Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
67 564€ 83 776€ 78 172€ 93 291€ 88 462€ 80 584€ 65 367€ 64 057€ 71 336€ 80 364€ 62 032€ 54 816€ 56 322€ 60 864€ 66 260€
02
501
Spotreba materiálu
42 659€ 58 373€ 53 651€ 70 393€ 66 189€ 56 285€ 39 752€ 35 841€ 45 806€ 52 690€ 32 828€ 27 939€ 31 911€ 34 735€ 46 045€
03
502
Spotreba energie
24 905€ 25 403€ 24 521€ 22 898€ 22 273€ 24 299€ 24 766€ 27 414€ 24 710€ 27 208€ 28 584€ 26 172€ 24 082€ 25 863€ 20 195€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 850€ 802€ 820€ 466€ 619€ 705€ 329€ 266€ 20€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
79 512€ 58 144€ 48 032€ 103 195€ 51 463€ 47 976€ 52 861€ 45 552€ 52 004€ 72 276€ 56 870€ 46 265€ 47 619€ 43 011€ 47 790€
07
511
Opravy a udržiavanie
23 133€ 8 515€ 5 093€ 42 390€ 9 081€ 5 601€ 3 796€ 5 254€ 6 545€ 32 720€ 3 689€ 11 937€ 12 319€ 7 299€ 10 187€
08
512
Cestovné
67€ 0€ 159€ 354€ 76€ 79€ 482€ 128€ 375€ 220€ 337€ 181€ 371€ 505€ 246€
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 900€ 1 716€ 3 226€ 2 437€ 1 769€ 443€ 649€ 671€ 169€ 0€ 0€ 0€ 106€ 327€ 103€
10
518
Ostatné služby
53 412€ 47 914€ 39 553€ 58 014€ 40 536€ 41 853€ 47 934€ 39 498€ 44 914€ 39 336€ 52 844€ 34 147€ 34 823€ 34 880€ 37 254€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
387 335€ 366 142€ 346 004€ 313 734€ 286 029€ 247 195€ 230 614€ 208 393€ 195 389€ 182 480€ 172 966€ 173 095€ 173 163€ 163 863€ 153 829€
12
521
Mzdové náklady
273 035€ 264 525€ 252 384€ 228 243€ 199 545€ 179 891€ 164 343€ 149 414€ 140 449€ 132 947€ 126 873€ 127 265€ 127 537€ 120 674€ 113 495€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
95 477€ 89 862€ 81 504€ 77 094€ 68 526€ 60 516€ 56 430€ 50 571€ 47 529€ 44 781€ 41 196€ 41 313€ 40 777€ 37 936€ 35 801€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
4 656€ 4 335€ 4 052€ 3 710€ 4 032€ 3 198€ 3 220€ 2 970€ 2 573€ 2 156€ 2 357€ 2 118€ 2 132€ 2 023€ 2 127€
15
527
Zákonné sociálne náklady
14 168€ 7 420€ 8 065€ 4 686€ 13 893€ 3 571€ 6 599€ 5 409€ 4 828€ 2 578€ 2 521€ 2 177€ 2 713€ 2 629€ 2 302€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 32€ 18€ 22€ 29€ 10€ 18€ 18€ 222€ 4€ 601€ 104€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
329€ 322€ 6€ 266€ 334€ 318€ 344€ 625€ 172€ 243€ 1 912€ 168€ 330€ 265€ 137€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
329€ 322€ 6€ 266€ 334€ 318€ 344€ 625€ 172€ 243€ 1 912€ 168€ 330€ 265€ 137€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
2 012€ 3 767€ 2 904€ 2 458€ 3 249€ 1 676€ 1 947€ 1 414€ 1 604€ 2 381€ 1 652€ 370€ 0€ 17€ 958€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 81€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
67€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
60€ 0€ 161€ 30€ 0€ 3€ 0€ 0€ 71€ 11€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 885€ 3 752€ 2 743€ 2 428€ 3 169€ 1 672€ 1 946€ 1 384€ 1 532€ 2 370€ 1 652€ 370€ 0€ 17€ 958€
28
549
Manká a škody
0€ 14€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
54 414€ 53 267€ 47 045€ 39 033€ 39 652€ 57 596€ 51 238€ 51 640€ 68 455€ 92 617€ 82 504€ 66 842€ 28 081€ 6 045€ 1 386€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
53 414€ 52 267€ 45 645€ 37 933€ 38 552€ 48 856€ 50 238€ 50 840€ 67 655€ 75 912€ 72 908€ 57 603€ 28 081€ 6 045€ 1 386€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 000€ 1 000€ 1 400€ 1 100€ 1 100€ 8 740€ 1 000€ 800€ 800€ 16 705€ 9 596€ 9 239€ 0€ 0€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 000€ 1 000€ 1 400€ 1 100€ 1 100€ 8 740€ 1 000€ 800€ 800€ 16 705€ 9 596€ 9 239€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
3 303€ 3 993€ 4 349€ 3 443€ 3 336€ 3 208€ 3 210€ 2 344€ 3 069€ 2 988€ 4 130€ 2 854€ 3 366€ 1 057€ 794€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 58€ 1 008€ 2 091€ 963€ 1 602€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
3 303€ 3 993€ 4 349€ 3 443€ 3 336€ 3 208€ 3 210€ 2 344€ 3 011€ 1 980€ 2 039€ 1 891€ 1 746€ 1 057€ 794€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 425€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 425€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
8 683€ 8 491€ 7 303€ 6 236€ 5 084€ 5 084€ 5 081€ 5 103€ 4 935€ 109€ 0€ 723€ 0€ 700€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
