Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
4 463 672€ 4 360 351€ 4 492 932€ 4 346 229€ 4 324 543€ 4 278 209€ 3 642 478€ 4 232 849€ 4 319 267€ 4 679 916€ 4 155 944€ 4 262 055€ 3 813 586€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
4 016 825€ 4 013 326€ 4 117 227€ 4 093 057€ 4 068 619€ 3 767 375€ 3 477 879€ 4 012 556€ 4 193 399€ 4 516 453€ 4 052 242€ 4 067 256€ 3 549 163€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
7 716€ 7 716€ 7 536€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
7 716€ 7 716€ 7 536€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
3 475 948€ 3 472 449€ 3 576 530€ 3 559 896€ 3 535 458€ 3 234 214€ 2 944 718€ 3 479 396€ 3 660 239€ 3 983 292€ 3 519 081€ 3 534 095€ 3 016 002€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
1 558 516€ 1 555 612€ 1 555 612€ 1 554 118€ 1 554 118€ 1 554 118€ 1 555 475€ 1 555 475€ 1 555 475€ 1 555 529€ 1 555 268€ 1 552 409€ 1 553 790€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
1 862 020€ 1 852 328€ 1 679 076€ 1 735 796€ 1 075 751€ 1 207 925€ 1 308 681€ 1 840 109€ 2 007 665€ 2 175 221€ 1 544 882€ 1 253 792€ 1 291 770€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
23 530€ 21 828€ 17 790€ 29 802€ 41 814€ 46 943€ 23 879€ 24 206€ 25 109€ 20 210€ 27 249€ 33 957€ 29 200€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
21 778€ 36 413€ 81 701€ 136 937€ 188 883€ 103 864€ 9 415€ 21 799€ 34 183€ 47 547€ 56 285€ 71 557€ 16 191€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
10 105€ 6 268€ 242 351€ 103 243€ 674 893€ 321 364€ 47 268€ 37 806€ 37 806€ 184 785€ 335 397€ 622 380€ 125 051€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
533 161€ 533 161€ 533 161€ 533 161€ 533 161€ 533 161€ 533 161€ 533 161€ 533 161€ 533 161€ 533 161€ 533 161€ 533 161€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
533 161€ 533 161€ 533 161€ 533 161€ 533 161€ 533 161€ 533 161€ 533 161€ 533 161€ 533 161€ 533 161€ 533 161€ 533 161€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
440 599€ 340 095€ 371 346€ 243 141€ 252 243€ 504 617€ 162 018€ 218 414€ 123 195€ 161 770€ 101 826€ 194 206€ 262 490€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
5 115€ 690€ 1 122€ 75€ 130€ 1 119€ 2 253€ 1 893€ 3 210€ 3 777€ 1 897€ 2 552€ 3 628€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
152€ 690€ 1 047€ 0€ 55€ 1 044€ 2 253€ 1 893€ 3 210€ 1 158€ 916€ 782€ 621€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
4 962€ 0€ 75€ 75€ 75€ 75€ 0€ 0€ 0€ 2 619€ 981€ 1 770€ 3 007€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
64 935€ 72 142€ 79 741€ 87 395€ 86 715€ 93 494€ 49 138€ 51 862€ 30 819€ 44 612€ 30 595€ 25 009€ 26 301€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
16€ 16€ 18€ 22€ 7€ 557€ 1 085€ 726€ 592€ 589€ 590€ 585€ 592€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
64 919€ 72 126€ 79 722€ 87 373€ 86 708€ 92 938€ 48 054€ 51 135€ 30 227€ 28 329€ 30 005€ 24 424€ 25 709€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15 694€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 151€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 151€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
92 802€ 76 493€ 72 454€ 99 184€ 67 121€ 72 471€ 71 804€ 75 819€ 71 176€ 62 304€ 18 728€ 16 330€ 10 958€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
2 024€ 208€ 2 379€ 2 478€ 487€ 249€ 229€ 517€ 984€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 61€ 1€ 20€ 17€ 1€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
70 540€ 56 955€ 50 835€ 53 960€ 49 913€ 59 884€ 58 194€ 64 096€ 61 535€ 52 901€ 8 978€ 8 416€ 5 180€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
20 052€ 19 035€ 18 874€ 16 051€ 13 910€ 12 339€ 13 381€ 11 204€ 8 595€ 9 402€ 9 730€ 7 897€ 5 777€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
186€ 295€ 366€ 5 795€ 2 811€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 20 900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
277 747€ 190 770€ 218 029€ 56 488€ 98 277€ 337 532€ 38 822€ 88 841€ 17 990€ 51 077€ 50 455€ 150 315€ 221 603€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 24€ 166€ 0€ 0€ 0€ 0€ 414€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
472€ 832€ 436€ 595€ 707€ 1 030€ 438€ 354€ 1 892€ 892€ 1 213€ 1 065€ 1 077€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
