Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
104 772 250€ 102 758 285€ 99 385 708€ 93 510 132€ 91 362 574€ 91 179 385€ 86 587 515€ 82 963 190€ 82 137 970€ 81 201 516€ 80 832 798€ 82 283 428€ 83 310 056€ 82 782 222€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
91 990 719€ 90 893 731€ 88 689 757€ 82 195 294€ 77 990 215€ 78 268 666€ 76 201 807€ 72 907 966€ 71 859 669€ 70 610 840€ 70 201 196€ 70 957 160€ 70 641 402€ 71 171 498€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
121 142€ 100 623€ 49 643€ 64 041€ 60 565€ 44 366€ 32 708€ 40 215€ 42 271€ 24 648€ 21 237€ 18 033€ 40 717€ 59 659€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
31 224€ 32 452€ 34 592€ 40 841€ 41 946€ 42 834€ 29 544€ 35 270€ 35 546€ 19 149€ 17 683€ 16 238€ 37 720€ 55 370€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 406€ 143€ 0€ 0€ 89€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
89 917€ 68 171€ 15 052€ 23 200€ 18 619€ 1 533€ 3 165€ 4 945€ 6 725€ 5 093€ 3 411€ 1 795€ 2 997€ 4 200€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
65 233 984€ 64 315 278€ 62 262 284€ 55 940 904€ 52 049 301€ 51 818 777€ 50 254 399€ 47 796 469€ 47 436 410€ 45 673 450€ 46 103 889€ 46 256 299€ 45 397 314€ 45 745 906€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
16 772 111€ 16 796 889€ 16 683 194€ 16 621 365€ 16 618 461€ 16 514 448€ 16 535 084€ 16 489 566€ 16 491 424€ 14 573 502€ 14 344 121€ 13 714 198€ 12 664 372€ 12 745 714€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
39 348€ 39 348€ 39 348€ 39 148€ 39 115€ 39 636€ 38 016€ 427 112€ 427 111€ 427 001€ 427 001€ 422 378€ 422 401€ 417 478€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
45 362 041€ 40 649 521€ 40 589 542€ 34 382 047€ 33 148 713€ 31 845 187€ 30 419 604€ 28 951 806€ 28 089 819€ 28 454 156€ 28 546 246€ 30 615 400€ 30 483 439€ 29 803 112€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
1 497 909€ 1 625 342€ 1 540 654€ 888 957€ 910 720€ 949 113€ 999 077€ 1 085 666€ 1 779 156€ 1 332 752€ 1 514 630€ 916 207€ 1 031 244€ 874 655€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
1 215 986€ 1 369 096€ 1 534 045€ 1 046 350€ 112 549€ 124 877€ 106 014€ 123 921€ 141 308€ 130 789€ 148 733€ 178 901€ 218 171€ 242 453€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 099€ 30 039€ 55 474€ 133 392€ 214 781€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
19 725€ 12 069€ 33 652€ 9 098€ 4 648€ 104€ 354€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 593€ 1 241€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
326 863€ 3 823 013€ 1 841 848€ 2 953 939€ 1 215 094€ 2 345 411€ 2 156 249€ 718 400€ 507 592€ 748 151€ 1 093 119€ 353 741€ 443 702€ 1 446 472€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
26 635 594€ 26 477 830€ 26 377 830€ 26 190 349€ 25 880 349€ 26 405 523€ 25 914 700€ 25 071 282€ 24 380 988€ 24 912 742€ 24 076 070€ 24 682 828€ 25 203 371€ 25 365 933€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
9 099 608€ 8 939 608€ 8 774 608€ 15 916 508€ 15 606 508€ 16 131 682€ 15 663 378€ 14 919 960€ 11 960 314€ 11 986 131€ 11 390 082€ 11 982 207€ 12 463 098€ 12 660 060€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 122 519€ 122 519€ 122 519€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
