Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
26 634€ 24 858€ 26 662€ 24 854€ 28 718€ 24 138€ 20 841€ 20 590€ 25 433€ 26 074€ 19 363€ 24 235€ 19 119€
02
501
Spotreba materiálu
19 815€ 18 678€ 20 244€ 18 384€ 17 085€ 12 428€ 9 208€ 8 493€ 13 262€ 11 482€ 10 028€ 10 022€ 8 057€
03
502
Spotreba energie
6 819€ 6 180€ 6 419€ 6 470€ 11 633€ 11 709€ 11 633€ 12 098€ 12 171€ 14 592€ 9 335€ 14 213€ 11 062€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
46 535€ 57 765€ 52 611€ 52 962€ 41 863€ 39 855€ 29 414€ 32 710€ 31 981€ 24 387€ 28 285€ 23 930€ 29 981€
07
511
Opravy a udržiavanie
7 866€ 11 229€ 4 900€ 9 879€ 9 201€ 13 116€ 5 131€ 6 638€ 5 193€ 3 290€ 4 098€ 3 121€ 1 618€
08
512
Cestovné
437€ 140€ 149€ 48€ 213€ 40€ 177€ 78€ 46€ 249€ 24€ 106€ 690€
09
513
Náklady na reprezentáciu
37€ 533€ 319€ 511€ 470€ 122€ 195€ 33€ 0€ 0€ 42€ 31€ 115€
10
518
Ostatné služby
38 195€ 45 863€ 47 243€ 42 524€ 31 978€ 26 576€ 23 910€ 25 961€ 26 741€ 20 848€ 24 121€ 20 672€ 27 558€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
171 275€ 174 188€ 161 786€ 153 862€ 129 963€ 112 614€ 117 896€ 105 327€ 96 180€ 92 472€ 92 803€ 96 200€ 92 751€
12
521
Mzdové náklady
127 589€ 126 415€ 117 537€ 111 272€ 93 035€ 79 722€ 87 642€ 76 414€ 70 381€ 68 033€ 69 427€ 71 438€ 69 797€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
38 880€ 40 851€ 39 316€ 36 971€ 31 364€ 28 240€ 26 878€ 25 349€ 22 299€ 21 314€ 20 495€ 22 052€ 20 190€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 63€ 60€ 57€ 0€ 51€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
4 806€ 6 922€ 4 933€ 5 619€ 5 564€ 4 652€ 3 313€ 3 504€ 3 443€ 3 125€ 2 830€ 2 710€ 2 531€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 233€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
223€ 223€ 343€ 0€ 0€ 16€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€
20
538
Ostatné dane a poplatky
223€ 223€ 343€ 0€ 0€ 16€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
2 049€ 1 585€ 1 359€ 587€ 459€ 4 817€ 162€ 19€ 20€ 0€ 332€ 3 691€ 385€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 702€ 162€ 19€ 18€ 0€ 0€ 0€ 53€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 933€ 0€ 0€ 0€ 0€ 109€ 2 926€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
2 049€ 1 485€ 1 359€ 587€ 459€ 181€ 0€ 0€ 0€ 0€ 223€ 765€ 332€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
61 872€ 58 527€ 54 019€ 39 036€ 37 950€ 32 475€ 28 741€ 37 207€ 34 270€ 28 831€ 18 487€ 12 771€ 25 247€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
57 509€ 54 350€ 51 637€ 36 938€ 30 290€ 24 689€ 20 534€ 26 262€ 28 847€ 22 805€ 13 861€ 5 837€ 16 529€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
4 363€ 4 177€ 2 382€ 2 098€ 7 661€ 7 786€ 8 207€ 10 945€ 5 423€ 6 026€ 4 626€ 6 934€ 8 718€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 212€ 1 100€ 1 000€ 900€ 900€ 900€ 870€ 6 559€ 5 423€ 4 383€ 4 626€ 4 393€ 4 316€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
3 151€ 3 077€ 1 382€ 1 198€ 6 761€ 6 886€ 7 337€ 4 386€ 0€ 1 643€ 0€ 2 541€ 4 402€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
3 373€ 2 903€ 2 691€ 2 265€ 3 869€ 2 077€ 924€ 1 009€ 1 335€ 3 282€ 3 549€ 396€ 448€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
44€ 0€ 0€ 2€ 796€ 235€ 336€ 545€ 876€ 2 014€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
3 329€ 2 903€ 2 691€ 2 263€ 3 074€ 1 841€ 589€ 464€ 459€ 1 267€ 3 549€ 395€ 448€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
3 405€ 7 228€ 6 514€ 4 722€ 3 428€ 7 414€ 7 672€ 7 828€ 7 851€ 4 619€ 4 679€ 7 241€ 5 782€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 70€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
2 905€ 2 728€ 2 514€ 120€ 211€ 2 065€ 2 126€ 1 828€ 2 129€ 1 469€ 2 034€ 1 864€ 1 248€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
500€ 4 500€ 3 930€ 4 540€ 3 217€ 5 350€ 5 546€ 6 000€ 5 722€ 3 150€ 2 645€ 5 015€ 4 534€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 62€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 362€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