277 275€ 189 913€ 217 427€ 55 893€ 97 570€ 336 503€ 38 385€ 88 073€ 16 098€ 50 185€ 49 242€ 149 250€ 220 526€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
6 248€ 6 930€ 4 359€ 10 032€ 3 681€ 6 217€ 2 581€ 1 878€ 2 673€ 1 693€ 1 876€ 593€ 1 933€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
6 248€ 6 930€ 4 359€ 10 032€ 3 681€ 6 217€ 2 581€ 1 878€ 2 673€ 1 693€ 1 876€ 516€ 717€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 77€ 1 216€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
4 463 672€ 4 360 351€ 4 492 932€ 4 346 229€ 4 324 543€ 4 278 209€ 3 642 478€ 4 232 849€ 4 319 267€ 4 679 916€ 4 155 944€ 4 262 055€ 3 813 586€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
1 621 840€ 1 594 815€ 1 550 034€ 1 567 578€ 1 598 883€ 1 623 833€ 1 547 427€ 1 975 569€ 1 982 733€ 2 093 748€ 2 105 022€ 2 252 415€ 2 276 897€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
1 621 840€ 1 594 815€ 1 550 034€ 1 567 578€ 1 598 883€ 1 623 833€ 1 547 427€ 1 975 569€ 1 982 733€ 2 093 748€ 2 105 022€ 2 252 415€ 2 276 897€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
1 594 815€ 1 466 780€ 1 441 816€ 1 598 883€ 1 623 833€ 1 623 673€ 1 585 133€ 1 982 383€ 2 095 256€ 2 108 461€ 2 228 729€ 2 276 896€ 2 208 420€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
27 025€ 128 035€ 108 218€ -31 306€ -24 949€ 159€ -37 706€ -6 814€ -112 524€ -14 713€ -123 707€ -24 481€ 68 477€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
643 908€ 587 540€ 759 359€ 613 122€ 668 115€ 938 994€ 371 755€ 388 751€ 366 695€ 407 148€ 579 054€ 409 979€ 407 503€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 24 565€ 23 840€ 23 233€ 19 485€ 15 406€ 19 763€ 16 547€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 24 565€ 23 840€ 23 233€ 19 485€ 15 406€ 19 763€ 16 547€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
70 174€ 45 670€ 61 400€ 19 050€ 30 000€ 59 195€ 19 624€ 44 143€ 5 339€ 0€ 14 289€ 69 542€ 53 137€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
70 174€ 45 670€ 61 400€ 19 050€ 30 000€ 59 195€ 19 624€ 44 143€ 5 339€ 0€ 14 289€ 69 542€ 53 137€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
479 651€ 498 607€ 517 588€ 516 805€ 533 967€ 551 074€ 210 990€ 222 200€ 234 922€ 247 781€ 258 792€ 271 978€ 283 116€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
478 759€ 497 807€ 516 696€ 514 985€ 532 811€ 550 228€ 209 949€ 221 436€ 234 118€ 246 780€ 257 482€ 269 647€ 281 811€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
891€ 800€ 892€ 1 820€ 1 156€ 846€ 1 041€ 764€ 804€ 1 001€ 1 310€ 2 331€ 1 305€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
40 083€ 43 263€ 179 439€ 29 802€ 80 537€ 148 864€ 30 121€ 40 936€ 17 462€ 55 936€ 117 663€ 16 638€ 8 905€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
2 111€ 6 269€ 150 120€ 0€ 54 272€ 122 758€ 6 169€ 8 745€ 17 082€ 51 033€ 116 792€ 16 310€ 8 672€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 242€ 330€ 402€ 313€ 328€ 233€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
186€ 295€ 593€ 0€ 118€ 0€ 0€ 1 200€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
20 813€ 19 718€ 15 336€ 0€ 5 904€ 14 411€ 13 460€ 17 544€ 0€ 4 501€ 0€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 500€ 677€ 18 545€ 9 558€ 683€ 0€ 176€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
13 986€ 13 713€ 10 600€ 9 466€ 9 096€ 9 499€ 8 995€ 11 317€ 0€ 0€ 558€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
2 987€ 2 767€ 2 113€ 1 791€ 1 588€ 1 514€ 1 496€ 1 712€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
54 000€ 0€ 932€ 47 465€ 23 612€ 179 860€ 86 456€ 57 632€ 85 739€ 83 946€ 172 904€ 32 058€ 45 798€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 932€ 12 272€ 23 612€ 34 952€ 46 292€ 57 632€ 68 972€ 4 579€ 18 319€ 32 058€ 45 798€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 35 193€ 0€ 144 908€ 40 164€ 0€ 16 767€ 79 367€ 154 585€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
54 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
2 197 925€ 2 177 996€ 2 183 539€ 2 165 529€ 2 057 544€ 1 715 383€ 1 723 296€ 1 868 529€ 1 969 840€ 2 179 020€ 1 471 868€ 1 599 661€ 1 129 186€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
2 197 925€ 2 177 996€ 2 183 539€ 2 165 529€ 2 057 544€ 1 715 383€ 1 723 296€ 1 868 529€ 1 969 840€ 2 179 020€ 1 471 868€ 1 599 659€ 1 129 186€