Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
149 377€ 132 518€ 110 113€ 110 831€ 99 832€ 118 446€ 119 647€ 118 828€ 117 911€ 131 043€ 152 848€ 100 397€ 96 715€ 81 123€ 96 363€ 83 748€
02
501
Spotreba materiálu
44 318€ 56 901€ 47 996€ 50 683€ 34 113€ 62 039€ 57 964€ 40 596€ 42 347€ 59 271€ 73 065€ 29 601€ 26 690€ 28 143€ 29 180€ 32 729€
03
502
Spotreba energie
105 059€ 75 616€ 62 117€ 60 148€ 65 719€ 56 407€ 61 682€ 78 232€ 75 563€ 71 772€ 79 783€ 70 796€ 70 025€ 52 980€ 67 183€ 51 019€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
172 836€ 201 220€ 201 235€ 162 221€ 114 240€ 122 422€ 144 914€ 105 615€ 154 992€ 142 416€ 139 352€ 98 324€ 97 341€ 139 097€ 98 471€ 113 225€
07
511
Opravy a udržiavanie
6 152€ 6 577€ 7 061€ 7 715€ 2 823€ 8 867€ 15 682€ 13 307€ 16 445€ 24 764€ 55 736€ 6 432€ 13 644€ 36 824€ 24 174€ 29 642€
08
512
Cestovné
0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 64€ 222€ 119€ 96€ 532€ 138€ 9€ 200€ 120€ 201€ 100€
09
513
Náklady na reprezentáciu
3 312€ 2 067€ 772€ 939€ 1 885€ 933€ 684€ 901€ 1 712€ 10 640€ 3 624€ 1 886€ 3 331€ 2 988€ 2 781€ 2 224€
10
518
Ostatné služby
163 372€ 192 576€ 193 401€ 153 567€ 109 529€ 112 557€ 128 325€ 91 289€ 136 739€ 106 480€ 79 854€ 89 996€ 80 166€ 99 165€ 71 315€ 81 259€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
402 831€ 445 989€ 390 813€ 384 700€ 328 570€ 369 423€ 359 512€ 354 190€ 326 013€ 271 972€ 213 421€ 200 499€ 208 826€ 224 483€ 204 715€ 169 820€
12
521
Mzdové náklady
294 555€ 331 921€ 280 173€ 277 178€ 238 781€ 271 850€ 265 340€ 255 243€ 241 088€ 202 769€ 155 616€ 149 194€ 156 201€ 170 458€ 159 344€ 131 747€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
95 569€ 103 220€ 99 976€ 96 848€ 80 310€ 86 820€ 82 475€ 85 349€ 72 664€ 60 010€ 49 965€ 44 093€ 45 781€ 47 729€ 39 914€ 33 924€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
12 706€ 10 848€ 10 664€ 10 675€ 9 480€ 10 753€ 11 697€ 13 598€ 12 261€ 9 193€ 7 841€ 7 213€ 6 844€ 6 296€ 5 457€ 4 149€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
457€ 366€ 650€ 500€ 668€ 1 292€ 1 688€ 4 681€ 4 467€ 4 986€ 3 555€ 3 817€ 3 904€ 4 095€ 3 750€ 3 883€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
457€ 366€ 650€ 500€ 668€ 1 292€ 1 688€ 4 681€ 4 467€ 4 986€ 3 555€ 3 817€ 3 904€ 4 095€ 3 750€ 3 883€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
5 701€ 4 800€ 6 363€ 5 067€ 9 209€ 8 773€ 14 795€ 26 815€ 19 979€ 5 564€ 6 754€ 960€ 58 471€ 1 299€ 1 183€ 2 191€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
690€ 93€ 575€ 1 022€ 7 643€ 1 412€ 9 414€ 21 642€ 516€ 1 553€ 3 263€ 786€ 3 143€ 889€ 1 030€ 1 527€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 120€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
118€ 4€ 0€ 0€ 0€ 66€ 32€ 0€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66€ 153€ 664€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 40€ 101€ 0€ 0€ 0€ 23€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
4 893€ 4 703€ 5 788€ 4 044€ 1 566€ 7 295€ 5 310€ 5 073€ 19 443€ 3 891€ 3 491€ 151€ 55 328€ 344€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
148 815€ 241 257€ 519 879€ 378 954€ 576 847€ 365 352€ 657 018€ 732 810€ 752 576€ 588 777€ 540 670€ 500 962€ 380 853€ 405 924€ 267 413€ 192 558€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