10 149 086€ 10 151 322€ 10 151 322€ 10 151 322€ 10 151 322€ 10 151 322€ 10 151 322€ 10 151 322€ 12 420 674€ 12 926 611€ 12 683 217€ 12 700 621€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
7 386 900€ 7 386 900€ 7 386 900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 740 273€ 12 705 873€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 65 000€ 0€ 0€ 0€ 100 000€ 0€ 0€ 0€ 2 771€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
12 756 734€ 11 858 364€ 10 682 690€ 11 304 284€ 13 357 703€ 12 900 506€ 10 356 265€ 10 041 906€ 10 268 610€ 10 570 520€ 10 603 184€ 11 307 491€ 12 641 515€ 11 578 748€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
114 791€ 41 814€ 31 918€ 27 459€ 36 851€ 27 913€ 30 851€ 23 782€ 29 582€ 28 078€ 27 866€ 32 830€ 17 836€ 59 858€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
114 791€ 41 814€ 31 918€ 27 459€ 36 851€ 27 913€ 30 851€ 23 782€ 29 582€ 28 078€ 27 866€ 32 830€ 17 836€ 59 858€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
6 094 813€ 6 140 435€ 6 152 096€ 5 836 317€ 5 831 164€ 5 443 519€ 5 510 322€ 5 407 398€ 5 706 400€ 6 444 803€ 6 938 404€ 7 290 279€ 7 810 586€ 7 128 671€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
19 678€ 27 585€ 14 813€ 10 031€ 14 171€ 25 722€ 12 948€ 14 505€ 11 071€ 15 345€ 16 417€ 4 767€ 0€ 1 357€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
6 075 135€ 6 112 850€ 6 137 283€ 5 826 286€ 5 816 993€ 5 417 796€ 5 497 375€ 5 392 893€ 5 695 329€ 6 352 065€ 6 921 987€ 7 280 375€ 7 810 586€ 7 116 552€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 77 393€ 0€ 5 137€ 0€ 10 762€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
5 079€ 5 079€ 23 758€ 9 590€ 12 131€ 22 599€ 19 401€ 22 933€ 7 576€ 5 079€ 4 886€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
5 079€ 5 079€ 23 758€ 9 590€ 12 131€ 22 599€ 19 401€ 22 933€ 7 576€ 5 079€ 4 886€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
1 235 488€ 1 027 731€ 1 155 767€ 1 073 319€ 1 437 214€ 2 061 798€ 2 052 342€ 1 225 590€ 1 255 991€ 1 180 722€ 1 147 484€ 1 333 484€ 1 761 897€ 1 706 057€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
1 563€ 2 520€ 6 360€ 2 365€ 839€ 1 870€ 17 086€ 8 792€ 7 912€ 18 141€ 185€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
694 599€ 557 082€ 522 869€ 484 033€ 437 552€ 806 014€ 1 412 329€ 703 050€ 730 776€ 705 227€ 771 110€ 1 013 486€ 1 443 837€ 1 354 266€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
537 693€ 465 984€ 542 950€ 449 225€ 429 773€ 691 436€ 612 863€ 506 683€ 494 628€ 373 336€ 353 323€ 298 411€ 304 551€ 186 565€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
1 526€ 30€ 3 496€ 2 588€ 0€ 2 142€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 874€ 15 131€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
108€ 2 116€ 12 601€ 115 400€ 532 463€ 532 078€ 5 077€ 7 066€ 22 675€ 77 144€ 2 990€ 21 587€ 13 509€ 43 847€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 745€ 0€ 0€ 121 313€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 67 491€ 19 709€ 36 588€ 28 256€ 4 987€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
5 306 563€ 4 643 306€ 3 319 150€ 4 357 600€ 6 040 343€ 5 344 677€ 2 743 350€ 3 362 202€ 3 269 061€ 2 911 837€ 2 484 544€ 2 650 898€ 3 051 196€ 2 660 926€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
3 680€ 4 047€ 4 115€ 3 442€ 3 420€ 3 469€ 3 484€ 3 438€ 3 281€ 3 490€ 2 537€ 3 189€ 3 191€ 367€
087
2.
