Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
353 550€ 366 697€ 373 451€ 313 683€ 254 850€ 270 352€ 277 119€ 275 457€ 288 831€ 296 667€ 287 225€ 315 098€ 327 464€ 301 207€ 188 299€ 178 483€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
333 802€ 351 988€ 353 466€ 290 768€ 241 307€ 239 477€ 252 029€ 264 581€ 274 447€ 286 944€ 272 980€ 313 036€ 325 076€ 293 928€ 178 158€ 173 006€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
147€ 2 120€ 4 256€ 6 392€ 11 068€ 2 540€ 2 540€ 2 540€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
147€ 2 120€ 4 256€ 6 392€ 8 528€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 2 540€ 2 540€ 2 540€ 2 540€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
285 146€ 301 358€ 300 420€ 235 586€ 181 449€ 188 148€ 200 700€ 213 252€ 225 658€ 238 155€ 224 190€ 264 246€ 276 287€ 245 139€ 129 363€ 124 211€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
80 860€ 80 860€ 77 730€ 77 730€ 14 404€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
199 424€ 213 752€ 140 008€ 152 188€ 164 368€ 176 548€ 188 728€ 200 908€ 212 960€ 225 103€ 214 333€ 254 035€ 163 617€ 149 291€ 90 672€ 100 179€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
4 673€ 6 413€ 2 253€ 2 793€ 2 251€ 2 623€ 2 995€ 3 367€ 3 721€ 4 076€ 4 430€ 4 785€ 5 139€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
189€ 333€ 477€ 137€ 425€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
0€ 0€ 79 952€ 2 739€ 0€ 8 976€ 8 976€ 8 976€ 8 976€ 8 976€ 5 427€ 5 427€ 107 531€ 95 848€ 38 691€ 24 032€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
48 510€ 48 510€ 48 789€ 48 789€ 48 789€ 48 789€ 48 789€ 48 789€ 48 789€ 48 789€ 48 789€ 48 789€ 48 789€ 48 789€ 48 795€ 48 795€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
48 510€ 48 510€ 48 789€ 48 789€ 48 789€ 48 789€ 48 789€ 48 789€ 48 789€ 48 789€ 48 789€ 48 789€ 48 789€ 48 789€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 48 795€ 48 795€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
19 020€ 14 181€ 19 331€ 22 279€ 12 732€ 30 625€ 24 689€ 10 504€ 14 012€ 9 495€ 14 155€ 1 883€ 2 174€ 7 154€ 8 711€ 4 381€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 161€ 10 161€ 0€ 0€ 0€ 72€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 72€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 161€ 10 161€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 404€ 0€ 6 410€ 5 960€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 404€ 0€ 6 410€ 5 960€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
17 464€ 12 193€ 5 483€ 6 372€ 1 884€ 6 771€ 11 618€ 7 849€ 5 633€ 1 593€ 830€ 174€ 613€ 376€ 94€ 265€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 529€ 5€ 337€ 28€ 240€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
891€ 498€ 0€ 310€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
7 091€ 4 850€ 2 630€ 1 826€ 1 286€ 2 770€ 2 045€ 1 034€ 1 710€ 722€ 429€ 0€ 425€ 18€ 17€ 33€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
9 057€ 6 331€ 2 853€ 4 236€ 598€ 1 063€ 2 308€ 1 239€ 1 565€ 843€ 161€ 174€ 188€ 358€ 77€ 232€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 395€ 7 265€ 5 322€ 2 022€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 249€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
425€ 515€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
1 555€ 1 988€ 13 234€ 15 222€ 10 033€ 12 473€ 1 490€ 1 235€ 6 859€ 7 902€ 13 253€ 305€ 1 561€ 368€ 2 514€ 4 116€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
217€ 18€ 292€ 227€ 395€ 383€ 77€ 100€ 3€ 274€ 3€ 163€ 243€ 98€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
172€ 20€ 430€ 216€ 460€ 714€ 645€ 508€ 33€ 251€ 0€ 16€ 0€ 0€ 0€ 33€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
1 167€ 1 950€ 12 512€ 14 779€ 9 178€ 11 375€ 768€ 627€ 6 823€ 7 377€ 13 250€ 126€ 1 318€ 270€ 2 499€ 4 083€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 143€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 143€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 615€ 685€ 815€ 1 220€ 1 420€ 1 420€ 1 520€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 615€ 685€ 815€ 1 220€ 1 420€ 1 420€ 1 520€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
