Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
43 837€ 39 457€ 49 392€ 48 273€ 56 724€ 49 676€ 50 756€ 34 487€ 32 008€ 15 801€ 17 399€ 21 888€ 21 268€ 29 962€ 23 570€
02
501
Spotreba materiálu
17 448€ 27 839€ 33 190€ 37 806€ 38 476€ 34 703€ 26 818€ 24 020€ 21 908€ 9 166€ 9 925€ 11 353€ 14 176€ 22 193€ 16 800€
03
502
Spotreba energie
26 389€ 11 618€ 16 202€ 10 467€ 18 248€ 14 973€ 23 938€ 10 467€ 10 101€ 6 635€ 7 474€ 10 535€ 7 092€ 7 769€ 6 770€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
46 198€ 45 981€ 33 221€ 33 368€ 33 339€ 23 381€ 34 022€ 27 551€ 34 661€ 36 052€ 21 811€ 16 046€ 21 139€ 31 869€ 12 027€
07
511
Opravy a udržiavanie
1 732€ 519€ 1 095€ 1 606€ 1 170€ 0€ 7 327€ 3 368€ 552€ 310€ 0€ 0€ 14€ 3 239€ 167€
08
512
Cestovné
417€ 3 469€ 3 200€ 2 716€ 6 211€ 2 299€ 4 346€ 2 294€ 5 171€ 1 254€ 3 799€ 2 513€ 1 711€ 566€ 926€
09
513
Náklady na reprezentáciu
883€ 2 855€ 2 084€ 1 307€ 2 154€ 557€ 814€ 542€ 627€ 688€ 274€ 582€ 538€ 433€ 589€
10
518
Ostatné služby
43 165€ 39 138€ 26 842€ 27 739€ 23 803€ 20 525€ 21 535€ 21 346€ 28 311€ 33 800€ 17 738€ 12 951€ 18 876€ 27 631€ 10 345€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
45 961€ 100 808€ 125 610€ 149 847€ 116 349€ 109 705€ 76 422€ 62 103€ 72 545€ 59 200€ 53 133€ 52 504€ 75 258€ 55 136€ 59 236€
12
521
Mzdové náklady
27 008€ 74 724€ 92 212€ 108 888€ 82 831€ 78 587€ 53 412€ 44 327€ 55 129€ 43 675€ 38 898€ 37 687€ 57 971€ 40 519€ 42 580€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
18 714€ 25 493€ 31 167€ 36 196€ 29 683€ 26 544€ 19 778€ 15 612€ 15 399€ 13 846€ 12 493€ 12 794€ 15 161€ 12 804€ 15 639€
15
527
Zákonné sociálne náklady
238€ 591€ 2 230€ 4 763€ 3 835€ 4 575€ 3 232€ 2 164€ 2 018€ 1 679€ 1 742€ 2 023€ 2 126€ 1 813€ 1 017€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
0€ 224€ 224€ 224€ 224€ 391€ 57€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 122€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 122€
20
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 224€ 224€ 224€ 224€ 391€ 57€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
56 746€ 51 538€ 51 215€ 54 516€ 44 272€ 59 289€ 43 109€ 41 607€ 42 653€ 47 603€ 49 268€ 44 800€ 2 687€ 2 381€ 2 717€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 111€ 0€ 0€ 185€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 52€ 620€ 1 160€ 550€ 0€ 0€ 0€ 74€ 0€ 0€ 283€ 0€ 332€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
56 746€ 51 538€ 51 163€ 53 896€ 43 112€ 58 739€ 43 109€ 41 607€ 42 653€ 47 530€ 49 268€ 44 689€ 2 404€ 2 381€ 2 200€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
17 250€ 17 663€ 18 367€ 56 356€ 58 172€ 52 545€ 45 637€ 40 173€ 8 611€ 3 871€ 4 036€ 7 813€ 6 801€ 10 107€ 7 815€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
17 250€ 17 663€ 17 503€ 53 683€ 52 683€ 52 545€ 45 001€ 40 173€ 7 102€ 2 574€ 2 432€ 6 529€ 6 801€ 9 259€ 7 815€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 864€ 2 673€ 5 489€ 0€ 636€ 0€ 1 509€ 1 297€ 1 604€ 1 284€ 0€ 848€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 864€ 864€ 432€ 0€ 636€ 0€ 0€ 1 297€ 1 604€ 1 284€ 0€ 848€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 1 809€ 5 057€ 0€ 0€ 0€ 1 509€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
2 090€ 2 364€ 3 651€ 3 143€ 4 051€ 1 927€ 776€ 1 524€ 1 081€ 1 074€ 1 605€ 2 375€ 1 849€ 1 257€ 1 058€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 006€ 230€ 145€ 352€ 575€ 592€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 090€ 2 364€ 3 651€ 3 143€ 4 051€ 1 927€ 776€ 518€ 852€ 928€ 1 246€ 1 800€ 1 257€ 1 257€ 1 058€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 190€ 0€ 0€ 0€ 0€ 350€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 190€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 350€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
