Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
37 284 056€ 39 538 862€ 38 752 288€ 38 170 819€ 34 454 574€ 34 554 736€ 33 867 441€ 33 345 434€ 34 051 282€ 33 524 076€ 31 399 272€ 33 713 178€ 35 516 672€ 31 771 939€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
31 185 483€ 33 385 829€ 33 792 416€ 33 642 840€ 30 955 087€ 30 854 854€ 30 430 073€ 31 220 007€ 30 674 392€ 29 646 408€ 26 935 669€ 28 603 206€ 28 183 682€ 25 682 530€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
88 087€ 75 091€ 58 694€ 30 722€ 15 772€ 27 904€ 47 254€ 66 934€ 27 197€ 9 917€ 5 099€ 8 699€ 5 805€ 5 409€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
71 273€ 57 131€ 37 616€ 27 101€ 10 159€ 20 299€ 26 931€ 40 467€ 27 197€ 9 917€ 5 099€ 8 699€ 5 805€ 5 409€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 726€ 14 878€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
3 134€ 1 173€ 849€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
13 679€ 16 787€ 1 629€ 3 621€ 5 613€ 7 605€ 9 597€ 11 589€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 18 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
25 282 518€ 24 932 506€ 25 355 490€ 25 284 049€ 23 288 473€ 23 881 751€ 24 310 562€ 25 338 911€ 25 081 810€ 24 085 583€ 21 319 663€ 21 904 053€ 20 758 569€ 20 493 261€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
5 211 875€ 5 234 398€ 5 236 364€ 4 907 371€ 4 911 257€ 4 975 060€ 4 930 212€ 4 794 897€ 4 841 819€ 4 679 113€ 4 613 357€ 4 578 844€ 4 438 433€ 4 474 462€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
8 792€ 8 792€ 8 792€ 8 792€ 8 792€ 22 373€ 21 373€ 8 792€ 9 003€ 9 395€ 9 395€ 9 395€ 9 395€ 9 395€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
18 735 150€ 18 789 818€ 19 413 887€ 19 742 719€ 17 633 350€ 18 402 737€ 18 885 501€ 20 033 739€ 17 776 456€ 12 200 980€ 12 691 656€ 13 719 629€ 14 212 809€ 12 989 962€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
366 529€ 344 048€ 320 137€ 261 600€ 204 652€ 216 951€ 231 803€ 227 482€ 204 661€ 174 168€ 228 122€ 259 031€ 426 064€ 592 604€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
8 302€ 18 825€ 54 842€ 97 694€ 126 177€ 118 822€ 144 114€ 175 315€ 3 414€ 5 706€ 10 155€ 7 366€ 21 198€ 45 908€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
304 124€ 157 662€ 153 258€ 30 404€ 18 679€ 11 326€ 16 966€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
647 747€ 378 962€ 168 210€ 235 470€ 385 565€ 134 482€ 80 593€ 98 686€ 2 246 456€ 7 016 221€ 3 766 978€ 3 329 788€ 1 650 670€ 2 380 930€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
5 814 878€ 8 378 232€ 8 378 232€ 8 328 069€ 7 650 843€ 6 945 199€ 6 072 257€ 5 814 161€ 5 565 385€ 5 550 908€ 5 610 907€ 6 690 454€ 7 419 308€ 5 183 860€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
3 203 733€ 3 254 191€ 3 254 191€ 3 204 029€ 2 526 802€ 2 521 802€ 2 521 802€ 2 521 802€ 2 446 801€ 2 396 801€ 2 456 801€ 2 406 801€ 2 399 010€ 2 399 010€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 19 558€ 19 558€ 19 558€ 19 558€ 19 558€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
2 611 145€ 5 007 883€ 4 969 807€ 4 932 595€ 4 674 967€ 4 403 839€ 3 550 455€ 3 292 359€ 2 755 146€ 2 755 146€ 2 741 575€ 2 826 860€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 363 438€ 0€ 0€ 0€ 5 020 298€ 2 784 850€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 96 600€ 134 676€ 171 888€ 429 516€ 0€ 0€ 0€ 0€ 398 960€ 412 531€ 1 456 793€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
6 062 331€ 6 132 408€ 4 927 207€ 4 506 409€ 3 479 167€ 3 680 929€ 3 419 111€ 2 119 381€ 3 367 424€ 3 869 142€ 4 452 130€ 4 555 899€ 7 326 983€ 6 083 197€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
15 321€ 15 597€ 15 568€ 12 680€ 2 335€ 269€ 803€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
15 321€ 15 597€ 15 568€ 12 680€ 2 335€ 269€ 803€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
2 377 251€ 1 773 304€ 1 822 845€ 1 789 020€ 967 901€ 333 643€ 366 758€ 280 335€ 325 472€ 402 775€ 491 065€ 588 672€ 701 555€ 828 653€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
