Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
397 581€ 347 480€ 340 956€ 216 964€ 253 671€ 214 064€ 250 304€ 256 547€ 256 200€ 306 608€ 247 641€ 261 367€ 308 908€ 244 162€ 278 475€ 275 676€
02
501
Spotreba materiálu
167 134€ 156 207€ 202 052€ 98 320€ 129 591€ 103 416€ 137 995€ 128 911€ 139 244€ 186 390€ 103 959€ 146 098€ 166 490€ 108 198€ 117 494€ 151 763€
03
502
Spotreba energie
230 447€ 191 273€ 138 904€ 118 644€ 124 081€ 110 648€ 112 281€ 127 607€ 116 955€ 120 218€ 143 682€ 115 269€ 142 418€ 135 964€ 160 981€ 123 913€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 28€ 29€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
291 964€ 336 210€ 475 552€ 338 725€ 404 402€ 340 448€ 398 765€ 201 630€ 171 088€ 158 646€ 131 963€ 109 556€ 221 649€ 117 080€ 114 627€ 91 184€
07
511
Opravy a udržiavanie
27 475€ 78 100€ 271 466€ 152 495€ 212 581€ 87 728€ 208 754€ 44 791€ 32 470€ 54 728€ 45 920€ 14 418€ 9 203€ 9 221€ 24 324€ 18 124€
08
512
Cestovné
748€ 2 811€ 2 331€ 431€ 764€ 10 459€ 672€ 28€ 0€ 186€ 29€ 249€ 268€ 472€ 1 665€ 398€
09
513
Náklady na reprezentáciu
12 676€ 7 399€ 5 224€ 9 325€ 8 736€ 3 723€ 8 634€ 3 230€ 3 062€ 3 485€ 2 838€ 1 566€ 668€ 2 425€ 3 858€ 3 021€
10
518
Ostatné služby
251 065€ 247 900€ 196 532€ 176 474€ 182 321€ 238 539€ 180 706€ 153 581€ 135 557€ 100 246€ 83 175€ 93 322€ 211 510€ 104 962€ 84 780€ 69 641€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
2 684 505€ 2 484 951€ 2 277 439€ 2 085 088€ 2 068 067€ 1 859 621€ 1 730 414€ 1 529 305€ 1 532 094€ 1 371 998€ 1 324 534€ 1 319 499€ 1 300 624€ 1 316 795€ 1 256 146€ 1 191 695€
12
521
Mzdové náklady
1 866 674€ 1 752 723€ 1 609 233€ 1 488 545€ 1 450 394€ 1 318 456€ 1 224 355€ 1 089 160€ 1 095 595€ 976 224€ 950 084€ 951 698€ 941 617€ 963 279€ 915 635€ 868 917€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
658 509€ 616 155€ 568 255€ 503 014€ 517 856€ 465 065€ 438 225€ 385 992€ 385 205€ 344 552€ 328 170€ 324 687€ 317 379€ 301 100€ 302 712€ 285 468€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
16 468€ 14 533€ 14 521€ 9 941€ 8 193€ 9 111€ 7 952€ 0€ 0€ 1 112€ 599€ 1 227€ 1 645€ 1 547€ 983€ 1 029€
15
527
Zákonné sociálne náklady
142 855€ 101 539€ 85 430€ 83 589€ 91 624€ 66 989€ 59 883€ 54 153€ 51 293€ 50 110€ 45 681€ 40 433€ 38 770€ 46 885€ 36 011€ 34 522€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 455€ 1 213€ 3 984€ 805€ 1 759€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 183€ 1 984€ 2 413€ 1 693€ 1 740€ 1 066€ 1 056€ 1 910€ 676€ 707€ 1 006€ 2 943€ 162€ 190€ 725€ 730€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 183€ 1 984€ 2 413€ 1 693€ 1 740€ 1 066€ 1 056€ 1 910€ 676€ 707€ 1 006€ 2 943€ 162€ 190€ 725€ 730€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
176 208€ 187 431€ 100 242€ 104 321€ 129 409€ 106 188€ 58 443€ 72 682€ 88 370€ 77 639€ 24 841€ 44 712€ 15 275€ 102 725€ 23 344€ 9 261€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
72 671€ 18 002€ 16 422€ 1 394€ 28 966€ 41 482€ 474€ 21 661€ 48 720€ 9 337€ 3 592€ 18 289€ 3 671€ 89 065€ 7 922€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 905€ 1 103€ 0€ 300€ 0€ 0€ 0€ 2 000€ 0€ 1 400€ 30€ 200€ 176€ 0€ 0€ 1 394€
26
546
Odpis pohľadávky
53 064€ 70 419€ 9 502€ 6 709€ 6 902€ 15 261€ 6 348€ 10 905€ 11 295€ 17 209€ 8 089€ 12 626€ 132€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
48 568€ 97 907€ 74 319€ 95 917€ 93 541€ 49 445€ 51 621€ 38 116€ 28 356€ 49 693€ 13 130€ 13 597€ 11 296€ 13 660€ 15 422€ 7 867€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
574 753€ 914 838€ 537 344€ 477 357€ 476 237€ 493 624€ 513 757€ 627 104€ 529 165€ 538 840€ 610 213€ 601 569€ 552 989€ 541 401€ 473 365€ 421 995€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
489 469€ 444 712€ 496 181€ 462 339€ 464 767€ 474 874€ 474 703€ 619 217€ 483 058€ 506 369€ 515 832€ 449 896€ 474 546€ 455 743€ 395 701€ 358 926€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
