Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
171 126€ 100 149€ 144 211€ 144 269€ 183 214€ 133 126€ 130 719€ 98 545€ 121 473€ 114 425€ 133 082€ 155 661€ 138 817€
02
501
Spotreba materiálu
111 778€ 90 038€ 83 122€ 83 099€ 104 331€ 65 696€ 53 573€ 28 333€ 21 697€ 22 705€ 43 784€ 33 685€ 64 429€
03
502
Spotreba energie
59 348€ 10 111€ 61 089€ 61 170€ 78 884€ 67 429€ 77 146€ 70 212€ 99 777€ 91 720€ 89 298€ 121 976€ 74 388€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
323 951€ 409 303€ 318 465€ 371 049€ 280 968€ 316 389€ 200 539€ 226 018€ 224 298€ 245 617€ 242 766€ 379 740€ 154 219€
07
511
Opravy a udržiavanie
54 778€ 87 632€ 82 882€ 98 307€ 62 637€ 73 587€ 55 607€ 49 715€ 12 363€ 14 561€ 18 696€ 99 654€ 83 516€
08
512
Cestovné
327€ 4 521€ 348€ 395€ 188€ 420€ 110€ 197€ 709€ 1 147€ 3 713€ 3 292€ 4 282€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 663€ 1 905€ 5 228€ 2 074€ 1 201€ 4 683€ 3 750€ 6 664€ 3 040€ 3 764€ 8 094€ 2 724€ 2 490€
10
518
Ostatné služby
267 183€ 315 245€ 230 007€ 270 274€ 216 942€ 237 700€ 141 072€ 169 440€ 208 187€ 226 145€ 212 263€ 274 070€ 63 931€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
679 524€ 647 136€ 555 094€ 493 283€ 437 949€ 428 135€ 418 975€ 390 737€ 400 780€ 421 333€ 440 420€ 453 173€ 412 899€
12
521
Mzdové náklady
470 219€ 437 379€ 380 112€ 351 116€ 313 144€ 295 152€ 291 974€ 279 767€ 289 201€ 304 340€ 318 542€ 332 568€ 299 774€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
162 215€ 151 096€ 139 000€ 120 672€ 107 624€ 102 851€ 98 828€ 94 834€ 94 824€ 98 845€ 105 134€ 104 759€ 98 254€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
17 545€ 15 717€ 9 327€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
29 545€ 42 943€ 26 654€ 21 495€ 17 181€ 30 133€ 28 172€ 16 135€ 16 755€ 18 148€ 16 678€ 15 846€ 14 871€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
74 476€ 72 712€ 70 637€ 61 059€ 65 441€ 74 632€ 65 573€ 39 394€ 3 246€ 2 550€ 1 702€ 15 899€ 8 431€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
74 476€ 72 712€ 70 637€ 61 059€ 65 441€ 74 632€ 65 573€ 39 394€ 3 246€ 2 550€ 1 702€ 15 899€ 8 431€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
18 712€ 25 077€ 24 483€ 125 466€ 10 041€ 8 279€ 37 283€ 8 963€ 59 365€ 4 892€ 10 129€ 8 703€ 101 773€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 984€ 109 575€ 0€ 158€ 0€ 0€ 53 535€ 389€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 1 000€ 1€ 0€ 0€ 30 669€ 130€ 73€ 0€ 0€ 95€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 30€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16€ 0€ 700€ 11€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 12 130€ 4 396€ 125€ 0€ 0€ 0€ 1 668€ 0€ 0€ 797€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
18 712€ 12 947€ 18 103€ 15 735€ 10 041€ 8 121€ 6 614€ 4 765€ 5 741€ 4 503€ 8 632€ 8 597€ 101 773€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
598 217€ 580 580€ 569 203€ 507 084€ 463 448€ 524 378€ 404 444€ 538 662€ 384 414€ 243 357€ 206 995€ 156 303€ 145 588€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
594 317€ 576 680€ 565 303€ 504 084€ 460 548€ 521 478€ 401 544€ 513 728€ 357 986€ 219 002€ 184 625€ 131 450€ 126 701€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
3 900€ 3 900€ 3 900€ 3 000€ 2 900€ 2 900€ 2 900€ 24 934€ 26 427€ 24 355€ 22 370€ 24 853€ 18 887€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 26 427€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 900€ 3 900€ 3 900€ 3 000€ 2 900€ 2 900€ 2 900€ 24 934€ 0€ 24 355€ 22 370€ 24 853€ 18 887€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
39 963€ 40 352€ 41 617€ 38 963€ 43 952€ 58 269€ 62 601€ 78 514€ 82 722€ 66 254€ 58 117€ 33 239€ 28 182€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
22 763€ 24 972€ 25 870€ 25 896€ 32 070€ 47 017€ 50 145€ 64 764€ 69 906€ 58 192€ 34 864€ 30 607€ 26 987€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
17 200€ 15 380€ 15 747€ 13 066€ 11 883€ 11 251€ 12 456€ 13 750€ 12 817€ 8 062€ 23 253€ 2 632€ 1 195€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
525 247€ 585 331€ 459 484€ 403 180€ 351 861€ 362 154€ 321 551€ 285 835€ 257 444€ 250 353€ 262 819€ 259 161€ 288 953€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
485 215€ 520 048€ 407 461€ 354 771€ 320 244€ 320 416€ 296 242€ 278 079€ 251 444€ 244 842€ 254 519€ 223 638€ 261 468€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
