Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
681 684€ 671 417€ 687 282€ 714 523€ 764 833€ 819 694€ 859 738€ 872 027€ 880 807€ 482 171€ 281 149€ 272 991€ 276 408€ 241 541€ 165 597€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
617 651€ 633 585€ 649 255€ 652 115€ 701 370€ 739 368€ 795 589€ 817 141€ 862 302€ 448 140€ 246 074€ 249 423€ 256 726€ 215 935€ 150 659€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
520 105€ 536 040€ 551 710€ 554 569€ 603 824€ 641 823€ 698 044€ 719 596€ 764 756€ 350 595€ 148 529€ 151 878€ 159 368€ 118 577€ 53 301€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
86 466€ 86 466€ 86 466€ 86 386€ 86 386€ 86 250€ 86 250€ 86 250€ 87 108€ 87 108€ 87 108€ 87 108€ 87 108€ 87 108€ 17 908€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
419 070€ 434 447€ 439 838€ 453 817€ 469 555€ 479 942€ 502 200€ 53 918€ 58 692€ 58 989€ 61 421€ 63 853€ 68 225€ 23 065€ 21 922€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
2 395€ 4 267€ 6 139€ 3 909€ 40 234€ 73 823€ 107 786€ 144 914€ 182 042€ 6 697€ 0€ 0€ 3 872€ 8 049€ 13 471€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 548€ 2 168€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 530€ 163€ 355€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
12 174€ 10 859€ 19 267€ 9 909€ 5 481€ 1 809€ 1 809€ 434 515€ 436 915€ 197 801€ 0€ 387€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
97 545€ 97 545€ 97 545€ 97 545€ 97 545€ 97 545€ 97 545€ 97 545€ 97 545€ 97 545€ 97 545€ 97 545€ 97 358€ 97 358€ 97 358€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
97 545€ 97 545€ 97 545€ 97 545€ 97 545€ 97 545€ 97 545€ 97 545€ 97 545€ 97 545€ 97 545€ 97 545€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 97 358€ 97 358€ 97 358€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
62 907€ 36 790€ 37 429€ 61 858€ 62 242€ 79 207€ 63 557€ 50 843€ 18 245€ 33 619€ 34 140€ 22 227€ 18 686€ 24 585€ 14 938€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
47 070€ 8 643€ 7 184€ 4 073€ 3 968€ 8 110€ 6 938€ 5 017€ 3 213€ 5 308€ 7 682€ 8 485€ 6 841€ 4 530€ 2 072€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 70€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
17 504€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
6 613€ 8 416€ 6 829€ 4 029€ 3 328€ 6 659€ 5 779€ 3 997€ 2 817€ 2 614€ 5 322€ 5 819€ 4 577€ 1 172€ 1 452€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
1 065€ 227€ 355€ 44€ 640€ 1 451€ 1 159€ 1 020€ 396€ 2 694€ 2 359€ 2 666€ 2 264€ 3 222€ 550€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
13€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 35€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
21 875€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 101€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
15 836€ 28 147€ 30 246€ 57 785€ 58 275€ 71 097€ 56 619€ 45 826€ 15 032€ 28 311€ 26 459€ 13 742€ 11 845€ 20 055€ 12 848€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
37€ 10 896€ 10 809€ 9 044€ 4 517€ 985€ 549€ 417€ 241€ 508€ 701€ 1 101€ 366€ 239€ 100€
087
2.
