Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
55 606 003€ 54 289 495€ 54 546 437€ 53 556 776€ 52 791 160€ 53 293 066€ 52 987 283€ 53 418 766€ 54 044 790€ 55 565 392€ 54 489 587€ 45 007 977€ 50 163 448€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
26 875 767€ 27 196 390€ 27 402 622€ 27 004 446€ 26 080 027€ 26 314 613€ 26 678 098€ 26 254 826€ 28 176 507€ 27 705 228€ 29 566 025€ 24 657 376€ 33 219 491€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
24 570€ 31 840€ 31 782€ 29 126€ 17 387€ 7 628€ 9 551€ 16 772€ 26 907€ 35 237€ 40 104€ 32 871€ 28 800€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
10 001€ 21 861€ 21 711€ 19 389€ 13 090€ 4 864€ 7 114€ 10 176€ 12 256€ 12 665€ 8 647€ 12 528€ 14 565€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
7 049€ 2 677€ 3 385€ 75€ 111€ 466€ 1 998€ 3 678€ 5 358€ 7 318€ 9 598€ 2 687€ 3 251€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 439€ 1 634€ 2 853€ 3 938€ 5 174€ 6 410€ 1 334€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
7 520€ 7 303€ 6 686€ 5 644€ 4 186€ 2 299€ 0€ 1 283€ 6 299€ 11 316€ 16 685€ 7 902€ 9 650€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 4 018€ 0€ 0€ 0€ 0€ 140€ 0€ 0€ 3 344€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
19 929 083€ 20 242 436€ 20 448 725€ 20 053 206€ 19 140 525€ 19 380 481€ 19 742 043€ 19 311 550€ 20 809 696€ 20 330 088€ 22 299 655€ 17 112 582€ 26 147 190€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
12 284 592€ 12 297 968€ 12 288 337€ 12 294 463€ 12 313 828€ 12 315 848€ 12 684 484€ 12 658 104€ 12 580 170€ 12 607 453€ 13 219 212€ 13 307 796€ 13 405 212€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
22 107€ 22 107€ 22 107€ 22 107€ 22 107€ 22 107€ 22 107€ 22 107€ 22 107€ 22 107€ 22 107€ 22 107€ 22 107€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
4 190 230€ 4 512 396€ 4 802 069€ 3 882 733€ 3 980 126€ 4 383 374€ 3 759 127€ 3 946 961€ 4 041 984€ 4 153 604€ 4 434 486€ 954 179€ 4 388 066€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
39 774€ 47 156€ 63 259€ 74 555€ 71 228€ 55 226€ 61 196€ 81 132€ 65 997€ 71 624€ 76 880€ 103 790€ 297 822€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
9 064€ 34 658€ 16 764€ 9 690€ 11 778€ 0€ 2 452€ 12 258€ 23 034€ 39 460€ 57 987€ 75 303€ 58 283€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
7 389€ 32 526€ 7 141€ 3 839€ 4 209€ 3 891€ 6 271€ 4 524€ 5 004€ 6 168€ 64 215€ 65 295€ 6 414€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
3 375 927€ 3 295 625€ 3 249 048€ 3 765 819€ 2 737 250€ 2 600 034€ 3 206 406€ 2 586 463€ 4 071 400€ 3 429 672€ 4 424 768€ 2 584 112€ 7 969 286€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
6 922 114€ 6 922 114€ 6 922 114€ 6 922 114€ 6 922 114€ 6 926 503€ 6 926 503€ 6 926 503€ 7 339 903€ 7 339 903€ 7 226 266€ 7 511 923€ 7 043 501€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
475 337€ 475 337€ 475 337€ 475 337€ 475 337€ 475 337€ 475 337€ 475 337€ 475 337€ 475 337€ 475 337€ 475 337€ 6 971€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
1 653 934€ 1 653 934€ 1 653 934€ 1 653 934€ 1 653 934€ 1 653 934€ 1 653 934€ 1 653 934€ 2 067 334€ 2 071 722€ 2 071 715€ 2 357 372€ 2 357 316€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
4 792 844€ 4 792 844€ 4 792 844€ 4 792 844€ 4 792 844€ 4 797 233€ 4 797 233€ 4 797 233€ 4 797 233€ 4 792 844€ 4 679 214€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 679 214€ 4 679 214€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
28 721 326€ 27 087 531€ 27 137 007€ 26 549 584€ 26 708 341€ 26 974 402€ 26 305 987€ 27 159 945€ 25 864 387€ 27 856 140€ 24 920 741€ 20 345 589€ 16 932 171€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
67 240€ 27 500€ 29 902€ 30 077€ 28 694€ 29 977€ 32 508€ 31 728€ 33 820€ 40 058€ 29 680€ 35 980€ 22 612€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
1 912€ 2 003€ 1 800€ 1 842€ 1 807€ 1 862€ 1 884€ 1 909€ 1 935€ 1 935€ 1 996€ 5 426€ 8 016€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
36 166€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
29 163€ 25 498€ 28 102€ 28 235€ 26 887€ 28 115€ 30 624€ 29 820€ 31 885€ 38 123€ 27 684€ 30 554€ 14 596€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
