Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Krásnohorská Dlhá Lúka

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
36 655€ 37 341€ 41 195€ 37 845€ 37 808€ 30 594€ 32 133€ 31 192€ 37 412€ 29 214€ 30 034€ 27 793€ 30 143€
02
501
Spotreba materiálu
21 620€ 21 381€ 25 583€ 21 843€ 19 825€ 15 201€ 15 686€ 15 576€ 21 665€ 14 206€ 16 088€ 15 208€ 17 319€
03
502
Spotreba energie
15 035€ 15 960€ 15 612€ 16 002€ 17 984€ 15 394€ 16 447€ 15 616€ 15 747€ 13 128€ 12 384€ 12 536€ 12 644€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 880€ 1 562€ 49€ 180€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
40 388€ 37 565€ 29 703€ 36 601€ 28 487€ 28 478€ 27 044€ 27 731€ 17 567€ 79 106€ 26 346€ 21 354€ 20 753€
07
511
Opravy a udržiavanie
1 031€ 7 928€ 1 199€ 7 677€ 4 809€ 2 349€ 3 276€ 2 646€ 978€ 63 554€ 6 980€ 1 587€ 1 638€
08
512
Cestovné
578€ 860€ 534€ 614€ 732€ 723€ 912€ 892€ 708€ 588€ 848€ 1 064€ 584€
09
513
Náklady na reprezentáciu
131€ 1 163€ 407€ 368€ 498€ 195€ 480€ 159€ 369€ 479€ 780€ 550€ 1 748€
10
518
Ostatné služby
38 649€ 27 614€ 27 564€ 27 943€ 22 449€ 25 210€ 22 376€ 24 033€ 15 512€ 14 485€ 17 738€ 18 153€ 16 783€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
184 498€ 182 783€ 151 920€ 137 365€ 157 634€ 122 627€ 119 581€ 113 417€ 108 570€ 106 115€ 116 163€ 107 287€ 98 208€
12
521
Mzdové náklady
134 471€ 133 965€ 111 902€ 100 324€ 115 356€ 89 963€ 88 779€ 83 231€ 80 453€ 77 783€ 83 989€ 79 722€ 73 113€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
45 731€ 46 630€ 38 316€ 34 900€ 39 893€ 31 170€ 30 080€ 28 910€ 27 065€ 26 593€ 27 477€ 26 045€ 23 976€
15
527
Zákonné sociálne náklady
4 297€ 2 187€ 1 702€ 2 141€ 2 385€ 1 494€ 722€ 1 276€ 1 052€ 1 739€ 4 697€ 1 520€ 1 119€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
119€ 131€ 229€ 123€ 244€ 465€ 57€ 289€ 85€ 68€ 63€ 84€ 66€
20
538
Ostatné dane a poplatky
119€ 131€ 229€ 123€ 244€ 465€ 57€ 289€ 85€ 68€ 63€ 84€ 66€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
3 571€ 10 722€ 4 224€ 14 901€ 5 426€ 4 808€ 2 539€ 4 150€ 2 361€ 2 745€ 3 465€ 5 080€ 4 199€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 3 262€ 680€ 9 903€ 2 450€ 0€ 0€ 843€ 0€ 49€ 172€ 572€ 721€
23
542
Predaný materiál
565€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 10€ 51€ 0€ 3€ 0€ 0€ 0€ 510€ 0€ 0€ 400€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
3 006€ 7 450€ 3 149€ 4 997€ 2 972€ 4 808€ 2 539€ 3 307€ 1 851€ 2 266€ 3 293€ 4 108€ 3 478€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 345€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 430€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
100 348€ 100 611€ 92 346€ 88 317€ 86 286€ 86 303€ 82 549€ 68 818€ 62 986€ 62 287€ 61 081€ 64 943€ 61 301€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
99 922€ 99 754€ 91 463€ 86 842€ 86 286€ 86 303€ 82 549€ 61 112€ 55 957€ 55 219€ 55 034€ 57 562€ 55 897€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 883€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 706€ 7 029€ 7 068€ 6 047€ 7 381€ 5 404€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 029€ 7 068€ 6 047€ 0€ 5 404€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 706€ 0€ 0€ 0€ 7 381€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 883€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
427€ 857€ 0€ 1 476€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
427€ 857€ 0€ 1 476€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 205€ 1 531€ 1 385€ 1 260€ 1 085€ 963€ 1 311€ 1 538€ 8 651€ 2 228€ 1 155€ 1 090€ 757€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 563€ 7 506€ 203€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 205€ 1 531€ 1 384€ 1 260€ 1 085€ 963€ 1 311€ 975€ 1 145€ 2 025€ 1 138€ 1 090€ 757€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
