Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Krásnohorská Dlhá Lúka

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
36 655€ 37 341€ 41 195€ 37 845€ 37 808€ 30 594€ 32 133€ 31 192€ 37 412€ 29 214€ 30 034€ 27 793€ 30 143€
02
501
Spotreba materiálu
21 620€ 21 381€ 25 583€ 21 843€ 19 825€ 15 201€ 15 686€ 15 576€ 21 665€ 14 206€ 16 088€ 15 208€ 17 319€
03
502
Spotreba energie
15 035€ 15 960€ 15 612€ 16 002€ 17 984€ 15 394€ 16 447€ 15 616€ 15 747€ 13 128€ 12 384€ 12 536€ 12 644€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 880€ 1 562€ 49€ 180€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
40 388€ 37 565€ 29 703€ 36 601€ 28 487€ 28 478€ 27 044€ 27 731€ 17 567€ 79 106€ 26 346€ 21 354€ 20 753€
07
511
Opravy a udržiavanie
1 031€ 7 928€ 1 199€ 7 677€ 4 809€ 2 349€ 3 276€ 2 646€ 978€ 63 554€ 6 980€ 1 587€ 1 638€
08
512
Cestovné
578€ 860€ 534€ 614€ 732€ 723€ 912€ 892€ 708€ 588€ 848€ 1 064€ 584€
09
513
Náklady na reprezentáciu
131€ 1 163€ 407€ 368€ 498€ 195€ 480€ 159€ 369€ 479€ 780€ 550€ 1 748€
10
518
Ostatné služby
38 649€ 27 614€ 27 564€ 27 943€ 22 449€ 25 210€ 22 376€ 24 033€ 15 512€ 14 485€ 17 738€ 18 153€ 16 783€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
184 498€ 182 783€ 151 920€ 137 365€ 157 634€ 122 627€ 119 581€ 113 417€ 108 570€ 106 115€ 116 163€ 107 287€ 98 208€
12
521
Mzdové náklady
134 471€ 133 965€ 111 902€ 100 324€ 115 356€ 89 963€ 88 779€ 83 231€ 80 453€ 77 783€ 83 989€ 79 722€ 73 113€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
45 731€ 46 630€ 38 316€ 34 900€ 39 893€ 31 170€ 30 080€ 28 910€ 27 065€ 26 593€ 27 477€ 26 045€ 23 976€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
4 297€ 2 187€ 1 702€ 2 141€ 2 385€ 1 494€ 722€ 1 276€ 1 052€ 1 739€ 4 697€ 1 520€ 1 119€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
119€ 131€ 229€ 123€ 244€ 465€ 57€ 289€ 85€ 68€ 63€ 84€ 66€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
119€ 131€ 229€ 123€ 244€ 465€ 57€ 289€ 85€ 68€ 63€ 84€ 66€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
3 571€ 10 722€ 4 224€ 14 901€ 5 426€ 4 808€ 2 539€ 4 150€ 2 361€ 2 745€ 3 465€ 5 080€ 4 199€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 3 262€ 680€ 9 903€ 2 450€ 0€ 0€ 843€ 0€ 49€ 172€ 572€ 721€
23
542
Predaný materiál
565€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 10€ 51€ 0€ 3€ 0€ 0€ 0€ 510€ 0€ 0€ 400€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
3 006€ 7 450€ 3 149€ 4 997€ 2 972€ 4 808€ 2 539€ 3 307€ 1 851€ 2 266€ 3 293€ 4 108€ 3 478€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 345€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 430€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
100 348€ 100 611€ 92 346€ 88 317€ 86 286€ 86 303€ 82 549€ 68 818€ 62 986€ 62 287€ 61 081€ 64 943€ 61 301€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
99 922€ 99 754€ 91 463€ 86 842€ 86 286€ 86 303€ 82 549€ 61 112€ 55 957€ 55 219€ 55 034€ 57 562€ 55 897€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 883€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 706€ 7 029€ 7 068€ 6 047€ 7 381€ 5 404€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 029€ 7 068€ 6 047€ 0€ 5 404€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 706€ 0€ 0€ 0€ 7 381€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 883€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
427€ 857€ 0€ 1 476€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
427€ 857€ 0€ 1 476€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 205€ 1 531€ 1 385€ 1 260€ 1 085€ 963€ 1 311€ 1 538€ 8 651€ 2 228€ 1 155€ 1 090€ 757€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 563€ 7 506€ 203€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 205€ 1 531€ 1 384€ 1 260€ 1 085€ 963€ 1 311€ 975€ 1 145€ 2 025€ 1 138€ 1 090€ 757€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