25 613 925€ 25 259 451€ 25 755 820€ 25 168 874€ 25 239 203€ 25 884 226€ 25 479 462€ 26 095 275€ 24 363 681€ 24 943 026€ 22 840 912€ 17 999 915€ 13 182 044€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
1 534€ 2 531€ 4 214€ 394€ 40€ 322€ 559€ 391€ 525€ 1 517€ 387€ 415€ 416€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
25 612 391€ 25 256 920€ 25 751 607€ 25 168 480€ 25 239 163€ 25 883 904€ 25 478 903€ 26 094 884€ 24 363 156€ 24 941 509€ 22 712 939€ 17 999 500€ 13 181 628€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 127 586€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
2 304€ 4 956€ 7 860€ 9 216€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 107 349€ 309 066€ 504 199€ 918 054€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 107 349€ 114 376€ 114 819€ 139 293€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 194 690€ 389 380€ 778 761€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
2 304€ 4 956€ 7 860€ 9 216€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
424 984€ 447 930€ 402 163€ 496 008€ 476 613€ 472 264€ 404 898€ 400 138€ 502 593€ 1 523 686€ 1 514 406€ 1 389 907€ 1 267 022€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
227 813€ 251 009€ 185 616€ 164 294€ 154 090€ 121 598€ 141 126€ 159 235€ 179 774€ 494 576€ 481 881€ 448 111€ 388 588€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
193 768€ 192 455€ 210 337€ 295 338€ 271 180€ 282 523€ 263 316€ 240 220€ 294 902€ 921 306€ 877 038€ 786 463€ 709 481€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 24€ 56€ 0€ 236€ 0€ 255€ 383€ 611€ 1 821€ 2 618€ 2 464€ 2 784€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 26 907€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
3 304€ 4 443€ 3 154€ 36 376€ 51 107€ 68 143€ 200€ 300€ 400€ 105 983€ 152 869€ 152 869€ 166 169€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
100€ 0€ 3 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
2 612 872€ 1 347 693€ 941 262€ 845 409€ 963 831€ 587 935€ 389 119€ 628 603€ 964 293€ 1 237 021€ 221 677€ 335 923€ 1 462 773€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
2 958€ 1 538€ 1 523€ 2 490€ 3 857€ 2 118€ 2 911€ 1 667€ 1 438€ 1 592€ 1 879€ 787€ 103€
087
2.
Ceniny (213)
21 502€ 18 831€ 17 802€ 13 816€ 19 107€ 14 387€ 15 094€ 13 180€ 12 283€ 12 884€ 15 186€ 11 208€ 11 058€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
2 588 412€ 1 327 325€ 921 938€ 829 103€ 940 866€ 571 430€ 371 114€ 613 755€ 950 572€ 1 222 545€ 204 612€ 323 928€ 1 451 612€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 000€ 5 000€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 000€ 5 000€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 200€ 0€ 0€ 0€ 79 665€ 79 666€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 79 665€ 79 666€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
8 910€ 5 574€ 6 808€ 2 746€ 2 793€ 4 052€ 3 198€ 3 996€ 3 896€ 4 024€ 2 821€ 5 012€ 11 786€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
8 910€ 5 574€ 6 808€ 2 746€ 2 793€ 4 052€ 3 198€ 3 996€ 3 896€ 4 024€ 2 821€ 5 012€ 11 786€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
55 606 003€ 54 289 495€ 54 546 437€ 53 556 776€ 52 791 160€ 53 293 066€ 52 987 283€ 53 418 766€ 54 044 790€ 55 565 392€ 54 489 587€ 45 007 977€ 50 163 448€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
45 067 375€ 44 037 349€ 43 768 330€ 43 259 164€ 42 211 729€ 42 079 746€ 41 784 828€ 42 113 764€ 42 585 433€ 43 102 745€ 44 516 215€ 38 453 479€ 42 664 353€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 563 212€ 449 575€ 449 575€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 563 212€ 449 575€ 449 575€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
45 067 375€ 44 037 349€ 43 768 330€ 43 259 164€ 42 211 729€ 42 079 746€ 41 784 828€ 42 113 764€ 42 585 433€ 42 539 533€ 44 066 640€ 38 003 904€ 42 664 353€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
44 037 247€ 43 787 191€ 43 140 524€ 42 576 855€ 42 164 914€ 41 825 801€ 41 925 444€ 42 612 285€ 41 991 619€ 41 933 104€ 43 275 106€ 42 044 199€ 45 552 886€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
1 030 128€ 250 159€ 627 806€ 682 309€ 46 815€ 253 945€ -140 616€ -498 520€ 593 814€ 606 429€ 791 534€ -4 040 295€ -2 888 533€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
