Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Turčianska Štiavnička

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
140 137€ 84 348€ 74 459€ 80 028€ 81 233€ 69 813€ 79 443€ 69 452€ 61 148€ 52 460€ 49 051€ 51 698€ 57 246€ 62 233€ 59 667€ 54 654€
02
501
Spotreba materiálu
57 579€ 39 101€ 44 807€ 43 161€ 48 385€ 38 435€ 44 667€ 35 063€ 27 637€ 22 053€ 20 150€ 22 420€ 22 974€ 30 529€ 26 594€ 24 899€
03
502
Spotreba energie
82 558€ 45 247€ 29 652€ 36 867€ 32 848€ 31 378€ 34 777€ 34 388€ 33 510€ 30 408€ 28 901€ 29 277€ 34 272€ 31 704€ 33 073€ 29 755€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
110 838€ 68 457€ 87 497€ 91 315€ 76 701€ 88 329€ 72 437€ 65 115€ 55 312€ 32 202€ 109 722€ 135 791€ 81 431€ 76 963€ 48 474€ 67 183€
07
511
Opravy a udržiavanie
35 416€ 21 843€ 41 613€ 41 691€ 36 945€ 39 357€ 32 869€ 16 246€ 19 706€ 2 378€ 18 969€ 18 911€ 10 291€ 7 006€ 9 208€ 32 799€
08
512
Cestovné
1 426€ 43€ 11€ 93€ 160€ 217€ 267€ 270€ 277€ 91€ 156€ 43€ 107€ 127€ 282€ 433€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 072€ 683€ 535€ 713€ 832€ 479€ 324€ 267€ 164€ 40€ 0€ 62€ 121€ 62€ 34€ 32€
10
518
Ostatné služby
72 923€ 45 888€ 45 338€ 48 818€ 38 764€ 48 277€ 38 978€ 48 332€ 35 165€ 29 694€ 90 597€ 116 775€ 70 912€ 69 768€ 38 950€ 33 919€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
422 276€ 403 608€ 369 827€ 351 177€ 317 703€ 272 477€ 247 408€ 222 742€ 202 551€ 188 503€ 171 541€ 166 852€ 168 817€ 163 536€ 162 089€ 155 332€
12
521
Mzdové náklady
298 699€ 295 042€ 269 222€ 258 442€ 229 106€ 197 008€ 178 597€ 159 960€ 145 197€ 133 921€ 124 211€ 123 881€ 123 222€ 120 118€ 120 966€ 114 443€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
102 717€ 100 358€ 91 883€ 83 607€ 81 279€ 68 633€ 62 687€ 56 257€ 51 182€ 46 652€ 42 252€ 38 188€ 39 539€ 39 356€ 39 938€ 37 212€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
2 296€ 1 726€ 2 189€ 402€ 252€ 294€ 168€ 168€ 385€ 441€ 0€ 518€ 0€ 0€ 345€
15
527
Zákonné sociálne náklady
18 564€ 8 208€ 6 996€ 6 940€ 6 915€ 6 585€ 5 830€ 6 357€ 6 004€ 7 544€ 4 638€ 4 783€ 5 538€ 4 062€ 1 185€ 1 563€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 769€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
3 027€ 4 660€ 3 752€ 3 606€ 4 483€ 1 368€ 1 583€ 1 068€ 906€ 815€ 661€ 971€ 0€ 0€ 215€ 86€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
3 027€ 4 660€ 3 752€ 3 606€ 4 483€ 1 368€ 1 583€ 1 068€ 906€ 815€ 661€ 971€ 0€ 0€ 215€ 86€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
12 257€ 2 269€ 1 656€ 2 142€ 1 651€ 1 545€ 1 250€ 1 185€ 880€ 34 712€ 1 724€ 18 565€ 4 214€ 3 352€ 3 499€ 3 843€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
432€ 27€ 35€ 85€ 30 820€ 0€ 334€ 42€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
247€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
173€ 33€ 0€ 0€ 77€ 0€ 233€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
136€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 756€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
11 837€ 2 269€ 1 191€ 2 142€ 1 651€ 1 409€ 1 223€ 1 150€ 795€ 3 814€ 1 724€ 17 998€ 4 172€ 3 352€ 2 743€ 3 843€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
