Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
11 306 315€ 11 701 558€ 9 355 580€ 9 045 054€ 8 873 006€ 8 836 708€ 8 814 782€ 8 890 734€ 9 118 215€ 6 529 759€ 6 734 106€ 6 360 979€ 6 569 677€ 7 015 300€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
10 183 870€ 10 420 667€ 8 372 967€ 8 423 320€ 8 099 108€ 8 037 710€ 8 237 940€ 8 498 704€ 8 718 820€ 6 193 598€ 6 518 812€ 5 760 851€ 5 750 705€ 5 986 721€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
40 551€ 39 513€ 23 786€ 8 705€ 9 643€ 10 582€ 1 500€ 626€ 1 252€ 14 330€ 24 905€ 37 357€ 682€ 2 058€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
2 444€ 3 667€ 0€ 938€ 1 877€ 2 815€ 0€ 626€ 1 252€ 1 878€ 0€ 0€ 682€ 2 058€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 452€ 24 905€ 37 357€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
38 106€ 35 846€ 23 786€ 7 766€ 7 766€ 7 766€ 1 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
9 138 160€ 9 375 995€ 7 344 021€ 7 409 456€ 7 084 306€ 7 021 969€ 7 231 280€ 7 484 141€ 7 703 631€ 5 165 331€ 5 479 970€ 4 709 557€ 4 736 086€ 4 956 681€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
2 740 047€ 2 740 718€ 2 687 247€ 2 678 728€ 2 613 668€ 2 589 630€ 2 581 420€ 2 544 079€ 2 537 528€ 399 349€ 372 288€ 237 074€ 234 736€ 234 747€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
7 380€ 6 595€ 6 263€ 5 931€ 5 599€ 5 599€ 4 935€ 3 939€ 3 939€ 2 056€ 2 056€ 2 056€ 2 056€ 2 058€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
6 274 534€ 6 507 162€ 4 597 522€ 4 567 151€ 4 209 300€ 4 356 456€ 4 532 078€ 4 749 615€ 5 006 232€ 4 566 969€ 3 881 674€ 4 029 982€ 4 246 147€ 4 155 845€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
54 271€ 79 175€ 31 581€ 39 244€ 21 343€ 31 777€ 44 261€ 78 478€ 90 500€ 97 867€ 30 512€ 29 250€ 43 446€ 68 944€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
18 750€ 29 000€ 16 327€ 33 169€ 46 511€ 18 467€ 49 188€ 86 777€ 55 686€ 94 370€ 141 298€ 188 225€ 35 120€ 32 198€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
5 832€ 0€ 0€ 0€ 944€ 1 888€ 2 832€ 3 776€ 4 720€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
37 346€ 13 345€ 5 080€ 85 233€ 187 885€ 19 095€ 17 510€ 18 420€ 5 970€ 0€ 1 052 142€ 222 970€ 174 581€ 462 889€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
1 005 159€ 1 005 159€ 1 005 159€ 1 005 159€ 1 005 159€ 1 005 159€ 1 005 159€ 1 013 937€ 1 013 937€ 1 013 937€ 1 013 937€ 1 013 937€ 1 013 937€ 1 027 982€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 941€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
1 005 159€ 1 005 159€ 1 005 159€ 1 005 159€ 1 005 159€ 1 005 159€ 1 005 159€ 1 013 937€ 1 013 937€ 1 013 937€ 1 013 937€ 1 013 937€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 013 937€ 1 014 041€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
1 111 239€ 1 270 642€ 972 553€ 612 806€ 769 282€ 795 456€ 570 953€ 385 702€ 392 973€ 331 916€ 211 619€ 596 496€ 813 622€ 1 027 118€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
2 136€ 1 735€ 1 797€ 1 642€ 1 442€ 1 554€ 1 552€ 1 889€ 1 785€ 1 467€ 1 247€ 1 911€ 1 836€ 597€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
2 136€ 1 735€ 1 797€ 1 642€ 1 442€ 1 554€ 1 552€ 1 889€ 1 785€ 1 467€ 1 247€ 1 911€ 1 836€ 597€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 708€ 973€ 5 261€ 0€ 0€ 0€ 1 644€ 0€ 0€ 0€ 16€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 55€ 896€ 746€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 652€ 77€ 39€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 644€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 4 476€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19 385€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19 186€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 199€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
