Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
45 894 157€ 43 764 102€ 43 316 957€ 41 168 813€ 38 772 560€ 36 955 339€ 35 271 443€ 31 614 511€ 32 373 413€ 32 727 671€ 32 421 153€ 30 559 156€ 31 250 657€ 30 190 140€ 29 357 566€ 28 298 000€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
36 564 580€ 36 225 177€ 34 365 617€ 32 812 776€ 34 230 610€ 31 892 210€ 30 863 828€ 27 034 410€ 29 861 487€ 30 367 551€ 29 481 236€ 28 676 917€ 29 135 372€ 29 061 468€ 28 045 644€ 27 204 000€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
9 456€ 14 376€ 11 656€ 13 114€ 16 906€ 20 698€ 21 267€ 26 373€ 398€ 1 418€ 2 438€ 3 458€ 421€ 9 066€ 9 066€ 10 000€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
9 456€ 14 376€ 11 656€ 13 114€ 16 906€ 20 698€ 21 267€ 26 373€ 398€ 1 418€ 2 438€ 3 458€ 421€ 9 066€ 9 066€ 10 000€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
32 243 267€ 32 494 036€ 30 637 196€ 29 082 897€ 30 496 939€ 28 154 747€ 27 527 575€ 23 900 308€ 26 753 360€ 27 257 307€ 26 508 163€ 25 739 558€ 26 201 051€ 26 118 177€ 25 102 354€ 24 328 000€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
6 133 362€ 6 155 036€ 6 140 771€ 6 160 242€ 6 447 944€ 6 300 261€ 6 613 581€ 6 223 381€ 5 978 432€ 5 874 901€ 5 910 580€ 5 276 528€ 5 278 002€ 5 227 387€ 3 561 867€ 3 486 000€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
16 221€ 16 221€ 16 221€ 16 221€ 16 221€ 16 221€ 16 221€ 16 221€ 16 221€ 16 221€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
23 774 505€ 25 343 632€ 21 676 546€ 21 372 490€ 22 802 802€ 20 555 761€ 20 259 602€ 17 315 279€ 19 133 956€ 20 302 901€ 18 425 190€ 18 472 580€ 19 735 736€ 20 053 564€ 19 358 652€ 11 588 000€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
323 056€ 269 516€ 301 859€ 63 080€ 191 693€ 214 531€ 244 903€ 93 516€ 389 202€ 517 399€ 229 558€ 312 498€ 403 067€ 89 856€ 187 151€ 147 000€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
43 199€ 39 890€ 51 722€ 63 554€ 75 386€ 17 268€ 20 976€ 26 532€ 517€ 517€ 3 110€ 6 278€ 11 903€ 24 241€ 37 093€ 50 000€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
119 593€ 149 061€ 150 775€ 169 755€ 196 587€ 11 531€ 13 554€ 18 537€ 28 135€ 41 707€ 55 279€ 15 750€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
1 833 332€ 520 679€ 2 299 302€ 1 237 555€ 766 307€ 1 039 174€ 358 738€ 206 840€ 1 206 898€ 503 661€ 1 884 445€ 1 655 924€ 772 343€ 723 129€ 1 957 591€ 9 057 000€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
4 311 856€ 3 716 765€ 3 716 765€ 3 716 765€ 3 716 765€ 3 716 765€ 3 314 986€ 3 107 729€ 3 107 728€ 3 108 825€ 2 970 635€ 2 933 900€ 2 933 900€ 2 934 225€ 2 934 224€ 2 866 000€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
753 865€ 753 865€ 753 865€ 753 865€ 753 865€ 753 865€ 226 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 7 000€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
52 037€ 52 037€ 52 037€ 52 037€ 52 037€ 52 037€ 52 037€ 52 037€ 52 036€ 52 037€ 52 037€ 15 302€ 15 302€ 15 303€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