198 891€ 188 508€ 182 337€ 177 067€ 172 785€ 179 247€ 178 375€ 169 136€ 171 302€ 170 966€ 176 273€ 136 990€ 128 114€ 97 838€ 81 687€ 78 236€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
197 571€ 187 308€ 181 137€ 175 867€ 171 585€ 178 047€ 177 655€ 168 536€ 170 702€ 170 366€ 170 895€ 133 860€ 123 293€ 92 223€ 75 574€ 72 983€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 320€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 720€ 600€ 600€ 600€ 5 378€ 3 130€ 4 821€ 5 615€ 6 113€ 5 253€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 320€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 720€ 600€ 600€ 0€ 5 378€ 3 130€ 4 821€ 5 615€ 6 113€ 5 253€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
6 785€ 13 214€ 12 331€ 12 877€ 11 426€ 11 977€ 12 010€ 12 033€ 11 961€ 12 510€ 13 014€ 12 946€ 10 673€ 10 908€ 13 178€ 11 318€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
5 560€ 5 992€ 6 406€ 6 804€ 7 166€ 7 596€ 8 063€ 8 272€ 8 576€ 8 894€ 9 166€ 9 560€ 9 762€ 10 043€ 11 066€ 10 536€
43
563
Kurzové straty
2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 225€ 7 222€ 5 925€ 6 073€ 4 259€ 4 381€ 3 947€ 3 761€ 3 385€ 3 615€ 3 848€ 3 386€ 911€ 865€ 2 112€ 782€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
4 610€ 947€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
4 610€ 947€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
19 996€ 16 224€ 15 430€ 11 033€ 18 054€ 16 779€ 16 771€ 18 589€ 16 236€ 10 140€ 51 887€ 176 336€ 168 177€ 153 207€ 135 557€ 115 300€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
930€ 0€ 15 245€ 0€ 41 921€ 165 995€ 158 483€ 143 045€ 126 801€ 102 901€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
2 505€ 2 574€ 3 430€ 3 033€ 18 054€ 1 469€ 3 771€ 1 499€ 991€ 140€ 667€ 671€ 794€ 862€ 741€ 814€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
17 491€ 13 650€ 12 000€ 8 000€ 14 380€ 13 000€ 17 090€ 0€ 10 000€ 9 300€ 9 670€ 8 900€ 9 300€ 7 650€ 11 585€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 365€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
914 206€ 781 287€ 747 290€ 729 244€ 684 036€ 641 536€ 613 888€ 560 267€ 520 296€ 502 309€ 573 873€ 700 148€ 618 672€ 568 037€ 504 366€ 485 952€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
21 518€ 19 879€ 9 967€ 8 696€ 17 368€ 19 280€ 18 280€ 17 591€ 28 138€ 32 085€ 19 934€ 28 612€ 23 250€ 22 158€ 27 298€ 48 192€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 99€
67
602
Tržby z predaja služieb
21 518€ 19 879€ 9 967€ 8 696€ 17 368€ 19 280€ 18 280€ 17 591€ 28 138€ 32 085€ 19 934€ 28 612€ 23 250€ 22 158€ 27 298€ 48 093€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
447 786€ 423 887€ 370 239€ 366 930€ 372 064€ 342 985€ 305 210€ 293 924€ 257 038€ 230 411€ 211 695€ 388 479€ 367 524€ 308 738€ 345 027€ 331 437€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
417 920€ 389 482€ 346 078€ 343 721€ 355 366€ 326 400€ 287 603€ 277 889€ 239 953€ 213 973€ 194 829€ 371 867€ 351 867€ 293 049€ 323 997€ 316 775€
82
633
Výnosy z poplatkov
29 866€ 34 405€ 24 161€ 23 209€ 16 698€ 16 585€ 17 608€ 16 035€ 17 085€ 16 437€ 16 866€ 16 613€ 15 657€ 15 689€ 21 030€ 14 662€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
