Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
516 918€ 401 110€ 368 318€ 380 601€ 323 364€ 314 180€ 315 672€ 362 810€ 271 669€ 291 264€ 287 287€ 269 498€ 316 338€ 266 330€ 379 871€
02
501
Spotreba materiálu
278 899€ 172 628€ 143 579€ 157 574€ 102 630€ 96 230€ 108 791€ 158 726€ 81 103€ 93 701€ 72 651€ 65 536€ 118 442€ 48 969€ 184 359€
03
502
Spotreba energie
238 019€ 228 482€ 224 739€ 223 027€ 220 734€ 217 951€ 206 881€ 204 084€ 190 566€ 197 563€ 214 636€ 203 962€ 197 896€ 217 361€ 195 512€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
1 041 065€ 1 001 497€ 1 088 186€ 1 161 867€ 1 156 188€ 1 146 612€ 1 027 462€ 916 446€ 889 311€ 946 743€ 905 454€ 937 487€ 1 153 107€ 951 666€ 1 372 103€
07
511
Opravy a udržiavanie
143 670€ 247 931€ 445 220€ 370 874€ 414 512€ 316 572€ 355 201€ 198 424€ 257 562€ 329 978€ 217 737€ 174 972€ 26 399€ 128€ 1 162€
08
512
Cestovné
550€ 0€ 205€ 841€ 1 898€ 741€ 2 664€ 849€ 6 199€ 6 825€ 1 979€ 839€ 842€ 177€ 232€
09
513
Náklady na reprezentáciu
20 787€ 7 394€ 6 310€ 15 796€ 13 413€ 34 290€ 14 203€ 11 175€ 13 070€ 8 586€ 6 669€ 5 273€ 3 393€ 2 654€ 3 153€
10
518
Ostatné služby
876 058€ 746 171€ 636 450€ 774 355€ 726 366€ 795 009€ 655 394€ 705 998€ 612 481€ 601 354€ 679 069€ 756 403€ 1 122 473€ 948 707€ 1 367 556€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 864 069€ 1 777 109€ 1 594 504€ 1 568 026€ 1 363 024€ 1 288 346€ 1 210 494€ 1 176 614€ 1 122 475€ 1 039 279€ 1 042 417€ 1 025 019€ 1 117 835€ 1 013 089€ 973 744€
12
521
Mzdové náklady
1 333 590€ 1 277 028€ 1 156 260€ 1 119 830€ 980 545€ 922 755€ 864 037€ 837 104€ 800 039€ 738 023€ 746 957€ 736 596€ 824 253€ 737 438€ 701 952€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
444 585€ 423 598€ 363 272€ 374 811€ 320 946€ 302 251€ 292 605€ 284 126€ 268 433€ 250 425€ 244 344€ 239 048€ 238 556€ 229 077€ 233 320€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
7 165€ 7 437€ 7 534€ 7 502€ 7 011€ 7 722€ 7 564€ 8 289€ 8 659€ 8 063€ 8 665€ 9 346€ 10 338€ 11 666€ 5 610€
15
527
Zákonné sociálne náklady
78 729€ 69 047€ 67 438€ 65 883€ 54 522€ 55 619€ 46 288€ 47 095€ 45 345€ 42 768€ 42 451€ 40 029€ 44 688€ 34 908€ 32 862€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
34 255€ 36 474€ 28 315€ 19 256€ 14 787€ 15 534€ 17 503€ 22 689€ 13 958€ 15 899€ 3 653€ 3 058€ 508€ 0€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
34 255€ 36 474€ 28 315€ 19 256€ 14 787€ 15 534€ 17 503€ 22 689€ 13 958€ 15 899€ 3 653€ 3 058€ 508€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
33 523€ 30 384€ 171 826€ 42 676€ 16 516€ 218 120€ 887 068€ 229 016€ 248 647€ 328 866€ 614 556€ 166 736€ 200 184€ 963€ 47 899€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 255€ 5 935€ 1 836€ 13 935€ 2 038€ 180 367€ 875 868€ 202 092€ 229 137€ 246 167€ 592 750€ 61 235€ 199 550€ 0€ 45 011€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 72€ 1 194€ 2 866€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 69€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 52€ 3 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66€
26
546
Odpis pohľadávky
3 590€ 8 293€ 59 376€ 14 639€ 2 199€ 1 410€ 2 951€ 9 310€ 4 570€ 8 533€ 1 295€ 3 060€ 0€ 0€ 100€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
22 676€ 15 721€ 110 614€ 14 102€ 12 279€ 26 808€ 8 177€ 16 369€ 9 074€ 74 166€ 20 511€ 102 441€ 565€ 0€ 2 722€
28
549
Manká a škody
2€ 435€ 0€ 0€ 0€ 9 535€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 963€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
416 883€ 462 727€ 508 531€ 462 422€ 428 083€ 392 508€ 314 116€ 493 237€ 350 024€ 325 557€ 675 800€ 430 237€ 387 777€ 482 365€ 287 824€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
372 790€ 391 673€ 415 767€ 421 020€ 417 153€ 380 708€ 305 590€ 398 497€ 340 110€ 291 723€ 595 585€ 408 930€ 367 852€ 462 633€ 225 951€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
