Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 400 473€ 1 187 401€ 1 140 840€ 1 136 537€ 879 616€ 852 227€ 832 610€ 925 749€ 993 479€ 1 074 380€ 1 062 146€ 618 572€ 582 093€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 292 730€ 1 157 986€ 1 077 931€ 1 056 318€ 783 617€ 748 157€ 746 067€ 849 909€ 943 270€ 1 045 606€ 970 827€ 462 206€ 451 448€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
0€ 0€ 0€ 0€ 226€ 711€ 1 203€ 1 695€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 226€ 711€ 1 203€ 1 695€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
1 125 187€ 990 443€ 910 388€ 888 775€ 616 074€ 580 389€ 577 813€ 681 162€ 774 032€ 878 063€ 803 264€ 294 643€ 283 885€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
138 277€ 130 574€ 101 847€ 100 889€ 100 763€ 74 231€ 33 739€ 33 735€ 33 735€ 33 735€ 33 576€ 21 724€ 19 870€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
300€ 300€ 300€ 300€ 0€ 0€ 22 001€ 22 001€ 22 001€ 22 001€ 22 001€ 22 001€ 22 001€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
841 804€ 785 265€ 796 744€ 775 367€ 506 450€ 494 460€ 516 177€ 601 731€ 694 601€ 798 085€ 176 558€ 188 129€ 199 797€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
9 383€ 7 589€ 6 576€ 7 574€ 2 089€ 1 765€ 4 109€ 0€ 0€ 1 067€ 5 223€ 6 291€ 7 386€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
0€ 0€ 1 771€ 3 896€ 6 021€ 8 146€ 0€ 0€ 0€ 480€ 1 631€ 4 511€ 7 398€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 673€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
135 422€ 66 715€ 3 150€ 750€ 750€ 1 787€ 1 787€ 23 695€ 23 695€ 22 695€ 564 275€ 51 314€ 27 433€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
167 543€ 167 543€ 167 543€ 167 543€ 167 543€ 167 543€ 167 543€ 167 543€ 167 543€ 167 543€ 167 563€ 167 563€ 167 563€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
167 543€ 167 543€ 167 543€ 167 543€ 167 543€ 167 543€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 167 543€ 167 543€ 167 543€ 167 543€ 167 563€ 167 563€ 167 563€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
106 370€ 27 884€ 60 925€ 78 818€ 94 669€ 102 725€ 85 445€ 74 239€ 48 232€ 26 727€ 89 976€ 154 919€ 130 205€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
250€ 493€ 461€ 481€ 572€ 471€ 376€ 412€ 500€ 241€ 0€ 1 508€ 0€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
250€ 493€ 461€ 481€ 572€ 471€ 376€ 412€ 500€ 241€ 0€ 1 508€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 260€ 169€ 169€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 153€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 107€ 169€ 169€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
11 255€ 8 406€ 12 468€ 14 604€ 13 753€ 25 379€ 24 454€ 21 765€ 16 317€ 15 209€ 9 713€ 7 008€ 8 814€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
390€ 870€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 86€ 132€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
5 197€ 4 588€ 5 095€ 5 321€ 5 455€ 8 612€ 10 140€ 10 122€ 3 837€ 4 626€ 2 626€ 1 769€ 4 001€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
5 668€ 2 825€ 7 219€ 9 064€ 8 123€ 16 767€ 14 314€ 11 644€ 11 721€ 10 072€ 6 708€ 5 239€ 2 769€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 123€ 154€ 220€ 175€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 660€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 673€ 379€ 379€ 0€ 384€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
94 864€ 18 986€ 47 995€ 63 732€ 80 343€ 76 615€ 60 446€ 51 894€ 31 415€ 11 277€ 80 263€ 146 403€ 121 391€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
6 148€ 2 601€ 509€ 6 514€ 3 159€ 1 246€ 747€ 1 010€ 1 559€ 479€ 281€ 1 055€ 98€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 91€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
88 716€ 16 385€ 47 486€ 57 217€ 77 184€ 75 369€ 59 699€ 50 883€ 29 856€ 10 798€ 79 982€ 145 257€ 121 293€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
