Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Zavar

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
125 650€ 147 278€ 109 792€ 97 625€ 98 388€ 103 849€ 116 016€ 123 183€ 115 667€ 115 766€ 74 673€ 131 563€ 74 353€
02
501
Spotreba materiálu
50 152€ 74 111€ 50 736€ 32 392€ 37 850€ 37 587€ 44 766€ 50 433€ 41 035€ 26 020€ 33 478€ 57 205€ 13 436€
03
502
Spotreba energie
75 498€ 73 168€ 59 055€ 65 232€ 60 538€ 66 262€ 71 250€ 72 750€ 74 632€ 89 746€ 41 195€ 74 358€ 60 917€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
244 283€ 213 078€ 160 083€ 214 804€ 138 512€ 180 115€ 183 919€ 228 460€ 136 851€ 167 385€ 129 015€ 196 949€ 74 996€
07
511
Opravy a udržiavanie
52 589€ 26 928€ 29 607€ 75 359€ 24 998€ 69 830€ 67 505€ 111 679€ 37 246€ 91 526€ 22 125€ 110 678€ 11 718€
08
512
Cestovné
119€ 164€ 768€ 360€ 64€ 1 288€ 801€ 1 065€ 1 540€ 745€ 953€ 190€ 250€
09
513
Náklady na reprezentáciu
5 901€ 8 703€ 10 419€ 8 688€ 9 802€ 7 302€ 11 116€ 6 963€ 3 817€ 1 688€ 1 737€ 1 436€ 130€
10
518
Ostatné služby
185 674€ 177 284€ 119 288€ 130 397€ 103 649€ 101 694€ 104 496€ 108 753€ 94 249€ 73 426€ 104 200€ 84 645€ 62 898€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
353 854€ 364 122€ 361 484€ 302 987€ 287 633€ 275 688€ 263 341€ 221 879€ 203 166€ 185 107€ 172 897€ 166 153€ 134 297€
12
521
Mzdové náklady
248 715€ 255 398€ 245 744€ 215 014€ 205 974€ 196 323€ 186 469€ 157 739€ 148 211€ 141 152€ 133 647€ 130 152€ 103 563€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
85 671€ 89 037€ 84 482€ 73 528€ 70 401€ 68 054€ 64 488€ 55 037€ 45 704€ 37 599€ 33 223€ 31 022€ 25 633€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
3 564€ 3 404€ 3 323€ 1 693€ 1 793€ 1 793€ 1 793€ 1 793€ 1 677€ 1 511€ 1 394€ 1 062€ 581€
15
527
Zákonné sociálne náklady
15 904€ 16 284€ 27 934€ 12 751€ 9 466€ 9 519€ 10 591€ 7 310€ 7 575€ 4 845€ 4 633€ 3 917€ 2 858€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 662€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
21 103€ 17 697€ 14 952€ 14 881€ 14 677€ 13 571€ 11 459€ 10 433€ 12 011€ 1 746€ 916€ 1 114€ 1 000€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
21 103€ 17 697€ 14 952€ 14 881€ 14 677€ 13 571€ 11 459€ 10 433€ 12 011€ 1 746€ 916€ 1 114€ 1 000€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
57 748€ 15 108€ 13 466€ 27 053€ 34 776€ 11 559€ 11 388€ 19 371€ 8 881€ 18 437€ 14 325€ 350€ 4 299€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
49 646€ 2 068€ 107€ 1 621€ 20 882€ 8€ 14€ 126€ 36€ 0€ 0€ 15€ 3 103€
23
542
Predaný materiál
143€ 98€ 122€ 245€ 224€ 640€ 102€ 122€ 122€ 20€ 538€ 122€ 604€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
26€ 0€ 16€ 0€ 8€ 0€ 0€ 0€ 34€ 0€ 147€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 200€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 269€ 0€ 0€ 0€ 9 261€ 0€ 9 261€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
7 934€ 12 941€ 13 083€ 24 919€ 13 661€ 10 911€ 11 272€ 9 861€ 8 489€ 9 156€ 13 370€ 213€ 592€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 138€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 270€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
606 573€ 563 427€ 509 812€ 442 644€ 454 905€ 400 717€ 299 258€ 267 268€ 274 658€ 222 395€ 213 334€ 194 507€ 122 822€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
592 513€ 547 058€ 500 307€ 432 544€ 442 105€ 390 217€ 291 158€ 241 761€ 223 057€ 205 314€ 180 385€ 155 884€ 114 785€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
14 060€ 16 369€ 9 505€ 10 100€ 12 800€ 10 500€ 8 100€ 25 506€ 51 600€ 17 081€ 32 949€ 38 623€ 8 037€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 265€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
13 800€ 11 200€ 9 505€ 10 100€ 12 800€ 10 500€ 8 100€ 25 506€ 41 383€ 17 081€ 14 427€ 18 623€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
260€ 5 169€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 217€ 0€ 18 522€ 20 000€ 1 772€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
11 040€ 10 601€ 5 902€ 4 735€ 5 112€ 6 180€ 4 790€ 5 384€ 9 918€ 9 788€ 9 067€ 15 749€ 4 267€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
3 216€ 4 579€ 409€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 020€ 4 994€ 5 820€ 5 042€ 12 308€ 684€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 18€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 56€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
7 825€ 6 022€ 5 475€ 4 735€ 5 112€ 6 180€ 4 790€ 4 364€ 4 925€ 3 963€ 3 969€ 3 441€ 3 583€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 45€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 45€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
482 109€ 432 456€ 412 024€ 344 812€ 352 231€ 316 578€ 309 854€ 322 174€ 292 557€ 273 031€ 285 893€ 261 960€ 249 170€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