143 105€ 236 756€ 513 995€ 373 879€ 562 724€ 361 634€ 652 545€ 727 964€ 715 485€ 544 770€ 515 887€ 479 296€ 356 528€ 386 920€ 251 945€ 181 704€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
5 710€ 4 501€ 5 884€ 5 076€ 14 123€ 3 718€ 4 473€ 4 846€ 37 091€ 44 007€ 24 783€ 21 666€ 24 325€ 19 004€ 15 468€ 10 854€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 400€ 1 090€ 1 090€ 1 090€ 1 090€ 1 080€ 1 497€ 1 067€ 2 472€ 978€ 23 148€ 20 824€ 22 578€ 18 521€ 15 134€ 9 991€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
4 310€ 3 411€ 4 794€ 3 986€ 13 033€ 2 638€ 2 977€ 3 779€ 34 619€ 43 029€ 1 635€ 842€ 1 747€ 483€ 334€ 863€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
2 347€ 2 003€ 3 818€ 1 745€ 1 633€ 1 246€ 1 703€ 1 214€ 1 190€ 2 017€ 1 168€ 854€ 860€ 1 670€ 700€ 143 463€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 996€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 142 634€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11€ 0€ 2€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 347€ 2 003€ 3 818€ 1 745€ 1 633€ 1 246€ 1 703€ 1 214€ 1 190€ 1 021€ 1 168€ 854€ 849€ 1 670€ 698€ 763€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
1 013 376€ 961 889€ 770 438€ 777 862€ 804 464€ 664 761€ 647 582€ 621 185€ 555 085€ 474 186€ 502 035€ 1 122 678€ 1 181 764€ 1 679 578€ 493 289€ 456 018€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
829 182€ 851 203€ 678 792€ 675 485€ 723 741€ 596 547€ 589 317€ 577 853€ 514 628€ 465 819€ 497 204€ 1 106 090€ 1 163 397€ 1 662 940€ 475 567€ 439 720€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
184 194€ 110 686€ 91 646€ 102 377€ 80 723€ 68 214€ 58 266€ 43 332€ 40 457€ 8 366€ 4 831€ 16 588€ 18 367€ 16 638€ 17 722€ 16 298€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 895 739€ 1 990 042€ 2 003 309€ 1 821 880€ 1 935 463€ 1 651 715€ 1 946 860€ 1 965 339€ 1 932 212€ 1 620 960€ 1 559 803€ 2 028 492€ 2 028 734€ 2 537 269€ 1 165 884€ 1 164 906€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
32 902€ 49 927€ 34 819€ 35 124€ 34 705€ 33 797€ 35 121€ 36 360€ 34 782€ 26 083€ 7 130€ 14 467€ 4 269€ 6 149€ 30 227€ 9 825€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
32 902€ 49 927€ 34 819€ 35 124€ 34 705€ 33 797€ 35 121€ 36 360€ 34 782€ 26 083€ 7 130€ 14 467€ 4 269€ 6 149€ 30 227€ 9 825€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 933€ 854€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 933€ 854€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
1 647 660€ 1 528 545€ 1 441 452€ 1 373 648€ 1 449 421€ 1 279 639€ 1 181 424€ 1 148 751€ 1 007 434€ 873 021€ 890 534€ 1 519 332€ 1 532 244€ 2 581 788€ 924 084€ 940 218€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
1 553 569€ 1 468 598€ 1 380 927€ 1 320 257€ 1 389 219€ 1 225 945€ 1 125 644€ 1 088 533€ 949 237€ 813 190€ 832 183€ 1 469 280€ 1 480 796€ 2 520 887€ 869 786€ 892 186€
82
633
Výnosy z poplatkov
94 091€ 59 947€ 60 525€ 53 391€ 60 202€ 53 694€ 55 780€ 60 218€ 58 197€ 59 830€ 58 351€ 50 053€ 51 448€ 60 901€ 54 298€ 48 032€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