4 702 467€ 4 558 205€ 5 115 170€ 5 015 822€ 5 107 978€ 5 052 036€ 5 309 330€ 5 226 283€ 5 815 795€ 6 923 410€ 6 623 637€ 5 814 255€ 6 653 201€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
4 080€ 3 600€ 5 400€ 3 600€ 14 662€ 5 400€ 3 000€ 68 347€ 64 244€ 64 571€ 70 367€ 82 397€ 79 154€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 64 244€ 64 571€ 70 367€ 82 397€ 79 154€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
4 080€ 3 600€ 5 400€ 3 600€ 14 662€ 5 400€ 3 000€ 68 347€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
32 401€ 153 778€ 134 000€ 134 015€ 0€ 16 446€ 0€ 64 545€ 535 468€ 1 048 674€ 0€ 4 813€ 76 143€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 153 778€ 134 000€ 134 015€ 0€ 16 446€ 0€ 64 545€ 531 753€ 1 045 003€ 0€ 4 813€ 76 143€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
32 401€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 714€ 3 671€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
331 141€ 346 870€ 316 679€ 336 043€ 349 381€ 874 791€ 754 633€ 404 038€ 417 254€ 429 006€ 447 812€ 466 552€ 33 007€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
270 304€ 289 005€ 311 355€ 324 042€ 340 326€ 355 976€ 370 901€ 398 907€ 412 061€ 424 440€ 437 511€ 448 976€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
5 488€ 1 022€ 989€ 3 700€ 753€ 428€ 3 106€ 5 130€ 5 193€ 4 566€ 4 108€ 1 132€ 4 055€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
55 349€ 56 843€ 4 335€ 8 301€ 8 301€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 193€ 16 444€ 28 952€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 518 387€ 380 626€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
368 554€ 346 691€ 382 990€ 533 453€ 408 657€ 617 673€ 909 136€ 671 211€ 405 106€ 593 647€ 692 325€ 1 016 462€ 1 599 366€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
53 134€ 43 359€ 134 901€ 317 168€ 203 481€ 365 692€ 651 087€ 486 103€ 263 622€ 452 441€ 501 483€ 843 146€ 1 448 598€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
48 941€ 46 505€ 48 111€ 42 302€ 39 885€ 37 659€ 43 782€ 40 848€ 0€ 0€ 18 949€ 15 389€ 3 641€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 794€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
28 972€ 24 350€ 9 080€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
13 261€ 6 721€ 3 618€ 1 463€ 9 430€ 76 529€ 51 151€ 6 443€ 7 591€ 15 060€ 2 794€ 2 051€ 13 144€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
119 777€ 121 193€ 100 400€ 94 339€ 85 136€ 75 152€ 90 033€ 75 441€ 66 061€ 55 479€ 71 753€ 97 863€ 68 521€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 020€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
86 628€ 86 145€ 71 895€ 65 056€ 58 986€ 52 551€ 61 188€ 53 051€ 46 139€ 37 887€ 73 071€ 42 004€ 44 114€
166
15.
Daň z príjmov (341)
24€ 8€ 6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 26 907€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
17 817€ 18 410€ 14 583€ 13 124€ 11 740€ 10 090€ 11 895€ 9 325€ 7 878€ 5 468€ 24 275€ 16 009€ 7 805€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 395€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 405€ 0€ 0€ 13 543€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
3 966 290€ 3 707 265€ 4 276 101€ 4 008 712€ 4 335 278€ 3 537 727€ 3 642 560€ 4 018 142€ 4 393 724€ 4 787 512€ 5 413 133€ 4 244 031€ 4 865 531€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
2 847 552€ 3 083 527€ 3 652 362€ 3 485 581€ 3 830 028€ 3 174 187€ 3 266 979€ 3 642 560€ 4 018 142€ 4 648 042€ 5 413 133€ 4 244 031€ 4 865 531€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
623 738€ 623 738€ 623 738€ 523 130€ 505 250€ 363 540€ 375 582€ 375 582€ 375 582€ 139 470€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
495 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
5 836 162€ 5 693 941€ 5 662 938€ 5 281 790€ 5 471 453€ 6 161 284€ 5 893 126€ 6 078 719€ 5 643 562€ 5 539 237€ 3 349 735€ 740 243€ 845 894€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20 379€ 45 258€ 22 016€ 0€ 0€ 0€ 1 374€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
5 836 162€ 5 693 941€ 5 662 938€ 5 281 790€ 5 471 453€ 6 161 284€ 5 872 747€ 6 033 461€ 5 621 546€ 5 539 237€ 3 349 735€ 740 243€ 844 520€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€