Ceniny (213)
1 693€ 2 449€ 4 516€ 1 215€ 2 536€ 6 690€ 5 191€ 21 855€ 16 385€ 15 884€ 16 715€ 28 620€ 37 430€ 30 723€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
5 301 190€ 4 636 809€ 3 310 518€ 4 352 943€ 6 034 387€ 5 334 519€ 2 734 675€ 3 336 909€ 3 249 395€ 2 892 463€ 2 465 292€ 2 619 089€ 3 010 575€ 2 629 836€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23 236€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23 236€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
24 797€ 6 191€ 13 261€ 10 554€ 14 657€ 10 213€ 29 443€ 13 318€ 9 691€ 20 156€ 28 418€ 18 777€ 27 139€ 31 976€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
24 797€ 6 191€ 13 261€ 10 554€ 14 657€ 10 213€ 29 443€ 13 318€ 9 691€ 20 156€ 28 418€ 18 777€ 27 139€ 31 976€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
104 772 250€ 102 758 285€ 99 385 708€ 93 510 132€ 91 362 574€ 91 179 385€ 86 587 515€ 82 963 190€ 82 137 970€ 81 201 516€ 80 832 798€ 82 283 428€ 83 310 056€ 82 782 222€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
74 053 335€ 73 691 976€ 73 310 410€ 73 314 309€ 73 269 795€ 72 891 616€ 71 016 449€ 69 907 338€ 70 760 056€ 69 949 233€ 69 236 977€ 69 821 612€ 71 996 958€ 73 431 859€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
100 105€ 100 105€ 100 105€ 100 105€ 100 105€ 100 105€ 46 318€ 46 318€ 5 312 766€ 6 771 208€ 6 421 914€ 7 701 168€ 8 539 683€ 8 934 646€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 266 449€ 6 671 103€ 6 421 914€ 7 701 168€ 8 539 683€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
100 105€ 100 105€ 100 105€ 100 105€ 100 105€ 100 105€ 46 318€ 46 318€ 46 318€ 100 105€ 0€ 0€ 0€ 8 934 646€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
73 953 229€ 73 591 871€ 73 210 304€ 73 214 203€ 73 169 690€ 72 791 511€ 70 970 131€ 69 861 020€ 65 447 290€ 63 178 025€ 62 815 063€ 62 120 444€ 63 457 275€ 64 497 213€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
73 643 170€ 73 182 300€ 73 115 029€ 73 186 108€ 72 787 971€ 70 871 292€ 69 589 899€ 70 097 734€ 62 884 304€ 62 627 443€ 62 520 028€ 62 836 319€ 64 210 869€ 64 364 328€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
310 060€ 409 571€ 95 276€ 28 095€ 381 718€ 1 920 219€ 1 380 232€ -236 714€ 2 562 986€ 550 582€ 295 035€ -715 875€ -753 594€ 132 885€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
18 939 964€ 18 715 704€ 16 959 079€ 12 938 323€ 11 730 190€ 12 326 407€ 10 044 703€ 8 691 242€ 8 023 702€ 8 315 151€ 9 597 549€ 9 851 972€ 8 276 416€ 8 097 905€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
489 366€ 317 031€ 264 159€ 309 982€ 357 068€ 155 395€ 154 154€ 237 507€ 479 725€ 341 195€ 278 550€ 363 487€ 285 019€ 291 578€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
163 363€ 171 387€ 202 489€ 238 093€ 303 422€ 114 616€ 114 616€ 201 019€ 201 019€ 0€ 0€ 2 002€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 501€ 291 578€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
326 004€ 145 644€ 61 670€ 71 889€ 53 646€ 40 779€ 39 538€ 36 488€ 278 706€ 341 195€ 278 550€ 361 485€ 279 518€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
472 916€ 530 686€ 276 803€ 193 255€ 137 983€ 117 868€ 140 468€ 88 668€ 71 007€ 0€ 41 793€ 0€ 193 677€ 0€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
411 333€ 463 342€ 276 803€ 193 255€ 137 131€ 117 708€ 138 971€ 88 668€ 70 527€ 0€ 41 793€ 0€ 193 677€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
61 583€ 67 344€ 0€ 0€ 852€ 160€ 1 497€ 0€ 480€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
4 144 701€ 3 489 395€ 5 701 597€ 4 896 754€ 4 800 917€ 4 150 648€ 3 517 979€ 2 874 963€ 2 222 874€ 2 196 893€ 2 253 408€ 2 192 352€ 55 625€ 65 989€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
4 119 296€ 3 465 843€ 5 671 153€ 4 869 923€ 4 746 475€ 4 132 058€ 3 484 151€ 2 821 947€ 2 144 516€ 2 101 951€ 2 224 712€ 2 189 185€ 46 569€ 55 460€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