44 093€ 71 053€ 92 764€ 41 401€ 10 930€ 11 799€ 8 526€ 9 101€ 9 915€ 33 834€ 80 215€ 21 307€ 19 925€ 19 732€ 61 873€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15 298€ 19 925€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
25 030€ 54 014€ 33 900€ 31 260€ 7 496€ 4 560€ 4 200€ 4 200€ 4 200€ 29 595€ 22 167€ 0€ 0€ 19 732€ 61 873€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 958€ 2 640€ 2 985€ 5 055€ 1 656€ 14 269€ 6 009€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
19 063€ 17 039€ 58 864€ 10 141€ 3 434€ 2 281€ 1 686€ 1 917€ 660€ 2 583€ 43 779€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 85 640€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 85 640€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
62 959€ 58 106€ 55 832€ 54 649€ 56 634€ 47 821€ 42 555€ 104 824€ 67 231€ 84 318€ 77 193€ 95 362€ 39 505€ 34 279€ 59 816€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 983€ 0€ 21 908€ 1 327€ 0€ 0€
42
562
Úroky
41 856€ 34 356€ 35 865€ 38 063€ 40 644€ 31 415€ 26 025€ 33 846€ 50 957€ 61 565€ 72 332€ 66 276€ 31 111€ 28 280€ 38 970€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 34€ 0€ 58€ 100€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
21 103€ 23 750€ 19 968€ 16 586€ 15 991€ 16 406€ 16 529€ 70 978€ 16 275€ 18 770€ 4 861€ 7 144€ 7 067€ 5 941€ 20 746€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
3 695 624€ 3 316 077€ 3 170 150€ 3 038 856€ 2 800 612€ 2 554 418€ 2 109 503€ 1 980 444€ 1 969 266€ 1 743 422€ 1 794 127€ 1 600 054€ 382 505€ 1 576 151€ 1 425 712€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
2 770 118€ 2 492 359€ 2 326 973€ 2 280 365€ 2 051 152€ 1 948 345€ 1 792 946€ 1 693 665€ 1 696 909€ 1 517 978€ 1 604 438€ 1 563 882€ 377 965€ 1 572 735€ 1 395 140€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
922 119€ 821 904€ 842 207€ 758 371€ 746 859€ 605 040€ 312 475€ 280 479€ 264 157€ 223 085€ 178 520€ 33 419€ 0€ 500€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
3 387€ 1 814€ 970€ 120€ 2 601€ 1 033€ 4 079€ 5 743€ 8 200€ 2 360€ 2 823€ 2 753€ 4 540€ 2 916€ 30 572€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 557€ 0€ 0€ 8 346€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
7 665 296€ 7 083 484€ 6 985 661€ 6 728 353€ 6 159 208€ 5 977 539€ 5 924 373€ 5 286 081€ 4 932 582€ 4 775 349€ 5 400 487€ 4 527 451€ 3 597 759€ 4 324 843€ 4 546 969€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
27 794€ 28 856€ 25 444€ 27 378€ 27 909€ 26 424€ 25 202€ 21 849€ 21 337€ 22 363€ 61 192€ 385 882€ 277 556€ 366 038€ 108 776€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
27 794€ 28 856€ 25 444€ 27 378€ 27 909€ 26 424€ 25 202€ 21 849€ 21 337€ 22 363€ 61 192€ 385 882€ 277 556€ 366 038€ 108 776€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
6 160 451€ 5 686 172€ 5 548 502€ 5 630 252€ 5 001 337€ 4 490 242€ 4 175 268€ 3 720 287€ 3 344 472€ 3 219 717€ 3 165 291€ 3 096 156€ 554 657€ 543 357€ 512 481€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
5 620 032€ 5 236 560€ 5 115 132€ 5 195 067€ 4 603 329€ 4 130 326€ 3 793 185€ 3 332 409€ 2 959 403€ 2 827 597€ 2 791 476€ 2 786 265€ 235 906€ 220 352€ 196 077€
82
633
Výnosy z poplatkov
540 419€ 449 612€ 433 370€ 435 184€ 398 008€ 359 916€ 382 083€ 387 878€ 385 069€ 392 121€ 373 815€ 309 891€ 318 751€ 323 005€ 316 404€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
634 991€ 689 908€ 534 992€ 706 651€ 582 566€ 643 313€ 1 234 866€ 814 579€ 1 742 712€ 668 503€ 1 236 726€ 415 514€ 444 444€ 257 324€ 1 281 053€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
28 662€ 82 093€ 62 241€ 174 241€ 45 767€ 152 482€ 813 100€ 423 410€ 1 377 872€ 266 713€ 829 147€ 334 682€ 227 398€ 105 372€ 1 100 544€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 58€ 995€ 2 388€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 329€ 620€ 878€ 1 354€ 719€ 795€ 1 150€ 1 913€ 374€ 2 929€ 901€ 2 090€ 6€ 2 025€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