2 377 251€ 1 773 304€ 1 822 845€ 1 789 020€ 967 901€ 324 845€ 366 758€ 280 335€ 325 472€ 402 775€ 491 065€ 588 672€ 701 555€ 828 653€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 799€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
12 881€ 23 946€ 32 491€ 41 570€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
12 881€ 23 946€ 32 491€ 41 570€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
433 273€ 551 920€ 469 897€ 421 983€ 361 725€ 532 249€ 609 413€ 715 128€ 440 400€ 473 374€ 275 762€ 173 744€ 260 272€ 216 499€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
56 452€ 101 115€ 224 867€ 199 000€ 153 947€ 44 394€ 152 016€ 98 458€ 93 221€ 85 114€ 79 775€ 63 291€ 73 289€ 52 419€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
203 859€ 186 912€ 199 205€ 160 628€ 178 785€ 148 095€ 168 290€ 143 640€ 81 712€ 109 273€ 95 648€ 103 895€ 171 274€ 148 616€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
118 720€ 90 266€ 23 672€ 52 885€ 22 866€ 41 752€ 20 957€ 211 200€ 9 721€ 29 445€ 96 605€ 2 748€ 11 975€ 6 193€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
54 242€ 173 627€ 22 153€ 9 471€ 6 127€ 298 008€ 268 142€ 261 830€ 255 746€ 249 542€ 3 734€ 3 810€ 3 734€ 9 271€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
3 223 605€ 3 767 641€ 2 586 406€ 2 241 156€ 2 147 205€ 2 814 767€ 2 442 138€ 1 123 917€ 2 601 552€ 2 992 993€ 3 685 303€ 3 793 483€ 6 365 156€ 5 038 045€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 28 750€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 609€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
14 449€ 14 376€ 21 868€ 10 738€ 6 924€ 248€ 12 173€ 12 716€ 11 856€ 9 789€ 12 682€ 11 990€ 13 674€ 7 421€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
3 209 156€ 3 753 265€ 2 564 538€ 2 230 418€ 2 140 282€ 2 785 769€ 2 429 964€ 1 111 201€ 2 589 696€ 2 983 205€ 3 672 621€ 3 780 884€ 6 351 482€ 5 030 624€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
36 241€ 20 626€ 32 666€ 21 569€ 20 320€ 18 953€ 18 256€ 6 046€ 9 466€ 8 526€ 11 473€ 554 073€ 6 007€ 6 212€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
36 241€ 20 626€ 27 248€ 16 134€ 14 885€ 13 518€ 12 821€ 6 046€ 9 466€ 8 526€ 11 473€ 508 171€ 6 007€ 6 212€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 5 418€ 5 435€ 5 435€ 5 435€ 5 435€ 0€ 0€ 0€ 0€ 45 902€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
37 284 056€ 39 538 862€ 38 752 288€ 38 170 819€ 34 454 574€ 34 554 736€ 33 867 441€ 33 345 434€ 34 051 282€ 33 524 076€ 31 399 272€ 33 713 178€ 35 516 672€ 31 771 939€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
28 002 460€ 29 557 820€ 28 607 701€ 28 324 533€ 24 685 150€ 24 223 883€ 22 874 513€ 22 011 149€ 22 417 585€ 21 645 859€ 20 002 173€ 20 860 539€ 22 134 685€ 21 549 029€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -608 852€ -608 852€ -458 545€ -177 215€ -177 215€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 72 070€ 72 070€ 72 070€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -608 852€ -608 852€ -530 615€ -249 285€ -249 285€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
28 002 460€ 29 557 820€ 28 607 701€ 28 324 533€ 24 685 150€ 24 223 883€ 23 483 365€ 22 620 001€ 22 876 131€ 21 823 074€ 20 179 388€ 20 860 539€ 22 134 685€ 21 549 029€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
29 567 793€ 28 607 870€ 28 330 887€ 27 817 213€ 24 320 435€ 23 484 494€ 22 858 702€ 22 687 109€ 22 409 291€ 20 167 683€ 20 239 489€ 22 152 962€ 21 813 559€ 21 997 548€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-1 565 332€ 949 950€ 276 814€ 507 320€ 364 715€ 739 389€ 624 663€ -67 109€ 466 840€ 1 655 390€ -60 101€ -1 292 423€ 321 126€ -448 519€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
6 046 276€ 6 716 624€ 6 942 434€ 6 711 957€ 7 263 471€ 7 498 414€ 8 140 487€ 8 578 516€ 8 980 053€ 8 879 989€ 8 888 024€ 10 667 747€ 11 367 082€ 8 335 821€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
60 852€ 44 864€ 48 190€ 23 263€ 13 934€ 15 684€ 10 874€ 3 600€ 65 660€ 57 605€ 52 967€ 69 030€ 57 242€ 60 586€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
46 760€ 32 023€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 65 660€ 57 605€ 52 967€ 69 030€ 57 242€ 60 586€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
