Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
137 681 885€ 137 740 477€ 134 225 082€ 134 376 796€ 134 553 086€ 132 612 594€ 131 488 749€ 131 519 481€ 133 398 810€ 134 647 213€ 135 014 304€ 133 593 644€ 132 940 991€ 131 778 816€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
120 043 836€ 118 146 699€ 118 456 874€ 119 051 726€ 120 698 785€ 118 640 583€ 118 992 524€ 121 202 020€ 123 199 940€ 125 785 341€ 126 274 084€ 124 733 057€ 123 717 777€ 121 994 022€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
23 090€ 21 013€ 11 717€ 17 679€ 24 507€ 36 010€ 37 071€ 37 225€ 37 298€ 42 436€ 43 339€ 49 674€ 26 075€ 35 474€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
23 090€ 21 013€ 9 633€ 12 379€ 15 586€ 22 648€ 26 726€ 23 437€ 30 016€ 37 750€ 43 339€ 49 674€ 26 075€ 35 474€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 2 084€ 5 300€ 8 921€ 12 677€ 8 315€ 10 415€ 2 565€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 685€ 2 029€ 3 373€ 4 717€ 4 686€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
110 264 693€ 108 369 633€ 108 689 104€ 109 277 993€ 110 918 225€ 108 848 860€ 109 199 740€ 111 151 132€ 112 766 102€ 115 345 237€ 115 833 077€ 114 280 534€ 113 152 286€ 111 989 651€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
63 621 711€ 63 442 103€ 63 799 985€ 63 731 631€ 63 454 758€ 62 388 312€ 61 969 730€ 62 833 564€ 62 631 201€ 62 175 597€ 62 268 936€ 62 723 459€ 62 945 478€ 63 128 510€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
204 270€ 199 770€ 199 770€ 199 770€ 196 470€ 196 470€ 193 570€ 193 570€ 193 570€ 193 570€ 193 570€ 31 571€ 31 571€ 25 227€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
43 376 194€ 42 959 221€ 42 249 488€ 43 643 961€ 44 458 093€ 44 940 323€ 45 658 342€ 46 780 688€ 48 304 219€ 51 008 155€ 50 854 579€ 44 197 222€ 45 393 017€ 44 479 159€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
354 685€ 395 718€ 484 316€ 421 834€ 469 833€ 486 770€ 645 495€ 710 631€ 874 605€ 1 022 890€ 1 005 562€ 1 136 249€ 1 073 506€ 1 066 025€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
80 999€ 94 266€ 126 057€ 98 175€ 62 375€ 68 950€ 45 213€ 44 701€ 37 189€ 43 524€ 65 576€ 52 970€ 72 869€ 92 768€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
195€ 447€ 699€ 951€ 1 422€ 3 714€ 4 910€ 9 257€ 13 867€ 17 547€ 9 351€ 11 859€ 13 013€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
16 490€ 17 606€ 18 722€ 19 838€ 20 954€ 22 070€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
2 610 149€ 1 260 501€ 1 810 066€ 1 161 832€ 2 254 319€ 742 250€ 682 480€ 578 721€ 711 450€ 883 954€ 1 417 766€ 6 117 595€ 3 622 832€ 3 197 962€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17 737€ 9 609€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
9 756 053€ 9 756 053€ 9 756 053€ 9 756 053€ 9 756 053€ 9 755 713€ 9 755 713€ 10 013 663€ 10 396 540€ 10 397 668€ 10 397 668€ 10 402 849€ 10 539 416€ 9 968 897€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
98 952€ 98 952€ 98 952€ 98 952€ 98 952€ 98 952€ 98 952€ 98 952€ 140 034€ 141 162€ 141 162€ 144 086€ 144 086€ 105 590€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
1 272 157€ 1 272 157€ 1 272 157€ 1 272 157€ 1 272 157€ 1 272 157€ 1 272 157€ 1 510 157€ 1 859 180€ 1 859 180€ 1 859 180€ 1 861 437€ 1 861 437€ 1 529 011€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
