Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
38 819€ 44 242€ 57 315€ 57 392€ 36 386€ 71 513€ 46 063€ 45 941€ 49 550€ 72 358€ 47 352€ 49 153€ 46 605€
02
501
Spotreba materiálu
20 375€ 16 585€ 25 308€ 24 173€ 14 101€ 19 609€ 12 765€ 10 600€ 19 707€ 47 782€ 23 187€ 22 372€ 20 448€
03
502
Spotreba energie
18 444€ 22 276€ 31 845€ 27 579€ 22 285€ 51 904€ 33 298€ 35 342€ 29 843€ 24 576€ 24 165€ 26 781€ 26 157€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 5 381€ 163€ 5 640€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
77 452€ 65 381€ 84 094€ 61 261€ 62 092€ 75 969€ 92 692€ 71 122€ 61 351€ 100 165€ 50 408€ 57 380€ 60 016€
07
511
Opravy a udržiavanie
6 435€ 4 472€ 5 647€ 9 699€ 3 585€ 27 394€ 4 251€ 6 039€ 8 948€ 0€ 0€ 1 248€ 3 851€
08
512
Cestovné
2 762€ 296€ 4 556€ 4 811€ 4 619€ 5 233€ 3 743€ 2 772€ 1 429€ 0€ 0€ 0€ 67€
09
513
Náklady na reprezentáciu
389€ 981€ 419€ 308€ 244€ 371€ 2 388€ 2 726€ 1 161€ 0€ 0€ 5€ 0€
10
518
Ostatné služby
67 867€ 59 632€ 73 472€ 46 443€ 53 644€ 42 971€ 82 310€ 59 585€ 49 813€ 100 165€ 50 408€ 56 127€ 56 098€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
136 206€ 131 573€ 163 118€ 126 071€ 119 577€ 113 500€ 98 793€ 99 751€ 85 106€ 70 941€ 56 284€ 66 288€ 77 708€
12
521
Mzdové náklady
98 772€ 96 410€ 120 467€ 91 724€ 86 416€ 82 349€ 72 137€ 72 742€ 64 042€ 54 705€ 42 964€ 51 806€ 58 123€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
32 163€ 30 057€ 38 536€ 30 723€ 29 317€ 27 597€ 23 207€ 24 106€ 20 193€ 16 236€ 13 320€ 14 482€ 19 253€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
5 271€ 5 106€ 4 115€ 3 624€ 3 844€ 3 555€ 3 449€ 2 903€ 871€ 0€ 0€ 0€ 332€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
224€ 57€ 113€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
224€ 57€ 113€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
851€ 2 060€ 22 282€ 4 026€ 1 509€ 3 669€ 2 445€ 82€ 12 282€ 6 044€ 0€ 0€ 0€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 19 724€ 404€ 86€ 2 230€ 0€ 0€ 6 044€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 931€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
851€ 2 060€ 2 558€ 4 026€ 1 105€ 3 583€ 215€ 82€ 3 351€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
234 453€ 233 190€ 214 620€ 188 449€ 188 327€ 207 557€ 273 512€ 206 125€ 226 503€ 205 234€ 178 088€ 153 465€ 124 013€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
234 453€ 231 105€ 214 620€ 188 449€ 188 327€ 202 246€ 273 512€ 206 125€ 226 503€ 205 234€ 178 088€ 153 465€ 124 013€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 2 086€ 0€ 0€ 5 311€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 2 086€ 0€ 0€ 5 311€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
28 608€ 35 272€ 38 872€ 46 876€ 117 584€ 39 473€ 48 546€ 53 843€ 53 069€ 47 146€ 37 030€ 31 952€ 120 129€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
23 993€ 26 580€ 28 346€ 30 105€ 30 830€ 32 272€ 35 774€ 40 652€ 47 892€ 44 951€ 34 878€ 30 551€ 28 381€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
4 615€ 8 692€ 10 526€ 16 771€ 86 754€ 7 202€ 12 772€ 13 191€ 5 177€ 2 195€ 2 152€ 1 401€ 91 748€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
182 269€ 255 673€ 199 538€ 166 802€ 142 662€ 155 576€ 111 655€ 100 037€ 90 489€ 72 985€ 85 970€ 72 979€ 33 925€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
171 829€ 245 773€ 192 538€ 157 985€ 136 162€ 152 576€ 107 755€ 92 737€ 85 989€ 72 985€ 85 970€ 72 979€ 30 605€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
10 440€ 9 900€ 7 000€ 8 817€ 6 500€ 3 000€ 3 900€ 7 300€ 3 260€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 182€ 0€ 0€ 0€ 3 320€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 58€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
