Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
23 929€ 28 822€ 25 106€ 27 077€ 24 307€ 20 506€ 21 230€ 21 715€ 36 102€ 71 518€ 26 873€ 18 575€ 27 684€
02
501
Spotreba materiálu
18 198€ 14 470€ 12 153€ 14 558€ 9 151€ 9 258€ 7 965€ 5 792€ 19 661€ 57 353€ 17 657€ 4 990€ 15 070€
03
502
Spotreba energie
5 732€ 9 754€ 12 952€ 12 520€ 15 156€ 11 249€ 13 265€ 15 923€ 16 441€ 14 165€ 9 216€ 13 585€ 12 614€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 4 597€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
27 323€ 43 932€ 34 884€ 23 739€ 35 981€ 17 426€ 32 082€ 18 532€ 29 083€ 69 782€ 18 797€ 16 559€ 17 726€
07
511
Opravy a udržiavanie
1 614€ 18 435€ 16 450€ 654€ 15 549€ 0€ 15 758€ 0€ 252€ 1 293€ 420€ 1 067€ 431€
08
512
Cestovné
276€ 206€ 271€ 293€ 564€ 403€ 291€ 275€ 271€ 393€ 1 815€ 1 251€ 697€
09
513
Náklady na reprezentáciu
105€ 0€ 252€ 450€ 622€ 0€ 851€ 64€ 490€ 0€ 0€ 301€ 465€
10
518
Ostatné služby
25 328€ 25 291€ 17 911€ 22 341€ 19 246€ 17 024€ 15 182€ 18 193€ 28 070€ 68 096€ 16 562€ 13 940€ 16 133€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
66 053€ 68 092€ 46 845€ 44 703€ 48 128€ 49 176€ 44 712€ 41 144€ 58 006€ 89 453€ 49 550€ 35 557€ 42 289€
12
521
Mzdové náklady
48 009€ 49 347€ 33 828€ 32 432€ 35 002€ 35 542€ 32 998€ 30 076€ 43 188€ 61 179€ 37 057€ 28 434€ 31 136€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
16 048€ 16 540€ 11 572€ 10 881€ 11 598€ 12 153€ 10 776€ 10 226€ 14 218€ 21 519€ 10 910€ 6 072€ 9 792€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
219€ 219€ 239€ 239€ 239€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
1 776€ 1 985€ 1 206€ 1 151€ 1 289€ 1 481€ 937€ 843€ 600€ 6 755€ 1 583€ 1 051€ 1 361€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
184€ 270€ 528€ 182€ 39€ 84€ 69€ 696€ 814€ 0€ 599€ 807€ 1 228€
20
538
Ostatné dane a poplatky
184€ 270€ 528€ 182€ 39€ 84€ 69€ 696€ 814€ 0€ 599€ 807€ 1 228€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
5 187€ 2 779€ 4 626€ 4 958€ 1 032€ 1 256€ 8 904€ 1 618€ 4 583€ 4 402€ 1 417€ 490€ 1 029€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 1 439€ 2 177€ 0€ 0€ 850€ 0€ 1 656€ 490€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 64€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 404€ 0€ 1 495€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
5 187€ 2 679€ 3 186€ 2 780€ 1 032€ 1 256€ 2 587€ 1 618€ 1 432€ 3 910€ 1 417€ 424€ 1 029€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
105 320€ 115 975€ 111 180€ 81 759€ 67 526€ 56 815€ 51 418€ 44 811€ 29 876€ 25 827€ 12 719€ 37 899€ 35 584€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
105 320€ 115 225€ 110 362€ 80 924€ 66 409€ 52 059€ 50 783€ 40 285€ 24 209€ 22 952€ 9 291€ 36 718€ 33 659€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 750€ 818€ 835€ 1 117€ 4 757€ 635€ 4 526€ 5 667€ 2 875€ 3 428€ 1 181€ 1 925€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 925€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 750€ 818€ 835€ 1 117€ 4 757€ 635€ 4 526€ 5 667€ 2 875€ 3 428€ 1 181€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
4 692€ 3 943€ 3 709€ 3 151€ 3 283€ 1 380€ 391€ 429€ 2 207€ 612€ 568€ 924€ 830€
42
562
Úroky
102€ 317€ 121€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 271€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
4 590€ 3 625€ 3 588€ 3 151€ 3 283€ 1 380€ 391€ 429€ 935€ 612€ 568€ 924€ 830€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 408€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 408€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 1 350€ 400€ 50€ 0€ 200€ 0€ 126€ 365€ 0€ 16 647€ 21 301€ 27 683€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 126€ 0€ 0€ 16 377€ 21 301€ 27 683€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 1 300€ 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 50€ 0€ 200€ 0€ 0€ 365€ 0€ 170€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