Ceniny (213)
7 185€ 4 064€ 165€ 149€ 36€ 320€ 133€ 88€ 110€ 126€ 93€ 75€ 50€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
8 614€ 13 187€ 19 272€ 48 592€ 53 721€ 69 793€ 55 938€ 45 320€ 14 680€ 27 677€ 25 665€ 12 566€ 11 429€ 19 816€ 12 748€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
1 127€ 1 042€ 597€ 550€ 1 221€ 1 119€ 591€ 4 043€ 260€ 412€ 934€ 1 341€ 996€ 1 021€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
1 127€ 1 042€ 597€ 550€ 1 221€ 1 119€ 591€ 618€ 260€ 412€ 934€ 1 341€ 996€ 1 021€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 425€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
681 684€ 671 417€ 687 282€ 714 523€ 764 833€ 819 694€ 859 738€ 872 027€ 880 807€ 482 171€ 281 149€ 272 991€ 276 408€ 241 541€ 165 597€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
272 550€ 202 150€ 281 455€ 310 306€ 330 044€ 341 104€ 320 326€ 296 874€ 259 146€ 246 740€ 243 343€ 228 088€ 216 937€ 226 715€ 152 889€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 188€ 188€ 188€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 188€ 188€ 188€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
272 550€ 202 150€ 281 455€ 310 306€ 330 044€ 341 104€ 320 326€ 296 874€ 259 146€ 246 553€ 243 156€ 227 900€ 216 937€ 226 715€ 152 889€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
202 150€ 281 455€ 310 306€ 330 044€ 340 014€ 332 023€ 296 778€ 256 495€ 254 001€ 243 156€ 226 275€ 216 334€ 232 004€ 223 794€ 144 323€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
70 400€ -79 305€ -28 851€ -19 738€ -9 970€ 9 082€ 23 548€ 40 379€ 5 145€ 3 397€ 16 881€ 11 566€ -15 067€ 2 921€ 8 566€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
62 582€ 111 569€ 36 962€ 24 385€ 12 987€ 14 819€ 1 257€ 279€ 155 965€ 9 473€ 9 975€ 16 354€ 30 337€ 5 997€ 960€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
864€ 864€ 864€ 864€ 432€ 0€ 636€ 0€ 0€ 1 297€ 1 604€ 1 284€ 0€ 848€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 636€ 0€ 0€ 1 297€ 1 604€ 0€ 0€ 848€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
864€ 864€ 864€ 864€ 432€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 284€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
1 349€ 67 899€ 5 804€ 4 533€ 0€ 0€ 0€ 0€ 291€ 552€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
1 349€ 67 899€ 5 804€ 4 533€ 0€ 0€ 0€ 0€ 291€ 552€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
4 694€ 4 455€ 3 864€ 3 102€ 2 071€ 1 259€ 621€ 279€ 71€ 394€ 544€ 821€ 1 056€ 748€ 75€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
4 694€ 4 455€ 3 864€ 3 102€ 2 071€ 1 259€ 621€ 279€ 71€ 394€ 544€ 821€ 1 056€ 748€ 75€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
47 553€ 30 229€ 18 307€ 15 886€ 10 484€ 13 561€ 1€ 0€ 5 594€ 4 539€ 0€ 1 286€ 11 382€ 4 401€ 885€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
36 371€ 15 443€ 5 029€ 2 781€ 1 443€ 370€ 0€ 0€ 5 594€ 4 539€ 0€ 286€ 2€ 4 375€ 885€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
2 468€ 112€ 30€ 28€ 19€ 453€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
0€ 4 387€ 4 031€ 6 526€ 5 608€ 7 552€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 6 534€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 218€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
8 714€ 7 665€ 6 925€ 4 179€ 3 044€ 4 196€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 860€ 26€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
0€ 2 621€ 2 073€ 2 370€ 370€ 989€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 986€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
8 122€ 8 122€ 8 122€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 150 009€ 2 691€ 7 827€ 12 963€ 17 899€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 150 009€ 2 691€ 7 827€ 12 963€ 17 899€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
8 122€ 8 122€ 8 122€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
346 553€ 357 698€ 368 866€ 379 832€ 421 802€ 463 770€ 538 154€ 574 875€ 465 697€ 225 958€ 27 831€ 28 549€ 29 134€ 8 829€ 11 748€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 753€ 113€ 0€ 20€ 70€ 0€ 790€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
346 553€ 357 698€ 368 866€ 379 832€ 421 802€ 463 770€ 533 402€ 574 761€ 465 697€ 225 938€ 27 760€ 28 549€ 28 344€ 8 829€ 11 748€