315 367€ 327 278€ 305 985€ 278 287€ 246 250€ 223 405€ 205 650€ 204 691€ 197 070€ 179 665€ 167 498€ 168 464€ 173 716€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
5 388€ 3 189€ 3 145€ 3 065€ 6 101€ 9 974€ 2 919€ 2 491€ 2 658€ 2 337€ 2 204€ 2 676€ 1 437€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 1 002€ 0€ 0€ 7€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
2 697€ 2 055€ 2 705€ 3 065€ 6 101€ 3 079€ 2 919€ 2 487€ 1 653€ 2 332€ 2 199€ 2 262€ 1 437€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
2 691€ 1 134€ 440€ 0€ 0€ 6 895€ 0€ 1€ 3€ 5€ 5€ 407€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 534€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 534€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
313 401€ 298 726€ 266 852€ 247 215€ 230 372€ 206 625€ 178 822€ 169 618€ 164 534€ 155 733€ 131 487€ 152 683€ 163 291€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
289 444€ 281 831€ 254 364€ 235 237€ 216 803€ 193 963€ 168 359€ 160 129€ 149 578€ 148 080€ 123 142€ 142 693€ 155 534€
82
633
Výnosy z poplatkov
23 957€ 16 894€ 12 488€ 11 978€ 13 569€ 12 662€ 10 463€ 9 489€ 14 956€ 7 653€ 8 345€ 9 990€ 7 757€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
2 368€ 256 714€ 5 094€ 7 044€ 15 369€ 2 723€ 11 710€ 8 748€ 7 522€ 24 067€ 11 276€ 1 532€ 8 697€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
13€ 9€ 0€ 0€ 500€ 700€ 460€ 2 450€ 280€ 15 078€ 0€ 0€ 2 656€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 23€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 167€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 237€ 0€ 0€ 50€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 2€ 6€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
2 355€ 256 705€ 5 071€ 7 044€ 14 869€ 2 023€ 11 250€ 6 298€ 7 242€ 8 750€ 11 274€ 1 522€ 5 824€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 431€ 1 364€ 2 174€ 1 819€ 9 863€ 8 207€ 12 700€ 5 523€ 4 528€ 4 526€ 4 393€ 7 427€ 3 909€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 431€ 1 364€ 2 174€ 1 819€ 9 863€ 8 207€ 12 700€ 5 523€ 4 528€ 4 526€ 4 393€ 7 427€ 3 909€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 100€ 1 000€ 900€ 900€ 900€ 870€ 6 559€ 5 523€ 4 383€ 4 526€ 4 393€ 4 316€ 3 909€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
331€ 364€ 1 274€ 919€ 8 963€ 7 337€ 6 141€ 0€ 145€ 0€ 0€ 3 111€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
122€ 171€ 0€ 0€ 5€ 60€ 9€ 5€ 27€ 26€ 23€ 61€ 97€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 11€ 9€ 5€ 27€ 26€ 23€ 54€ 97€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
122€ 171€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 49€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
55 855€ 40 136€ 55 087€ 47 217€ 49 441€ 19 588€ 13 905€ 15 637€ 16 357€ 12 790€ 12 718€ 23 407€ 4 481€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
18 006€ 12 400€ 17 307€ 27 731€ 33 161€ 2 991€ 4 281€ 6 131€ 5 375€ 3 967€ 11 772€ 14 989€ 4 145€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
14 638€ 14 675€ 15 504€ 13 470€ 13 126€ 9 240€ 8 178€ 8 093€ 8 093€ 8 651€ 946€ 7 400€ 280€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
8 351€ 8 351€ 8 351€ 2 787€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
1 904€ 1 904€ 10 782€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
11 337€ 1 187€ 1 487€ 1 518€ 950€ 5 500€ 0€ 388€ 573€ 172€ 0€ 1 018€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 620€ 1 620€ 1 656€ 1 711€ 2 205€ 1 856€ 1 446€ 1 025€ 2 317€ 0€ 0€ 0€ 56€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
378 564€ 600 299€ 332 352€ 306 893€ 311 151€ 247 176€ 220 065€ 202 022€ 195 626€ 199 479€ 162 101€ 187 786€ 181 912€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
63 197€ 273 020€ 26 367€ 28 606€ 64 901€ 23 771€ 14 415€ -2 669€ -1 444€ 19 814€ -5 397€ 19 322€ 8 196€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 30€ 267€ 952€ 1 803€ 1 700€ 137€ 557€ 332€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
63 197€ 273 020€ 26 367€ 28 606€ 64 898€ 23 741€ 14 148€ -3 621€ -3 247€ 18 114€ -5 534€ 18 765€ 7 864€