3 505 954€ 2 910 863€ 2 910 863€ 2 910 863€ 2 910 863€ 2 910 863€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 125 447€ 138 190€ 138 190€ 138 190€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 910 863€ 2 910 863€ 2 910 863€ 2 911 959€ 2 911 959€ 2 911 959€ 2 911 959€ 2 912 283€ 2 927 585€ 2 859 000€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
9 324 474€ 7 534 734€ 8 945 672€ 8 338 834€ 4 534 206€ 5 058 085€ 4 404 514€ 4 577 568€ 2 509 388€ 2 359 137€ 2 939 129€ 1 881 675€ 2 115 285€ 1 128 672€ 1 311 922€ 1 094 000€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
23 908€ 24 606€ 26 604€ 27 069€ 27 877€ 30 394€ 267€ 272€ 125€ 206€ 2 776€ 4 474€ 5 643€ 5 261€ 3 667€ 5 000€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
23 908€ 24 606€ 26 604€ 27 069€ 27 877€ 30 394€ 267€ 272€ 125€ 206€ 2 776€ 4 474€ 5 643€ 5 261€ 3 667€ 5 000€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
5 264 753€ 3 981 641€ 4 077 762€ 4 234 371€ 2 235 402€ 2 301 203€ 2 206 353€ 2 295 295€ 1 002 400€ 1 068 254€ 1 150 997€ 1 107 803€ 1 169 481€ 212 881€ 178 114€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12€ 189€ 0€ 0€ 7€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
5 264 753€ 3 981 641€ 4 077 762€ 4 234 371€ 2 235 402€ 2 301 203€ 2 206 353€ 2 295 284€ 1 002 210€ 1 068 254€ 1 150 997€ 1 107 796€ 1 169 481€ 212 881€ 178 114€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
32 779€ 32 779€ 32 779€ 32 779€ 32 779€ 32 779€ 32 779€ 33 543€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
32 779€ 32 779€ 32 779€ 32 779€ 32 779€ 32 779€ 32 779€ 33 543€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
788 559€ 599 032€ 596 048€ 612 319€ 578 585€ 523 655€ 563 293€ 520 703€ 578 703€ 382 606€ 383 956€ 418 410€ 450 456€ 417 173€ 762 855€ 298 000€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 4 967€ 4 967€ 7 691€ 3 607€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 051€ 0€ 1 646€ 1 578€ 945€ 1 000€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
478 330€ 325 260€ 330 861€ 316 428€ 335 947€ 273 947€ 323 851€ 302 649€ 332 078€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
78 346€ 69 215€ 37 869€ 76 255€ 19 567€ 32 396€ 21 153€ 62 878€ 141 049€ 329 242€ 216 145€ 255 864€ 315 795€ 237 764€ 273 133€ 199 000€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
38 184€ 27 584€ 61 642€ 49 091€ 32 460€ 32 418€ 37 211€ 33 212€ 32 695€ 41 692€ 157 532€ 159 677€ 132 370€ 176 871€ 114 212€ 98 000€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 224€ 200€ 224€ 224€ 226€ 226€ 11 076€ 11 672€ 4 228€ 2 761€ 553€ 858€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 344€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
193 700€ 176 974€ 160 486€ 165 035€ 182 697€ 181 063€ 180 853€ 121 739€ 61 806€ 0€ 0€ 108€ 92€ 102€ 374 565€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
3 214 475€ 2 896 676€ 4 212 478€ 3 432 297€ 1 659 563€ 2 170 054€ 1 601 822€ 1 727 755€ 928 160€ 908 071€ 1 401 400€ 350 988€ 489 705€ 493 357€ 367 286€ 791 000€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
2 526€ 1 546€ 1 682€ 2 865€ 2 798€ 1 796€ 1 794€ 873€ 1 452€ 1 699€ 1 606€ 4 614€ 16 826€ 6 902€ 0€ 1 000€
087
2.