212 082€ 258 035€ 281 680€ 345 728€ 313 132€ 296 915€ 250 779€ 208 635€ 191 560€ 163 601€ 147 252€ 145 426€ 129 352€ 130 712€ 106 545€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
4 289€ 119€ 3 498€ 3 853€ 4 303€ 1 959€ 4 145€ 4 115€ 3 432€ 2 814€ 3 002€ 2 484€ 1 735€ 2 287€ 166€
67
602
Tržby z predaja služieb
4 289€ 119€ 3 498€ 3 853€ 4 303€ 1 959€ 4 145€ 4 115€ 3 432€ 2 814€ 3 002€ 2 484€ 1 735€ 2 287€ 166€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 2 348€ 2 348€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 2 348€ 2 348€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
126 692€ 163 850€ 160 776€ 180 012€ 163 448€ 152 195€ 141 790€ 124 963€ 109 970€ 93 857€ 98 790€ 97 697€ 86 904€ 101 248€ 103 565€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
126 431€ 158 377€ 155 244€ 174 748€ 158 728€ 147 611€ 137 218€ 120 380€ 105 809€ 92 047€ 95 077€ 91 069€ 80 885€ 100 322€ 100 816€
82
633
Výnosy z poplatkov
260€ 5 473€ 5 532€ 5 264€ 4 720€ 4 583€ 4 571€ 4 583€ 4 161€ 1 811€ 3 713€ 6 628€ 6 019€ 926€ 2 749€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
20 017€ 2 119€ 2 954€ 2 132€ 3 807€ 6 428€ 5 375€ 17 055€ 11 534€ 11 232€ 3 461€ 2 421€ 4 203€ 4 777€ 455€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 1 450€ 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
270€ 15€ 450€ 0€ 0€ 270€ 1€ 0€ 397€ 14€ 267€ 245€ 410€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ 775€ 19€ 15€ 205€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
19 747€ 2 104€ 2 504€ 2 132€ 2 350€ 5 658€ 4 598€ 17 036€ 11 122€ 11 013€ 3 194€ 2 176€ 3 793€ 4 777€ 432€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 0€ 864€ 432€ 93€ 636€ 0€ 0€ 1 524€ 1 604€ 1 284€ 0€ 848€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 864€ 432€ 93€ 636€ 0€ 0€ 1 524€ 1 604€ 1 284€ 0€ 848€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 864€ 432€ 0€ 636€ 0€ 0€ 1 297€ 1 604€ 1 284€ 0€ 848€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 93€ 0€ 0€ 0€ 227€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 3 000€ 1 262€ 0€ 20€ 39€ 213€ 29€ 11€ 7€ 8€ 185€ 831€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20€ 39€ 25€ 24€ 11€ 7€ 8€ 19€ 17€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 1 176€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 3 000€ 86€ 0€ 0€ 0€ 188€ 5€ 0€ 0€ 0€ 166€ 814€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 664€ 1 325€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 664€ 1 325€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
131 484€ 12 642€ 81 725€ 132 887€ 130 248€ 144 779€ 122 997€ 102 841€ 70 032€ 57 462€ 57 584€ 54 383€ 20 587€ 25 136€ 10 094€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
120 246€ 1 400€ 70 738€ 92 399€ 89 751€ 103 598€ 83 253€ 67 334€ 68 178€ 56 662€ 56 846€ 51 902€ 18 655€ 21 880€ 6 838€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
11 238€ 11 242€ 10 986€ 18 362€ 18 364€ 19 049€ 17 611€ 13 374€ 1 485€ 800€ 738€ 2 481€ 1 932€ 3 256€ 3 256€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 22 125€ 22 133€ 22 133€ 22 133€ 22 133€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 369€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
282 482€ 178 730€ 252 829€ 325 990€ 303 162€ 305 997€ 274 326€ 249 014€ 196 704€ 166 999€ 164 132€ 156 992€ 114 285€ 133 633€ 115 111€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
70 400€ -79 305€ -28 851€ -19 738€ -9 970€ 9 082€ 23 548€ 40 379€ 5 145€ 3 397€ 16 881€ 11 566€ -15 067€ 2 921€ 8 566€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
70 400€ -79 305€ -28 851€ -19 738€ -9 970€ 9 082€ 23 548€ 40 379€ 5 145€ 3 397€ 16 881€ 11 566€ -15 067€ 2 921€ 8 566€