Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
17 238€ 22 772€ 28 905€ 24 588€ 26 458€ 20 499€ 20 869€ 20 278€ 23 677€ 17 373€ 16 623€ 20 974€ 21 034€
02
501
Spotreba materiálu
7 055€ 14 187€ 19 243€ 13 265€ 16 885€ 12 727€ 12 332€ 12 271€ 11 674€ 8 689€ 8 216€ 9 113€ 10 776€
03
502
Spotreba energie
10 182€ 8 585€ 9 662€ 11 323€ 9 574€ 7 771€ 8 537€ 8 007€ 12 002€ 8 684€ 8 407€ 11 861€ 10 258€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
25 889€ 36 216€ 25 872€ 19 772€ 19 508€ 17 049€ 18 145€ 15 720€ 13 900€ 16 064€ 12 745€ 17 632€ 31 069€
07
511
Opravy a udržiavanie
1 275€ 1 745€ 2 560€ 865€ 1 705€ 782€ 460€ 2 878€ 1 409€ 3 113€ 595€ 309€ 166€
08
512
Cestovné
211€ 529€ 13€ 100€ 228€ 75€ 441€ 0€ 9€ 0€ 8€ 31€ 232€
09
513
Náklady na reprezentáciu
818€ 904€ 1 394€ 778€ 1 404€ 1 172€ 1 175€ 1 016€ 849€ 507€ 471€ 902€ 3 983€
10
518
Ostatné služby
23 585€ 33 038€ 21 904€ 18 029€ 16 172€ 15 019€ 16 070€ 11 827€ 11 633€ 12 444€ 11 671€ 16 390€ 26 688€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
83 444€ 80 290€ 78 992€ 62 613€ 78 940€ 73 081€ 54 183€ 48 612€ 44 219€ 40 130€ 51 723€ 57 890€ 52 446€
12
521
Mzdové náklady
61 104€ 58 904€ 56 314€ 44 223€ 57 400€ 53 022€ 39 265€ 35 097€ 32 650€ 29 118€ 39 149€ 44 342€ 40 629€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
20 474€ 19 521€ 19 704€ 16 792€ 19 966€ 18 682€ 13 636€ 12 227€ 10 134€ 9 840€ 11 364€ 12 459€ 10 722€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 158€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
1 865€ 1 866€ 2 974€ 1 599€ 1 575€ 1 377€ 1 283€ 1 288€ 1 435€ 1 172€ 1 052€ 1 089€ 1 095€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
194€ 219€ 330€ 110€ 114€ 105€ 105€ 62€ 104€ 106€ 170€ 42€ 299€
20
538
Ostatné dane a poplatky
194€ 219€ 330€ 110€ 114€ 105€ 105€ 62€ 104€ 106€ 170€ 42€ 299€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
3 109€ 1 425€ 1 305€ 2 976€ 2 159€ 1 424€ 1 396€ 438€ 267€ 496€ 986€ 514€ 232€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 76€ 12€ 568€ 0€ 0€ 210€ 0€ 14€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
3 109€ 1 349€ 1 293€ 2 408€ 1 141€ 1 424€ 1 186€ 438€ 249€ 496€ 986€ 514€ 232€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 1 018€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
19 338€ 19 039€ 16 578€ 22 803€ 20 057€ 11 733€ 11 420€ 14 794€ 16 582€ 14 134€ 14 834€ 19 404€ 12 713€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
18 338€ 17 939€ 15 478€ 21 753€ 18 787€ 10 463€ 10 370€ 10 561€ 12 336€ 9 613€ 10 985€ 19 404€ 10 755€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 000€ 1 100€ 1 100€ 1 050€ 1 270€ 1 270€ 1 050€ 4 233€ 4 246€ 4 521€ 3 849€ 0€ 1 958€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 000€ 1 100€ 1 100€ 1 050€ 1 270€ 1 270€ 1 050€ 4 233€ 4 246€ 4 521€ 3 849€ 0€ 1 958€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 233€ 1 189€ 915€ 1 487€ 2 001€ 1 085€ 1 130€ 1 001€ 894€ 773€ 1 117€ 1 197€ 1 261€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 1 036€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 233€ 1 189€ 910€ 1 487€ 965€ 1 085€ 1 130€ 1 001€ 894€ 773€ 1 117€ 1 194€ 1 261€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
37€ 1 431€ 211€ 1 866€ 0€ 0€ 0€ 1 198€ 0€ 0€ 0€ 393€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
37€ 149€ 211€ 25€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 1 282€ 0€ 1 841€ 0€ 0€ 0€ 1 063€ 0€ 0€ 0€ 393€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 135€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