8 384 944€ 8 384 944€ 8 384 944€ 8 384 944€ 8 384 944€ 8 384 604€ 8 384 604€ 8 404 554€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 397 325€ 8 397 325€ 8 397 326€ 8 397 326€ 8 533 893€ 8 334 296€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
17 611 597€ 19 568 052€ 15 741 052€ 15 300 555€ 13 838 397€ 13 965 247€ 12 482 550€ 10 314 375€ 10 193 922€ 8 859 719€ 8 732 687€ 8 857 176€ 9 218 722€ 9 778 209€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
91 976€ 75 383€ 76 916€ 76 693€ 80 157€ 102 770€ 94 385€ 84 055€ 82 650€ 48 726€ 66 728€ 77 609€ 92 882€ 101 397€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
91 976€ 75 383€ 76 916€ 76 693€ 80 157€ 102 770€ 94 385€ 84 055€ 82 650€ 48 726€ 63 323€ 73 222€ 88 622€ 97 468€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 405€ 4 387€ 4 260€ 3 929€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
8 821 523€ 8 107 413€ 8 256 983€ 8 344 937€ 7 339 267€ 7 346 961€ 7 198 425€ 6 654 757€ 6 812 157€ 5 852 060€ 5 919 629€ 5 857 168€ 5 224 953€ 6 124 574€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 117€ 198 852€ 0€ 0€ 0€ 6 086€ 0€ 24 797€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
8 821 523€ 8 107 413€ 8 256 983€ 8 344 937€ 7 339 150€ 7 148 109€ 7 198 425€ 6 654 757€ 6 812 157€ 5 845 973€ 5 919 629€ 5 832 371€ 5 224 953€ 6 124 574€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 4 710€ 9 420€ 17 940€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 4 710€ 9 420€ 17 940€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
922 996€ 1 103 326€ 1 072 109€ 1 016 613€ 1 039 879€ 993 240€ 423 195€ 733 234€ 903 293€ 853 009€ 995 400€ 1 071 998€ 1 133 890€ 1 008 347€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 678€ 695€ 4 652€ 4 116€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
48 187€ 61 879€ 66 460€ 71 965€ 76 822€ 80 495€ 76 280€ 83 266€ 86 299€ 89 465€ 96 110€ 96 969€ 91 620€ 94 343€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
2 491€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 877€ 1 043€ 985€ 1 003€ 829€ 830€ 807€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
362 978€ 484 017€ 484 295€ 465 590€ 475 680€ 420 643€ 318 099€ 605 795€ 703 014€ 598 835€ 819 723€ 866 476€ 827 988€ 864 261€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
20 872€ 99 268€ 81 909€ 62 212€ 64 733€ 87 905€ 26 992€ 41 499€ 110 676€ 105 125€ 74 017€ 101 855€ 206 035€ 41 938€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
5 505€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 223€ 10€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 629€ 0€ 0€ 0€ 1 480€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
482 962€ 458 162€ 439 445€ 416 845€ 422 644€ 404 196€ 1 823€ 1 797€ 2 262€ 25 220€ 3 869€ 5 174€ 2 542€ 1 392€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 750€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
7 775 102€ 10 277 220€ 6 325 624€ 5 844 372€ 5 379 094€ 5 522 276€ 4 766 546€ 2 842 329€ 2 395 821€ 2 105 925€ 1 750 930€ 1 850 401€ 2 766 997€ 2 543 891€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 146€ 114€ 129€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
2 124€ 6 056€ 6 496€ 1 612€ 3 080€ 3 492€ 0€ 17 487€ 11 480€ 8 029€ 2 537€ 9 866€ 28 076€ 26 502€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
7 772 978€ 10 271 164€ 6 319 128€ 5 842 760€ 5 376 014€ 5 518 784€ 4 766 546€ 2 824 843€ 2 384 341€ 2 097 897€ 1 748 247€ 1 840 421€ 2 738 792€ 2 517 389€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