8 683€ 8 491€ 7 303€ 6 236€ 5 084€ 5 084€ 5 081€ 5 079€ 4 935€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 24€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 109€ 0€ 723€ 0€ 700€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
603 153€ 577 901€ 533 816€ 561 655€ 477 609€ 443 636€ 410 663€ 379 127€ 396 963€ 433 459€ 382 066€ 345 133€ 308 881€ 275 822€ 272 579€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
28 171€ 20 220€ 17 609€ 34 330€ 27 990€ 25 650€ 23 360€ 19 771€ 17 658€ 23 150€ 24 412€ 23 263€ 22 161€ 15 023€ 15 444€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
28 171€ 20 220€ 17 609€ 34 330€ 27 990€ 25 650€ 23 360€ 19 771€ 17 658€ 23 150€ 24 412€ 23 263€ 22 161€ 15 023€ 15 444€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
3 893€ 2 576€ 2 087€ 746€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 773€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
3 893€ 2 576€ 2 087€ 746€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 773€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
436 901€ 392 708€ 371 336€ 375 075€ 345 309€ 318 187€ 300 817€ 258 983€ 222 079€ 211 525€ 196 819€ 198 303€ 168 066€ 207 751€ 189 600€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
408 187€ 364 738€ 367 698€ 349 475€ 340 441€ 293 924€ 274 828€ 238 136€ 202 635€ 194 470€ 180 089€ 182 091€ 157 313€ 196 702€ 180 729€
82
633
Výnosy z poplatkov
28 714€ 27 970€ 3 638€ 25 599€ 4 869€ 24 263€ 25 989€ 20 847€ 19 443€ 17 055€ 16 729€ 16 212€ 10 753€ 11 049€ 8 871€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
935€ 1 099€ 887€ 1 194€ 3 293€ 2 283€ 2 986€ 2 673€ 795€ 900€ 742€ 997€ 1 269€ 1 363€ 1 612€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 251€ 0€ 800€ 1 480€ 0€ 0€ 118€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 50€ 0€ 0€ 120€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
935€ 1 099€ 887€ 1 144€ 3 042€ 2 283€ 2 066€ 1 193€ 795€ 900€ 624€ 997€ 1 269€ 1 363€ 1 612€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 000€ 1 400€ 1 100€ 1 100€ 8 740€ 1 000€ 800€ 800€ 16 705€ 9 596€ 9 239€ 9 427€ 0€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 000€ 1 400€ 1 100€ 1 100€ 8 740€ 1 000€ 800€ 800€ 16 705€ 9 596€ 9 239€ 9 427€ 0€ 0€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 800€ 11 205€ 9 596€ 9 239€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 000€ 1 400€ 1 100€ 1 100€ 8 740€ 1 000€ 800€ 0€ 5 500€ 0€ 0€ 9 427€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
13€ 10€ 17€ 16€ 15€ 24€ 53€ 129€ 135€ 119€ 145€ 197€ 298€ 572€ 636€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
13€ 10€ 17€ 16€ 15€ 24€ 53€ 129€ 135€ 119€ 145€ 197€ 298€ 572€ 636€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
180€ 0€ 0€ 796€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 999€ 0€
110
672
Náhrady škôd
180€ 0€ 0€ 796€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 999€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
171 268€ 174 884€ 172 317€ 162 754€ 124 337€ 133 816€ 124 945€ 145 769€ 146 290€ 185 444€ 117 121€ 115 415€ 97 385€ 104 619€ 76 301€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 130€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
133 012€ 137 245€ 134 752€ 128 837€ 89 478€ 89 973€ 83 020€ 101 944€ 90 616€ 123 438€ 56 949€ 65 737€ 76 263€ 77 119€ 76 301€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
13 395€ 13 479€ 12 462€ 11 821€ 12 127€ 13 871€ 11 523€ 10 260€ 26 592€ 33 995€ 32 314€ 29 861€ 10 728€ 27 500€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
16 663€ 17 179€ 17 184€ 17 184€ 17 184€ 24 866€ 27 475€ 27 484€ 27 484€ 27 484€ 27 484€ 19 817€ 10 394€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
6 567€ 5 343€ 6 276€ 3 411€ 4 228€ 4 038€ 2 376€ 5 661€ 1 201€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 631€ 1 637€ 1 643€ 1 500€ 1 320€ 1 067€ 551€ 420€ 396€ 397€ 374€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
642 361€ 592 896€ 565 352€ 576 009€ 509 685€ 480 960€ 452 961€ 428 126€ 403 661€ 430 734€ 353 250€ 347 602€ 289 179€ 331 327€ 283 593€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
39 208€ 14 995€ 31 536€ 14 354€ 32 076€ 37 324€ 42 298€ 48 998€ 6 698€ -2 725€ -28 816€ 2 469€ -19 702€ 55 505€ 11 014€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
39 208€ 14 995€ 31 536€ 14 354€ 32 076€ 37 324€ 42 298€ 48 998€ 6 698€ -2 725€ -28 816€ 2 469€ -19 702€ 55 505€ 11 014€