61 108€ 37 180€ 30 247€ 32 010€ 44 397€ 49 124€ 48 072€ 50 828€ 37 346€ 65 359€ 33 745€ 41 705€ 44 677€ 34 045€ 43 001€ 24 902€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
188€ 432€ 225€ 27€ 109€ 685€ 30 820€ 0€ 334€ 42€ 0€ 11 865€ 10 741€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
286€ 25€ 0€ 15€ 10€ 26€ 15€ 0€ 0€ 0€ 43€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
61 108€ 36 706€ 29 815€ 31 785€ 44 372€ 49 124€ 48 045€ 50 719€ 36 646€ 34 529€ 33 719€ 41 356€ 44 635€ 34 045€ 31 136€ 14 118€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 720€ 600€ 600€ 600€ 5 378€ 3 130€ 4 221€ 5 615€ 6 113€ 5 253€ 7 460€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 720€ 600€ 600€ 600€ 5 378€ 3 130€ 4 221€ 5 615€ 6 113€ 5 253€ 7 460€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 720€ 600€ 600€ 600€ 5 378€ 3 130€ 4 221€ 5 615€ 6 113€ 5 253€ 7 460€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
1€ 2€ 11€ 186€ 222€ 222€ 862€ 28 174€ 792€ 1 320€ 1 677€ 2 158€ 2 311€ 6 003€ 9 829€ 237€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
1€ 2€ 11€ 186€ 222€ 222€ 862€ 1 165€ 792€ 1 320€ 1 677€ 2 158€ 2 311€ 6 003€ 9 829€ 237€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
27 008€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
1 276€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 685€ 0€
110
672
Náhrady škôd
1 276€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 685€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
336 468€ 249 451€ 278 798€ 264 636€ 234 627€ 197 972€ 210 166€ 174 891€ 166 540€ 134 625€ 196 192€ 220 408€ 121 132€ 116 172€ 89 479€ 57 152€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
219 893€ 142 641€ 157 754€ 161 542€ 136 076€ 104 354€ 96 961€ 83 924€ 66 521€ 49 989€ 49 990€ 93 241€ 49 632€ 66 404€ 79 395€ 51 791€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
113 946€ 104 182€ 103 700€ 100 231€ 90 501€ 89 022€ 102 266€ 82 844€ 83 296€ 82 127€ 77 748€ 49 402€ 40 585€ 12 769€ 908€ 1 486€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
5 345€ 2 863€ 8 051€ 4 597€ 10 939€ 8 123€ 16 724€ 2 510€ 62 922€ 73 932€ 26 613€ 32 675€ 3 370€ 3 875€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 628€ 2 628€ 12 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 301€ 912€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 5 532€ 3 833€ 4 302€ 4 023€ 4 894€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
868 080€ 731 600€ 690 462€ 673 657€ 669 878€ 610 303€ 584 466€ 566 008€ 490 454€ 469 178€ 466 374€ 685 584€ 564 509€ 493 229€ 522 572€ 469 380€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-46 126€ -49 687€ -56 828€ -55 587€ -14 158€ -31 232€ -29 422€ 5 741€ -29 843€ -33 131€ -107 499€ -14 564€ -54 163€ -74 808€ 18 206€ -16 572€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 2€ 35€ 42€ 42€ 11€ 320€ 279€ 466€ 537€ 401€ 445€ 1 139€ 618€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-46 126€ -49 687€ -56 830€ -55 622€ -14 200€ -31 275€ -29 433€ 5 421€ -30 121€ -33 597€ -108 036€ -14 965€ -54 608€ -75 947€ 17 588€ -16 572€