26 451€ 25 726€ 27 156€ 24 515€ 15 904€ 6 764€ 13 675€ 3 085€ 4 948€ 2 153€ 7 533€ 3 411€ 4 492€ 6 585€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
25 159€ 24 984€ 23 116€ 22 014€ 15 904€ 6 510€ 8 759€ 3 085€ 4 948€ 2 153€ 7 533€ 3 411€ 4 178€ 6 585€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
1 293€ 742€ 4 040€ 2 501€ 0€ 254€ 4 916€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 314€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
137 681 885€ 137 740 477€ 134 225 082€ 134 376 796€ 134 553 086€ 132 612 594€ 131 488 749€ 131 519 481€ 133 398 810€ 134 647 213€ 135 014 304€ 133 593 644€ 132 940 991€ 131 778 816€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
112 784 485€ 118 061 966€ 114 263 026€ 113 684 147€ 111 518 720€ 110 334 029€ 108 486 798€ 107 631 796€ 108 464 042€ 108 805 712€ 109 397 527€ 110 198 752€ 113 879 821€ 112 323 845€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
199 896€ 199 896€ 199 896€ 199 896€ 199 896€ 199 556€ 199 556€ 199 556€ 574 967€ 576 095€ 576 096€ 579 020€ 579 019€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 574 967€ 379 018€ 379 018€ 379 018€ 379 017€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
199 896€ 199 896€ 199 896€ 199 896€ 199 896€ 199 556€ 199 556€ 199 556€ 0€ 197 078€ 197 078€ 200 002€ 200 002€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
112 584 589€ 117 862 070€ 114 063 130€ 113 484 251€ 111 318 824€ 110 134 473€ 108 287 242€ 107 432 240€ 107 889 075€ 108 229 616€ 108 821 431€ 109 619 732€ 113 300 802€ 112 323 845€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
113 396 843€ 115 024 179€ 113 411 628€ 111 324 494€ 110 466 791€ 108 286 231€ 107 259 879€ 107 688 741€ 108 225 246€ 108 785 052€ 109 857 776€ 112 338 613€ 113 403 293€ 111 913 128€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-812 254€ 2 837 891€ 651 502€ 2 159 757€ 852 033€ 1 848 242€ 1 027 364€ -256 500€ -336 171€ -555 436€ -1 036 345€ -2 718 881€ -102 491€ 410 717€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
10 918 816€ 11 358 219€ 10 803 616€ 11 569 395€ 13 004 904€ 13 109 970€ 13 753 252€ 14 941 303€ 15 793 512€ 16 640 557€ 16 921 821€ 16 568 036€ 12 500 451€ 11 523 354€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
492 687€ 482 555€ 613 956€ 872 479€ 785 057€ 518 185€ 447 075€ 480 395€ 620 151€ 138 281€ 129 601€ 118 986€ 165 971€ 119 902€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
174 032€ 160 653€ 187 637€ 510 631€ 458 387€ 457 703€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
318 655€ 321 903€ 426 319€ 361 848€ 326 670€ 60 482€ 447 075€ 480 395€ 620 151€ 138 281€ 129 601€ 118 986€ 165 971€ 119 902€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
546 965€ 684 457€ 231 496€ 72 963€ 164 489€ 227 281€ 218 502€ 186 675€ 43 752€ 47 097€ 14 773€ 257 277€ 72 277€ 0€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
546 965€ 684 457€ 231 496€ 72 963€ 164 489€ 88 624€ 218 502€ 186 675€ 43 752€ 47 097€ 14 773€ 257 277€ 72 277€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 138 658€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
5 695 768€ 6 049 972€ 6 182 143€ 6 458 690€ 6 650 284€ 6 932 599€ 7 235 239€ 7 882 213€ 8 368 741€ 8 884 895€ 9 362 976€ 7 946 534€ 4 391 815€ 4 729 893€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
5 662 462€ 6 031 144€ 6 174 913€ 6 454 481€ 6 647 317€ 6 929 599€ 7 231 122€ 7 877 953€ 8 363 312€ 8 881 880€ 9 360 520€ 7 946 322€ 4 385 310€ 4 577 826€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 146 050€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
