€ 840€ 0€ 0€ 1 998€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
31 632€ 34 830€ 35 218€ 0€ 2 129€ 4 956€ 1 022€ 127€ 830€ 2€ 1 254€ 0€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 254€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
31 632€ 34 830€ 35 218€ 0€ 2 129€ 4 956€ 1 022€ 127€ 830€ 2€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
1 048€ 690€ 490€ 309€ 183€ 45€ 31€ 231€ 223€ 50 194€ 273€ 236€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50 000€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1 048€ 690€ 490€ 309€ 183€ 45€ 31€ 231€ 223€ 194€ 273€ 236€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
15 236€ 7 182€ 10 079€ 4 188€ 4 623€ 3 840€ 2 028€ 59€ 221€ 46 895€ 489€ 1€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 54€ 0€ 46 895€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 488€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 960€ 1 960€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 1€
163
12.
Zamestnanci (331)
8 862€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
5 180€ 5 978€ 6 217€ 3 530€ 1 960€ 1 450€ 1 814€ 0€ 221€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
1 193€ 1 204€ 3 862€ 658€ 702€ 430€ 214€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
11 477€ 11 477€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
11 477€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 11 477€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
168 570€ 187 614€ 207 612€ 227 610€ 247 608€ 267 607€ 285 087€ 312 800€ 242 733€ 131 509€ 0€ 487€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 487€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
168 570€ 187 614€ 207 612€ 227 610€ 247 608€ 267 607€ 285 087€ 312 800€ 242 733€ 131 509€ 0€ 0€