9 372€ 7 005€ 5 768€ 6 039€ 7 532€ 5 970€ 5 830€ 7 145€ 5 630€ 5 630€ 5 664€ 9 135€ 4 586€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
85€ 140€ 138€ 209€ 202€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
7 845€ 6 150€ 5 580€ 5 830€ 7 330€ 5 970€ 5 830€ 7 145€ 5 630€ 5 630€ 5 664€ 9 135€ 4 586€
61
587
Náklady na ostatné transfery
1 442€ 715€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
376 157€ 377 688€ 326 769€ 322 451€ 324 502€ 280 210€ 271 044€ 254 281€ 243 260€ 287 393€ 243 971€ 236 766€ 220 013€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
16 926€ 18 380€ 16 344€ 16 133€ 16 356€ 13 690€ 13 171€ 15 843€ 16 848€ 13 413€ 12 961€ 15 743€ 12 869€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
16 926€ 18 380€ 16 311€ 16 002€ 16 356€ 13 690€ 13 170€ 15 843€ 16 848€ 13 413€ 12 961€ 15 743€ 12 869€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 33€ 131€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
270 996€ 273 223€ 249 194€ 225 260€ 207 520€ 187 236€ 172 740€ 165 905€ 146 290€ 153 120€ 131 797€ 149 549€ 122 186€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
259 017€ 262 229€ 239 071€ 214 094€ 197 126€ 175 614€ 163 631€ 155 227€ 137 114€ 144 678€ 118 744€ 138 066€ 115 986€
82
633
Výnosy z poplatkov
11 979€ 10 994€ 10 123€ 11 166€ 10 394€ 11 622€ 9 109€ 10 678€ 9 176€ 8 442€ 13 053€ 11 483€ 6 200€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
689€ 42 488€ 79 769€ 16 031€ 44 155€ 18 955€ 1 687€ 2 634€ 820€ 2 359€ 3 943€ 1 301€ 1 291€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
530€ 42 077€ 8 380€ 9 481€ 40 000€ 16 000€ 0€ 1 672€ 0€ 98€ 345€ 1 145€ 844€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 806€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 56€ 250€ 10€ 0€ 25€ 5€ 17€ 13€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
159€ 411€ 71 388€ 6 550€ 4 155€ 2 899€ 1 437€ 952€ 820€ 2 236€ 2 787€ 139€ 434€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
766€ 0€ 339€ 0€ 0€ 0€ 7 706€ 7 874€ 6 768€ 5 747€ 7 381€ 5 404€ 5 818€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
766€ 0€ 339€ 0€ 0€ 0€ 7 706€ 7 874€ 6 768€ 5 747€ 7 381€ 5 404€ 5 818€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 706€ 7 029€ 6 768€ 5 747€ 7 381€ 5 404€ 5 818€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
766€ 0€ 339€ 0€ 0€ 0€ 0€ 845€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
2 400€ 0€ 2 964€ 2 400€ 105€ 2 419€ 12€ 1 215€ 122€ 208€ 124€ 135€ 947€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 1 764€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 15€ 19€ 12€ 15€ 122€ 198€ 124€ 135€ 215€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 732€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
2 400€ 0€ 1 200€ 2 400€ 90€ 2 400€ 0€ 1 200€ 0€ 10€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
134 377€ 121 882€ 118 304€ 107 599€ 128 500€ 93 297€ 89 450€ 73 599€ 76 416€ 124 888€ 85 894€ 77 438€ 68 933€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
56 752€ 45 617€ 43 492€ 37 594€ 58 502€ 23 703€ 24 207€ 27 125€ 34 793€ 82 416€ 40 333€ 32 037€ 22 190€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
77 625€ 76 265€ 70 022€ 70 005€ 69 999€ 69 594€ 65 243€ 46 474€ 41 622€ 41 622€ 41 697€ 45 087€ 46 743€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 4 790€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 850€ 3 864€ 314€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
426 154€ 455 973€ 466 913€ 367 423€ 396 636€ 315 598€ 284 766€ 267 069€ 247 263€ 299 735€ 242 100€ 249 570€ 212 044€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
49 996€ 78 284€ 140 144€ 44 972€ 72 134€ 35 388€ 13 722€ 12 788€ 4 003€ 12 342€ -1 871€ 12 804€ -7 969€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 3€ 2€ 3€ 23€ 47€ 71€ 25€ 14€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
49 996€ 78 284€ 140 144€ 44 972€ 72 131€ 35 385€ 13 720€ 12 785€ 3 980€ 12 295€ -1 942€ 12 779€ -7 983€