414 112€ 374 270€ 361 118€ 299 172€ 295 831€ 271 665€ 249 632€ 262 122€ 236 794€ 209 971€ 218 863€ 209 393€ 204 995€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
13 715€ 13 467€ 8 534€ 6 870€ 16 319€ 13 559€ 9 378€ 11 192€ 11 039€ 10 793€ 7 975€ 10 687€ 6 504€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
43 762€ 34 809€ 34 733€ 31 629€ 34 302€ 25 776€ 39 923€ 39 569€ 36 977€ 43 650€ 51 965€ 34 903€ 35 293€
61
587
Náklady na ostatné transfery
10 520€ 9 911€ 7 640€ 7 141€ 5 780€ 5 578€ 10 921€ 9 291€ 7 747€ 8 617€ 7 090€ 6 977€ 2 378€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 902 361€ 1 763 767€ 1 587 515€ 1 449 539€ 1 386 279€ 1 308 257€ 1 200 026€ 1 198 151€ 1 053 709€ 993 655€ 900 120€ 968 345€ 665 204€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
483€ 388€ 300€ 398€ 527€ 523€ 534€ 431€ 444€ 589€ 546€ 44€ 287€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
483€ 388€ 300€ 398€ 527€ 523€ 534€ 431€ 444€ 589€ 546€ 44€ 287€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 900€ 500€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 900€ 500€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
2 366 971€ 2 313 031€ 2 253 338€ 2 198 306€ 2 109 829€ 1 986 602€ 1 910 873€ 2 091 333€ 1 874 871€ 1 852 187€ 1 747 658€ 1 838 271€ 1 023 548€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
2 303 162€ 2 264 249€ 2 210 800€ 2 158 142€ 2 069 864€ 1 948 643€ 1 873 938€ 1 876 442€ 1 837 471€ 1 820 842€ 1 705 933€ 1 791 118€ 1 002 198€
82
633
Výnosy z poplatkov
63 809€ 48 782€ 42 537€ 40 164€ 39 965€ 37 959€ 36 935€ 214 891€ 37 400€ 31 345€ 41 725€ 47 153€ 21 350€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
75 654€ 78 277€ 24 006€ 20 069€ 696 505€ 28 155€ 27 470€ 27 077€ 38 655€ 20 996€ 21 548€ 211 771€ 276 502€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
67 964€ 1 950€ 0€ 715€ 21 107€ 120€ 506€ 507€ 785€ 0€ 599€ 1 129€ 236 677€
85
642
Tržby z predaja materiálu
198€ 167€ 189€ 426€ 370€ 819€ 821€ 183€ 168€ 97€ 608€ 4 117€ 4 009€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 533€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
69€ 287€ 278€ 884€ 235€ 517€ 237€ 611€ 10 219€ 126€ 172€ 166€ 96€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
7 423€ 75 873€ 23 538€ 18 043€ 674 793€ 26 700€ 25 906€ 25 776€ 27 483€ 20 773€ 20 169€ 206 359€ 35 187€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
11 200€ 9 505€ 10 100€ 23 017€ 10 500€ 8 100€ 27 490€ 30 751€ 17 081€ 23 688€ 43 823€ 5 900€ 6 078€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
11 200€ 9 505€ 10 100€ 23 017€ 10 500€ 8 100€ 27 490€ 30 751€ 17 081€ 23 688€ 43 823€ 5 900€ 6 078€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 900€ 6 078€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
11 200€ 9 505€ 10 100€ 12 800€ 10 500€ 8 100€ 27 490€ 21 490€ 17 081€ 14 427€ 23 823€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 10 217€ 0€ 0€ 0€ 9 261€ 0€ 9 261€ 20 000€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
4€ 3€ 0€ 0€ 222€ 561€ 2 441€ 15 455€ 12 728€ 7 911€ 1 582€ 854€ 8 157€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
4€ 3€ 0€ 0€ 222€ 561€ 2 441€ 15 455€ 12 728€ 7 911€ 1 582€ 854€ 8 157€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
154 564€ 152 576€ 141 685€ 88 139€ 93 377€ 57 138€ 58 582€ 57 666€ 56 916€ 51 444€ 46 716€ 58 700€ 21 375€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
21 002€ 18 137€ 10 206€ 14 427€ 17 318€ 11 670€ 14 720€ 12 196€ 15 315€ 9 758€ 36 409€ 47 993€ 5 695€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
97 076€ 72 848€ 60 282€ 58 265€ 57 385€ 33 791€ 30 609€ 30 609€ 30 609€ 30 609€ 1 533€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 322€ 4 534€ 0€ 0€ 0€ 1 470€ 1 602€ 952€ 953€ 1 939€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 154€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 699€ 0€ 1 992€ 166€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
36 485€ 61 437€ 71 196€ 15 125€ 14 139€ 11 678€ 13 254€ 14 862€ 9 522€ 7 776€ 7 822€ 7 762€ 13 575€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 608 876€ 2 553 780€ 2 429 428€ 2 329 929€ 2 910 961€ 2 081 079€ 2 027 391€ 2 222 713€ 2 000 695€ 1 957 715€ 1 862 373€ 2 115 540€ 1 335 947€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
706 515€ 790 014€ 841 913€ 880 389€ 1 524 682€ 772 823€ 827 365€ 1 024 562€ 946 986€ 964 060€ 962 253€ 1 147 195€ 670 743€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 1€ 0€ 0€ 42€ 106€ 464€ 3 226€ 2 701€ 1 160€ 319€ 181€ 1 656€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
706 515€ 790 013€ 841 913€ 880 389€ 1 524 640€ 772 717€ 826 901€ 1 021 336€ 944 285€ 962 900€ 961 934€ 1 147 014€ 669 087€