150 481€ 162 582€ 153 107€ 136 214€ 149 238€ 124 974€ 107 249€ 102 104€ 99 643€ 89 076€ 98 198€ 118 046€ 119 054€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
105€ 70€ 77€ 49€ 98€ 56€ 82€ 173€ 85€ 132€ 783€ 59€ 100€
67
602
Tržby z predaja služieb
105€ 70€ 77€ 49€ 98€ 56€ 82€ 173€ 85€ 132€ 783€ 59€ 100€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
1 792€ 1 255€ 2 957€ 0€ 10 522€ 5 313€ 2 810€ 5 527€ 7 107€ 3 161€ 4 046€ 2 677€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
1 792€ 1 255€ 2 957€ 0€ 10 522€ 5 313€ 2 810€ 5 527€ 7 107€ 3 161€ 4 046€ 2 677€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
154 975€ 152 504€ 133 925€ 135 682€ 122 152€ 111 368€ 96 869€ 88 096€ 80 914€ 85 556€ 66 630€ 85 122€ 85 441€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
145 653€ 145 279€ 130 328€ 123 395€ 115 128€ 101 319€ 90 631€ 82 095€ 73 170€ 73 888€ 62 514€ 73 460€ 76 711€
82
633
Výnosy z poplatkov
9 321€ 7 225€ 3 597€ 12 287€ 7 024€ 10 049€ 6 238€ 6 000€ 7 744€ 11 668€ 4 116€ 11 662€ 8 730€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
3 068€ 3 980€ 2 474€ 8 796€ 7 315€ 3 363€ 1 082€ 1 732€ 1 665€ 1 190€ 2 122€ 5 151€ 8 166€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 156€ 30€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 200€ 16€ 45€ 5€ 58€ 32€ 0€ 33€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
3 068€ 3 980€ 2 319€ 8 766€ 7 315€ 3 163€ 1 066€ 1 687€ 1 660€ 1 132€ 2 090€ 5 151€ 8 133€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 100€ 1 100€ 1 050€ 1 270€ 1 270€ 1 050€ 1 899€ 4 246€ 4 521€ 3 849€ 2 850€ 1 966€ 2 058€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 100€ 500€ 1 050€ 1 270€ 1 270€ 1 050€ 1 899€ 4 246€ 4 521€ 3 849€ 2 850€ 1 966€ 2 058€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 100€ 500€ 1 050€ 1 270€ 1 270€ 1 050€ 1 899€ 4 246€ 4 521€ 3 849€ 2 850€ 1 966€ 2 058€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 1 176€ 0€ 0€ 2€ 5€ 4€ 3€ 2€ 4€ 5€ 498€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 5€ 4€ 3€ 2€ 4€ 5€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 1 176€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 498€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 983€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 983€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
15 422€ 18 122€ 25 987€ 6 584€ 24 363€ 12 516€ 5 038€ 4 470€ 2 240€ 1 927€ 7 092€ 9 361€ 30 903€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
8 941€ 12 272€ 20 195€ 770€ 21 661€ 10 763€ 3 466€ 2 522€ 1 247€ 828€ 5 993€ 8 315€ 29 941€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
6 481€ 5 849€ 5 792€ 5 793€ 2 541€ 1 694€ 1 543€ 1 281€ 748€ 690€ 690€ 637€ 564€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 21€ 161€ 59€ 29€ 99€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 568€ 245€ 409€ 409€ 409€ 398€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
176 462€ 177 030€ 167 646€ 152 382€ 165 721€ 133 668€ 107 784€ 104 248€ 96 534€ 97 800€ 83 527€ 104 341€ 127 166€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
25 981€ 14 448€ 14 538€ 16 167€ 16 482€ 8 693€ 536€ 2 144€ -3 109€ 8 724€ -14 671€ -13 705€ 8 112€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 1€ 1€ 0€ 1€ 2€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
25 981€ 14 448€ 14 538€ 16 167€ 16 482€ 8 693€ 535€ 2 143€ -3 109€ 8 724€ -14 672€ -13 707€ 8 112€