13 389€ 10 783€ 7 835€ 20 505€ 13 849€ 12 786€ 8 515€ 6 750€ 7 741€ 4 950€ 5 926€ 5 478€ 6 276€ 7 401€ 4 216€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
592 940€ 596 703€ 464 296€ 511 027€ 521 595€ 477 325€ 412 397€ 382 275€ 352 798€ 396 466€ 398 725€ 74 453€ 208 680€ 144 545€ 174 202€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
70 495€ 43 930€ 51 210€ 11 171€ 12 083€ 25 476€ 6 963€ 8 931€ 31 831€ 40 172€ 15 297€ 19 925€ 19 805€ 37 867€ 69 741€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
70 495€ 43 930€ 51 210€ 11 171€ 12 083€ 25 476€ 6 963€ 8 931€ 31 831€ 40 172€ 15 297€ 19 925€ 19 805€ 37 867€ 69 741€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19 925€ 19 732€ 37 867€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
54 014€ 33 900€ 31 260€ 7 496€ 4 560€ 4 200€ 4 200€ 4 200€ 29 595€ 36 979€ 15 297€ 0€ 73€ 0€ 53 509€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
16 481€ 10 030€ 19 950€ 3 675€ 7 523€ 21 276€ 2 763€ 4 731€ 2 236€ 3 193€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 232€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20€ 62€ 10 110€ 986€ 3 515€ 565€ 34 913€ 554€ 554€ 5 278€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 273€ 0€ 34 549€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20€ 62€ 110€ 986€ 242€ 565€ 364€ 554€ 523€ 1 660€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 31€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 618€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 214€ 0€ 0€ 0€ 0€ 998€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 214€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 998€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 066 436€ 881 419€ 844 550€ 806 143€ 772 718€ 796 566€ 692 805€ 772 262€ 704 006€ 710 988€ 725 448€ 590 825€ 1 671 276€ 3 216 003€ 3 161 156€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
314 401€ 231 228€ 212 135€ 151 137€ 119 376€ 158 486€ 127 267€ 236 497€ 134 355€ 178 659€ 117 385€ 97 164€ 1 322 596€ 2 932 456€ 2 871 938€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
141 707€ 138 119€ 123 780€ 129 651€ 140 501€ 129 158€ 112 650€ 113 598€ 126 772€ 83 470€ 117 783€ 78 344€ 17 670€ 9 865€ 18 887€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
42 405€ 0€ 0€ 0€ 25 854€ 35 486€ 0€ 0€ 6 665€ 25 413€ 57 007€ 23 171€ 77 403€ 31 486€ 43 882€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
62 909€ 73 848€ 64 241€ 62 497€ 61 748€ 61 748€ 61 748€ 61 748€ 61 960€ 63 559€ 63 357€ 94 094€ 3 110€ 804€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
4 131€ 11 143€ 9 106€ 1 000€ 3 950€ 3 984€ 160€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 000€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 396€ 1 634€ 22 679€ 1 301€ 5 845€ 6 907€ 7 093€ 7 509€ 7 799€ 7 199€ 13 129€ 13 281€ 13 686€ 12 716€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
499 486€ 425 448€ 412 608€ 460 558€ 415 445€ 400 797€ 383 887€ 352 910€ 366 455€ 352 688€ 356 787€ 284 771€ 236 811€ 226 676€ 226 449€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
7 960 167€ 7 330 284€ 7 004 698€ 7 181 594€ 6 396 613€ 5 982 041€ 6 135 166€ 5 348 018€ 5 845 557€ 4 665 258€ 5 204 520€ 4 543 215€ 2 968 292€ 4 422 141€ 5 138 485€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
294 871€ 246 800€ 19 037€ 453 241€ 237 406€ 4 502€ 210 793€ 61 937€ 912 975€ -110 091€ -195 968€ 15 764€ -629 467€ 97 298€ 591 516€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 11€ 20€ 187€ 46€ 106€ 4 197€ 344€ 108€ 3 685€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
294 871€ 246 800€ 19 037€ 453 241€ 237 406€ 4 498€ 210 782€ 61 917€ 912 788€ -110 137€ -196 074€ 11 567€ -629 811€ 97 190€ 587 831€