Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 022 440€ 952 023€ 700 806€ 684 826€ 603 513€ 532 771€ 465 576€ 474 053€ 492 224€ 496 733€ 533 243€ 290 859€ 271 149€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
892 963€ 858 215€ 628 694€ 606 625€ 482 263€ 483 368€ 386 557€ 405 133€ 432 689€ 417 061€ 438 215€ 242 713€ 204 462€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
3 232€ 4 444€ 5 656€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
3 232€ 4 444€ 5 656€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
808 615€ 772 655€ 541 922€ 525 508€ 401 146€ 402 242€ 305 431€ 324 007€ 351 563€ 335 935€ 357 089€ 161 587€ 123 336€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
307 514€ 285 900€ 33 618€ 33 618€ 33 618€ 33 618€ 33 733€ 33 895€ 33 913€ 20 747€ 20 747€ 20 747€ 20 746€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
1 050€ 1 050€ 1 050€ 1 050€ 1 050€ 1 050€ 1 050€ 1 050€ 1 050€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
373 342€ 390 313€ 402 933€ 398 311€ 329 330€ 343 271€ 259 759€ 277 415€ 298 968€ 297 212€ 314 963€ 69 696€ 73 423€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
27 614€ 30 647€ 35 760€ 16 928€ 11 646€ 4 553€ 3 519€ 3 505€ 4 284€ 2 122€ 2 788€ 2 687€ 3 137€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
27 926€ 36 252€ 44 016€ 54 093€ 10 213€ 9 101€ 1 614€ 1 614€ 2 469€ 5 788€ 9 572€ 16 476€ 17 142€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
23 902€ 20 350€ 18 762€ 13 575€ 5 426€ 6 200€ 5 754€ 6 527€ 7 303€ 6 489€ 5 442€ 4 607€ 4 651€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
47 268€ 8 144€ 5 784€ 7 934€ 9 864€ 4 450€ 1€ 1€ 3 577€ 3 577€ 3 577€ 47 374€ 4 237€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
81 116€ 81 116€ 81 116€ 81 116€ 81 116€ 81 126€ 81 126€ 81 126€ 81 126€ 81 126€ 81 126€ 81 126€ 81 126€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
81 116€ 81 116€ 81 116€ 81 116€ 81 116€ 81 126€ 81 126€ 81 126€ 81 126€ 81 126€ 81 126€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 81 126€ 81 126€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
128 397€ 92 789€ 70 895€ 77 084€ 120 841€ 48 674€ 78 869€ 67 235€ 58 733€ 78 751€ 93 384€ 46 953€ 65 796€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
1 982€ 2 422€ 2 490€ 1 925€ 2 158€ 1 088€ 355€ 373€ 364€ 374€ 372€ 372€ 374€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
1 982€ 2 422€ 2 490€ 1 925€ 2 158€ 1 088€ 355€ 373€ 364€ 374€ 372€ 372€ 374€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
276€ 276€ 476€ 286€ 319€ 319€ 0€ 0€ 0€ 0€ 43 018€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
276€ 276€ 476€ 286€ 319€ 319€ 0€ 0€ 0€ 0€ 43 018€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
3 571€ 901€ 2 800€ 3 135€ 4 106€ 1 713€ 9 704€ 3 828€ 14 931€ 3 502€ 2 498€ 1 027€ 3 568€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 37€ 15€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
1 710€ 0€ 487€ 754€ 2 779€ 13€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 1 364€ 1 382€ 1 198€ 1 445€ 5 193€ 2 354€ 12 050€ 3 496€ 2 451€ 959€ 3 546€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
1 861€ 901€ 949€ 798€ 128€ 219€ 1 645€ 703€ 272€ 6€ 47€ 68€ 22€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 550€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 104€ 59€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 200€ 0€ 0€ 2 850€ 666€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
122 568€ 89 190€ 65 129€ 71 738€ 114 258€ 45 553€ 68 410€ 63 035€ 43 438€ 74 875€ 47 496€ 45 554€ 61 854€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
744€ 708€ 1 310€ 447€ 170€ 472€ 724€ 347€ 412€ 52€ 331€ 510€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
2 509€ 986€ 681€ 780€ 1 122€ 903€ 758€ 729€ 348€ 453€ 329€ 348€ 53€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
119 316€ 87 496€ 63 138€ 70 511€ 112 966€ 44 178€ 66 927€ 61 958€ 42 679€ 74 370€ 46 836€ 44 696€ 61 801€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