40 032€ 64 583€ 52 023€ 48 409€ 1 616€ 1 739€ 1 309€ 1 456€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 700€ 0€ 0€ 30 000€ 40 000€ 24 000€ 6 300€ 6 000€ 5 500€ 8 300€ 35 523€ 27 485€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 431 215€ 2 460 640€ 2 183 194€ 2 144 352€ 1 836 874€ 1 905 362€ 1 641 686€ 1 666 668€ 1 533 742€ 1 348 781€ 1 356 030€ 1 461 879€ 1 278 862€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
32 476€ 31 453€ 20 296€ 23 577€ 28 806€ 25 543€ 19 352€ 10 534€ 52 343€ 51 341€ 44 583€ 55 712€ 58 687€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 20€ 358€ 6 426€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
32 476€ 31 453€ 20 276€ 23 220€ 22 380€ 25 543€ 19 352€ 10 534€ 52 343€ 51 341€ 44 583€ 55 712€ 58 687€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
1 894 300€ 1 861 639€ 1 736 678€ 1 585 610€ 1 553 035€ 1 375 662€ 1 279 696€ 1 212 116€ 1 007 353€ 1 010 167€ 894 687€ 1 157 724€ 1 257 484€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
1 744 655€ 1 674 844€ 1 501 146€ 1 380 443€ 1 312 399€ 1 197 069€ 1 108 610€ 1 047 975€ 908 678€ 916 303€ 790 652€ 956 456€ 1 032 264€
82
633
Výnosy z poplatkov
149 645€ 186 795€ 235 532€ 205 167€ 240 636€ 178 593€ 171 086€ 164 141€ 98 675€ 93 864€ 104 035€ 201 268€ 225 220€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
251 177€ 259 018€ 342 691€ 201 096€ 74 903€ 102 778€ 116 765€ 95 248€ 310 243€ 131 829€ 139 444€ 98 671€ 60 313€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
165 510€ 177 240€ 244 984€ 114 693€ 25€ 2 019€ 11 186€ 3 840€ 220 281€ 389€ 3 688€ 14€ 1 427€
85
642
Tržby z predaja materiálu
3 153€ 3 866€ 1 908€ 3 499€ 2 618€ 0€ 70€ 0€ 0€ 170€ 2 875€ 0€ 66€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 80€ 23 820€ 116€ 281€ 312€ 582€ 465€ 845€ 830€ 487€ 524€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
30€ 0€ 0€ 64€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
82 485€ 77 832€ 71 979€ 82 725€ 71 978€ 100 446€ 104 928€ 90 943€ 89 117€ 130 440€ 132 394€ 98 133€ 58 820€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
3 900€ 900€ 0€ 0€ 900€ 2 900€ 22 934€ 26 427€ 24 355€ 22 370€ 24 865€ 18 566€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
3 900€ 900€ 0€ 0€ 900€ 2 900€ 22 934€ 26 427€ 24 355€ 22 370€ 24 865€ 18 566€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 900€ 900€ 0€ 0€ 900€ 2 900€ 22 934€ 26 427€ 24 355€ 22 370€ 24 865€ 18 566€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
430€ 1 311€ 503€ 534€ 416€ 61€ 31€ 26€ 60€ 60€ 292€ 153€ 100€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 2€ 4€ 39€ 61€ 31€ 26€ 60€ 60€ 132€ 153€ 100€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
430€ 1 311€ 502€ 530€ 377€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 160€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 631€ 791€ 0€ 0€ 0€ 0€ 986€ 871€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 631€ 791€ 0€ 0€ 0€ 0€ 986€ 871€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
614 782€ 615 737€ 458 512€ 425 183€ 409 575€ 462 302€ 377 750€ 388 571€ 343 670€ 214 604€ 238 204€ 146 176€ 99 351€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
95 419€ 55 079€ 35 838€ 39 837€ 61 830€ 51 682€ 27 573€ 42 552€ 36 536€ 39 252€ 70 898€ 90 339€ 40 131€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
421 984€ 428 569€ 393 828€ 352 628€ 328 828€ 392 192€ 326 267€ 326 721€ 278 986€ 159 122€ 125 173€ 39 351€ 36 347€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 700€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 500€ 3 760€ 300€ 200€ 648€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 325€ 557€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
97 379€ 131 589€ 25 087€ 32 418€ 18 717€ 17 781€ 23 909€ 19 297€ 28 148€ 16 230€ 25 108€ 15 929€ 22 873€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 797 065€ 2 770 058€ 2 559 312€ 2 236 792€ 2 067 635€ 1 969 246€ 1 816 528€ 1 732 922€ 1 739 010€ 1 431 242€ 1 342 075€ 1 477 002€ 1 475 935€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
365 850€ 309 419€ 376 118€ 92 439€ 230 761€ 63 884€ 174 842€ 66 255€ 205 268€ 82 461€ -13 955€ 15 123€ 197 073€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 1€ 7€ 11€ 6€ 4€ 8€ 8€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
365 850€ 309 419€ 376 118€ 92 438€ 230 754€ 63 873€ 174 837€ 66 250€ 205 260€ 82 453€ -13 955€ 15 123€ 197 073€