85 284€ 470 127€ 41 163€ 15 018€ 11 471€ 18 749€ 39 054€ 7 888€ 46 106€ 32 471€ 94 381€ 151 673€ 78 443€ 85 658€ 77 664€ 63 069€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 328€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 800€ 4 800€ 6 300€ 10 500€ 4 380€ 16 412€ 4 096€ 7 339€ 5 900€ 15 333€ 92 854€ 86 867€ 78 443€ 85 658€ 77 664€ 61 741€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
80 484€ 465 327€ 34 863€ 4 518€ 7 091€ 2 337€ 34 958€ 548€ 40 206€ 17 138€ 1 527€ 64 806€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
81 195€ 32 751€ 39 384€ 41 753€ 44 239€ 27 552€ 21 858€ 21 546€ 63 527€ 19 852€ 24 547€ 27 347€ 30 067€ 13 943€ 17 497€ 34 157€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 43 890€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
74 416€ 19 149€ 21 191€ 24 909€ 26 099€ 9 375€ 7 096€ 9 832€ 9 925€ 11 033€ 12 429€ 16 744€ 13 194€ 8 537€ 12 647€ 13 543€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 6€ 38€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 498€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
6 779€ 13 602€ 18 192€ 16 838€ 18 102€ 18 177€ 14 763€ 11 714€ 9 713€ 8 818€ 12 117€ 10 603€ 16 873€ 5 386€ 4 850€ 20 116€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
3 059 291€ 2 769 754€ 2 672 972€ 2 499 405€ 2 301 774€ 2 030 636€ 1 937 186€ 1 874 898€ 1 789 203€ 1 756 509€ 1 653 615€ 1 633 732€ 1 507 682€ 1 792 701€ 1 616 966€ 1 540 165€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
2 811 832€ 2 535 551€ 2 449 585€ 2 302 203€ 2 116 340€ 1 868 883€ 1 782 389€ 1 739 127€ 1 659 962€ 1 621 231€ 1 552 131€ 1 587 134€ 1 495 034€ 1 429 414€ 1 477 116€ 1 495 054€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 40€ 1 502€ 101 262€ 46 105€ 11 702€ 362 590€ 137 476€ 44 779€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
247 292€ 233 674€ 223 267€ 196 850€ 183 866€ 161 348€ 153 500€ 135 770€ 129 164€ 133 754€ 175€ 437€ 946€ 697€ 2 374€ 332€
61
587
Náklady na ostatné transfery
167€ 530€ 120€ 352€ 1 568€ 405€ 1 297€ 0€ 36€ 23€ 46€ 55€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
7 266 679€ 7 075 400€ 6 446 302€ 5 765 305€ 5 679 540€ 5 073 199€ 4 911 784€ 4 585 622€ 4 430 323€ 4 230 798€ 4 018 358€ 4 000 723€ 3 937 356€ 4 128 997€ 3 781 145€ 3 564 863€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
118 784€ 87 658€ 65 214€ 53 198€ 81 469€ 67 242€ 77 041€ 68 796€ 75 234€ 69 543€ 84 805€ 91 293€ 72 406€ 73 875€ 68 186€ 83 217€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€
67
602
Tržby z predaja služieb
118 784€ 87 658€ 65 214€ 53 198€ 81 469€ 67 242€ 77 041€ 68 796€ 75 234€ 69 543€ 84 805€ 91 293€ 72 406€ 73 875€ 68 186€ 82 885€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 232€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
5 696 538€ 5 576 313€ 5 247 066€ 5 117 172€ 5 176 185€ 4 585 233€ 4 207 214€ 3 833 634€ 3 421 233€ 3 118 672€ 2 873 176€ 2 733 552€ 2 747 521€ 2 448 849€ 2 885 671€ 2 991 934€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
5 227 516€ 5 133 135€ 4 817 012€ 4 697 813€ 4 753 091€ 4 244 121€ 3 876 438€ 3 505 410€ 3 133 252€ 2 866 502€ 2 646 342€ 2 506 572€ 2 531 654€ 2 200 832€ 2 618 101€ 2 726 150€
82
633
Výnosy z poplatkov
469 022€ 443 179€ 430 054€ 419 359€ 423 094€ 341 112€ 330 776€ 328 224€ 287 981€ 252 170€ 226 834€ 226 979€ 215 867€ 248 017€ 267 570€ 265 784€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
455 934€ 193 202€ 424 465€ 205 787€ 280 627€ 165 627€ 161 242€ 146 816€ 112 563€ 243 290€ 189 889€ 238 680€ 182 476€ 501 759€ 61 578€ 157 774€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
38 461€ 30 197€ 27 797€ 21 239€ 21 067€ 11 843€ 13 361€ 31 468€ 28 606€ 88 093€ 43 391€ 107 770€ 29 142€ 388 249€ 19 857€ 120 096€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 62 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