100 502€ 70 320€ 29 424€ 33 956€ 27 712€ 29 733€ 49 645€ 45 512€ 55 337€ 126 283€ 96 039€ 74 272€ 54 231€ 33 990€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
46 656€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 643€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
22 938€ 13 298€ 7 029€ 18 777€ 11 461€ 10 790€ 13 392€ 18 235€ 19 976€ 91 320€ 31 685€ 26 589€ 24 023€ 9 327€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
15 084€ 17 119€ 9 091€ 4 653€ 5 787€ 9 772€ 23 433€ 8 060€ 26 461€ 3 710€ 63 702€ 47 359€ 30 083€ 24 663€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
1 094€ 1 196€ 1 784€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 31€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
14 729€ 13 072€ 11 520€ 10 526€ 10 463€ 9 172€ 12 820€ 19 217€ 8 226€ 31 253€ 652€ 324€ 125€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 25 635€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
1 008 601€ 1 197 878€ 940 360€ 571 947€ 740 129€ 764 168€ 519 756€ 338 301€ 334 208€ 204 166€ 114 333€ 520 313€ 757 539€ 973 146€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
3 514€ 3 690€ 5 564€ 3 351€ 1 598€ 1 622€ 1 266€ 1 704€ 1 199€ 2 924€ 2 821€ 2 376€ 572€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
3 366€ 0€ 265€ 0€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
1 001 721€ 1 194 189€ 934 530€ 568 596€ 738 481€ 762 497€ 518 440€ 336 547€ 332 959€ 201 192€ 111 512€ 517 937€ 756 967€ 973 146€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
11 206€ 10 249€ 10 060€ 8 929€ 4 615€ 3 542€ 5 889€ 6 328€ 6 423€ 4 245€ 3 675€ 3 632€ 5 350€ 1 461€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
11 206€ 10 249€ 10 060€ 8 929€ 4 615€ 3 542€ 5 889€ 6 328€ 6 423€ 4 245€ 3 675€ 3 632€ 5 350€ 1 461€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
11 306 315€ 11 701 558€ 9 355 580€ 9 045 054€ 8 873 006€ 8 836 708€ 8 814 782€ 8 890 734€ 9 118 215€ 6 529 759€ 6 734 106€ 6 360 979€ 6 569 677€ 7 015 300€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
6 727 833€ 6 849 809€ 6 529 268€ 6 343 228€ 6 200 555€ 5 996 619€ 5 743 074€ 5 670 494€ 5 652 977€ 3 320 168€ 3 716 185€ 3 537 257€ 2 652 728€ 4 364 601€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -13 941€ -13 941€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -13 941€ -13 941€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23 360€ 23 360€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23 360€ 23 360€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
6 727 833€ 6 849 809€ 6 529 268€ 6 343 228€ 6 200 555€ 5 996 619€ 5 743 074€ 5 670 494€ 5 652 977€ 3 320 168€ 3 692 825€ 3 527 838€ 2 666 669€ 4 364 601€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
6 849 809€ 6 529 268€ 6 343 228€ 6 200 555€ 5 996 619€ 5 743 074€ 5 670 494€ 5 524 054€ 3 320 168€ 3 751 436€ 3 527 836€ 3 774 726€ 3 209 422€ 4 167 430€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-121 977€ 320 541€ 186 040€ 142 673€ 203 937€ 253 545€ 72 580€ 146 440€ 2 332 809€ -431 268€ 164 989€ -246 888€ -542 753€ 197 171€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 048 865€ 2 193 786€ 944 970€ 807 328€ 774 484€ 831 227€ 933 394€ 938 287€ 2 151 111€ 1 833 000€ 1 784 020€ 1 531 212€ 1 569 442€ 1 389 164€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
4 800€ 4 800€ 4 320€ 3 600€ 5 600€ 3 600€ 3 500€ 2 250€ 36 578€ 34 231€ 24 672€ 21 652€ 16 026€ 11 618€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 24 672€ 21 652€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
