Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
133 078€ 131 664€ 123 070€ 127 088€ 121 955€ 98 471€ 64 455€ 61 825€ 86 417€ 159 348€ 59 687€ 57 811€ 60 775€
02
501
Spotreba materiálu
79 645€ 75 513€ 53 231€ 49 814€ 36 231€ 35 451€ 61 380€ 61 142€ 68 102€ 82 626€ 56 987€ 53 305€ 57 094€
03
502
Spotreba energie
53 270€ 55 976€ 69 633€ 77 207€ 85 691€ 49 979€ 3 075€ 683€ 18 315€ 76 722€ 2 700€ 4 506€ 3 681€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
163€ 175€ 206€ 67€ 32€ 13 040€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
124 487€ 135 861€ 144 516€ 128 271€ 98 985€ 102 305€ 65 361€ 107 241€ 92 116€ 102 876€ 150 681€ 103 627€ 68 107€
07
511
Opravy a udržiavanie
2 277€ 23 406€ 51 206€ 29 731€ 8 409€ 3 226€ 14 308€ 19 040€ 6 926€ 1 434€ 5 919€ 19 770€ 14 432€
08
512
Cestovné
3 776€ 2 311€ 5 520€ 5 329€ 364€ 703€ 3 530€ 3 230€ 3 942€ 4 041€ 4 322€ 3 385€ 3 458€
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 092€ 2 397€ 854€ 2 846€ 1 886€ 922€ 309€ 233€ 289€ 281€ 1 645€ 534€ 929€
10
518
Ostatné služby
116 343€ 107 746€ 86 936€ 90 366€ 88 326€ 97 454€ 47 214€ 84 737€ 80 959€ 97 120€ 138 795€ 79 938€ 49 288€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
328 038€ 333 872€ 260 991€ 233 730€ 209 055€ 188 642€ 163 398€ 156 093€ 189 154€ 185 389€ 221 497€ 187 108€ 103 380€
12
521
Mzdové náklady
244 933€ 239 589€ 188 074€ 168 226€ 149 727€ 176 648€ 120 684€ 114 744€ 139 655€ 137 376€ 156 628€ 144 697€ 77 085€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
70 169€ 80 551€ 64 154€ 57 174€ 50 670€ 11 993€ 42 179€ 41 349€ 49 499€ 48 013€ 64 869€ 38 464€ 25 810€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 241€ 1 081€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 266€
15
527
Zákonné sociálne náklady
12 937€ 13 733€ 8 762€ 8 089€ 7 577€ 0€ 535€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 947€ 219€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
6 706€ 1 286€ 1 205€ 1 205€ 0€ 575€ 1 135€ 4 670€ 1 116€ 657€ 2 137€ 1 409€ 3 579€
18
531
Daň z motorových vozidiel
1 246€ 1 286€ 1 205€ 1 205€ 0€ 553€ 707€ 708€ 903€ 657€ 1 583€ 1 046€ 268€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
5 460€ 0€ 0€ 0€ 23€ 428€ 3 962€ 213€ 0€ 554€ 363€ 3 311€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
12 014€ 11 982€ 3 555€ 15 028€ 1 465€ 1 052€ 0€ 33€ 285€ 8 765€ 6 703€ 10 596€ 13 473€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 277€ 0€ 1 335€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13€ 50€ 0€ 78€ 0€ 3 950€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 748€ 6 071€ 9 430€ 7 363€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 5€ 0€ 3€ 151€ 5€ 0€ 0€ 235€ 0€ 0€ 332€ 830€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
12 014€ 11 405€ 3 555€ 13 691€ 1 315€ 1 047€ 0€ 21€ 0€ 17€ 554€ 0€ 666€
28
549
Manká a škody
0€ 293€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 834€ 664€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
94 335€ 98 172€ 123 504€ 135 715€ 1 000€ 202 457€ 192 472€ 178 591€ 192 582€ 138 742€ 192 342€ 238 836€ 143 261€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
94 335€ 94 172€ 123 504€ 134 715€ 0€ 202 457€ 192 472€ 178 591€ 192 582€ 138 742€ 182 914€ 238 836€ 141 488€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 4 000€ 0€ 1 000€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 428€ 0€ 1 773€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 773€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 4 000€ 0€ 1 000€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 428€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
12 704€ 12 447€ 12 390€ 12 964€ 13 493€ 12 811€ 5 954€ 5 879€ 8 027€ 0€ 752€ 0€ 7 226€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 5 199€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 287€
42
562
Úroky
9 331€ 10 009€ 9 805€ 10 247€ 10 574€ 6 746€ 5 954€ 5 879€ 8 027€ 0€ 0€ 0€ 5 930€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
3 373€ 2 438€ 2 585€ 2 717€ 2 919€ 866€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 009€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 752€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