14 092€ 12 840€ 48 190€ 23 263€ 13 934€ 15 684€ 10 874€ 3 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
260 275€ 175 398€ 129 948€ 39 264€ 8 433€ 30 721€ 100 415€ 35 947€ 628€ 4 124€ 978€ 16 601€ 353 057€ 161 622€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
227 770€ 153 159€ 129 948€ 39 264€ 8 433€ 30 721€ 100 415€ 35 947€ 628€ 4 124€ 978€ 16 601€ 353 057€ 161 622€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
32 505€ 22 239€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
1 552 900€ 1 677 369€ 1 796 938€ 1 882 157€ 1 992 222€ 2 023 577€ 2 209 849€ 2 330 653€ 2 449 784€ 2 566 753€ 2 682 224€ 4 749 844€ 4 999 923€ 2 173 509€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
1 335 027€ 1 460 530€ 1 580 274€ 1 658 821€ 1 758 219€ 1 781 763€ 1 921 936€ 1 995 105€ 2 067 389€ 2 141 522€ 2 213 671€ 4 235 414€ 4 435 841€ 1 555 963€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
214 431€ 214 431€ 214 431€ 220 406€ 226 381€ 232 356€ 284 136€ 329 942€ 375 747€ 421 885€ 468 022€ 514 159€ 560 529€ 606 899€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
3 442€ 2 408€ 2 232€ 2 930€ 7 622€ 9 458€ 3 777€ 5 606€ 6 648€ 3 347€ 531€ 271€ 3 553€ 10 647€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
586 122€ 770 782€ 847 241€ 705 002€ 753 836€ 500 613€ 543 059€ 514 482€ 447 052€ 1 611 481€ 1 188 734€ 546 056€ 567 676€ 726 049€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
262 660€ 125 881€ 107 120€ 95 154€ 256 307€ 251 465€ 230 120€ 313 557€ 218 857€ 1 479 609€ 685 379€ 241 912€ 258 185€ 258 010€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
13 881€ 34 354€ 48 782€ 94 330€ 19 090€ 20 053€ 13 115€ 13 115€ 13 115€ 13 115€ 167 487€ 167 487€ 167 487€ 185 675€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
100 696€ 151 341€ 85 920€ 84 150€ 86 934€ 80 465€ 0€ 0€ 0€ 2 944€ 2 944€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 44€ 308€ 73 632€ 33 215€ 17 591€ 3 575€ 151 124€ 4 901€ 2 246€ 6 383€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 838€ 5 459€ 13 683€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
14 481€ 220 743€ 266 404€ 95 290€ 81 499€ 29 038€ 112 197€ 48 807€ 96 833€ 16 152€ 86 970€ 25 969€ 34 046€ 177 796€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 57 768€ 96 600€ 134 676€ 171 888€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
102 196€ 101 319€ 93 662€ 83 071€ 76 235€ 66 079€ 65 188€ 61 110€ 57 618€ 55 553€ 55 182€ 63 216€ 58 551€ 49 061€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
73 464€ 62 673€ 65 091€ 56 147€ 51 014€ 44 069€ 40 714€ 37 745€ 36 388€ 33 961€ 33 406€ 34 336€ 35 289€ 29 931€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 105€ 105€ 105€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
17 124€ 15 733€ 16 644€ 12 832€ 10 720€ 9 134€ 8 092€ 6 934€ 6 650€ 6 571€ 6 242€ 7 397€ 6 413€ 5 510€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
1 620€ 971€ 66 913€ 49 247€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
3 586 126€ 4 048 211€ 4 120 117€ 4 062 271€ 4 495 045€ 4 927 820€ 5 276 290€ 5 693 834€ 6 016 929€ 4 640 025€ 4 963 121€ 5 286 216€ 5 389 184€ 5 214 055€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
2 780 178€ 3 173 178€ 3 635 263€ 3 629 497€ 4 062 271€ 4 495 045€ 5 276 290€ 5 693 834€ 6 016 929€ 4 640 025€ 4 963 121€ 5 286 216€ 5 389 184€ 5 214 055€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
393 000€ 462 085€ 484 854€ 432 774€ 432 774€ 432 774€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
412 948€ 412 948€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
3 235 320€ 3 264 419€ 3 202 154€ 3 134 328€ 2 505 954€ 2 832 439€ 2 852 441€ 2 755 770€ 2 653 644€ 2 998 228€ 2 509 075€ 2 184 892€ 2 014 905€ 1 887 089€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
1 921€ 2 441€ 2 694€ 2 799€ 5 237€ 3 505€ 10 717€ 12 940€ 13 424€ 8 785€ 11 580€ 11 005€ 5 046€ 5 046€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
3 233 400€ 3 261 978€ 3 199 460€ 3 131 529€ 2 500 717€ 2 828 934€ 2 841 724€ 2 742 830€ 2 640 219€ 2 989 443€ 2 497 495€ 2 173 887€ 2 009 859€ 1 882 043€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€