1 373€ 1 531€ 1 984€ 1 402€ 1 331€ 1 345€ 1 098€ 1 601€ 1 976€ 2 047€ 1 343€ 1 447€ 440€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
1 373€ 1 531€ 1 984€ 1 402€ 1 331€ 1 345€ 1 098€ 1 601€ 1 976€ 2 047€ 1 343€ 1 447€ 440€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 400 473€ 1 187 401€ 1 140 840€ 1 136 537€ 879 616€ 852 227€ 832 610€ 925 749€ 993 479€ 1 074 380€ 1 062 146€ 618 572€ 582 093€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
586 101€ 506 517€ 448 021€ 479 818€ 501 966€ 453 435€ 409 745€ 410 264€ 397 045€ 426 583€ 570 189€ 551 300€ 519 683€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
586 101€ 506 517€ 448 021€ 479 818€ 501 966€ 453 435€ 409 745€ 410 264€ 397 045€ 426 583€ 570 189€ 551 300€ 519 683€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
506 517€ 448 021€ 479 818€ 501 966€ 453 435€ 409 745€ 410 264€ 397 045€ 426 582€ 446 802€ 569 593€ 519 470€ 487 637€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
79 584€ 58 496€ -31 798€ -22 148€ 48 532€ 43 689€ -519€ 13 219€ -29 537€ -20 219€ 596€ 31 830€ 32 046€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
234 394€ 106 071€ 91 681€ 27 021€ 24 365€ 18 556€ 17 015€ 25 681€ 22 726€ 45 551€ 474 178€ 29 400€ 24 538€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
1 325€ 1 173€ 1 081€ 1 142€ 1 035€ 1 000€ 600€ 6 588€ 5 522€ 8 583€ 5 444€ 7 684€ 1 162€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 328€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 0€ 3 260€ 5 522€ 0€ 0€ 7 684€ 1 162€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
1 325€ 1 173€ 1 081€ 1 142€ 1 035€ 0€ 600€ 0€ 0€ 8 583€ 5 444€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
0€ 0€ 0€ 1 159€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 330€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 330€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 1 159€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
25 972€ 148€ 111€ 321€ 322€ 179€ 1 007€ 1 112€ 0€ 1 069€ 1 400€ 1 104€ 1 101€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
25 827€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
145€ 148€ 111€ 321€ 322€ 168€ 761€ 751€ 0€ 1 069€ 1 400€ 1 104€ 1 101€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 11€ 247€ 362€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
56 901€ 67 054€ 35 293€ 25 558€ 21 849€ 17 377€ 15 408€ 17 981€ 17 204€ 19 261€ 193 833€ 15 303€ 12 317€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
24 775€ 38 222€ 16 382€ 8 131€ 6 140€ 3 786€ 3 083€ 3 784€ 1 439€ 4 710€ 8 232€ 2 486€ 2 938€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 62€ 81€ 55€ 185€ 117€ 76€ 42€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 56€ 0€ 0€ 0€ 382€ 511€ 116€ 371€ 475€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
6 081€ 5 122€ 134€ 788€ 343€ 0€ 0€ 0€ 380€ 52€ 1 047€ 590€ 590€
163
12.
Zamestnanci (331)
14 996€ 13 434€ 10 733€ 9 409€ 8 949€ 7 774€ 7 131€ 7 962€ 8 905€ 8 515€ 6 928€ 7 753€ 5 173€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
9 358€ 8 559€ 6 799€ 5 983€ 5 389€ 4 902€ 4 401€ 4 955€ 5 008€ 5 211€ 4 442€ 3 510€ 3 105€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 82€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
1 692€ 1 717€ 1 245€ 1 129€ 947€ 860€ 609€ 781€ 803€ 615€ 2 456€ 489€ 511€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 170 357€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
150 196€ 37 696€ 55 196€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 638€ 273 501€ 4 979€ 9 958€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
150 196€ 37 696€ 55 196€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 979€ 9 958€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 638€ 273 501€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
579 978€ 574 814€ 601 138€ 629 698€ 353 285€ 380 237€ 405 850€ 489 804€ 573 707€ 602 246€ 17 779€ 37 872€ 37 872€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
579 978€ 574 814€ 601 138€ 629 698€ 353 285€ 380 237€ 405 850€ 489 804€ 573 707€ 602 246€ 17 779€ 37 872€ 37 872€