Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
624 518€ 736 050€ 401 214€ 407 131€ 513 373€ 430 610€ 351 677€ 351 672€ 423 895€ 702 197€ 684 376€ 852 723€ 718 507€ 616 091€ 743 313€ 827 000€
02
501
Spotreba materiálu
148 695€ 133 591€ 101 004€ 85 885€ 151 241€ 115 191€ 125 579€ 114 085€ 159 999€ 173 729€ 126 444€ 202 679€ 197 267€ 164 103€ 243 553€ 422 000€
03
502
Spotreba energie
475 823€ 602 459€ 300 210€ 321 246€ 354 711€ 307 520€ 226 098€ 237 587€ 263 896€ 528 468€ 557 932€ 650 044€ 502 917€ 451 333€ 498 936€ 405 000€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18 323€ 655€ 824€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 7 420€ 7 900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
1 893 537€ 2 510 986€ 1 431 820€ 1 289 747€ 1 584 669€ 1 527 100€ 1 349 380€ 1 311 062€ 1 421 060€ 1 210 306€ 1 160 160€ 1 103 375€ 1 172 789€ 1 012 280€ 1 619 242€ 1 308 000€
07
511
Opravy a udržiavanie
472 344€ 1 310 199€ 366 251€ 333 236€ 587 464€ 452 458€ 477 563€ 432 608€ 498 267€ 391 641€ 346 754€ 308 078€ 435 595€ 272 394€ 827 774€ 306 000€
08
512
Cestovné
4 925€ 3 397€ 588€ 2 922€ 5 608€ 3 466€ 3 400€ 4 531€ 9 496€ 10 291€ 4 254€ 6 050€ 4 326€ 6 582€ 14 494€ 5 000€
09
513
Náklady na reprezentáciu
3 046€ 4 995€ 2 906€ 2 924€ 3 898€ 2 509€ 3 086€ 4 075€ 4 601€ 6 343€ 5 389€ 6 781€ 7 994€ 5 028€ 4 339€ 8 000€
10
518
Ostatné služby
1 413 223€ 1 192 395€ 1 062 075€ 950 665€ 987 698€ 1 068 667€ 865 332€ 869 848€ 908 696€ 802 031€ 803 763€ 782 466€ 724 874€ 728 276€ 772 635€ 989 000€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 850 406€ 1 757 943€ 1 497 819€ 1 420 797€ 1 650 555€ 1 318 685€ 1 238 929€ 1 140 085€ 1 055 387€ 1 215 631€ 1 107 634€ 1 460 068€ 1 450 516€ 1 399 496€ 1 321 400€ 1 179 000€
12
521
Mzdové náklady
1 307 286€ 1 237 364€ 1 042 646€ 997 810€ 1 176 397€ 936 701€ 883 396€ 814 876€ 743 388€ 751 457€ 689 950€ 966 104€ 970 071€ 956 876€ 941 960€ 849 000€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
433 039€ 419 058€ 366 526€ 348 352€ 391 089€ 309 880€ 288 793€ 269 978€ 260 030€ 250 643€ 234 387€ 317 753€ 313 584€ 293 022€ 283 838€ 251 000€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
14 724€ 7 099€ 6 219€ 5 986€ 5 798€ 5 582€ 5 227€ 4 877€ 5 127€ 5 273€ 5 413€ 6 988€ 6 778€ 6 976€ 7 064€ 7 000€
15
527
Zákonné sociálne náklady
95 358€ 94 323€ 82 427€ 68 649€ 77 270€ 66 522€ 61 513€ 50 354€ 46 842€ 37 832€ 37 445€ 48 883€ 49 786€ 38 930€ 37 954€ 55 000€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 170 426€ 140 440€ 120 340€ 110 297€ 103 692€ 50 584€ 17 000€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
29 382€ 23 605€ 23 505€ 1 376€ 20 530€ 20 440€ 20 386€ 6 854€ 514€ 1 625€ 89€ 5 990€ 7 317€ 19 675€ 16 749€ 3 000€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
28 361€ 22 070€ 22 070€ 0€ 18 972€ 18 972€ 12 648€ 6 324€ 256€ 286€ 0€ 158€ 1 660€ 19 529€ 16 517€ 3 000€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 021€ 1 536€ 1 436€ 1 376€ 1 558€ 1 468€ 7 738€ 530€ 259€ 1 339€ 89€ 5 832€ 5 657€ 146€ 232€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