Ceniny (213)
3 987€ 4 259€ 4 003€ 7 434€ 7 935€ 6 134€ 5 560€ 12 351€ 9 682€ 10 865€ 28 571€ 27 805€ 24 227€ 24 624€ 53 917€ 55 000€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
3 207 962€ 2 890 870€ 4 206 793€ 3 421 998€ 1 647 012€ 2 162 124€ 1 594 469€ 1 714 530€ 917 026€ 895 507€ 1 371 223€ 318 568€ 448 652€ 461 831€ 313 369€ 735 000€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 818€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
5 104€ 4 192€ 5 668€ 17 202€ 7 744€ 5 044€ 3 100€ 2 533€ 2 539€ 983€ 788€ 565€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
5 104€ 4 192€ 5 668€ 6 313€ 7 744€ 5 044€ 3 100€ 2 533€ 2 517€ 983€ 788€ 565€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 10 889€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
45 894 157€ 43 764 102€ 43 316 957€ 41 168 813€ 38 772 560€ 36 955 339€ 35 271 443€ 31 614 511€ 32 373 413€ 32 727 671€ 32 421 153€ 30 559 156€ 31 250 657€ 30 190 140€ 29 357 566€ 28 298 000€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
30 965 130€ 29 374 466€ 29 330 286€ 28 505 537€ 27 540 948€ 26 844 744€ 25 516 320€ 21 999 575€ 21 873 428€ 22 634 420€ 23 242 067€ 22 161 041€ 22 352 873€ 22 689 512€ 21 813 861€ 21 800 000€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 68 527€ 68 527€ 68 527€ 68 528€ 68 527€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 68 527€ 68 527€ 68 527€ 68 528€ 68 527€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
30 965 130€ 29 374 466€ 29 330 286€ 28 505 537€ 27 540 948€ 26 844 744€ 25 516 320€ 21 999 575€ 21 873 428€ 22 634 420€ 23 173 539€ 22 092 514€ 22 284 346€ 22 620 984€ 21 745 334€ 21 800 000€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
29 374 416€ 29 330 681€ 28 504 704€ 27 558 722€ 26 838 497€ 25 544 446€ 25 121 937€ 21 878 226€ 22 741 705€ 23 147 700€ 23 432 134€ 22 129 026€ 23 443 207€ 23 451 201€ 21 821 023€ 20 956 000€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
1 590 715€ 43 785€ 825 582€ 946 815€ 702 451€ 1 300 297€ 394 383€ 121 349€ -868 277€ -513 280€ -258 595€ -36 512€ -1 158 861€ -830 217€ -75 689€ 844 000€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
5 206 626€ 5 615 365€ 6 151 051€ 5 928 349€ 4 759 001€ 4 545 479€ 4 799 897€ 5 208 827€ 6 191 239€ 5 726 931€ 5 125 273€ 4 689 242€ 4 996 994€ 4 226 876€ 4 505 763€ 3 490 000€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
75 206€ 33 628€ 23 885€ 30 692€ 34 309€ 27 713€ 32 089€ 24 972€ 16 235€ 10 121€ 9 286€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
75 206€ 33 628€ 23 885€ 30 692€ 34 309€ 27 713€ 32 089€ 24 972€ 16 235€ 10 121€ 9 286€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
211 287€ 82 244€ 179 064€ 179 746€ 96 092€ 47 083€ 12 380€ 77 954€ 113 047€ 8 243€ 89 064€ 3 928€ 96 773€ 17 291€ 566€ 1 000€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
210 807€ 82 244€ 179 064€ 179 506€ 94 402€ 46 923€ 12 220€ 77 856€ 112 945€ 8 243€ 89 064€ 3 928€ 96 773€ 17 291€ 566€ 1 000€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
480€ 0€ 0€ 240€ 1 690€ 160€ 160€ 98€ 102€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
3 396 478€ 3 520 426€ 3 714 651€ 3 140 481€ 2 999 354€ 3 037 700€ 3 163 186€ 3 308 449€ 3 443 781€ 3 541 019€ 2 525 381€ 2 753 534€ 2 871 851€ 2 786 741€ 2 435 643€ 22 000€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