698 883€ 767 449€ 779 952€ 650 878€ 668 138€ 667 257€ 673 707€ 576 901€ 578 350€ 574 873€ 455 132€ 431 217€ 462 396€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
11 962€ 14 726€ 16 500€ 12 767€ 8 724€ 38 191€ 31 395€ 26 326€ 11 578€ 48 524€ 82 127€ 14 570€ 12 979€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 369€ 2 545€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
11 962€ 14 726€ 16 500€ 12 767€ 8 724€ 38 191€ 31 026€ 23 781€ 11 578€ 48 524€ 82 127€ 14 570€ 12 979€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 053€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 1 053€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
398 702€ 430 412€ 390 914€ 347 398€ 340 758€ 319 131€ 279 340€ 257 504€ 397 696€ 370 876€ 349 482€ 299 470€ 302 397€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
394 105€ 427 923€ 378 269€ 321 730€ 322 714€ 303 009€ 263 171€ 243 413€ 261 488€ 256 795€ 177 941€ 227 978€ 234 349€
82
633
Výnosy z poplatkov
4 596€ 2 489€ 12 645€ 25 668€ 18 043€ 16 122€ 16 168€ 14 091€ 136 207€ 114 081€ 171 541€ 71 492€ 68 048€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
193 335€ 164 234€ 250 592€ 150 070€ 173 349€ 147 120€ 168 335€ 132 986€ 1 024€ 7 201€ 50€ 34 300€ 57 441€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 83 729€ 1 500€ 650€ 26 138€ 0€ 0€ 7 000€ 0€ 34 124€ 37 524€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
333€ 0€ 0€ 132€ 100€ 30€ 6 887€ 3 839€ 855€ 40€ 50€ 27€ 67€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
193 003€ 164 234€ 166 863€ 149 938€ 171 749€ 146 440€ 135 310€ 129 147€ 169€ 161€ 0€ 149€ 19 850€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
8€ 7 107€ 19€ 6€ 6€ 5€ 223€ 6 871€ 133€ 435€ 233€ 951€ 266€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
8€ 40€ 19€ 6€ 6€ 5€ 28€ 51€ 133€ 435€ 233€ 951€ 266€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 7 067€ 0€ 0€ 0€ 195€ 6 820€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
529€ 21 631€ 84 700€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 186€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
529€ 21 631€ 84 700€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 186€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
210 328€ 186 371€ 201 815€ 105 607€ 104 011€ 130 004€ 144 328€ 131 551€ 142 858€ 98 583€ 76 623€ 78 169€ 41 427€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
61 359€ 7 381€ 20 240€ 11 088€ 11 031€ 25 047€ 14 345€ 30 143€ 50 388€ 28 831€ 17 251€ 22 479€ 4 083€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
105 109€ 110 467€ 114 617€ 78 035€ 79 066€ 89 906€ 119 012€ 89 228€ 80 571€ 65 400€ 48 430€ 42 672€ 34 190€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 559€ 5 561€ 465€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
8 543€ 1 372€ 16 582€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
35 317€ 67 151€ 50 376€ 16 484€ 13 914€ 15 051€ 10 871€ 12 080€ 11 900€ 4 352€ 5 383€ 7 457€ 2 689€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
814 864€ 824 480€ 944 540€ 615 848€ 626 849€ 635 504€ 623 621€ 555 239€ 553 289€ 525 805€ 508 515€ 427 460€ 414 510€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
115 982€ 57 031€ 164 588€ -35 030€ -41 289€ -31 753€ -50 086€ -21 662€ -25 061€ -49 068€ 53 383€ -3 757€ -47 886€
136
591
Splatná daň z príjmov
2€ 6€ 4€ 1€ 1€ 1€ 2€ 256€ 3 051€ 1 330€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
115 980€ 57 026€ 164 584€ -35 031€ -41 290€ -31 754€ -50 089€ -21 918€ -28 112€ -50 398€ 53 383€ -3 757€ -47 886€