192 495€ 122 017€ 157 904€ 169 537€ 129 223€ 666 230€ 172 650€ 215 049€ 446 967€ 103 734€ 740 624€ 13 222€ 135 255€ 260 492€ 200 060€ 673 000€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 003€ 2 376€ 12 908€ 1 572€ 27 539€ 538 237€ 12 161€ 6 234€ 5 220€ 40 647€ 441 342€ 1 474€ 69 236€ 170 668€ 116 231€ 531 000€
23
542
Predaný materiál
723€ 178€ 235€ 467€ 1 716€ 5 433€ 4€ 20€ 14€ 12€ 26€ 40€ 33€ 46€ 10€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 558€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
4€ 6 406€ 1 173€ 1 060€ 699€ 0€ 250€ 0€ 74€ 0€ 8€ 151€ 0€ 620€ 3€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
334€ 8 215€ 799€ 26 228€ 0€ 0€ 1 242€ 13 001€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
186 432€ 104 842€ 142 789€ 140 210€ 99 269€ 122 560€ 158 994€ 195 794€ 441 659€ 63 075€ 7 723€ 11 520€ 65 986€ 88 600€ 83 278€ 142 000€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 291 525€ 37€ 0€ 0€ 538€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
1 446 922€ 1 253 933€ 1 666 613€ 1 223 555€ 1 056 509€ 1 449 182€ 1 556 771€ 1 957 821€ 2 142 655€ 2 039 231€ 1 600 474€ 1 584 713€ 1 904 700€ 1 432 752€ 1 597 878€ 1 106 000€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 343 162€ 1 203 980€ 1 357 414€ 1 087 540€ 1 010 459€ 977 620€ 1 152 014€ 1 745 638€ 1 864 438€ 1 747 543€ 1 591 188€ 1 584 713€ 1 904 700€ 1 432 752€ 1 597 878€ 1 106 000€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
103 759€ 49 953€ 309 200€ 136 016€ 46 049€ 471 563€ 404 756€ 212 183€ 278 217€ 291 688€ 9 286€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
75 206€ 33 628€ 23 885€ 30 692€ 34 309€ 27 713€ 32 089€ 24 972€ 16 235€ 10 121€ 9 286€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 99 392€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
28 553€ 16 325€ 285 315€ 105 324€ 11 740€ 443 850€ 372 667€ 187 211€ 261 982€ 182 175€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
63 270€ 78 265€ 88 693€ 90 514€ 80 773€ 81 244€ 84 487€ 94 989€ 93 981€ 91 427€ 58 634€ 56 941€ 78 080€ 40 981€ 48 349€ 237 000€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
37 890€ 42 084€ 49 222€ 54 590€ 47 356€ 51 952€ 56 280€ 63 458€ 69 073€ 68 230€ 31 490€ 28 608€ 53 823€ 10 939€ 23 163€ 66 000€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 187€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
25 380€ 36 182€ 39 471€ 35 737€ 33 417€ 29 292€ 28 208€ 31 531€ 24 909€ 23 198€ 27 144€ 28 333€ 24 257€ 30 042€ 25 185€ 131 000€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 40 000€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
625€ 1 252€ 17€ 80€ 216€ 480€ 74€ 116€ 1 525€ 15 954€ 10 499€ 0€ 0€ 341€ 1 780€ 11 000€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 096€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
625€ 1 252€ 17€ 80€ 216€ 480€ 74€ 116€ 429€ 15 954€ 10 499€ 0€ 0€ 341€ 1 780€ 11 000€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
5 390 482€ 4 465 401€ 3 748 203€ 3 724 529€ 3 884 467€ 3 699 590€ 3 009 654€ 2 759 377€ 2 630 745€ 2 199 507€ 2 176 558€ 1 836 617€ 1 699 642€ 1 867 653€ 1 941 754€ 1 704 000€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