25 405€ 20 259€ 18 515€ 20 524€ 23 170€ 18 274€ 21 336€ 22 115€ 22 412€ 23 063€ 22 379€ 3 167€ 8 938€ 1 544€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 3 293€ 11 929€ 6 307€ 5 489€ 0€ 0€ 3 418€ 13 473€ 14 415€ 6 317€ 0€ 118€ 8 985€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 25 784€ 316€ 12 492€ 27 482€ 42 473€ 57 464€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
1 518 033€ 2 379 727€ 1 198 413€ 1 636 133€ 1 077 044€ 2 627 161€ 2 132 272€ 1 277 801€ 670 669€ 864 064€ 1 194 328€ 1 022 477€ 995 471€ 1 145 831€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
271 512€ 1 051 980€ 176 111€ 531 802€ 143 361€ 131 864€ 320 325€ 700 916€ 152 713€ 193 992€ 534 514€ 249 038€ 169 357€ 222 526€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
58 136€ 40 868€ 14 352€ 9 986€ 9 335€ 11 461€ 10 114€ 12 541€ 14 055€ 12 808€ 16 180€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
210 042€ 230 203€ 270 657€ 310 381€ 160 977€ 1 332 872€ 1 306 364€ 51 188€ 48 654€ 166 079€ 157 376€ 30 133€ 63 958€ 104 574€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
345€ 18 193€ 281€ 4 895€ 19 235€ 1 206€ 12 091€ 6 966€ 4 022€ 17 737€ 0€ 11 429€ 13 677€ 12 421€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
3 293€ 8 636€ 9 729€ 5 974€ 3 648€ 0€ 3 418€ 10 054€ 15 370€ 9 515€ 2 223€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
92 118€ 229 295€ 123 881€ 277 310€ 256 970€ 168 759€ 55 793€ 33 901€ 45 839€ 103 021€ 22 892€ 537 169€ 527 801€ 660 156€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 525 174€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
378 918€ 386 721€ 340 049€ 280 147€ 276 207€ 266 090€ 246 334€ 233 034€ 224 836€ 210 741€ 217 599€ 38€ 292€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 24€ 0€ 38€ 0€ 0€ 0€ 51€ 16€ 23€ 8€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
251 593€ 248 516€ 218 732€ 182 038€ 173 723€ 160 381€ 151 588€ 146 212€ 137 967€ 126 878€ 127 817€ 134 791€ 127 876€ 125 149€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 630€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
52 593€ 54 208€ 44 621€ 33 602€ 32 935€ 29 353€ 26 206€ 22 324€ 20 725€ 18 261€ 19 478€ 25 160€ 15 985€ 20 997€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 34 703€ 76 502€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
199 483€ 111 106€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 60 665€ 6 488€ 5 032€ 96 198€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
12 314 949€ 11 998 866€ 9 518 108€ 5 902 200€ 5 357 178€ 5 275 335€ 4 099 830€ 4 212 302€ 4 579 427€ 4 912 999€ 5 829 470€ 6 273 656€ 6 746 624€ 6 594 507€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
8 814 481€ 8 234 172€ 6 117 936€ 2 945 816€ 2 211 340€ 2 067 688€ 1 992 844€ 3 256 184€ 3 599 074€ 3 966 961€ 4 690 290€ 5 160 562€ 5 761 030€ 6 594 507€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
1 224 248€ 1 250 855€ 1 548 713€ 867 305€ 819 139€ 831 448€ 720 788€ 956 118€ 980 353€ 946 038€ 1 139 180€ 1 113 094€ 985 594€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
2 038 600€ 2 276 219€ 1 613 839€ 1 851 459€ 2 089 079€ 2 326 699€ 1 386 199€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
237 620€ 237 620€ 237 620€ 237 620€ 237 620€ 49 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
11 778 951€ 10 350 605€ 9 116 219€ 7 257 500€ 6 362 589€ 5 961 362€ 5 526 363€ 4 364 610€ 3 354 212€ 2 937 132€ 1 998 272€ 2 609 844€ 3 036 682€ 1 252 458€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 227€ 0€ 2 721€ 3 193€ 3 475€ 8 553€ 5 153€ 65 058€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
11 778 951€ 10 350 605€ 9 116 219€ 7 257 500€ 6 362 589€ 5 961 135€ 5 526 363€ 4 361 889€ 3 351 019€ 2 933 656€ 1 989 719€ 2 604 691€ 2 971 624€ 1 252 458€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€