118 831€ 98 404€ 50 747€ 37 893€ 71 717€ 65 237€ 185 066€ 60 062€ 44 323€ 53 654€ 86 674€ 45 467€ 36 674€ 33 691€ 36 233€ 34 256€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 815€ 58 668€ 8 747€ 5 339€ 39 200€ 19 258€ 143 969€ 22 398€ 10 251€ 6 473€ 45 920€ 983€ 11 438€ 3 084€ 22 741€ 597€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 243€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
116 016€ 39 736€ 41 999€ 32 553€ 32 517€ 45 980€ 41 096€ 37 664€ 34 073€ 47 181€ 40 754€ 44 485€ 25 236€ 30 364€ 13 492€ 33 659€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
14 359€ 3 386€ 1 170€ 3 534€ 4 769€ 13 570€ 4 311€ 8 438€ 2 395€ 12 838€ 21 225€ 23 534€ 19 149€ 15 304€ 10 798€ 5 676€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
14 359€ 3 386€ 1 170€ 3 534€ 4 769€ 13 570€ 4 311€ 8 438€ 2 395€ 12 838€ 21 225€ 23 534€ 19 149€ 15 304€ 10 798€ 5 676€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 1 090€ 1 090€ 0€ 1 080€ 11 663€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 676€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 090€ 0€ 0€ 1 090€ 0€ 0€ 1 038€ 978€ 978€ 11 835€ 20 824€ 22 578€ 18 521€ 15 134€ 9 983€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
13 269€ 2 296€ 80€ 2 444€ 3 689€ 1 907€ 3 273€ 7 460€ 1 417€ 1 004€ 401€ 956€ 628€ 170€ 815€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
1 069€ 0€ 2 888€ 33€ 28€ 2 127€ 2 081€ 845€ 2 904€ 13 179€ 814€ 402€ 553€ 387€ 155€ 315 641€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 315 342€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 1€ 8€ 14€ 23€ 16€ 44€ 553€ 387€ 155€ 299€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
1 069€ 0€ 2 888€ 33€ 28€ 2 117€ 2 080€ 837€ 2 890€ 3 156€ 798€ 358€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
239 854€ 307 708€ 346 675€ 474 764€ 321 413€ 449 716€ 547 734€ 624 424€ 584 393€ 432 572€ 444 589€ 310 458€ 285 601€ 368 852€ 279 107€ 232 656€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
136 290€ 81 465€ 110 590€ 211 183€ 40 583€ 50 244€ 77 532€ 82 843€ 67 934€ 50 164€ 32 852€ 28 870€ 33 138€ 177 842€ 87 374€ 33 825€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
24 510€ 96 811€ 175 335€ 217 223€ 218 698€ 333 464€ 404 166€ 476 370€ 464 761€ 326 550€ 342 614€ 227 416€ 204 623€ 143 741€ 151 588€ 161 488€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 335€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
79 054€ 129 433€ 60 751€ 46 358€ 62 133€ 66 009€ 66 035€ 65 212€ 51 698€ 55 858€ 69 123€ 54 172€ 47 840€ 47 269€ 39 810€ 37 343€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 054 675€ 1 987 970€ 1 877 751€ 1 924 996€ 1 882 052€ 1 844 086€ 1 955 736€ 1 878 879€ 1 678 164€ 1 412 200€ 1 450 966€ 1 913 661€ 1 878 490€ 3 006 171€ 1 280 604€ 1 538 272€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
158 935€ -2 072€ -125 558€ 103 117€ -53 411€ 192 371€ 8 876€ -86 459€ -254 048€ -208 761€ -108 837€ -114 831€ -150 244€ 468 902€ 114 720€ 373 366€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ 2€ 2€ 3€ 3€ 8€ 47€ 71€ 29€ 33€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
158 935€ -2 072€ -125 558€ 103 117€ -53 411€ 192 369€ 8 876€ -86 461€ -254 050€ -208 763€ -108 840€ -114 839€ -150 291€ 468 831€ 114 691€ 373 333€