Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
134 472€ 139 213€ 142 786€ 145 718€ 149 994€ 159 265€ 150 237€ 155 910€ 159 065€ 167 322€ 141 494€ 148 475€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
128 138€ 133 902€ 133 865€ 140 240€ 146 614€ 152 989€ 148 429€ 146 648€ 147 498€ 153 287€ 136 823€ 140 040€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
79 708€ 85 473€ 85 435€ 91 810€ 98 185€ 104 559€ 99 999€ 98 218€ 99 068€ 104 857€ 88 393€ 91 610€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
12 866€ 12 866€ 12 866€ 12 866€ 12 866€ 12 866€ 12 866€ 12 866€ 12 866€ 12 866€ 12 866€ 12 878€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
66 068€ 72 606€ 72 568€ 78 943€ 85 318€ 81 024€ 87 133€ 85 352€ 86 202€ 91 139€ 75 527€ 77 380€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
773€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 669€ 0€ 0€ 0€ 852€ 0€ 1 352€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
48 430€ 48 430€ 48 430€ 48 430€ 48 430€ 48 430€ 48 430€ 48 430€ 48 430€ 48 430€ 48 430€ 48 430€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
48 430€ 48 430€ 48 430€ 48 430€ 48 430€ 48 430€ 48 430€ 48 430€ 48 430€ 48 430€ 48 430€ 48 430€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
6 277€ 5 225€ 8 882€ 5 439€ 3 353€ 6 249€ 1 660€ 9 171€ 11 407€ 13 924€ 4 617€ 8 302€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 184€ 184€ 184€ 548€ 548€ 548€ 548€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 184€ 184€ 184€ 548€ 548€ 548€ 548€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 32€
052
4.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 32€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
860€ 241€ 422€ 723€ 593€ 570€ 332€ 2 110€ 762€ 892€ 741€ 253€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 146€ 146€ 100€ 100€ 1 884€ 529€ 621€ 509€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 191€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
718€ 121€ 156€ 288€ 108€ 115€ 51€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
10€ 108€ 67€ 276€ 335€ 355€ 181€ 226€ 233€ 271€ 232€ 253€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
132€ 11€ 8€ 13€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
5 417€ 4 984€ 8 460€ 4 716€ 2 759€ 5 495€ 1 144€ 6 877€ 10 097€ 12 484€ 3 328€ 7 469€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
998€ 2 484€ 1 999€ 1 448€ 644€ 366€ 18€ 366€ 32€ 292€ 431€ 133€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
4 419€ 2 500€ 6 462€ 3 268€ 2 115€ 5 129€ 1 126€ 6 511€ 10 065€ 12 192€ 2 897€ 7 336€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
57€ 86€ 39€ 39€ 27€ 27€ 148€ 91€ 160€ 111€ 54€ 133€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
57€ 86€ 39€ 39€ 27€ 27€ 148€ 91€ 160€ 111€ 54€ 133€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
134 472€ 139 213€ 142 786€ 145 718€ 149 994€ 159 265€ 150 237€ 155 910€ 159 065€ 167 322€ 141 494€ 148 475€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
87 544€ 86 456€ 86 871€ 85 800€ 86 063€ 84 143€ 80 869€ 85 301€ 84 355€ 83 997€ 77 460€ 146 750€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
87 544€ 86 456€ 86 871€ 85 800€ 86 063€ 84 143€ 80 869€ 85 301€ 84 355€ 83 997€ 77 460€ 146 750€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
86 371€ 86 839€ 85 963€ 86 063€ 82 409€ 80 869€ 85 301€ 84 353€ 83 997€ 77 462€ 82 944€ 81 756€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
1 173€ -383€ 908€ -263€ 3 654€ 3 275€ -4 433€ 948€ 358€ 6 535€ -5 484€ 64 994€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 413€ 3 830€ 2 576€ 2 167€ 1 769€ 10 548€ 4 046€ 1 012€ 3 233€ 7 575€ 2 092€ 1 692€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
600€ 600€ 600€ 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
600€ 600€ 600€ 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 393€ 0€ 0€ 1 361€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 393€ 0€ 0€ 1 361€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
42€ 0€ 0€ 51€ 51€ 173€ 51€ 43€ 43€ 43€ 21€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
0€ 0€ 0€ 51€ 51€ 51€ 51€ 43€ 43€ 43€ 21€ 0€
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
42€ 0€ 0€ 0€ 0€ 122€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
1 771€ 3 230€ 1 976€ 1 616€ 1 718€ 10 375€ 3 995€ 969€ 797€ 884€ 2 071€ 331€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
761€ 1 137€ 620€ 479€ 651€ 9 520€ 3 255€ 201€ 317€ 413€ 1 435€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
105€ 0€ 54€ 251€ 254€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
347€ 1 015€ 687€ 558€ 550€ 532€ 532€ 518€ 295€ 276€ 417€ 199€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
40€ 38€ 71€ 35€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
366€ 733€ 393€ 206€ 184€ 232€ 145€ 134€ 116€ 130€ 121€ 100€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
152€ 307€ 152€ 87€ 78€ 91€ 62€ 116€ 69€ 65€ 98€ 32€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 648€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 248€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé
(273AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 400€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
44 515€ 48 926€ 53 338€ 57 750€ 62 162€ 64 574€ 65 322€ 69 596€ 71 477€ 75 750€ 61 942€ 33€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 28€ 33€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
44 515€ 48 926€ 53 338€ 57 750€ 62 162€ 64 574€ 65 322€ 69 596€ 71 477€ 75 750€ 61 914€ 0€