Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
448 309€ 420 276€ 401 829€ 394 389€ 382 863€ 369 237€ 298 333€ 295 826€ 295 449€ 286 334€ 282 688€ 293 296€ 304 116€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
416 188€ 357 676€ 351 425€ 356 472€ 363 793€ 350 257€ 287 658€ 287 450€ 287 762€ 274 218€ 277 672€ 279 475€ 295 412€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
318 642€ 260 130€ 253 879€ 258 927€ 266 248€ 252 712€ 190 112€ 189 904€ 190 217€ 176 673€ 180 127€ 181 918€ 197 855€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
2 749€ 2 587€ 2 578€ 2 578€ 2 578€ 2 502€ 2 502€ 2 502€ 2 502€ 2 502€ 2 502€ 2 502€ 2 307€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
287 473€ 228 654€ 234 015€ 236 469€ 254 069€ 216 579€ 157 412€ 159 270€ 160 381€ 159 034€ 168 127€ 177 261€ 163 049€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
8 801€ 10 109€ 11 417€ 4 384€ 4 876€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 245€ 654€ 1 063€ 1 472€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 568€ 261€ 0€ 0€ 0€ 150€ 0€ 203€ 4 697€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 2 093€ 558€ 0€ 0€ 0€ 412€ 0€ 889€ 5 204€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
19 619€ 18 781€ 5 870€ 15 496€ 1 063€ 32 812€ 30 198€ 28 132€ 27 334€ 14 330€ 8 844€ 0€ 21 126€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
97 545€ 97 545€ 97 545€ 97 545€ 97 545€ 97 545€ 97 545€ 97 545€ 97 545€ 97 545€ 97 545€ 97 557€ 97 557€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
97 545€ 97 545€ 97 545€ 97 545€ 97 545€ 97 545€ 97 545€ 97 545€ 97 545€ 97 545€ 97 545€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 97 557€ 97 557€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
31 646€ 61 821€ 49 788€ 37 332€ 18 343€ 18 527€ 10 424€ 7 897€ 7 367€ 11 781€ 4 572€ 13 356€ 8 309€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
30€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
30€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
6 942€ 5 590€ 10 323€ 14 136€ 7 495€ 5 228€ 4 122€ 4 804€ 4 076€ 5 576€ 4 071€ 3 427€ 5 469€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
1 783€ 1 783€ 2 770€ 1 872€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
3 723€ 3 109€ 3 586€ 7 058€ 3 798€ 4 225€ 2 716€ 3 231€ 2 793€ 3 284€ 1 971€ 1 910€ 3 286€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
1 436€ 698€ 3 963€ 5 206€ 3 698€ 1 003€ 1 406€ 1 573€ 1 283€ 2 292€ 1 122€ 1 517€ 2 181€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 978€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
24 674€ 56 231€ 39 465€ 23 196€ 10 848€ 13 298€ 6 302€ 3 092€ 3 291€ 6 205€ 501€ 9 929€ 2 807€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
328€ 1 214€ 376€ 1 713€ 134€ 1 572€ 651€ 195€ 0€ 0€ 55€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
3€ 7€ 8€ 10€ 3€ 2€ 9€ 2€ 6€ 6€ 5€ 3€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
24 343€ 55 011€ 39 081€ 21 473€ 10 711€ 11 724€ 5 641€ 2 895€ 3 285€ 6 199€ 441€ 9 926€ 2 807€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
476€ 780€ 616€ 585€ 727€ 453€ 252€ 480€ 319€ 335€ 444€ 465€ 395€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
476€ 780€ 616€ 585€ 727€ 453€ 252€ 480€ 319€ 335€ 444€ 465€ 395€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
448 309€ 420 276€ 401 829€ 394 389€ 382 863€ 369 237€ 298 333€ 295 826€ 295 449€ 286 334€ 282 688€ 293 296€ 304 116€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
367 613€ 341 632€ 327 184€ 312 646€ 296 478€ 279 996€ 271 303€ 268 473€ 266 330€ 269 490€ 260 766€ 275 538€ 288 698€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
367 613€ 341 632€ 327 184€ 312 646€ 296 478€ 279 996€ 271 303€ 268 473€ 266 330€ 269 490€ 260 766€ 275 538€ 288 698€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
341 632€ 327 184€ 312 646€ 296 478€ 279 996€ 271 303€ 270 768€ 266 330€ 269 439€ 260 766€ 275 438€ 289 245€ 280 586€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
25 981€ 14 448€ 14 538€ 16 167€ 16 482€ 8 693€ 535€ 2 143€ -3 109€ 8 724€ -14 672€ -13 707€ 8 112€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
10 644€ 2 112€ 2 267€ 3 574€ 2 423€ 58 325€ 1 521€ 4 801€ 4 718€ 4 890€ 5 883€ 3 607€ 2 321€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
1 000€ 1 100€ 1 100€ 1 050€ 1 270€ 1 270€ 1 050€ 4 233€ 4 246€ 4 521€ 3 849€ 2 934€ 1 966€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 050€ 4 233€ 4 246€ 4 521€ 3 849€ 2 934€ 1 966€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
1 000€ 1 100€ 1 100€ 1 050€ 1 270€ 1 270€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
552€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 88€ 49€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
552€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 88€ 49€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
721€ 310€ 217€ 501€ 551€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
721€ 310€ 217€ 501€ 551€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
1 263€ 702€ 950€ 2 023€ 602€ 57 055€ 471€ 480€ 423€ 369€ 2 034€ 673€ 355€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
882€ 702€ 950€ 1 898€ 437€ 539€ 471€ 480€ 423€ 369€ 534€ 673€ 355€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
381€ 0€ 0€ 125€ 164€ 56 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 500€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
7 108€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
7 108€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
70 052€ 76 532€ 72 378€ 78 169€ 83 962€ 30 916€ 25 509€ 22 552€ 24 401€ 11 954€ 16 039€ 14 151€ 13 097€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
70 052€ 76 532€ 72 378€ 78 169€ 83 962€ 30 916€ 25 509€ 22 552€ 24 401€ 11 954€ 16 039€ 14 151€ 13 097€