4 800€ 4 800€ 4 320€ 3 600€ 5 600€ 3 600€ 3 500€ 2 250€ 36 578€ 34 231€ 0€ 0€ 16 026€ 11 618€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
69 292€ 105 281€ 14 920€ 54 044€ 12 173€ 8 173€ 16 557€ 19 641€ 23 428€ 0€ 0€ 136 216€ 136 216€ 136 228€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
63 224€ 95 969€ 2 802€ 54 044€ 1 709€ 8 100€ 8 120€ 0€ 0€ 0€ 136 216€ 136 216€ 136 228€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
6 069€ 9 312€ 12 118€ 0€ 12 173€ 6 464€ 8 457€ 11 521€ 23 428€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
1 365 052€ 1 433 833€ 341 955€ 357 053€ 373 777€ 391 584€ 408 371€ 421 311€ 439 333€ 436 527€ 450 622€ 481 071€ 493 979€ 523 932€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
1 358 802€ 1 430 199€ 335 871€ 354 055€ 370 811€ 388 557€ 405 540€ 420 149€ 437 274€ 433 580€ 446 723€ 478 554€ 491 190€ 503 319€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 846€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
6 249€ 3 634€ 6 084€ 2 997€ 2 966€ 3 027€ 2 831€ 1 162€ 2 059€ 2 947€ 3 899€ 2 517€ 2 789€ 2 556€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 211€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
231 876€ 200 516€ 157 619€ 174 831€ 111 118€ 102 039€ 125 120€ 61 052€ 622 301€ 273 755€ 925 545€ 462 448€ 420 702€ 462 092€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
51 394€ 41 739€ 52 685€ 73 984€ 42 002€ 44 597€ 57 176€ 40 622€ 608 523€ 218 781€ 838 583€ 57 928€ 31 445€ 86 304€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
40 820€ 18€ 1 586€ 10 283€ 8 037€ 7 510€ 10 416€ 5 041€ 479€ 153€ 12 013€ 12 703€ 12 858€ 2 556€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
53 703€ 52 583€ 17 250€ 17 250€ 17 250€ 16 650€ 15 388€ 15 388€ 13 200€ 30 589€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14€ 285€ 0€ 105€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
1 308€ 1 989€ 2 186€ 15 802€ 2 851€ 3 015€ 2 664€ 0€ 99€ 24 218€ 19 238€ 18 595€ 3 072€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
52 756€ 57 486€ 55 591€ 27 491€ 16 107€ 8 887€ 17 735€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
23 905€ 38 089€ 22 179€ 22 387€ 19 790€ 14 984€ 17 965€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 486€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
7 117€ 8 613€ 6 143€ 7 634€ 5 081€ 3 763€ 3 776€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
874€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 2 634€ 0€ 0€ 0€ 0€ 53 940€ 373 222€ 373 222€ 373 232€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
377 845€ 449 356€ 426 155€ 217 801€ 271 816€ 325 831€ 379 846€ 434 033€ 1 029 472€ 1 088 487€ 383 181€ 429 825€ 502 519€ 255 294€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
230 983€ 290 423€ 361 934€ 163 786€ 217 801€ 271 816€ 325 831€ 380 018€ 433 861€ 485 876€ 383 181€ 429 825€ 502 519€ 255 294€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
59 440€ 71 511€ 64 221€ 54 015€ 54 015€ 54 015€ 54 015€ 54 015€ 595 611€ 602 611€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
87 422€ 87 422€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
2 529 617€ 2 657 963€ 1 881 342€ 1 894 498€ 1 897 966€ 2 008 861€ 2 138 314€ 2 281 953€ 1 314 127€ 1 376 591€ 1 233 901€ 1 292 510€ 2 347 507€ 1 261 535€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
2 529 617€ 2 657 963€ 1 881 342€ 1 894 498€ 1 897 966€ 2 008 861€ 2 138 314€ 2 281 953€ 1 314 127€ 1 376 591€ 1 233 901€ 1 292 510€ 2 347 507€ 1 261 535€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€