208 914€ 161 384€ 115 450€ 64 195€ 34 144€ 6 984€ 562€ 0€ 0€ 0€ 986€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 5 746€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
75€ 200€ 183€ 150€ 11 115€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
208 839€ 161 184€ 115 267€ 64 045€ 23 030€ 738€ 545€ 0€ 0€ 0€ 986€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 500€ 17€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
920 276€ 886 668€ 784 680€ 718 197€ 480 097€ 613 298€ 493 336€ 514 332€ 569 697€ 595 777€ 634 785€ 599 387€ 399 801€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
99 329€ 112 452€ 98 102€ 87 487€ 90 878€ 34 694€ 52 781€ 49 400€ 79 151€ 50 741€ 83 361€ 39 324€ 85 239€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 47 641€ 0€ 0€ 84€ 0€ 448€
67
602
Tržby z predaja služieb
99 329€ 112 452€ 98 102€ 87 487€ 90 878€ 34 694€ 52 262€ 0€ 79 151€ 50 741€ 83 277€ 39 324€ 83 868€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 519€ 1 759€ 0€ 0€ 0€ 0€ 923€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
605 672€ 558 173€ 478 749€ 382 948€ 302 138€ 317 093€ 287 075€ 264 531€ 262 635€ 273 777€ 222 467€ 218 487€ 216 602€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
578 025€ 531 080€ 455 120€ 358 374€ 274 532€ 286 682€ 247 965€ 215 282€ 220 675€ 216 488€ 182 141€ 187 350€ 194 757€
82
633
Výnosy z poplatkov
27 647€ 27 093€ 23 629€ 24 574€ 27 606€ 30 411€ 39 110€ 49 249€ 41 960€ 57 289€ 40 326€ 31 137€ 21 845€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
98 717€ 91 272€ 85 510€ 81 849€ 195 645€ 57 123€ 84 378€ 62 067€ 52 184€ 91 040€ 99 010€ 73 012€ 72 818€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 800€ 630€ 0€ 1 400€ 3 687€ 321€ 472€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
284€ 320€ 49€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 2€ 2€ 0€ 8€ 18€ 27€ 10€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 60€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
95 634€ 90 323€ 85 460€ 80 448€ 191 959€ 56 801€ 83 904€ 62 065€ 52 184€ 91 032€ 98 992€ 72 985€ 72 748€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
4 000€ 0€ 1 000€ 1 000€ 0€ 0€ 30 277€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
4 000€ 0€ 1 000€ 1 000€ 0€ 0€ 30 277€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 000€ 0€ 1 000€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30 277€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
90€ 156€ 177€ 192€ 45€ 0€ 963€ 0€ 0€ 159€ 0€ 0€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
11€ 85€ 107€ 121€ 27€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
79€ 71€ 71€ 71€ 18€ 0€ 963€ 0€ 0€ 159€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 369€ 9 997€ 0€ 0€ 266€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 369€ 9 997€ 0€ 0€ 266€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
177 593€ 91 994€ 214 066€ 112 123€ 29 663€ 181 680€ 19 652€ 149 295€ 145 389€ 163 998€ 639 756€ 381 160€ 206 834€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 960€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 135€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
140 083€ 50 061€ 156 580€ 46 675€ 29 663€ 10 630€ 17 247€ 10 168€ 5 478€ 21 520€ 34 209€ 23 117€ 19 605€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
37 511€ 41 933€ 57 416€ 65 148€ 0€ 137 575€ 0€ 135 379€ 135 379€ 137 651€ 601 561€ 355 816€ 186 123€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 33 438€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 70€ 300€ 0€ 38€ 2 404€ 2 789€ 4 533€ 4 827€ 3 986€ 1 878€ 1 106€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 214€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
985 402€ 854 048€ 877 604€ 665 599€ 618 370€ 590 591€ 475 125€ 525 293€ 539 728€ 589 712€ 1 044 594€ 711 983€ 581 759€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
65 126€ -32 620€ 92 923€ -52 598€ 138 273€ -22 707€ -18 211€ 10 960€ -29 969€ -6 065€ 409 809€ 112 596€ 181 958€
136
591
Splatná daň z príjmov
1€ 8€ 20€ 23€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
65 125€ -32 628€ 92 903€ -52 621€ 138 268€ -22 707€ -18 211€ 10 960€ -29 969€ -6 065€ 409 809€ 112 596€ 181 958€