3 370 977€ 3 496 155€ 3 679 917€ 3 108 791€ 2 971 509€ 3 012 672€ 3 151 319€ 3 296 569€ 3 433 402€ 3 532 033€ 2 517 317€ 2 743 317€ 2 861 514€ 2 773 686€ 2 423 024€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
25 501€ 24 271€ 22 571€ 19 528€ 16 424€ 13 607€ 11 867€ 11 880€ 10 378€ 8 986€ 8 064€ 10 217€ 10 337€ 13 055€ 12 619€ 21 000€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 000€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 12 162€ 12 162€ 11 421€ 11 421€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
930 403€ 941 537€ 955 273€ 1 058 604€ 901 230€ 784 673€ 765 959€ 722 508€ 738 992€ 484 122€ 525 910€ 1 096 169€ 1 245 687€ 521 536€ 1 024 301€ 567 000€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
93 620€ 282 026€ 304 343€ 347 615€ 221 656€ 207 453€ 192 947€ 141 335€ 175 469€ 251 992€ 127 963€ 796 980€ 825 403€ 246 824€ 760 002€ 154 000€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
449 768€ 351 230€ 336 293€ 319 746€ 307 648€ 309 690€ 325 746€ 317 617€ 327 902€ 0€ 0€ 5 005€ 5 321€ 5 096€ 4 209€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
178 236€ 171 830€ 167 373€ 188 607€ 228 795€ 146 213€ 144 293€ 142 416€ 140 219€ 136 201€ 303 900€ 198 883€ 314 392€ 169 706€ 113 836€ 224 000€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
10 500€ 13 558€ 0€ 32 276€ 650€ 7€ 11 421€ 39 844€ 15 200€ 15 359€ 2 678€ 2 688€ 2 696€ 407€ 44 356€ 122 000€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
115 830€ 72 803€ 84 972€ 94 820€ 66 185€ 59 051€ 52 330€ 46 967€ 45 101€ 0€ 0€ 0€ 0€ 57 319€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 44 801€ 40 841€ 53 458€ 55 383€ 0€ 60 704€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
66 844€ 41 893€ 50 222€ 60 354€ 43 164€ 38 811€ 34 041€ 29 734€ 29 807€ 30 360€ 26 981€ 32 270€ 35 055€ 36 107€ 35 158€ 0€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
15 004€ 7 627€ 12 068€ 15 186€ 9 112€ 7 129€ 5 180€ 4 595€ 4 394€ 5 408€ 4 044€ 4 686€ 5 237€ 6 077€ 6 036€ 0€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 24 021€ 16 319€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 67 000€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
600€ 569€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 900€ 0€ 19 502€ 2 200€ 2 200€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
593 252€ 1 037 530€ 1 278 178€ 1 518 826€ 728 017€ 648 310€ 826 283€ 1 074 943€ 1 879 185€ 1 683 426€ 1 975 631€ 835 610€ 782 683€ 901 308€ 1 045 253€ 2 900 000€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
497 048€ 593 252€ 701 315€ 941 963€ 494 290€ 470 337€ 648 310€ 826 283€ 1 074 943€ 1 379 185€ 1 815 833€ 835 610€ 782 683€ 901 308€ 1 045 253€ 2 900 000€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
96 204€ 108 063€ 240 648€ 240 648€ 233 726€ 177 973€ 177 973€ 248 660€ 804 242€ 304 242€ 159 798€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 336 215€ 336 215€ 336 215€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
9 722 401€ 8 774 271€ 7 835 620€ 6 734 927€ 6 472 611€ 5 565 116€ 4 955 225€ 4 406 110€ 4 308 746€ 4 366 319€ 4 053 813€ 3 708 873€ 3 900 790€ 3 273 752€ 3 037 942€ 3 008 000€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 72€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
9 722 401€ 8 774 271€ 7 835 620€ 6 734 927€ 6 472 611€ 5 565 116€ 4 955 225€ 4 406 110€ 4 308 674€ 4 366 319€ 4 053 813€ 3 708 873€ 3 900 790€ 3 273 752€ 3 037 942€ 3 008 000€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€