5 169 924€ 4 275 337€ 3 577 413€ 3 271 925€ 3 582 575€ 3 268 204€ 2 606 414€ 2 414 298€ 2 186 401€ 1 931 454€ 1 873 731€ 1 481 340€ 1 300 865€ 1 510 729€ 1 537 479€ 1 383 000€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
178€ 844€ 2 760€ 5 498€ 17 179€ 21 468€ 16 978€ 17 620€ 34 126€ 4 944€ 19 075€ 19 618€ 338 767€ 234 518€ 373 462€ 303 000€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
220 164€ 188 971€ 167 437€ 446 557€ 282 619€ 404 773€ 384 914€ 326 104€ 408 906€ 261 631€ 282 136€ 332 431€ 56 388€ 120 247€ 14 080€ 2 000€
61
587
Náklady na ostatné transfery
216€ 249€ 593€ 548€ 2 094€ 5 145€ 1 348€ 1 355€ 1 312€ 1 478€ 1 617€ 3 229€ 3 622€ 2 159€ 16 620€ 16 000€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 113€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
11 491 637€ 10 949 452€ 9 015 786€ 8 327 267€ 8 920 313€ 9 193 561€ 7 784 009€ 7 837 025€ 8 216 729€ 7 579 612€ 7 539 048€ 6 913 649€ 7 166 806€ 6 649 761€ 7 490 525€ 7 048 000€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
313 513€ 246 305€ 37 749€ 39 831€ 221 518€ 206 604€ 125 774€ 129 345€ 116 887€ 84 511€ 80 278€ 142 115€ 129 985€ 127 459€ 288 989€ 115 000€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 760€ 743€ 771€ 1 000€
67
602
Tržby z predaja služieb
313 513€ 246 305€ 37 749€ 39 831€ 207 901€ 187 661€ 125 774€ 129 345€ 116 887€ 84 511€ 80 278€ 142 115€ 129 225€ 126 716€ 288 218€ 114 000€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 13 616€ 18 943€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
8 056 581€ 7 637 995€ 7 155 411€ 6 873 625€ 6 810 434€ 6 295 285€ 5 600 433€ 5 321 707€ 4 766 629€ 4 286 215€ 4 019 458€ 4 123 916€ 3 873 459€ 3 433 759€ 4 025 110€ 4 315 000€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
7 562 315€ 7 553 892€ 6 980 191€ 6 493 346€ 6 457 166€ 5 851 579€ 5 281 822€ 4 977 560€ 4 409 718€ 3 937 634€ 3 954 725€ 4 061 404€ 3 825 479€ 3 382 380€ 3 989 340€ 4 291 000€
82
633
Výnosy z poplatkov
494 266€ 84 103€ 175 220€ 380 279€ 353 268€ 443 707€ 318 611€ 344 146€ 356 911€ 348 581€ 64 733€ 62 512€ 47 980€ 51 379€ 35 770€ 24 000€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1 502 786€ 891 447€ 805 282€ 864 155€ 888 746€ 2 013 804€ 975 607€ 914 398€ 914 176€ 1 368 536€ 1 972 719€ 1 154 155€ 1 072 922€ 1 020 510€ 1 243 040€ 2 276 000€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
16 450€ 21 754€ 34 675€ 8 910€ 66 557€ 1 057 598€ 30 344€ 9 181€ 26 490€ 119 371€ 558 999€ 14 980€ 66 217€ 166 930€ 255 445€ 1 220 000€
85
642
Tržby z predaja materiálu
856€ 212€ 284€ 760€ 2 048€ 6 827€ 18€ 471€ 14€ 321€ 318€ 266€ 342€ 260€ 36 710€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
92 903€ 1 716€ 739€ 3 112€ 2 758€ 3 314€ 2 536€ 1 666€ 3 192€ 3 220€ 2 226€ 5 286€ 6 158€ 3 751€ 9 054€ 8 000€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 5 509€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 392 577€ 867 765€ 769 584€ 845 865€ 817 383€ 946 065€ 942 710€ 903 081€ 884 480€ 1 245 624€ 1 411 177€ 1 133 622€ 1 000 205€ 849 569€ 941 831€ 1 048 000€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
44 745€ 390 847€ 30 692€ 37 792€ 32 506€ 404 756€ 280 365€ 210 034€ 291 688€ 9 286€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