232 688€ 265 162€ 227 277€ 185 618€ 180 297€ 146 844€ 158 806€ 129 071€ 161 035€ 261 594€ 127 170€ 133 520€ 154 053€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
4 793€ 13 413€ 2 451€ 2 719€ 1 664€ 1 920€ 3 746€ 1 472€ 1 219€ 8 411€ 0€ 1 173€ 731€
67
602
Tržby z predaja služieb
4 793€ 6 689€ 2 451€ 2 719€ 1 664€ 1 920€ 3 746€ 1 472€ 1 219€ 8 411€ 0€ 1 173€ 731€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 6 725€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
112 242€ 114 371€ 110 089€ 100 764€ 92 050€ 84 651€ 78 061€ 81 465€ 78 930€ 105 795€ 90 172€ 113 024€ 125 506€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
104 512€ 109 429€ 105 101€ 95 889€ 87 485€ 80 711€ 73 661€ 77 240€ 69 845€ 90 051€ 84 119€ 104 218€ 119 000€
82
633
Výnosy z poplatkov
7 730€ 4 942€ 4 988€ 4 876€ 4 566€ 3 940€ 4 400€ 4 224€ 9 084€ 15 744€ 6 053€ 8 806€ 6 506€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
2 648€ 4 108€ 4 210€ 14 969€ 4 907€ 13 720€ 43 162€ 28 634€ 10 826€ 3 932€ 4 740€ 2 679€ 160 160€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 134€ 1 295€ 2 501€ 0€ 0€ 850€ 0€ 8 501€ 490€ 0€ 1 000€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
62€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 15€ 0€ 0€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
2 586€ 3 964€ 2 915€ 12 468€ 4 892€ 13 711€ 42 312€ 28 614€ 2 325€ 3 442€ 4 740€ 1 679€ 160 127€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
750€ 818€ 835€ 1 117€ 4 757€ 635€ 4 526€ 5 667€ 2 875€ 3 428€ 1 181€ 1 926€ 1 892€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
750€ 818€ 835€ 1 117€ 4 757€ 635€ 4 526€ 5 667€ 2 875€ 3 428€ 1 181€ 1 926€ 1 892€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 526€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 926€ 1 892€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
750€ 818€ 835€ 1 117€ 4 757€ 635€ 0€ 5 667€ 2 875€ 3 428€ 1 181€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 1 176€ 0€ 2€ 19€ 4€ 3€ 14€ 25€ 23€ 17€ 531€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 19€ 4€ 3€ 14€ 25€ 23€ 17€ 33€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 1 176€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 498€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 416€ 0€ 0€ 2 193€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 416€ 0€ 0€ 2 193€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
116 741€ 126 958€ 113 618€ 77 334€ 57 686€ 70 049€ 29 405€ 32 424€ 69 396€ 139 407€ 27 210€ 28 626€ 32 033€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
14 043€ 27 988€ 19 979€ 8 474€ 18 453€ 8 457€ 19 660€ 9 447€ 58 341€ 124 637€ 12 775€ 11 786€ 2 888€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
102 698€ 98 970€ 93 640€ 68 860€ 39 233€ 53 409€ 9 503€ 22 977€ 11 054€ 13 970€ 14 071€ 14 297€ 26 289€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 800€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 183€ 242€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 364€ 2 543€ 2 856€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
237 174€ 260 085€ 232 379€ 196 905€ 163 259€ 170 994€ 158 905€ 149 664€ 163 259€ 260 998€ 123 326€ 147 445€ 320 853€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
4 486€ -5 077€ 5 102€ 11 286€ -17 039€ 24 149€ 99€ 20 593€ 2 224€ -596€ -3 844€ 13 925€ 166 800€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 1€ 0€ 1 711€ 4€ 4€ 3€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
4 486€ -5 077€ 5 102€ 11 286€ -17 039€ 24 146€ 99€ 20 592€ 513€ -600€ -3 848€ 13 922€ 166 800€