Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
675€ 138€ 181€ 33€
02
501
Spotreba materiálu
675€ 138€ 181€ 0€
03
502
Spotreba energie
0€ 0€ 0€ 33€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
0€ 840€ 1 095€ 1 128€
07
511
Opravy a udržiavanie
0€ 0€ 0€ 199€
08
512
Cestovné
0€ 235€ 336€ 33€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 98€ 118€ 0€
10
518
Ostatné služby
0€ 507€ 641€ 896€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
0€ 5 900€ 5 896€ 5 610€
12
521
Mzdové náklady
0€ 4 470€ 4 466€ 4 747€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
0€ 1 430€ 1 430€ 863€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
0€ 0€ 0€ 266€
20
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 0€ 0€ 266€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
16 554€ 1 318€ 2 341€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 200€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
16 554€ 1 318€ 2 141€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
0€ 0€ 602€ 0€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 602€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 602€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
15€ 71€ 160€ 33€
47
568
Ostatné finančné náklady
15€ 71€ 160€ 33€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
17 244€ 8 267€ 10 275€ 7 070€
Výnosy
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
21 820€ 3 255€ 4 386€ 5 942€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
21 820€ 3 255€ 4 386€ 5 676€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 266€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
0€ 78€ 105€ 266€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
0€ 78€ 105€ 266€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 602€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 602€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 602€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
675€ 2 067€ 2 994€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
675€ 2 067€ 2 994€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
22 496€ 6 002€ 7 485€ 6 208€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
5 252€ -2 265€ -2 790€ -862€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
5 252€ -2 265€ -2 790€ -862€