33 306€ 18 828€ 7 230€ 4 210€ 2 967€ 3 000€ 4 117€ 4 261€ 5 428€ 3 014€ 2 456€ 212€ 6 505€ 6 017€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
2 961 751€ 2 641 466€ 2 606 482€ 2 352 239€ 2 904 749€ 2 244 278€ 1 977 508€ 1 829 790€ 1 350 877€ 1 517 534€ 1 857 531€ 2 114 379€ 2 136 205€ 1 048 201€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
67 232€ 88 663€ 122 881€ 218 363€ 732 023€ 178 431€ 222 095€ 329 885€ 130 651€ 480 122€ 894 969€ 956 781€ 1 485 781€ 537 436€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
610 404€ 584 934€ 579 649€ 553 380€ 568 056€ 884 602€ 428 583€ 441 437€ 439 176€ 399 354€ 313 739€ 498 349€ 177 071€ 143 062€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
383 206€ 376 544€ 329 387€ 321 910€ 315 813€ 315 623€ 490 521€ 394 088€ 402 479€ 357 472€ 322 622€ 290 712€ 190 723€ 68 163€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
466 802€ 284 959€ 184 265€ 165 383€ 347 834€ 225 594€ 250 426€ 262 591€ 0€ 2 590€ 2 042€ 2 363€ 2 693€ 2 504€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 861€ 26 323€ 50 785€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
506 063€ 226 362€ 542 659€ 244 208€ 215 826€ 112 955€ 109 514€ 272 632€ 255 170€ 158 724€ 151 996€ 264 320€ 148 926€ 148 788€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
268 625€ 245 425€ 230 789€ 185 978€ 171 434€ 168 301€ 158 725€ 1 958€ 2 070€ 2 627€ 2 755€ 1 807€ 2 254€ 2 622€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 150€ 280€ 280€ 400€ 470€ 470€ 536€ 499€ 479€ 367€ 349€ 464€ 323€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
170 472€ 168 070€ 154 580€ 125 635€ 117 313€ 105 750€ 103 896€ 102 460€ 101 667€ 96 602€ 92 899€ 82 818€ 86 037€ 78 101€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 57 586€ 962€ 803€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
37 857€ 35 233€ 33 890€ 25 261€ 24 998€ 25 920€ 22 406€ 24 203€ 19 166€ 19 563€ 18 556€ 14 057€ 15 130€ 16 417€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 100€ 530€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
451 090€ 631 027€ 427 573€ 511 841€ 411 052€ 226 632€ 190 872€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
1 221 645€ 1 499 768€ 1 169 538€ 1 813 024€ 2 500 325€ 3 187 627€ 3 874 928€ 4 562 230€ 5 409 991€ 6 052 751€ 5 556 940€ 6 130 860€ 5 734 183€ 5 625 358€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
174 460€ 315 645€ 593 768€ 1 169 538€ 1 813 024€ 2 500 325€ 3 187 627€ 3 874 928€ 4 562 230€ 5 338 093€ 4 955 754€ 5 595 110€ 5 198 433€ 5 625 358€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
141 185€ 278 123€ 575 770€ 643 485€ 687 302€ 687 302€ 687 302€ 687 302€ 847 761€ 714 658€ 601 186€ 535 750€ 535 750€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
906 000€ 906 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
13 978 584€ 8 320 293€ 9 158 440€ 9 123 254€ 10 029 462€ 9 168 595€ 9 248 698€ 8 946 381€ 9 141 255€ 9 200 944€ 8 694 956€ 6 826 856€ 6 560 719€ 7 931 617€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 38 992€ 66 388€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
13 978 584€ 8 320 293€ 9 158 440€ 9 123 254€ 10 029 462€ 9 168 595€ 9 248 698€ 8 946 381€ 9 141 255€ 9 200 944€ 8 694 956€ 6 826 856€ 6 521 727€ 7 865 229€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€