5 923€ 2 925€ 2 181€ 4 051€ 3 020€ 6 001€ 3 765€ 4 107€ 5 106€ 6 334€ 6 465€ 1 660€ 3 285€ 2 688€ 712€ 3 850€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
411 550€ 160 080€ 394 488€ 180 496€ 194 440€ 147 783€ 144 116€ 111 242€ 78 851€ 148 863€ 140 033€ 129 250€ 150 049€ 110 822€ 41 009€ 33 828€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
121 006€ 162 051€ 12 347€ 4 382€ 20 590€ 8 856€ 15 162€ 13 225€ 15 333€ 102 516€ 96 976€ 147 285€ 71 221€ 77 076€ 65 644€ 22 937€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
121 006€ 162 051€ 12 347€ 4 382€ 20 590€ 8 856€ 15 162€ 13 225€ 15 333€ 102 516€ 96 976€ 147 285€ 71 221€ 77 076€ 65 644€ 22 937€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 500€ 0€ 1 228€ 42 006€ 22 937€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 800€ 6 300€ 10 500€ 4 380€ 16 412€ 4 096€ 7 339€ 5 900€ 15 333€ 92 854€ 86 867€ 78 443€ 71 221€ 75 848€ 23 638€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
116 206€ 155 751€ 1 847€ 2€ 4 178€ 4 760€ 7 823€ 7 325€ 0€ 9 662€ 10 108€ 66 342€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
403 022€ 2 118€ 2 182€ 2 489€ 2 708€ 2 377€ 1 979€ 11 755€ 67 267€ 40 874€ 1 281€ 721€ 66 332€ 2 474€ 52 133€ 13 576€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
10€ 0€ 0€ 33€ 441€ 356€ 237€ 52€ 152€ 123€ 699€ 514€ 574€ 466€ 1 021€ 1 593€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 46 151€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
400 778€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 844€ 0€ 37 280€ 0€ 0€ 55 000€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
2 234€ 2 118€ 2 182€ 2 455€ 2 267€ 2 021€ 1 742€ 1 859€ 1 115€ 3 471€ 582€ 207€ 10 758€ 2 008€ 4 961€ 11 983€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 826€ 2 091€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 826€ 2 091€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 065 781€ 1 027 476€ 798 603€ 773 523€ 754 090€ 699 837€ 625 890€ 674 489€ 517 948€ 451 960€ 494 606€ 435 899€ 449 549€ 737 568€ 522 044€ 372 568€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
748 837€ 729 141€ 450 667€ 498 541€ 366 118€ 365 923€ 282 665€ 290 965€ 299 509€ 192 918€ 232 085€ 222 275€ 285 928€ 564 459€ 360 201€ 190 234€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
150 802€ 147 304€ 206 727€ 200 522€ 188 703€ 219 813€ 181 878€ 295 678€ 141 005€ 173 802€ 178 329€ 126 016€ 103 131€ 109 024€ 80 218€ 44 214€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
20 994€ 31 189€ 4 453€ 6 191€ 107 998€ 32 475€ 56 673€ 3 909€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
26 898€ 26 893€ 26 893€ 7 512€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 379€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 2 350€ 0€ 0€ 740€ 0€ 0€ 0€ 900€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
14 331€ 5 423€ 5 047€ 5 612€ 6 684€ 4 665€ 4 450€ 3 032€ 3 048€ 2 318€ 750€ 378€ 0€ 12€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
100 920€ 84 527€ 101 816€ 52 144€ 81 586€ 73 961€ 97 224€ 78 556€ 74 386€ 82 922€ 82 701€ 82 852€ 60 490€ 64 073€ 80 725€ 138 120€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
7 861 064€ 7 048 818€ 6 549 878€ 6 156 549€ 6 315 669€ 5 529 172€ 5 088 528€ 4 748 716€ 4 209 577€ 4 026 855€ 3 740 733€ 3 647 430€ 3 589 505€ 3 841 601€ 3 665 082€ 3 644 097€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
594 385€ -26 582€ 103 575€ 391 245€ 636 128€ 455 973€ 176 744€ 163 093€ -220 746€ -203 943€ -277 626€ -353 294€ -347 851€ -287 396€ -116 063€ 79 234€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 881€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 679€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
594 385€ -26 582€ 103 575€ 391 245€ 636 128€ 455 973€ 170 864€ 163 093€ -220 746€ -203 943€ -277 626€ -362 972€ -347 851€ -287 396€ -116 063€ 79 234€