9 372€ 7 005€ 5 768€ 6 039€ 7 532€ 5 970€ 5 830€ 7 145€ 5 630€ 5 630€ 5 664€ 9 135€ 4 586€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
85€ 140€ 138€ 209€ 202€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
7 845€ 6 150€ 5 580€ 5 830€ 7 330€ 5 970€ 5 830€ 7 145€ 5 630€ 5 630€ 5 664€ 9 135€ 4 586€
61
587
Náklady na ostatné transfery
1 442€ 715€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
376 157€ 377 688€ 326 769€ 322 451€ 324 502€ 280 210€ 271 044€ 254 281€ 243 260€ 287 393€ 243 971€ 236 766€ 220 013€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
16 926€ 18 380€ 16 344€ 16 133€ 16 356€ 13 690€ 13 171€ 15 843€ 16 848€ 13 413€ 12 961€ 15 743€ 12 869€
67
602
Tržby z predaja služieb
16 926€ 18 380€ 16 311€ 16 002€ 16 356€ 13 690€ 13 170€ 15 843€ 16 848€ 13 413€ 12 961€ 15 743€ 12 869€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 33€ 131€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
270 996€ 273 223€ 249 194€ 225 260€ 207 520€ 187 236€ 172 740€ 165 905€ 146 290€ 153 120€ 131 797€ 149 549€ 122 186€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
259 017€ 262 229€ 239 071€ 214 094€ 197 126€ 175 614€ 163 631€ 155 227€ 137 114€ 144 678€ 118 744€ 138 066€ 115 986€
82
633
Výnosy z poplatkov
11 979€ 10 994€ 10 123€ 11 166€ 10 394€ 11 622€ 9 109€ 10 678€ 9 176€ 8 442€ 13 053€ 11 483€ 6 200€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
689€ 42 488€ 79 769€ 16 031€ 44 155€ 18 955€ 1 687€ 2 634€ 820€ 2 359€ 3 943€ 1 301€ 1 291€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
530€ 42 077€ 8 380€ 9 481€ 40 000€ 16 000€ 0€ 1 672€ 0€ 98€ 345€ 1 145€ 844€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 806€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 56€ 250€ 10€ 0€ 25€ 5€ 17€ 13€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
159€ 411€ 71 388€ 6 550€ 4 155€ 2 899€ 1 437€ 952€ 820€ 2 236€ 2 787€ 139€ 434€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
766€ 0€ 339€ 0€ 0€ 0€ 7 706€ 7 874€ 6 768€ 5 747€ 7 381€ 5 404€ 5 818€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
766€ 0€ 339€ 0€ 0€ 0€ 7 706€ 7 874€ 6 768€ 5 747€ 7 381€ 5 404€ 5 818€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 706€ 7 029€ 6 768€ 5 747€ 7 381€ 5 404€ 5 818€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
766€ 0€ 339€ 0€ 0€ 0€ 0€ 845€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
2 400€ 0€ 2 964€ 2 400€ 105€ 2 419€ 12€ 1 215€ 122€ 208€ 124€ 135€ 947€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 1 764€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 15€ 19€ 12€ 15€ 122€ 198€ 124€ 135€ 215€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 732€
108
668
Ostatné finančné výnosy
2 400€ 0€ 1 200€ 2 400€ 90€ 2 400€ 0€ 1 200€ 0€ 10€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
134 377€ 121 882€ 118 304€ 107 599€ 128 500€ 93 297€ 89 450€ 73 599€ 76 416€ 124 888€ 85 894€ 77 438€ 68 933€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
56 752€ 45 617€ 43 492€ 37 594€ 58 502€ 23 703€ 24 207€ 27 125€ 34 793€ 82 416€ 40 333€ 32 037€ 22 190€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
77 625€ 76 265€ 70 022€ 70 005€ 69 999€ 69 594€ 65 243€ 46 474€ 41 622€ 41 622€ 41 697€ 45 087€ 46 743€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 4 790€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 850€ 3 864€ 314€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
426 154€ 455 973€ 466 913€ 367 423€ 396 636€ 315 598€ 284 766€ 267 069€ 247 263€ 299 735€ 242 100€ 249 570€ 212 044€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
49 996€ 78 284€ 140 144€ 44 972€ 72 134€ 35 388€ 13 722€ 12 788€ 4 003€ 12 342€ -1 871€ 12 804€ -7 969€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 3€ 2€ 3€ 23€ 47€ 71€ 25€ 14€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
49 996€ 78 284€ 140 144€ 44 972€ 72 131€ 35 385€ 13 720€ 12 785€ 3 980€ 12 295€ -1 942€ 12 779€ -7 983€