44 745€ 390 847€ 30 692€ 37 792€ 32 506€ 404 756€ 280 365€ 210 034€ 291 688€ 9 286€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
33 628€ 23 885€ 30 692€ 34 309€ 27 713€ 32 089€ 24 972€ 16 235€ 10 121€ 9 286€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 3 483€ 655€ 207 061€ 187 211€ 193 799€ 99 392€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
11 117€ 366 962€ 0€ 0€ 4 138€ 165 607€ 68 182€ 0€ 182 175€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
610 329€ 6 631€ 13 429€ 164 438€ 3 850€ 33 129€ 22 467€ 6 398€ 3 099€ 6 146€ 6 012€ 9 910€ 12 719€ 67 019€ 423 796€ 407 000€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
1 140€ 167€ 3 391€ 939€ 2 713€ 3 373€ 2 109€ 3 479€ 1 808€ 2 796€ 3 611€ 1 216€ 697€ 224€ 1 204€ 5 000€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
595 091€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 166€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
14 097€ 6 464€ 10 038€ 163 499€ 1 137€ 29 755€ 20 357€ 2 919€ 125€ 3 349€ 2 402€ 8 694€ 12 022€ 66 795€ 422 590€ 402 000€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
10€ 0€ 4 638€ 0€ 5 218€ 1 500€ 1 500€ 0€ 0€ 305€ 85 932€ 69 926€ 72 372€ 66 625€ 63 525€ 178 000€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 3 634€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
10€ 0€ 4 638€ 0€ 1 584€ 1 500€ 1 500€ 0€ 0€ 305€ 85 932€ 69 926€ 72 372€ 66 625€ 63 525€ 178 000€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
2 554 388€ 1 820 013€ 1 794 180€ 1 294 321€ 1 660 826€ 1 539 260€ 1 172 561€ 1 376 664€ 1 256 071€ 1 311 778€ 1 116 297€ 1 377 140€ 846 488€ 1 104 172€ 1 370 376€ 601 000€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
698 454€ 373 305€ 428 090€ 215 187€ 428 750€ 305 592€ 366 369€ 475 350€ 382 166€ 414 159€ 421 062€ 443 389€ 286 910€ 552 251€ 642 749€ 170 000€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
444 468€ 327 572€ 542 394€ 322 864€ 262 375€ 256 329€ 263 255€ 398 063€ 361 868€ 311 538€ 255 416€ 227 531€ 193 742€ 226 062€ 60 696€ 54 000€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
5 742€ 12 490€ 3 409€ 4 444€ 8 041€ 6 266€ 19 466€ 5 070€ 56 335€ 128 009€ 0€ 223€ 695€ 12 489€ 36 042€ 92 000€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 94€ 340 963€ 68 196€ 0€ 352 667€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
1 405 724€ 1 106 645€ 820 286€ 751 826€ 961 660€ 971 073€ 523 472€ 498 181€ 455 702€ 458 072€ 439 724€ 365 034€ 296 945€ 313 370€ 278 222€ 285 000€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
13 082 352€ 10 993 237€ 9 841 380€ 9 274 161€ 9 623 098€ 10 494 338€ 8 178 708€ 7 958 546€ 7 348 549€ 7 066 777€ 7 280 696€ 6 877 163€ 6 007 945€ 5 819 544€ 7 414 836€ 7 892 000€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
1 590 715€ 43 785€ 825 594€ 946 895€ 702 784€ 1 300 777€ 394 699€ 121 521€ -868 180€ -512 835€ -258 352€ -36 485€ -1 158 861€ -830 217€ -75 689€ 844 000€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 12€ 80€ 333€ 480€ 316€ 173€ 98€ 445€ 243€ 27€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
1 590 715€ 43 785€ 825 582€ 946 815€ 702 451€ 1 300 297€ 394 383€ 121 349€ -868 277€ -513 280€ -258 595€ -36 512€ -1 158 861€ -830 217€ -75 689€ 844 000€