728€ 528€ 654€ 635€ 812€ 250€ 400€ 371€ 371€ 228€ 91€ 179€ 214€ 125€ 1 430€ 1 096€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
728€ 528€ 654€ 635€ 812€ 250€ 400€ 371€ 371€ 228€ 91€ 179€ 214€ 125€ 624€ 299€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 806€ 797€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
353 550€ 366 697€ 373 451€ 313 683€ 254 850€ 270 352€ 277 119€ 275 457€ 288 831€ 296 667€ 287 225€ 315 098€ 327 464€ 301 207€ 188 299€ 178 483€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
210 723€ 207 078€ 192 050€ 186 337€ 121 450€ 120 509€ 123 733€ 127 205€ 135 147€ 133 632€ 132 635€ 134 308€ 138 446€ 139 221€ 81 635€ 88 460€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
210 723€ 207 078€ 192 050€ 186 337€ 121 450€ 120 509€ 123 733€ 127 205€ 135 147€ 133 632€ 132 635€ 134 308€ 138 446€ 139 221€ 81 635€ 88 460€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
206 164€ 191 891€ 187 631€ 123 441€ 119 918€ 123 654€ 126 143€ 136 871€ 133 632€ 135 931€ 134 324€ 139 252€ 139 741€ 148 357€ 87 818€ 98 254€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
4 559€ 15 187€ 4 419€ 62 896€ 1 532€ -3 145€ -2 410€ -9 665€ 1 514€ -2 298€ -1 689€ -4 944€ -1 295€ -9 136€ -6 183€ -9 794€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
53 471€ 62 699€ 76 825€ 13 866€ 13 511€ 23 547€ 20 681€ 9 139€ 8 212€ 11 202€ 21 244€ 16 237€ 62 936€ 78 143€ 20 564€ 14 806€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
0€ 750€ 750€ 750€ 300€ 300€ 300€ 300€ 0€ 0€ 2 361€ 2 361€ 1 852€ 1 888€ 2 784€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
0€ 750€ 750€ 750€ 300€ 300€ 300€ 300€ 0€ 0€ 2 361€ 2 361€ 1 852€ 1 888€ 2 784€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
0€ 675€ 0€ 811€ 0€ 0€ 94€ 99€ 99€ 116€ 69€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 357€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 675€ 0€ 811€ 0€ 0€ 94€ 99€ 99€ 116€ 69€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 357€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
369€ 470€ 41€ 9€ 469€ 540€ 1 223€ 810€ 754€ 627€ 423€ 403€ 271€ 210€ 106€ 100€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
369€ 470€ 41€ 9€ 469€ 540€ 1 223€ 810€ 754€ 627€ 423€ 403€ 271€ 210€ 98€ 100€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
9 930€ 11 513€ 20 623€ 4 934€ 4 264€ 13 113€ 8 354€ 7 930€ 6 609€ 8 511€ 13 899€ 5 872€ 8 882€ 18 445€ 10 280€ 8 133€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
1 834€ 6 563€ 15 639€ 490€ 413€ 1 169€ 2 756€ 3 634€ 2 705€ 1 183€ 2 794€ 1 248€ 5 642€ 5 735€ 1 513€ 100€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 285€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 241€ 560€ 210€ 353€ 13€ 19€ 93€ 37€ 52€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
4 505€ 2 325€ 2 739€ 2 458€ 2 153€ 6 830€ 2 393€ 2 047€ 1 592€ 4 566€ 2 127€ 2 129€ 1 357€ 7 612€ 5 615€ 6 606€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
2 726€ 2 035€ 1 822€ 1 612€ 1 422€ 3 703€ 1 990€ 2 039€ 1 678€ 2 182€ 1 230€ 1 167€ 647€ 3 528€ 1 969€ 1 195€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
864€ 590€ 423€ 373€ 277€ 1 170€ 357€ 0€ 281€ 567€ 228€ 235€ 199€ 518€ 183€ 232€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 500€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
43 172€ 49 292€ 55 412€ 7 362€ 8 478€ 9 594€ 10 710€ 0€ 750€ 1 947€ 4 492€ 7 600€ 51 931€ 57 600€ 7 394€ 4 216€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
37 052€ 43 172€ 49 292€ 6 246€ 7 362€ 8 478€ 10 710€ 0€ 0€ 0€ 3 729€ 6 261€ 51 180€ 56 850€ 2 875€ 4 216€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
6 120€ 6 120€ 6 120€ 1 116€ 1 116€ 1 116€ 0€ 0€ 1 197€ 13€ 589€ 1€ 0€ 2 769€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 1 750€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
89 355€ 96 920€ 104 576€ 113 480€ 119 888€ 126 296€ 132 704€ 139 112€ 145 473€ 151 833€ 133 346€ 164 553€ 126 082€ 83 843€ 86 100€ 75 217€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
89 355€ 96 920€ 104 576€ 113 480€ 119 888€ 126 296€ 132 704€ 139 112€ 145 473€ 151 833€ 133 346€ 164 553€ 126 082€ 83 843€ 86 100€ 75 217€