1 080€ 1 019€ 1 217€ 1 118€ 409€ 729€ 150€ 1 686€ 802€ 921€ 1 644€ 1 193€ 891€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
1 080€ 1 019€ 1 217€ 1 118€ 409€ 729€ 150€ 1 686€ 802€ 921€ 1 577€ 1 126€ 824€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 67€ 67€ 67€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 022 440€ 952 023€ 700 806€ 684 826€ 603 513€ 532 771€ 465 576€ 474 053€ 492 224€ 496 733€ 533 243€ 290 859€ 271 149€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
767 335€ 704 138€ 431 118€ 404 750€ 376 144€ 311 144€ 287 653€ 282 806€ 286 569€ 275 749€ 259 099€ 270 384€ 251 618€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
767 335€ 704 138€ 431 118€ 404 750€ 376 144€ 311 144€ 287 653€ 282 806€ 286 569€ 275 749€ 259 099€ 270 384€ 251 618€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
704 138€ 431 118€ 404 750€ 376 145€ 311 246€ 287 403€ 273 505€ 286 427€ 289 816€ 257 635€ 264 633€ 251 619€ 243 754€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
63 197€ 273 020€ 26 367€ 28 606€ 64 898€ 23 741€ 14 148€ -3 621€ -3 247€ 18 114€ -5 534€ 18 765€ 7 864€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
54 768€ 21 248€ 16 362€ 29 220€ 15 265€ 71 518€ 26 327€ 38 843€ 43 746€ 50 410€ 117 476€ 14 018€ 12 890€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
1 212€ 1 100€ 1 000€ 900€ 900€ 900€ 870€ 6 559€ 5 523€ 4 483€ 4 626€ 4 393€ 4 316€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€ 100€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
1 212€ 1 100€ 1 000€ 900€ 900€ 900€ 870€ 6 559€ 5 523€ 4 383€ 4 526€ 4 393€ 4 316€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
3 021€ 798€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
3 021€ 798€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
367€ 646€ 183€ 670€ 449€ 552€ 321€ 408€ 179€ 94€ 79€ 678€ 499€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
367€ 646€ 183€ 670€ 449€ 167€ 321€ 408€ 179€ 94€ 68€ 535€ 499€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 385€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11€ 143€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
18 235€ 18 704€ 15 179€ 27 650€ 13 084€ 12 573€ 10 986€ 11 065€ 10 572€ 12 153€ 9 879€ 8 947€ 8 075€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
2 257€ 2 298€ 1 191€ 15 849€ 1 415€ 2 682€ 883€ 2 061€ 2 918€ 2 073€ 2 455€ 1 627€ 907€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
601€ 1 292€ 848€ 709€ 850€ 428€ 230€ 350€ 275€ 194€ 263€ 94€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 329€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
1 893€ 2 091€ 1 283€ 4€ 11€ 14€ 14€ 13€ 12€ 14€ 0€ 0€ 9€
163
12.
Zamestnanci (331)
7 560€ 7 279€ 6 956€ 6 501€ 6 452€ 5 572€ 4 215€ 4 677€ 4 389€ 4 935€ 4 187€ 4 077€ 3 910€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 72€ 72€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
4 775€ 4 678€ 4 089€ 3 816€ 3 721€ 3 592€ 3 137€ 2 909€ 2 486€ 2 663€ 2 343€ 2 409€ 2 286€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30€ 267€ 36€ 0€ 1 700€ 136€ 133€ 332€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
1 150€ 1 067€ 813€ 772€ 635€ 256€ 2 239€ 685€ 488€ 574€ 423€ 535€ 631€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
31 934€ 0€ 0€ 0€ 832€ 57 493€ 14 151€ 20 811€ 27 472€ 33 680€ 102 892€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 832€ 7 490€ 7 491€ 14 151€ 26 917€ 33 680€ 102 892€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
18 081€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50 002€ 6 660€ 6 660€ 555€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
13 853€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
200 337€ 226 638€ 253 326€ 250 856€ 212 104€ 150 109€ 151 596€ 152 404€ 161 910€ 170 574€ 156 668€ 6 457€ 6 641€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 48€ 48€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
200 337€ 226 638€ 253 326€ 250 856€ 212 104€ 150 109€ 151 596€ 152 404€ 161 910€ 170 574€ 156 620€ 6 409€ 6 641€